donderdag 26 april 2018

V. in het kader van werken aan een betere wereld“Hoopvolle verwachtingen verenigen” was het thema van de tentoonstelling vorig jaar.       Dit jaar “Een kind zei me”.  Wel weet je wat het kind in ons en kinderen zelf tegen ons zouden zeggen ?  “Waar zijn jullie eigenlijk mee bezig ?  Jullie leiders keuren oorlog goed en jullie brachten ons op de rand van een atoomoorlog ! Militaire reconversie en recht op inkomen en een goeie eenvoudig sociale zekerheid en een rechtvaardig taks systeem; zinvol werk in een ecologisch gerichte samenleving…jullie zijn dat alles aan het verstikken !      Jullie verdelen de bevolking in nationaliteiten en links en rechts…zelden vragen jullie partijen wat wij nu eigenlijk willen !  We nemen ons lot daarom zelf in handen !  Wij willen gewoon gelukkige mensen worden, naast gebruiksvoorwerpen maken ook weer leren spelen, aan cultuur doen.  Nadenken over de filosofie, de zinnen van het leven.  Terug toneelgroepen oprichten in onze dorpen, een eigen school, weer een winkel, meer volk weer in de land- en tuinbouw laten werken, de dieren uit hun hokken halen, zelf bejaarden en behoeftigen verzorgen…want dat maakten jullie ook al onbetaalbaar.  Indien we plaats hebben, mensen sociaal huisvesten en een gemeente in de arme wereld uitkiezen om solidair mee te zijn.    Onze vakbonden vragen van de mensen die in militaire fabrieken werken te staken voor het recht op het maken van nuttige dingen.  Teveel gevraagd ?  Jullie bekijken het maar.             De toekomst is aan ons !     Octaaf en Thea   google Facebook Fotofilosofie

In mijn Notebook van 2015 een dag in Maart, de vijfde reeds; vond ik een zin over de dag dat Anna (van Roger wegens eeuwenhoude relatiegebruiken) eieren bij mij in mijn Riellaart chalet in Rillaar (snap je hem ?) kwam halen, de dag dat Jef de hond (nee geen familienaam) weer geen lief vond.  Ik opende het bestand en schreef vier jaar later verder, merci computer om me aan die dag te herinneren
Nee, vandaag is het 17 maart 2019 ondertussen en woon ik daar niet meer waar het vorige geschreven werd; in Real Aart Riellaar, Rillaar dus, aan de vijver in een bosje.  Werd vanmorgen wakker uit een droom.  In China moest ik een camion remorque (aanhangwagen) gaan laden in een fabriek van fietsen, meer bepaald van die fietsen die je meestal aan ons Belgisch strand ziet, vierwielers.  Ik had in de dag in mijn van oudsher geboortedorp, een dutje op de zetel gedaan in Mensela (in de elfde eeuw betekende dat 'gemeenschappelijke woning' en onder die naam schreef ik er over en voor de wereld een theaterstuk (Kiezen voor Mensela) ; dat uiteindelijk niet van start ging wegens de eerste mooie lentedag en een handvol aanwezigen, waaronder iemand die wat later de minnaar van de aan mijn kinderen gelinkte ex leek te zijn.  De Chinese Engelstalige TY stond die dag op terwijl ik half sliep en een aantal Chinese ondernemers met mekaar van gedachten wisselden.   Heel creatief volkje die gasten, terwijl een pak pers en dienstdoende politiekers elders ze vaak als 'ondemocratische commies' wegzetten.  Ze vallen tenminste militair geen landen aan en zijn niet voortdurend bezig met in andere landen te vervangen. 
Dezer dagen zit de wereld in een sfeer waar de acties tegen de klimaatopwarming zich vermenigvuldigen, misschien ook vandaar de aard van mijn droom, beetje een vreemde mix van gisteren waar ik ook een aantal mensen opbelde voor een verkiezingsmeeting in één van de vier regiostadjes van ons Hageland.  Milieumaatregelen, doen maar…maar ze botsen nog teveel met bezitsverhoudingen en met over hoe men filosofisch tegenover het leven staat, jobs, jobs, jobs…of wat maken en doen en hoeveel en hoe beter te delen en omgaan met mekaar.  Maar da's niet alleen filosofie maar ook een pak politiek…en dat gedeelte in mijn leven wil ik toch op een andere manier gaan aanpakken. 
Ook de Kerk evolueert.  Een mis bijgewoond gisteren, doe ik nog bij een uitvaart of een herdenkingsmis voor de ouders voornamelijk.  't Was Broederlijk Delen dag, in 't kader van de 'vasten’.  Er werd gesproken over de landloze boeren in Guatemala en er was een omhaling, de schaal kwam als laatste bij mij aan en er lag tot dan geen enkel bankbriefje in.  Vrijgevigheid, wel anders opgevat door de beminde gelovigen, vergeleken met welke progressie mensen en initiatieven ik steun.  't Leek wel of de meesten gelaten op hun einde aan 't wachten zijn, de ouderen en jongeren zie je niet veel meer.  "Laat ons  bidden", zei men tot vijf maal, of de ietwat zure voorlezer dan toch, altijd strenge meester geweest, ondanks zachte inborst, "Laat ons bidden voor hen die altijd tegen de stroom in de rechtvaardigheid hebben verdedigd, die nooit zwegen over onrecht, die de zin in 't leven bleven zien, die optimist probeerden blijven en alternatieven zochten".  Wel dat was allemaal op mijn lijf geschreven…maar toppunt is dat er in heel die gemeente bijna niemand spontaan naar de tentoonstelling voor en achter en in mijn huis is komen kijken, fotowerk met teksten over alle aspecten van het bestaan.  Ofwel is er over mijn ongewone leven teveel achter mijn rug gebabbeld ofwel zijn een pak mensen compleet afgestompt.  Goed dat er op het internet en in andere middens wel response op het kunstproject van mij en mijn partner komt en er een pak volk naar de openluchttentoonstelling in Eben-Ezer, Bassenge afzakt, waar je het werk ook kan bezichtigen als je niet op facebook zit en dan Fotofilosofie intikt.  Lijkt wel of de meeste mensen nooit hebben leren praten, alleen maar naar de officiële uitleggers hebben leren luisteren en zwijgen, zwijgen vooral.  Onderdrukt door vaak de mensen bij wie ze leven ook.  Op een aantal uitzonderingen na die zo geen last hebben van familiaal en andere soorten verleden dat maar niet stopt met zich sukkelachtig in het heden uit te werken.
Aan één iemand vroeg ik dan "Hoe zou het met ons ma en onze pa ondertussen zijn " ?  Een vraag die eigenlijk al hetgeen de Katholieke en andere kerken verkondigen counterde.  De dame in kwestie die mijn ouders al eens bezocht, werd er zowaar een beetje emotioneel van en antwoordde innemend de 62 jarige ik die haar die vraag stelde.  "Ja mijne jongen (hoor ik graag, doet me aan mijn grootmoeder langs vaders kant denken), 't is allemaal nogal iets hee".  Zalige woorden, heerlijke onuitwisbare herinnering ook weer.  Net zoals de Mark N. die buiten in een groepje te wachten stond en waarmee ik na een tussenpauze van 57 jaar in de kleuterschool opnieuw geconfronteerd werd.  In de tijd had hij het over tractors met zeven paarden (paardenkracht) en ik begreep maar niet waarover hij het had destijds.  Ondertussen al zeven jaar met prepensioen en vijf kleinkinderen en lid van de Witte Spreeuwen, de Voetbalclub en de Opvangclub van kleinkinderen met grootouders.  Naast de nostalgie naar de tijd van vroeger van kasseien en hard voor de ouders werken, aardbeien plukken, dieren houden en in mijn geval ook camions laden en lossen en fruitboomgaarden onderhouden; kwam ook de moderne tijd ter sprake, hoe men via een gps systeem op twee dagen acht hectare palen voor fruitbomen plant, mét een machine waar men gewoon een pak palen moeten in heffen.  Echt een arbeider met spirit die Mark, buiten aan de kerk van Matheus en Katrien en Augustinus en Fransiscus en Gregorius, maar van de laatste weet ik niet wat die ooit gezegd o geschreven zou hebben.  Ik interesseerde me meer voor de tweeling zonen van een al overleden fruitkweker, veel te vroeg gegaan, veel te hard moeten werken, altijd maar tegen die schaalvergrotingen op.  Zag ook iemand met een US Army vest.  Erg vond ik dat en dat in een gemeente weer een kleine  honderdtal mensen door eigen volk eerst figuren naar een nazi concentratiekamp werden gestuurd en er maar acht terugkwamen van de Geistesacht-Neuenegamme streek.  Slim van die vooroorlogse Duitsers om het bij het Duitse proletariaat van toen populaire woord 'socialisme' in hun nsdap partijbenaming te zetten; alhoewel deze er niks mee te maken had  Hadden de Sociaaldemocraten en de KP  overeengekomen, dan waren de nazis nooit aan de macht gekomen.  Tachtig jaar later stellen zich op wereldvlak nog altijd dezelfde en andere uitdagingen.  Maar çoit, ik ging de politiek afbouwen.
Eigenlijk zou ik eens een mis willen doen in een of die kerk.  Nee, geen hosties uitdelen en de mensen van uit een ivoren toren machtspositie aankijken alsof ze onverbeterlijke zondaars zijn, maar het over het leven als een prachtig evolutieverhaal hebben, waarin ze zelf zin te zoeken hebben, niet alleen aan de hand van wat diegenen die er over hebben geschreven vertelden, maar ook aan de hand van hoe ze zelf vinden van hoe hun leven in mekaar zit, hun verlangens en hoe ze met hun talenten en tekortkomingen omgaan.    Hun de waarheden en domheden uit de oude teksten aantonen, hun bezorgdheid om wat er in de wereld gaande is bijbrengen, hun leren zeer selectief met media om te gaan en zo meer.  Wat meer tot ware wezenlijke dingen aanzetten.  Ach die mis, in de maand opgedragen aan Sint Jozef, onder wiens beeld ik zat, patroon der arbeiders.  “Jullie hebben het misschien al gezien, als je omhoog kijkt kan je het zien” (zei de diaken pastoor) “het beeld van Sint Jozef is versierd, kijk maar omhoog Octaaf”.  Ikzelf zat naar andere beelden te zien en ik zat er gewoon onder.  Maar ik had natuurlijk de mooie wit-blauwe maagd van Jozef in ’t oog.  Dat moet je wel kunnen hee, je naam laten vernoemen in de mis.  Volgende stap is dat ik ga rechtstaan en ook zelf iets zeggen.  De diaken en ik hebben enen wat aparte relatie sinds ik mijn gedichten voor mensen die overlijden online op de sites van begrafenisondernemers zet.  Hij is het niet altijd eens met mijn zienswijzen, heb hem trouwens nog nooit onze expo weten bezoeken of hem zoals ontelbare anderen iets horen over zeggen.  Als ik iemands boek lees, schrijf ik er een recensie over, als ik iemands expo bezoek evenzeer.  Interactie in plaats van huisslakjesgedrag.  Ach wat, ze lopen achter, so what ! De vorige pastoor nodigde bij zijn aantreden iedereen uit om met hem in een gesprek te gaan in de pastorie, nooit een wederantwoord gehad, ook niet toen hij mijn toen nog levende mmoeder kwam bezoeken, de dag dat ‘de Stoel’ aan de watertoren in Kiezegem stond (zie de verborgen metafoor uit de titel ‘KIEZEN voor Mensela’).  Ik was juist dingen uit mijn totaalwek ‘Het Voortijdig Testament aan het schrijven toen hij binnenkwam en ik over de gnostische auteurs begon, maar ach ja, pastoors kunnen zo uit de hoogte doen alsof zij en zij alleen het warm water uitgevonden hebben.
Hier gaan we weer, ach laat ze het allemaal zelf maar uitzoeken en boven het ballast aan teveel overbodige  info in hun leven uitstijgen !  “hoe hoger de wijsheid, des te meer de intensiteit van observatie” schreef ik ooit.  Zelfs via dit schrijven is dat bijbrengen niet mogelijk, want wat ik hiermee bedoel gaat nog een heel stuk verder. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten