woensdag 25 april 2018

o)filosofisch verzet-vervolgOpgepast, er was weer een eenheidsgevoel Mogen we ons na de inhuldiging van Obama weer, zoals na de Olympische Spelen en Kerstmis aan het kapotschieten van mooie woorden verwachten ? Zuid-Ossetië  en Gaza remember.  De verwachtingen van de VS-inwoners en de rest van de wereld zijn misschien hoopvoller vanaf vandaag, de vraag blijft of de wereld weer niet het slachtoffer van de strijd om de slinkende afzetmarkten gaat worden in plaats van afspraken te maken die economische en andere oorlogsvoering overbodig maken.  Enkele boekentips om dit klaarder te maken ?Jacques R.Pauwels beschrijft in zijn jongste boek over de tweede wereldoorlog hoe vele Amerikanen en anderen destijds sneuvelden door oorlogsmateriaal van Amerikaanse bedrijven, gemaakt door hun filialen in Duitsland.  Corporate America raakte verslaafd aan oorlogsproduktie  om de winsten omhoog te jagen.  This got to stop. Yes, it must. De goeie ouwe Jaap Kruithof heeft het eerste deel van zijn triologie ‘Over heerschappij en verzet’ af : ‘Het imperialisme’. Ook hij hoopt waarschijnlijk dat de nieuwe regering van zijn arrogantie en eigenzinnigheid afstapt. Hij ziet meer in een planetaire aanpak dan in een Europees of VS…standpunt.Ludo De Brabander en Georges Spriet nemen in ‘als de NAVO de passie preekt…’een kritische terugblik op de geschiedenis van de NAVO en schetsen in welke mate een nieuwe koude oorlog of andere hypothesen te verwachten vallen.  In ’t Engels vertalen en opsturen naar Washington misschien ?In ‘Iran een cultuurgeschiedenis’ van Michael Axworthy wordt niet aan oorlogsstokerij gedaan, maar er wordt eens gekeken naar de zeer bijzondere culturele geschiedenis van die streek waar nog geen 2% van de bevolking het vrijdagsgebed bijwoont en 60% van de universiteitsstudenten vrouw is. Terug naar eigen land waar het boek van Erik De Bruyn ‘Rooddruk voor een nieuw socialisme’ uitkomt. ..dat zal nog wel voor de nodige heisa zorgen binnen de SPA, na de jongste discussies rond de termen ‘sociaal-democratie’ ,‘progressieven’ en SPARood-socialisten. Ook het boek van Peter Mertens ‘XXL Stof voor een socialisme zonder blauwe plekken’ zal een breed debat openen.  Tot slot nog even ‘Splitsen, in Wiens Belang’ van Norbert Van Overloop vermelden,net zoals het verbroederende boek voor Vlamingen en Walen van Guido Fonteyn : ‘Over de taalgrens’. Aanranders voor communautaire heethoofden.  Houdt U meer van info rond celebreties en Bekende Vlamingen en buitenlanders, dan is er voor U ook : ‘de celebretysupermarkt’ van Hilde Van den Bulck & Sil Tambuyser…bepalen hun lotgevallen onze etische, sociale en politieke kwesties, goed en kwaad ? Al deze boeken zijn echte lentetips van 2009 komen uit bij EPO.
De gevaarlijke, de ideale & de werkelijke wereld In een ideale wereld is de wil van de meerderheid écht van tel.  Het is een wereld zonder legers,oorlog en armoede, veel cultuur, tijd voor jezelf…we zijn toch met genoeg om alle werk met ons machines op korte tijd gedaan te krijgen.  In een gevaarlijke wereld kan één persoon atoomkoppen doen afschieten omdat nog enkele andere personen of andere terroristen dat ook kunnen.  In de werkelijke wereld kan alleen het bontgekleurde, alledaagse verzet van de gewone mens sommige waanzin tegenhouden. Er is natuurlijk nog een vierde wereld, die van onze persoonlijke levenssferen, de knopen met anderen en de tijd die we er insteken of eraan verspillen.  We zijn er ook mede door toedoen van het bestaan en niet-bestaan van die drie eerste werelden zodanig mee bezig dat we geen tijd of goesting hebben om ons met het sociale bezig te houden. Al die al of niet overgeërfde knopen tussen mensen kunnen van ons op de duur zenuwzieke, zure, zeurige,zatte,zotte,zagerige zagemeelkoppen maken in plaats van de verwanten, vrienden, verloofden,vrijers, verplegers, vrolijken en vertrouwensmensen die we zouden kunnen zijn.  We doen mekaar emotioneel soms zoveel aan zonder te beseffen dat die dingen dan weer moeten helen…bij een beenbreuk is dat duidelijk, bij emotionele dingen minder, als ze al uitgesproken worden.  Eigenlijk is die emotionele uitwerking van negatieve emoties tussen mensen wel nodig om wijzer en rustiger te worden, maar men mag niet in kringetjes blijven draaien…zeker niet in een politiek gevaarlijke wereld waar men ons, indien we naar het labiele in plaats van stabiele neigen…zeker in bepaalde rechtse mediazakken steekt.  Hopelijk hebben deze laatste minder en minder effect op de mensen. Ik veronderstel toch dat het ‘intellectueel ‘ rascistisch stukje over Obama  dat ik gisteren via de Blokbusterblog op de blog van een Vlaams Belang parlementslid las niet meer ernstig genomen wordt bijvoorbeeld. Meer en meer zullen mensen wel verplicht zijn om in plaats van te vereenzamen, mekaar op te zoeken in tijden van recessie.  Van een positief effect gesproken.  Ik bedoel hiermee niet zozeer alleen de mens als mens, maar ook bijvoorbeeld de arbeiders van Bekaert die een solidariteitsbetoging met andere door ‘de crisis’ geteisterde sectoren.  In het geval van Bekaert is er allesbehalve crisis, alleen veel winst die nog meer winst moet worden door naar een goedkoper Oosteuropes staat te verhuizen.  Ik dacht toch dat die ook bij Europa waren, waarom dan geen gelijke lonen verplichten ?  Het antwoord ligt niet zoals bij onze zieleroerselen in onze onderbewuste wereld (de vijfde, haha)waarvan we soms al eens iets snappen, maar in het verschil tussen de dagelijkse woorden en daden van de politieke kaste…klasse blijf allert.  http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be
De gevaarlijke zever die U financiert Het zogezegde Vlaams Belang serveerde in haar krant weer een hutsepot van waarheid en gestroomlijnde leugens voor onze brievenbussen.  Tekenend is de figuur van Jean-Pierre Coopman, volgens Casius ClayAli the ‘pussy of Flanders’. Net als in de jaren dertig het naziregime de bekendste bokser Max Schmeling gebruikte in haar propaganda, doet het Vlaams Blok dat over. Tekend voor deze tijd waarin liberale economen meer en meer de nationalisatie van banken bepleiten en de meeste sociaaldemocraten dat niet zien zitten en het VB erover zwijgt.  Het was nog niet genoeg dat op de blog van F.DeMan,parlementslid VB  het thema rassenvermenging met een scheef oog bekeken werd, nu doen een aantal andere vedetten van het oude VBlok weer hun zegje.  Ook een aantal als de mening van Jan met de Pet opgevoerde mensen zeggen wat U en ik worden verondersteld van te denken.  Alle mogelijke, niet ter sprake komende  alternatieven voor het huidige regeren worden vermeden, de oorzaken voor de huidige malaise wordt niet in beursmiddens of bij de kloof tussen Noord en Zuid qua lonen en inkomens gelegd, nee alles is te herleiden tot ‘de Walen’,het inderdaad soms politieke geklungel en die ketterse buitenlanders.  Als vertegenwoordigers van een bepaald Vlaams patronaat gaan zij ons eens leren hoe Vlaanderen onafhankelijk kan bestaan en dan nog wem met Brussel…zo is het destijds ook, vóór het uiteenvallen ervan ,in Joegoslavië begonnen.  Wij hebben bovendien geen boodschap aan die communautaire haarklieverij die in tal van artikels uitvergroot wordt.  Verder blokeren ‘de Franstaligen’ de inenting van onze Vlaamsche meisjes tegen baarmoederhalskanker  enzomeer. Ook wij willen een gerecht dat functioneert en dingen die mislopen moeten worden aan de kaak gesteld.  Verwacht in dat krantje ook geen lofbetuigingen voor wat wel goed werkt, de opgepakte of in het oog gehouden terroristen onlangs. Ook wij vinden dat terrorismelectuur niet mag worden verspreid, maar van ons zal je wel een veroordeling van Israël in Gaza horen, in het krantje wordt zoveel mogelijk gezwegen over het mogelijke buitenlands beleid van de fans van Amerikaans extreemrechts.  Het driests wordt men weer als men met allerlei verdraaiingen wil bewijzen dat Europa overspoeld wordt met ‘buitenlanders’, nooit de exacte cijfers voor België bijvoorbeeld.  Een bijgevoegde foto van een appartementsgebouw waarvan een stuk volledig et schotelantennes is bedekt, zodat je geen raam eer kan zien en de illusie van verkankering gewekt wordt, zegt genoeg…dit zijn fascistische methoden !
Wereld Economisch versus Wereld Sociaal Forum Nog voordat Opel om hulp vraagt, schrijven de premiers van dit land gezamenlijke bedelbrieven waarin ze centen en garanties beloven als General Motors toch maar in ’t landje blijft. Het doet toch een beetje denken aan de lijfeigenen van destijds die toch zo blij waren als ze op de grond van ’t kasteel mochten werken.  Met baronnen kon je nog persoonlijk onderhandelen, de 19de eeuwse fabriekseigenaars, je kende ze.  Maar wie zijn de grote aandeelhouders van de economische giganten ? De onzichtbare handen achter al die economisch slechte tijdingen, een deeltje daarvan, het Wereld Economisch Forum,is in Davos weer samen op een luxueus samenzijn aan 10.000euro de man.  Ze hadden weer nieuws voor de media, samengevat,’ de recessie zal de wereld nog armer maken’.  Maar wees gerust, ‘men werkt al reeds aan plannen voor de periode na de recessie’, laat men ons weten.  Hoe men van plan is om uit die recessie te raken, daar is het kapitaalkrachtige clubje speculanten zo duidelijk niet over.  Het lijkt er sterk op dat men in het dooodlopende  straatje van protectionistische maatregelen en eindeloze ondersteuning van banken en bepaalde economische sectoren aan het terecht komen is.  Indien mijn buur schoenmaker is en de bedragen die ik hem regelmatig heb toegestopt om zijn zaak te redden, benaderen op een dag de waarde van zijn zaak…dan mag ik de eigendom daarvan toch wel claimen dacht ik ?  Er zijn zelfs ooit grote bedrijven voor een symbolische frank overgenomen.  Al diegenen die uitsluitend van hun aandelen leven, zijn juridisch wel zo afgeschermd dat hun persoonlijke eigendom en hun spaarcenten veilig buiten de waarde van hun fabrieken geparkeerd staan; voor als ze moesten failliet gaan.   Tot nog toe spelen speelt de Staat de reddende Engel, zonder ervoor met kansen op opbrengsten te mogen innen te worden beloond.  De gemeenschap en haar staat blijven bereid om de verliezen te socialiseren en de winsten te privatiseren, tot in het absurde toe : in het kader van de heilige concurrentiepositie zweren wij desnoods tot 70 te werken of drie dagen betaald door de A.A.(anonieme aandeelhouders in dit geval) en twee dagen door de dop. Wie zei er ook weer dat de neoliberale aanpak van de jaren tachtig op zijn retour zou zijn omwille van de ineenstorting van het financiële systeem…de zakken van hun strategen werden nog nooit zo gevuld.   In Davos zal men niet afspreken van de loonnormen wereldwijd te standardiseren en de speculatie in de bankwereld –en beurswereld te verbieden.  .Gelukkig loopt momenteel in Brazilië het Wereld Economisch forum dat wel eens meer zendtijd en leestijd zou mogen krijgen.  Sommige linken zijn er op mijn skynetblog al druk mee bezig , merk ik. 28/01/09
Het oude en het nieuwe in de politiek Een oude boom, half vermolmd, breng je niet voor een rechtbank omdat hij niet meer uitschiet en bloeit, of de vogels er geen nesten meer kunnen in maken, je plant een nieuwe of er zal er ergens een nieuwe uitschieten. 2390 bankiers en CEO’s en tien internationale vakbondsleiders, zijn in Davos bijeen om de luchtbellen die ze vorig jaar niet zagen, te verklaren. Misschien zijn ze wel voor de laatste keer als oppermachtig clubje bijeen als de economie aan hetzelfde tempo blijft achteruitgaan.      De verworpenen der aarde verenigen zich namelijk ook. In Belém, Brazilië organiseren duizenden die daar een jaar voor sparen een alternatief sociaal forum waar we  in de journaals nog niet veel van zagen.     De openingsmars op de eerste dag moet  schitterend geweest zijn. 100.000 inschrijvingen en meer dan 5000 organisaties wereldwijd.  Honderden journalisten die op vrijwillige basis en op eigen kosten  vanaf nu dagelijks verslag uitbrengen..  Vandaag krijgen ze vijf linkse Zuid-Amerikaanse presidenten op  bezoek.  Nieuw is ook het voorstel van de Russische leiding om geen nieuwe raketten op te stellen aan de grenzen met de Baltische Staten, als tegemoetkoming aan de nieuwe VS-politiek inzake opstelling van een deel andere ‘brol’.  Oud zeer is dan weer het over en weer geschiet tussen Zionisten en Hamas en het zal ook van oude politieke onwil getuigen als de VS en Europa verder gaan met Israël de handen boven het hoofd te houden. Nieuw is het feit dat twee derde van de Fransen achter de betogingen van vandaag aldaar staan, daar hun president het overheidsgeld in de richting van banken en bedrijven laat vloeien en geen oog voor de koopkracht heeft.  Oud is het antwoord van de president, hij begrijpt de penibele situatie van sommigen maar gaat gewoon verder met zijn beleid. Oud was de het gedurende dertig jaar burgeroorlog voeren in het Ierland van destijds…met meer dan 3000  doden en 40.000 gewonden, oud is ook dat nu er schadevergoedingen voor de slachtoffers gegeven worden, het tot ruzies komt over de verdeling ervan. Nieuw is de reeks nieuwe processen tegen oorlogsmisdadigers in Den Haag.  Nieuw was de poging om enkele republikeinen in de nieuwe democratische regering op te nemen. Oud, dat er vandaag geen enkele republikein met de democraten meestemde voor de crisiskredieten…niet omdat die al of niet gaan helpen, maar omdat de republikeinen het geld zeker en vast richting superrijke dirigeren.  Oud is dat Obama de rijksten in de VS nog een jaar uitstel van ietsje rechtvaardiger belastingen geeft.  Oud is de kliek die in Zimbabwe aan de macht kan blijven en feodale toestanden in de hoorn van Afrika. Oud is weer geen nieuws over het wereld sociaal forum in Brazilië op TV…en er zijn nog wouden aan nieuwe bomen te planten. Plant er ook één daar waar nodig…of je nu ANC-lid bent in Zuid-Afrika of  socialist in Tunesië of postbode in Eeklo.29/01/2009
                          Bewondering en Afkeer
Bewondering voor alle snoeiers die met dit vriesweer in de fruitboomgaarden staan.  Al schijnt soms de zon, de koude nattigheid kruipt in eenieders lijf. Van de appel en de peer die U koopt, zien de boeren bijlange niet de helft…en dan krijgt U hem als twijg geplant, in draad gezet, opgebonden, bemest, ontspint ,ontluist, gemaaid, geplokken, gesorteerd, bewaard,vervoerd.  Afkeer voor de pro-Israëlische agressie show in Davos. Als De vos predikt, kippen pas op uw eieren. Bewondering voor John Lennon die het beste in hem aan ons gaf en iemand hem zijn graf.  Voor allen die zich kunnen blijven inbeelden dat zich inzetten voor een betere wereld loont.  Bewondering voor allen die al eens ervaren dat ‘gelukkig zijn’ dank U ook Raymond Groenewoud ; meer te maken heeft met aanvoelen dan met rekenen. ‘Imagine all the people living life in…’berekende stukjes’ in plaats van in ‘peace’.  Er zullen altijd nog wel mensen worden vermoord omdat wat ze zeggen te waar en te mooi is om door een een grote meerderheid in daden te worden omgezet.  Afkeer voor die minder dan minderheid die de oorlogsslachtingen organiseert…van het maken van de kogel tot het doorboren van ergens een hoofdje in Irak. Bewondering voor de weermannen die ons ons ook ook gemoed een beetje voorspellen, voor de mensen die dagelijks het internet technisch en operationeel onderhouden, zodat eenieder zijn weet en zeg eens kan doen en opdoet. Voor al die openbare diensten die het toch maar doen.  Voor de frituurkraam en de winkelier, voor de leeuwenmoed om in fabrieken te werken. Voor de garagisten, de chauffeurs, de mannen van de bouw en verbouw.  Bewondering voor verzorgenden thuis en medische mensen elders. Voor kantoormensen enzomeer. Afkeer voor diegenen die om een percentje meer winst duizenden afdanken. Bewondering voor mensen die sociale banden smeden, doen sporten, toneel spelen, films draaien onder ons, muzikanten laten spelen, mensen waardig begraven,…de lijst tussen geboorte en dood is lang.  Voor de mensen in het onderwijs die de nieuwe generatie telkens weer zien zitten.  Bewondering voor de krachten der natuur boven onze hoofden, naast ons en tot in de vuurmassa onder onze voeten.  Voor kunst zowel als voor de boom met zijn wortels in de grond en zijn spiegelbeeld in het water en de wind die dat beeld met rimpelingen kamt.  Afkeer voor geveinsde godsdienstgekken die scholen voor meisjes opblazen, voor alle feiten die voor de propaganda van de waanzin worden gebruikt.                                  30/01/2009                                                           

Leven liefhebben, grootste kunst Loving live is the greatest art. Living together also. Het moderne geloof, wat is het ? Een enorm bewustmakend gevoelen zal je deel worden telkens je via studie en ervaring ontdekt en beleeft welke band, jezelf en de collektiviteit rond je, met de geschiedenis van het ontstaan en die van het zijn en die van het worden deelt. Scheiding tussen verleden (ontstaan), heden (zijn) en toekomst (worden) , heeft echter geen zin. In het heden zit immers zowel
’wat was’ en ‘wie was’, als het alternatief vervat. Dát leren zien is leren met andere ogen kijken of...dimmensionaal leren begrijpen. Het gaat er in ‘t leven om van te leren hoe je met je verstand en je andere antennes kunt leren aanvoelen wie wat en WAT wat eigenlijk betekent. Hoe passen wij daar NU echter individueel in...in dat kollektieve verhaal dat zich op deels identieke, deels verschillende manier in ons vertaald ? Hoe beweegt en werkt en herwerkt onze, onder bepaalde omstandigheden zo soms zo negatief beinvloedbare en soms zo konservatieve geest ? Welke invloed heeft dat op onze individuele en kollektieve besluitvorming ? Onder welke voorwaarden zijn wij bereid ons echt voor iets kollektiefs of voor individuele relaties in te zetten ? Hoe zwaar weegt het bewustzijn van vergankelijkheid op ons ? Waarom ervaren sommigen het bestaan als zinloos : omdat zij de link met de wetenschappelijke en intuitieve kennis daarrond niet willen of kunnen opnemen...of gewoon omdat biologische, ekonomische en andere kulturele verschijnselen nog teveel op ons psychologisch gedragspatroon drukken ? Korter gezegd : hij of zij die de vrijheid van denken en de liefde niet ontwikkellen kan...piekert teveel.Over energieen als ‘geluk’ en ‘vrijheid’
Je kan maar echt gelukkig zijn als je geen pijn en negatieve emoties als onvermijdelijk leraar meer nodig hebt. Wees je ervan bewust dat je deel uitmaakt van 1 grote energie die in grotere en kleinere delen tussen wezens en objekten onderling beweegt. Alles wat je denkt en zegt is een mengeling van energie en verlaat je gedeeltelijk onder de vorm van weer een andere kompositie dan die mengeling die op een of andere manier door je aura drong...jij en niemand anders moet dit proces leren sturen. Jouw persoonlijke geluk hangt samen met de graad en verscheidenheid aan soorten van bewustzijn in jouw omgeving.  Liefde is een energie die iedereen die ervoor open staat dwingt van steeds nieuwe dingen over haar te leren...indien je je
kan leegmaken van al de oude ballast, overstroomt ze je met voelbare gelukzaligheid. Laat niemand zomaar over je beslissen. Net als jij is de samenleving voortdurend in evolutie, zelfs als de oude strukturen
lijken vast te zitten. Het leven vergelijk je best met 1 geest die zijn liefde op zeer verschillende, soms schijnbaar shokerende manieren probeert duidelijk te maken. Op zoveel mogelijk manieren als er kombinaties tussen het aantal wezens en objekten mogelijk zijn.Iedereen vindt er altijd wel een bondige samenvatting in zijn omgeving van. Er is niet alleen ‘goed ‘ of ‘slecht’ , alleen verschillende stadiums in evolutie naar meer en meer bewustzijn.
De meest aangewezen manier om relaties te verdiepen is de onbevangen konversatie tussen mensen die onbevangen in mekaars ogen durven kijken en leren te luisteren en spontaan te reageren.
La Tunésie : Uw buur de andere cultuur Je hoeft niet altijd weg om de cultuur van je buur beter aan te voelen, maar toch. Op het internet een beetje volgen wanneer er voordelige boekingen te maken zijn en voor je het weet verruil je het ijzig vochtige onzer contreien voor Tunesië bijvoorbeeld. Je leest een vijftigtal bladzijden over de geschiedenis van het land, zodanig dat je een beeld krijgt van de verschillende bevolkingsgroepen en streken en wat ze achter de rug hebben, zodanig dat je invoelingsvermogen  vergroot. Alleen de stilte, het licht, de zeelucht, de warmte en architectuur van ginder kan ook al voldoende zijn om de batterijen weer op te laden. Met wat geluk vlieg je over de Zwitserse bergtoppen in de zon over Sardinië richting het eiland Djerba.  Vandaar uit neem je dan een bus over een oude Romeinse wal  richting Zarzis, poort naar Berberdorpen in het zuiden.    De toeristische zone aldaar heeft enkele hotels aan zee die je via een oprit van een hondertal meter kan bereiken, wat als voordeel opleverd dat je je in een oase van stilte bevindt.  In de winter zijn deze hotels goedkoop en onderbezet, wat eigenlijk een verkwisting is die je gerust op het conto van ofwel het economischsysteem of de onwil of onwetendheid van potentiële klanten schrijven mag.Een wandeling buiten de zware hotelpoorten en je bent in een andere wereld dan die van de hotels die eigenlijk prachtige Arabische kloosters zijn.  Je kan er een praatje slaan in het Frans, met een jongeman die jonge kamelen verkoopt, naast zijn pickup met een viertal exemplaren van een maand of zeven oud.  Vraagprijs zo een vijfhonderd euro zonder afdingen, maar ik doe het die beesten niet aan om bij ons op een koude winterse weide rond te lopen.  Wegens te weinig cliënteel neemt men in de winkels de tijd om het,na het spel van afdingen dat zijn eigen trukken lijkt te hebben ; ook over andere dingen te hebben.  De schoondochter en de kleinkinderen in Frankrijk, de zoon die wel van die vrouw gescheiden is, maar toch nog graag op vakantie komt met de kleinzoon, de eigen Tunesische zoon die in Frankrijk leren drinken heeft en waarvan men hoopt dat hij dat gaat kunnen laten enz… .  Of over het feit dat man en vrouw na de vijftig meer rijper zouden zijn om vanuit andere invalshoeken dan de passionele met mekaar om te gaan en dat zoiets voor jongeren ook wel best handig in hun relaties zou kunnen zijn.  Van een kruidenier met honderden soorten geneeskundige kruiden en een klerenverkoper zou je zoiets bij ons niet zo gauw verwachten.  Bij de ceramiekverkoper krijg je een kettinkje tegen hun boze oog cadeau.  Mede dank zij de vorige leider Bourguiba zaliger, die ik al een paar keer door werkmensen hoorde bestoefen, gaan hier de meisjes en jongens naar school en lopen de vrouwen en mannen er in alle mogelijke kleerdrachten en kleuren rond.  De zee van tijd is hier ook dieper en zij die niet werken of weet ik veel, dammen er voor de alchoholloze caféetjes, al zal dat geen dammen zijn en zal ik eens moeten vragen wat dan wel.  Hoog op het hotelmuurtje zaten de kinderen van de buren die een wintersbloempje aanreikten en later hoorde ik  dat er dan een dinar werd verwacht,(o,60cent) maar aan de pot honing die ik had gekocht zullen ze wellicht meer hebben.  Allemaal beelden die een leven meegaan zonder dat je er foto’s van neemt ook.  Heel tevreden ook over de plaatselijke medewerkster van Neckermann en haar boeiende uitleg over het plaatselijke leven en de mogelijkheden om een aantal Berberdorpen te bezoeken…Tunesië lijkt wel degelijk open te staan voor haar internationale klanten en ze brengt hen bij mekaar.  Tijdens het infogesprek vielen  dan ook wijze filosofische woorden : wie wantrouwig en angstig met mensen omgaat zal een stuk minder levensblijheid te beurt vallen.   De manier van leven en aanvoelen van anderen niet met vooroordelen maar met begrip tegemoet treden en zelf je spontane assertieve zelve durven zijn, leidt tot inzichten en opent deuren.  5/02 /2009   http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be
Kleurrijke samenleving, tragere klok De computer van het établissement waar ik verblijf laat niet toe van foto’s door te zenden, dus U heeft ze nog tegoed. In mijn hoofd is al heel wat ‘gesafed’ op twee dagen.  Een wandeling naar het centrum van Zarsis Tunesië, is je onderdompelen in het begin van Afrika.  Zonovergoten, nog draagelijke winterse 18 graden temperatuur.  Onderweg een festijn van licht, het blauw tot purper op de vensterkozijnen, de Arabische franjes, het wit van de huizen en de niet altijd gebetonneerde stegen naar de zee.  De talrijke ambachtelijke zaakjes zoals de schrijnwerkerijen waarvan de lucht zalig aandoet.   Iedereen met een kennis van automechanica lijkt hier wel zijn eigen kleine garage te hebben.  Ook de smid heeft werk genoeg en een blik in het atelier van de man die al lassend Tv’s repareert leert je dat hier niks zomaar weggesmeten kan worden en dat hier ook nog met de vorige generaties van Tv’s gekeken wordt. Kinderen met lieve ogen kijken de zeldzame Westerling verwonderd aan tijdens het touwtje springen en vrouwen in allerlei kleding durven het soms wel aan van minder verhullend voor de dag te komen.  Zijn ze dat wel dan stralen ze een ongeziene variatie van kleuren uit.  De stoffen in de textielzaken zijn echte kunstwerken en wachten op hen die zich ook nog met de prachtige siersmeedkunst van eigen bodem tooien. Het grootste deel van de verkopers is niet opdringerig en wordt niet rancuneus als je hun diensten afwijst.  De markten zijn een palet van kleuren van kruiden, fruit, groenten en kleding, de gebruiksvoorwerpen goedkoper dan in de zaken met Westerse stijl.  Hier en daar is er een moedige jongeman die een Westerse pub probeert te runnen.  De café is er ook een café met zoveel soorten koffie als het aantal bieren in onze cafees.  Een theehuis is dan ook een theehuis.  ‘t Is vrijdag en een grote menigte mannen stroomt uit één van de talrijke moskees langs de vrouwen die vaak met nog tassen op hun hoofd van de markt terugkeren.  Anderen kunnen zich één van de kleine Fiat taxis permeteren.  Af en toe rijden er boeren met kleine houten karretjes door de markt of versleten pickups volgestouwd met groenten met geuren zoals wanneer je ze ruikt als je ze uit de grond trekt.  Geen super-de-luxe welvaart, maar veelal tevreden mensen altijd wel ergens op hun gemak mee bezig.  De strijd om het bestaan maakt hen niet grimmig, maar makkelijk hebben ze het niet. Allah zei dank worden ze niet door een buitenlands leger bezet en niet door het fundamentalisme geterroriseerd, hun benzine is goedkoop en hun ouderen lijken genoeg te hebben aan de zon en een stoel en het sociale contact buiten, wetende dat er ook nog de kinderen zijn.  Hun zonen bouwen vaak naast het ouderlijke huis en de dochters moeten na de bruidschat de deur uit en zijn toch welkom zonder te worden verstoten als de relatie niet bleek mee te vallen.  Een pak zonen zochten hun geluk bij ons en lieten de vrouwen hier in de meerderheid. Een veelheid van variëteiten uit de buik van het donkere continent ontstaan ofreren allen de hun eigen mimieken alsof het een muzikale ode, voor oog en hart bedoeld, betrof.  Je kan dit niet zomaar met woorden of beelden overbrengen, het er onbevooroordeeld voor openstaan en de sfeer ondergaan is de raastige klok van thuis even stilzetten.  Dat er blijvende vrede mag komen voor alle Arabieren die hier in dit land ook de synagoges gedogen.  Ik fluit weer de negende van Beethoven en laat mijn ziel genietend de hoop ervan belijden. De minaretten storen me minder dan ik thuis had verwacht, al is ‘godsdienst’ vooral iets dat mannen goed lijkt uit te komen, ze zijn er misschien wel meer de uitvinders van.  In gedachten zal ik U, oh misschien onderkoelde lezers wat goede warme golven proberen doorsturen, vanuit een prachtig evenwicht temidden de palmbomen die men aan het snoeien is.  6/02/09
 Jan Decleir in Slumdog 2 !!Er werden voetafdrukken van een voorvader van ons teruggevonden ; 1,5miljoen jaar oud.  Als de wereld ooit nog wordt zoals hij zou kunnen zijn, zal men tegen dan een deel van de cultuur uit deze periode in de geschiedenis karakteriseren als tegen het asociale en idiote af.  Natuurlijk gaan er tegen dan wel mensen van die verhaallijn genieten, en geniet gerust nu al.  In het licht van de armoede in India is het een hype op de kap van de ondervoedsten der aarde.  Als de winsten van de film zullen zijn opgestreken zal men ginder nog altijd naar eten zoeken op de vuilnisbelten als er niets aan de mentaliteit van ons, hen en de door het volk verkozenen veranderd.  Daarom mijn voorstel aan Danny Boyle de filmmaker om een vervolg te maken.  De winnaar van die Indische quiz… op het model van onze ‘alles voor mij en niks voor een ander’ ideologie ;(ideologie aanvankelijk gelanceerd in haute finance kringen)…krijgt een geweldig idee en beslist het geld voor een goed doel te gebruiken.  Met zijn deelname aan de wedstrijd veroverde hij immers het hart van zijn geliefde, zo dacht hij, maar nu blijkt dat het haar ondanks al die romantiek voornamelijk om het geld te doen was.  Ontnuchterd besluit hij eerst van zijn geld zo maar uit te delen, maar daar komt ie op terug nadat hij een aantal militanten van een internationaal geörganiseerde sociale organisatie leert kennen.  Onze slumkameraad krijgt een inzicht in heel het politieke circus in India en ontdekt het waarom van armoede en uitbuiting.  Zijn droom over geluk projekteert hij nu op het optillen van de mensen in armoede door op zijn beurt informatievergaderingen te organiseren.  Daar de mensen hem kennen van de film, slaat zijn boodschap aan, want zo zijn wij mensen.  De organisatie rond een verbetering van de plaatselijke levensomstandigheden groeit, de argwaan van de gevestigde partijen stijgt en er ontstaan complotten om de leiding ervan en meer bepaald ‘the millionaire’ uit de weg te ruimen.   Aanvankelijk wil men hem omkopen, maar dat lukt niet, integendeel onze held is zo rad van het geld wel aan te nemen én voor zijn organisatie te gebruiken.  Schrik voor zijn veiligheid heeft hij niet, want hij heeft ondertussen een heel legertje dat hem beschermt.  Zijn organisatie begint er bij hem op aan te dringen van deel te nemen aan de verkiezingen, maar dat wijst hij voorlopig af, in de wetenschap dat er op de miljoenen armen in India ondermeer omwille van het kastesysteem, nog altijd neergekeken wordt ; het ‘wij zijn toch beter dan die effect’.  Hij gaat voor een volledige gelijkberechtiging en voor werk voor eenieder die dat wil en wil zijn ideaal niet via verkiezingen laten verwateren in het wereldje van de compromissen van de door de zakenwereld beheerste Indische politiek.  De mensen van de slumdogworld organiseren werkonderbrekingen en gaan Mahatma Ghandi achterna door een reeks geweldloze marsen door India te organiseren MAAR itt tot Ghandi; tevens op te roepen dat er meer en meer mensen zouden mobiliseren voor een gigantische algemene staking, die in het licht van de inmiddels nog desastreuzer wereldeconomie, noopt tot het socialiseren van grote sectoren van de Indische en wereldeconomie.  Zonder dat de organisatie van de slumers aan een regering deelneemt, bewerkstelligen zij dat op de duur meer en meer progressieve mensen de oude lobbys in de wetgeving verdringen.  Onder druk van de algemene staking tenslotte, valt er zonder de steun voor die mensen en de nieuwe beweging die zich nu ook in de politiek engageert geen enkele politieke beslissing meer te nemen.  In een referendum keurt de Indische bevolking een sociaal geïnspireerd programma goed en bij de verkiezingen winnen de nieuwkomers in de Congrespartij, maar vooral de Slumbeweging neemt het voortouw en ziet er op toe dat de verkozenen de doelstellingen van het referendumprogramma volgen.  Eerste prioriteit, het afstellen van de produktie op de binnenlandse noden.De film kent daardoor ook een reeks buitenlandse connecties want bijvoorbeeld Sidmar in Zelzate staakt tegen de Indische CEO van Mital, omdat hij ZIJN door de recessie ook naar het failliet toe drijvend staalimperium wil verlappen…de Belgische arbeiders onder leiding van Jan Decleir, nemen de zoveelste aflevering in die soap niet meer en bezetten hun bedrijf en smeden banden met de Indische werkersorganisaties.   De film eindigt met de eerste vrijpartij van het hoofdpersonage met zijn medestrijdster, als alle stormen wat zijn gaan liggen en er uitzicht op een betere situatie komt.  Hij neemt ontslag uit de organisatie en begint samen met Jan Decleir een frituur in een dorpje in het oh zo grote Indië, waar er toch plaats voor iedereen blijkt te zijn.  De slumers verlaten de grootsteden meer en meer en zoeken hun heil in dorpsgemeenschappen en kleinere steden.  In de epiloog zien we nog wat beelden van onderhandelingen met Pakistan en andere landen die gezamenlijk besluiten van hun atoomwapens te vernietigen, ook de Israëlische regering, waaruit de oude bommenwerpers ook verdwenen zijn, volgt hun voorbeeld.  Geschrokken door de economische vooruitgang van India en onder druk van de gebieden die zij controleren, zien we ook enkele Talibans die promotie maken voor het onderwijs voor meisjes en de godsdienstvrijheid.  Waw, dat zou nogal eens een film zijn…nu nog in ‘t Engels vertalen en naar Danny  Boyle opsturen.
Het zogezegde gezond verstand en Uw treinIn de krant De Morgen, krant met al jaren gelukkig een stijgende verkoop t.o.v. andere titels, (maar...)krijgt Mister Boegbeeld van de LDD een vrije tribune om het beleid van de gelukkig nog een stuk nationale en openbare spoorwegen af te breken. De snoodaard. Hij haalt een pak beleidsfouten en cijfers aan om dan maar de privatisering van het spoor naar voor te schuiven. Terwijl men daar in tal van andere Europese landen die die stap al hebben gezet, wil op terugkomen. Alle Zwitsers bijvoorbeeld, zij trots op hun nationale, openbare spoorwegen en daar durft men niet aan dat statuut en het statuut van de werknemers raken.  Een te gepolitiseerd managment is natuurlijk een handicap in het efficient beheren van het openbaar transport...maar geen onoverkomelijk euvel. Er valt voor te vrezen dat dergelijke argumenten door de rechterzijde gebruikt worden, niet alleen om geld te slaan uit openbare investeringen, maar ook om onder andere het goederentransport via de weg te bevoordeligen. En dan maar bakkeleien over de CO2 uitstoot ! Lobby er maar lustig op los langs alle kanten, zoals sommige leden van de partij van Obama die vandaag hopelijk niet tegen zijn plannen voor de deelname van de overheid aan de ziekteverzekering stemmen...omdat hun verkiezingscampagnes gedeeltelijk door de privéverzekeringen worden betaald  en die dan ook naar omlaag moeten met hun prijzen ! octo 7/11/09 filoview pictures : bijna drie dikke turfen,alleen de eigen bijdragen van FV1 al, en...dan zullen we ofwel stoppen ofwel doorgaan, of iets tussendoor of iets anders ?Het 'populairste blogslijstje'  in de  categorie Politiek nodigt niet echt uit om gaan tussen te staan. Een zevental blogs van VB-ers, waaronder ene wel zeer uiterst rechtse die zich links voordoet, een truk die het VB ook uitprobeert in het dossier Opel trouwens, een paar nationalisten, een drietal VLD mensen en een CDV-man. Ik herinner me een artikel van Humo van toen dat blad er achter kwam dat er een georchestreerde beweging van heel rechts gezinden achter hun brievenbusreacties zat. Zouden dergelijke onderlinge, gestuurde afspraken op het internet ook mogelijk zijn ? Misschien moeten filosofisch verzet 2 en anderen maar naar de categorie 'Politiek' verhuizen ? Of is er echt een pak volk dat kickt op eerder opruiende opmerkingen t.o.v. de anderskleurige mens ? Het Anti-fascistisch front AFF, redt de eer met grote voorsprong, dat moet 'pikken' bij sommigen.  http://aff.skynetblogs.be/   http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be
Hoofddoekenverbod onder de loep ken je de woorden van de song :  'how many roads must a man walk...the answer my friend, is blowing in the wind'...dat is pas filosofisch of religieus zo'n statement, enorm veel meer dan de intimidatie over hoofddoeken tussen wel en niet-dragers enz... .De ervaringen met het instellen van dergelijke verboden, hebben er tot nog toe altijd toe geleid dat er een oplopende polarisatie (tegenstelling) ontstaat tussen mensen, rond een thema dat eigenlijk tot de persoonlijke sfeer behoort. Als je zoekt naar het waarom van zingeving, kom je onvermijdelijk bij de symbolisch interpreteerbare logica van de wetenschap terecht, maar als je in verband met zingeving de vraag ‘waarvoor’ stelt, willen mensen dat nu eenmaal op een psychologische of godsdienstige manier invullen, zich ergens mee ‘vereenzelvigen’, eerder dan zich voor nieuwe ervaringen en gedachten open te stellen en tot eigen, onafhankelijker inzichten te komen. Vanuit filosofisch standpunt, tracht een mens, de ene al meer dan de andere, al deze verschillende benaderingen te duiden, te verbinden, ‘relier’ in ’t Frans, van daar het ontstaan van het woord ‘religion’, waaraan de meesten alleen de notie ‘God’ of Allah enz. willen koppelen, wat gezien hun achtergronden en evolutie hun goed recht is, zolang ze de spirituele vrijheid van anderen niet willen aan banden leggen via de politiek of zo.http://www.socialisme.be/lsp/archief/2008/03/16/religie.htmlGewoonlijk dienen persoonlijke levenshoudingen de belangen van hen die er belang bij hebben dat diegenen die in het staatsapparaat of de multinationale bedrijfswereld fortuinen binnenrijven aan de macht kunnen blijven.  Ze weten ook wel dat ‘verdeel en heers’ op alle mogelijke manieren  hen baat. Mensen achter volgende link, zetten dat voor U eens allemaal overzichtelijk op een rijtje, hoe het met de verschillende godsdiensten de dag van vandaag internationaal is gesteld en alle mogelijke achtergronden ervan. 
Hoogdagen Hysterische Heisa !Gisteren hoorde ik de trainer van de nationale speler zich schuldig voelen aan het resultaat van een voetbalmatch tussen 22 mensen. Een speler zei zelfs dat alle 11 Belgische spelers zich schuldig moesten voelen ! Wat heeft dat nog met sport te maken ? In essentie is er weinig verschil tussen twee ploegen uit provinciale die tegen mekaar spelen en een interland...sportief bekeken. Ego zou eens moeten een veel bescheidener rol in de media spelen. 't Zelfde met al die heisa rond de hoofddoeken en terreurdreiging waarvan men beter geen politiek spelletje van zou maken (zie recent artikel 'bredere kijk op hoofddoekenverbod'). Men is die hoofdekselmanie via de media tot belachelijke proporties aan het opblazen. Blijf weg aan die scholen met de camera's, rapporteer er niet meer over. Je hoeft niet geleerd te zijn zoals de mensen van de raad van State, die dat wel zullen oplossen om te snappen dat heel het gebeuren van verbieden wat je op je hoofd zet ongrondwettelijk is. Waarom mediatiseert men via de TV een actie van de politie aan een Mechelse school na een terreurdreiging op het internet ? Dat is juist wat die daders of mogelijke daders willen : TVmediaäandacht voor hun persoontje. Het mediawereldje draait meer om kijk -en leescijfers dan om inhoud...vandaar de aandacht op het sensationele. (Waarom ook 300 man inzetten kan men zich afvragen trouwens).Kan dit niet gewoon in de vorm van een simpel krantenbericht gebrach worden ? Als een ex voorzitter van een parlement 500.000 euro afscheidspremie krijgt, staat ineens de politieke en de mediawereld weer op zijn kop, terwijl dit toch business as usual is. (de som wordt,over enkele jaren gespreid uitbetaald, schrijft men al sussend zonder verontwaardiging te laten blijken of standpunten in te nemen of de kiezers van die man of partij aan te porren van richting te veranderen). Nog meer hysterie : De nieuwsverslagen met beelden over US-betogers tegen de alles behalve radicaal linkse hervormingsplannen voor een meer toegankelijker en goedkoper gezondheidsbeleid in de VS, 'sociale zekerheid', kan men dat nog niet noemen. In de VS, in tegenstelling tot Europa, ik weet niet of het U al opgevallen is, moeten geen honderduizenden gaan betogen om iets te veranderd te krijgen of druk uit te oefenen. Een privélegertje van een paar honderd man wordt samen met de pers en enkele affiches opgetrommeld om Obama het woord 'socialist' naar zijn hoofd te slingeren omdat hij door de overheid ook goedkopere sociale verzekeringen wil laten aanbieden.De privélegertjes, zo is bewezen, worden vaak betaald door verzekeringsmaatschappijen en andere multinationals...maar het ergste is dat ze vaak niet eens worden betaald en dat men gewoon misbruik maakt van met blinde haat tegen alles wat Staat en sociaal-istisch is 'gezegende' freaks die dan nog vaak beweren godsdienstig of zo te zijn. Ook weer eng-'geestig', zijn die verkiezingen die altijd vervalst zouden zijn en alle heisa daarrond, afhankelijk van welke geheime dienst van welk land liever zou hebben dat er aan de macht komt. Intriest is ook het feit dat men eigenlijk wacht op de eerst Belgische dode soldaat in Afghanistan voor dat er hier dagenlang aandacht aan het waarom van die oorlog zal besteed worden. 'Tante'-justice en haar vriendenpolitiek is al een beetje oud nieuws. Het is gewoon wachten op de volgende kick om over iets te berichten zonder dat men een standpunt inneemt of al dan niet maatregelen neemt en...als het wat sensationeel is dat is al genoeg om er dan eindeloos over kunnen te palaveren en verontwaardigd te zijn. Stemgedrag veranderen ? Nee maar, we willen teveel allen de beste hobbykok zijn en 'genieten' van het leven zonder veel bij de essentie ervan of bij solidariteit , stil te staan. Zoek maar eens op de skynetblogs op aantallen bezoekers en je zal merken dat we vooral begaan zijn met het dagdagelijkse, en zo hoort het ook, maar er is meer.Tot slot, nog een juweeltje. Hoe naïef moet je zijn om je kind naar een nazistische crèche te sturen? Dit valt niet op te lossen via een dagenlange hetze op kind en gezin...waar iedereen zijn werk al jaren goed probeert te doen en nu via een deel van de pers aan de schandpaal gesteld wordt !Octo 10/09/09 vervolg op geklasseerd historisch monument
Opel zal niet leveren in Bhutan. De renault-Vilvoorde soap is ‘on the road again’.Om te weten hoe één en ander in mekaar zit,even naar een vorige FVZ-post surfen misschien. Zou het niet beter zijn indien er één automobielgroep was die internationaal aan sociale prijzen en aan een langzamer tempo in groep auto’s zou fabriceren(bij voorkeur op waterstof draaiend en bij voorkeur minder via bandwerk). Onderhandelen om in 't zak gestoken te worden, heeft dat eigenlijk nog zin, hoeveel macht hebben regeringen nog en de Europese commissie bijvoorbeeld...ten dienste van bepaalde kapitalen die moeten opbrengen ? Dwingende maatregelen opleggen, wanneer gaan ze dat doen, als het volk in opstand komt en het spelletje van de afvloeiregelingen beu is ?
 Melk, vroeger en nu. Aktiemiddelen ? de herfst doet zijn intrede, van nu tot in de winter, een toneelopvoering van kleuren en vergankelijkheid, het fruit wordt geplukt en bewaard en gesorteerd door de tuinbouwers en de landbouwers...velen zijn door wanhoop gedreven... zouden ze niet beter de grootwarenhuizen baricaderen...vragen velen zich af ? Vroeger moest je een koe houden of naar de boeren op de stadsmarkt. Nu zijn we voornamelijk aangewezen op wat de grote marktspelers van de distributie, na een unfaire prijs voor de boeren aan ons als onkostenmarge en winst aanrekenen. Kan de overheid niet dwingend optreden en er op toezien dat zowel boeren als consumenten een redelijke verkoop-en aankoopprijs krijgen. Of hoever reiken de lange armen van de grootwarenhuizen en melkerijen.    In hoeverre wil de Boerenbond haar leden verdedigen ? Honger in de wereld en niet maar zoveel mogen produceren als men wil…hoe kan dat ? Nieuw is dat de arbeidersbeweging zich weer voor de boeren interesseert   http://www.socialisme.be/lsp/archief/2009/09/14/boeren.html   het structurele waarom van de’ overproduktie?crisis’in de landbouw octo 15/09/2009
Brits fascist spreekt binnenkort in Antwerpse univzaal  In Groot Brittanië worden fascistische parlementsleden en hun aanhang met eieren bekogeld en van straat gejaagd, door wat de sinds enkele jaren in maatpak gestoken 'heren' in al hun fascistische youtube-filmpjes 'links tuig' noemen. Een notoir Holocaustontkenner met een verleden waarvan je haren ten berge zullen rijzen als je het in onderstaande link leest, komt op uitnodiging van de Nationalistische Studentenvereniging in Antwerpen in een zaal van de univ spreken in oktober. De man is ondertussen één van de twee verkozen Britse Britisch National Party europarlementsleden. Het filmje getuigt van een grote aktiebereidheid om bijeenkomsten van lieden met openlijk uitgesproken sympathieën voor Mein Kamf van de straat te houden.Had in het begin van de vorige grote economische crisis in de beginjaren dertig niet zo een slecht idee geweest. Net zo min als met de melkprijzen grijpt de overheid in België in om nazistische concerten te verbieden. Ik zou zeggen, laat mijnheer de fascist maar zijn gif spuien in de NSV-oren, en ga niet naar Antwerpen om jezelf de kop te laten inslaan...maar bestook diegenen die je verkozen hebt met verontwaardigde mails. Moest er natuurlijk die dag toevallig in Antwerpen een betoging zijn van de Opel-mensen op zeven oktober...die zijn sterk genoeg om daar even langs te gaan en op niet geweldadige wijze hun gedacht eens even te gaan zeggen. 18/09/09   
http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be
GESCHIEDENIS VAN DE BEWUSTWORDINGNiets is 'echter 'dan het beleven van het leven zelf, hoe echt kunst ook is. We zitten met ons allen in een echte roman die al eeuwig bezig is. Personages wekken andere personages tot leven en verdwijnen weer. Sinds duizenden jaren proberen we al dat bezig zijn in tekens om te zetten. Hoe meer je er van snapt, hoe moeilijker het in woorden om te zetten is. Het goede dat een mens doet leeft tijdens en na z’n leven door.Het kwade ook.  Positief en negatief vullen mekaar aan in interakties.De zin ervan, een allesomvattend , machtig iets.Je kan pas observeren en reageren vanuit een evenwicht. Wetenschappen kunnen ons een logische uitleg over het leven geven.Een getraind observeerder ervaart meer dan alleen de logika der dingen.  Objektieve wetenschappen hebben alleen oog voor hun vak.Filosofie, psychologie en geschiedenis moeten de overige logika éénmaken.Einstein bundelde wat al was bereikt en onthulde een nieuw uitgangspunt.Tijd, ruimte en materie werden relatiever dan we dachten.Godsdiensten probeerden het met ons te doen geloven in goden.De zelfkennis en de waarheid omtrent het geheel waren nog verafMarxisten probeerden de wetmatigheden van de geschiedenis te vatten.Door kerken en machthebbers bestreden, onthulden zij een heel stuk 'zin'.De subjectieve faktoren hadden ook zij niet onder kontrole.Freudianen toonden voor een stuk de rol van soorten van bewustzijn aan. Toch konden zij geen allesomvattende zin zien in dit leven van ons.Wij allen zouden veel meer 'zinzoekers' kunnen zijn.Een zin die het leven en de dood overschrijdt.We zitten echter teveel gevangen in allerlei soorten gewoonten en 'pijn'.
KLAAR VOOR OKTOBER FACEBOOKVRIENDEN ? Toen een echt sociaal militant mij wees op de voordelen van Facebook, dacht ik, ach nee; heb niet veel zin om het virtuele 'hoe gaat het met je' en 'wat denk je' mee te doen. Gaandeweg echter, na mijn registratie, begonnen meer en meer vooral sociaal actieve mensen mijn blog te lezen en kreeg ik 'vriendenverzoeken' en verzocht ik al eens een zoek geraakte connectie om de club te versterken. Heel die interactie leidde tot boeiende uitwisselingen en tips enz... . Inmiddels enkele maanden later zit ik al met een 100-tal facebook-kenissen...waarvan ik er een beperkt aantal in levende lijven ken. Buiten facebook om had ik nog maar 1 verheugende ontmoeting met een voordien virtueel lezer.  De niet virtuele sfeer haalt het nog altijd op de anonimiteit, maar Facebook, nuttig gebruikt hoeft niet alleen een zoveelste computerspelletjesplaats te zijn, getuige het aantal verzoeken om lidmaatschap van groepen, uitnodigingen voor vergaderingen, acties allerhande en nieuwsverspreiding eigenlijk. Een mens moet over genoeg energie en selectief vermogen en tijd beschikken om het allemaal te volgen. Wat je niet mag doen is 'fan' van iemand worden, want dan dat geeft via een slechte Engels-Nederlands vertaling als resultaat dat je als 'aanhanger' van iemand omschreven staat...en dat is nu een beetje te veel van het goede als je te kritisch in het leven staat. Al bij al, als je er goed mee omspringt kom je bij een pak mensen met het sociale hart op de juiste plaats terrecht. Zou Big Brother ook op FaceBook zitten ? Zal hem even intikken.Een overzicht van recente uitnodigingen en dergelijke aanvulling op deze blog met  vandaag en gisteren de geschiedenis van China en de link van de dag, van het jaar, enfin één waar hard aan gewerkt is, 'het zinkend schip'  foto-quiz-vraag : Filosofisch Verzet gaat de commerciële toer op met een heuse internetquiz...Wie is de man op deze foto ? U kan de mailknop gebruiken om te antwoorden. Nee het is niet iemand van die groep die een nvaBourgeois niet Vlaams genoeg vindt klinken. U kan formidabele prijzen winnen : - een kanorondvaart/-uren leesplezier/-een boswandeling /een socialer treintariefticket enzo verder.(Arno in zijne jongen tijd en kortgeknipt)
vrt onder sloef van rechts-liberale partijen ?Dagen op voorhand wordt er gemeld dat er in Duitsland verkiezingen zijn die voor een grote verschuiving gaan zorgen, met Merkel als gedoodverfde winnaar. Ochtendjournaal op de radio. Nergens wordt vermeld dat de groenen en Die Linke in Duitsland meer dan een kwart van de stemmen binnenhaalden. Ook 's avonds op het TV nieuws kwamen alleen de CDU en de Liberalen en het verlies van de SP aan bod.In veel andere landen denk je dan dat er een staatsgreep heeft plaatsgevonden, zo niet in het Vlaanderen met zijn overdosis aan liberale en nationalistische partijen. Dat de media de vedetten en de thema's bepaalt, wisten we al langer. Partijen die in hun programma ietwat ingaan tegen de winsthonger van multinationals worden steevast 'extrreem-links' genoemd en komen niet of zeer weinig aan bod. Gaat men als groen binnenkort in eigen land 13% van de stemmen haalt ook bewust zwijgen indien ze de fortuinen der beurstenoren ernstiger taxeren gaat ? Is het voor de 'Bourgeois' onder de politiekers onvlaams van het grootpatronaat te bekritiseren ? De Vlaamse boeren zijn er in elk geval rijp voor,want ze weten ondertussen wel wie de melkprijs bepaalt. Dit voorval van het verzwijgen van belangrijke electorale verschuivingen, is tekend, niet alleen voor Italië waar Berlusconi bepaalt wat journalisten zeggen en schrijven of ze gaan de laan uit.De tegenstanders van Big Brother in dit land,zijn benieuwd of we na de Franse verkiezingen mogen weten hoeveel  % de Ecolo's, en de ééngemaakte partij links van de PS in Frankrijk (Parti anti-capitaliste) gaan scoren. Hun laatste score van beiden rond de 10%, vond ik ook op het internet en in sommige kranten. We weigeren te geloven dat we een land van zeurende, rechtse nationalistische laarzen likkende, kritiekloze bangerikken zijn. Men weze gewaarschuwd. De partijen die dank zij Terzake en De slimste mens dik uit de verf kwamen zijn tevreden dat men de middelen voor de Belbus eventueel zou terugschroeven(LDD en dat van in de oppositie) en van die afrit Vlaanderen om Opel te redden, horen we ook niet veel meer. Decennia lang hebben we tot vervelens toe gehoord dat de BRT, de BRTN...een 'rood' bastion zou zijn...meestall worden zijn ex-bazen keiharde managers in de privé achteraf. Wat zou dat worden met VBlok controleurs met vetorecht op de journalistieke berichtgeving ? In Italië is men eigenlijk al zo ver en scheppen de miljardairs alle dagen dik hun soep uit. Frère Jacques, frère Jaak, slaapt gij nog...?  J'accuse le VRT de manipulation des espérits. octo 30/09/09
Macht cumuleert i.p.v.delegeert TECTEO, een overheidsbedrijf, de grootste intercommunale in het Luikse; aangepakt, door ondermeer, zogezegd socialistische functionarissen. De PS burgemeester van Ans is er tevens directeur-generaal en andere politiekers zitten mee in de leiding van het bedrijf. Volgens een audit moeten er 229 van de 1000 werknemers weg. Omdat je ambtenaren moeilijk kan ontslaan is men van plan om een privéfiliaal op te richten. Omdat het conflict verhard, zijn samenscholingen (door de burgemeester-directeur nota bene) er verboden.Het al lang aanslepend conflict krijgt weinig mediaäandacht…misschien omdat de ‘ons kent ons’-methoden aan de top, hier duidelijk aangeklaagd worden. De PTB gemeenteraadsleden in Herstal hebben tegen de gang van zaken bij TECTEO een motie ingediend. De eis dat een door de werknemers verkozen directeur aantreed om de ontslagen , de privatisering en afbraak van sociale verworvenheden tegen te houden, staat er nog niet bij.Ook de bankwereld schrikt niet terug voor wat meer oplichterij. De Gemeentelijke Holding die 14% van Dexia bezit, probeert 500 miljoen euro bij de gemeenten te gaan bedelen…met 13% dividend als lokmiddel…alleen uit te keren als er winst gemaakt wordt, niet gegarandeerd, het blijft speculatie. Dan moet je weten dat de meest betrouwbare investeringen momenteel 6% opbrengen. Hoeveel krijgt U al weer op uw spaarboek ? Vreemd is ook dat al die geredde banken momenteel hun ‘overheidsbetutteling’, noemen ze dat binnenskamers, willen uitkopen om terug hun gangen te kunnen gaan, wat ze in feite in voldoende mate weer doen, wegens het bijna totale‘vrije markt-spel’ dat hun gegeven wordt. De banken, op enkele maanden weer gezond…ik geloof niet vlug in een complot…maar dit ruikt er toch weer naar men dunkt. Had men van al die failliete banken een openbare bank gemaakt, zuiver op de graat, daar hadden mensen meer vertrouwen in kunnen hebben.  Maar ja, de kroonjuwelen van de Staat worden al decennia afgebouwd ten dienste van ‘ons kent ons’ maar weer.  Wie weet hoeveel politiekers cumuleren hun mandaat met dat van toezichthouder op de banken momenteel ? Die mannen scheppen hun soep goed uit en als ’t fout loopt kloppen ze meer geld uit de platste zakken…die binnenkort wel eens tien euro meer voor een tankbeurt diesel zullen moeten betalen. Daar gaat de economie van opbloeien heren…ge zult dan toch nog een dag verplicht worden van geld bij te drukken, zoals dat al elders is gebeurd.  Een gekender voorbeeld van ‘macht cumuleert’ is dat van onze op de spits gedreven federalisering met misschien wel het hoogste aantal ministers ter wereld. Daar delegeert de macht wel, maar naar het absurde toe. Binnenkort trekken we weer met zijn allen de straat op voor meer werk en tegen de besparingen. Een gekend fenomeen dat meestal in verspreide slagorde gebeurd. De postbodes zonder de melkboeren, de metallo’s zonder de onderwijzers, Opel zonder Volkswagen, de zieken zonder de controledokters van de mutualiteiten, de witte woede zonder de rest. Benieuwd welke vooraf ingerekend half percentje de mensen weer zullen worden toegeworpen.                     2/10/09
Voorkoombaar Leed In Afghanistan werd een meisje gedood door een pak pamfletten dat uit een Brits vliegtuig geworpen was en niet zoals gewoonlijk in de lucht openging. Decennialange, door grootmachten gesteunde imperialistische politiek, brachten de Taliban-dictators vóór de laatste van talrijke invallen van buitenlandse legers aan de macht.  Decennia's werden verloren om dit onderontwikkeld land er zonder militaire tussenkomst, bovenop te helpen. De koude oorlog gold als voorwendsel. Nog altijd is er iedere keer een exkuus, een alibi,...de massavernietigingswapens in Irak en als het 'hen' goed uitkomt in Iran, het 'gele' gevaar, 'humanitaire hulp' voor oorlogssituaties die 'men' zelf helpen in de steigers zetten heeft...en niet alleen via de wapenproduktie en wapenhandel. Economische, politieke, militaire invloed, daar ging het om. Beurswaarden, omzetcijfers, ongebreidelde winsten, de tijdelijke motor van vooruitgang omwille van de verkeerde motieven; de triggers van elke oorlog. Mensen die niet onder waardige omstandigheden leven, onderwijs genieten en bovenal een job hebben en een deftig onderkomen; zijn beter in staat om te voorkomen dat ze door dictators geregeerd worden. Omdat hen dat vanwege het aloude politieke spel nooit werd gegund, hebben velen die kans nu nog altijd niet. Alleen partijen die het imperialistisch geef-en neemspel willen meespelen en waarvan de tenoren lippendienst aan het imperialisme bewezen hebben, worden als 'partners' gezien. Niet de linkse partijen in Pakistan of India...met China kan men om redenen van machtsverhouding niet anders meer. China, zelf een land dat jaren geplunderd werd, 'men' vreest zijn 'invloed' in de ontwikkelingslanden. Zal China zijn macht op een positieve manier gebruiken bij het uit de armoede tillen van een aantal Afrikaanse landen bijvoorbeeld en in eigen land de welvaart van de achtergebleven delen van de bevolking ook nog weg kunnen werken ? Of zal het doen zoals de Wereldbank en zijn bigbanking bazen en zich inschakelen in de structuren die een bepaald deel van de wereld eigenlijk blijvend in de armoede houden ? Voorkoombaar leed. Tijd om het roer om te gooien, als dat al mogelijk is gezien de chaos en ellende die al werden veroorzaakt door verkeerde beslissingen. Actie-reactie, een cyclus die alleen maar te stoppen is wanneer voldoende mensen beslissen dat het welletjes geweest is. Er zou melk en ander drinken en eten genoeg kunnen zijn. Bouwmaterialen ...en werkkrachten voldoende om de wereld tot een prachtplaneet te maken. We staan op het punt van basissen op de maan te maken en beneden heersen voor een stuk nog feodale toestanden. We zijn voor een stuk geen slaven meer van grootgrondbezitters, adelijken, enz...maar waarom verbinden wij ons lot als een soort lijfeigenen aan het reilen en zeilen van de voor ons vaak anonieme lieden die aan de touwtjes van de financiële besluitvorming en prijsafspraken trekken ?  We snappen in meerderheid niet veel van al de heisa rond bruto nationale produkten, inflatie, depressie...we willen het vanwege de complexiteit zelfs niet meer snappen. En laat dat nu net de bedoeling der regeerders zijn zie ! Binnenkort tot 67 jaar werken...komt ook de bankiers en hun pensioensparen goed uit, net als de privéverzekeraars in de gezondheidszorg, want dan sterven we misschien eerder...maar ja, alles voor het land, zo wordt ons verteld...nee, niet voor het land, voor de elite die onze levens telegeleid ! Al zijn we niet meer mobiliseerbaar om de rest van Europa zoals in 1914 en 1940 gaan af te slachten...we worden wel op andere manieren om de tuin geleid en we doen er diegenen in de armere landen helemaal geen plezier mee. In feite zitten ze met zijn allen te wachten tot wij geen 'butler' meer willen zijn...waarschijnlijk omdat we onze rekeningen en leningen niet meer kunnen betalen...want vanuit menselijke, solidaire gevoelens 'ontwaken', dat zal er nog wel niet inzitten zeker, gehersenspoeld als we met tevelen zijn. Innige deelneming aan de ouders van het meisje dat men van naderend onheil wou verwittigen. Ik wil vloeken, maar ik kies voor een moment stilte ! Ook voor de slachtoffers van natuurrampen. Cultuurrampen veroorzaken wel nog altijd meer slachtoffers. En de heiligverklaring van Pater Damiaan ? Als die mens moest weten dat 1 gevechtsvliegtuig qua kostprijs gelijkstaat met een bedrag voldoende om alle overblijvende melaatsen te genezen... hij zou ook vloeken.03/10/09 Mogelijkheden genoeg,verandering ten goede Neen, dit is niet alleen een land waar  huiseigenaars hun leningen aan de banken dubbel terug betalen en de huren veel te hoog zijn en de melk te goedkoop voor de tussenhandel. We hebben ook journalisten die over sommige van hun items meetings organiseren en daarvan dan weer verslagen. Dat is inderdaad inhoud en een vorm van democratie op zijn best. 06/10/09Steeds weerkerende politieke evolutiesVaak is het met de geschiedenis van bevolkingslagen zo dat iets qua levensomstandigheden onhoudbaar werd, voordat er verzet tegenover ontstond. De slaven, de pachters, de boeren, de ambachtslui, de arbeiders, de legers, de kantoormensen, zelfs de eerste kapitalisten de burgerij-elite die het destijds tegen de invloed van de adel opnam...altijd kwamen ze in opstand en vaak werden ze aanvankelijk afgeslacht, voordat ze begrepen wat er fout was aan hun taktieken. Eens de lessen geleerd, probeerden ze het anders en dat lukte al wel eens met de nodige vooruitgang voor gevolg. Dé meest kenmerkende factor in die evoluties en revoluties, was, dat van zodra de rebelerenden mee deel van de macht gingen uitmaken, hun rangen aangroeiden en een deel van diegenen die voortaan meer dan het gemiddelde deel van de koek kregen, zich gewoon meer en meer ging vereenzelvigen met de oorspronkelijke levensstijl van de aanvankelijke tegenstanders.  Mooi voorbeeld hiervan is de Duitse sociaaldemocratie van voor 1914. Van zodra ze de macht deelden, en dikbetaalde mandaten kregen, zongen ze de politieke refreinen van allerlei soorten conservatieven mee. Het werd zo erg dat er bij een stemming over de keizerlijke oorlog van 1914 slechts 14 van de 96 parlementsleden van de SPD tegen de oorlogskredieten stemden...waaronder Roza Luxemburg en Karl Liebknecht, een paar bekender namen van wat later de derde internationale zou worden. U kent ze misschien niet, want waarschijnlijk zitten ze niet in de leerstof van het lesuur geschiedenis, althans in mijn tijd niet. De huidige linkse mensen die zich links van de blauwroze sociaaldemocratie situeren, vertegenwoordigen een hoge mate aan bewustzijn van een klein deel van de bevolking dat meer dan gemiddeld kritisch is voor het wereldgebeuren de dag van vandaag. Alleen in België vertegenwoordigen ze electoraal gezien niet de 10,15 en 20% die ze elders in Europa halen...niet alleen omdat ze doodgezwegen worden. Onder druk van omstandigheden, zoals de recente crisis noteerden we in de Vlaamse sociaaldemocratie wel het feit dat de linkervleugel met 34% van de stemmen wel bijna de voorzitter van de Spa leverde een jaartje terug. Voor elke soort van organisatie geldt dat hoe meer leden ze krijgen en hoe meer beheersmandaten...des te groter de invloed van het individuele streven 'om sociaal hoger op' te raken, zal zijn. Afgevaardigden en bestuursfuncties niet meer dan een gemiddeld loon geven, zou hier een afdoend antwoord moeten op zijn, om carrièrisme en uitwassen à la Dehaene bijvoorbeeld tegen te gaan. Alle traditionele partijen die aan de macht deelnamen zijn in hetzelfde bedje ziek en de rechtse partijen die staan te springen om als nieuwelingen aan de macht deel te nemen, bestaan uit de grootst mogelijk denkbare aspirant-zakenvullers.   Het lijken allemaal onbelangrijke zaken, maar ze kunnen in bepaalde escalerende economische en politieke situaties, zoals in 1914 bijvoorbeeld waanzinnig barbaarse gevolgen hebben...en doen ze dat nu niet nog in bepaalde delen van de wereld ? 'Nooit meer oorlog', de leuze na iedere afslachting, niet alleen een gevolg van objectieve economische en politieke factoren en de organisatorische omkadering van de oppositie, maar ook van de immer tegenwoordige verschijnsvormen van allerhande soorten hebzucht die het algemeen belang overschaduwen door uiteindelijk te colaboreren met de gewone gang van machtszaken, the business as usewell. Alhoewel de Franse grondwet in referendums voorziet, zal het officiële Frankrijk van Sarkozy er geen organiseren voor wat betreft de privatisering van de post. Een zestigtal syndicale en politieke organisaties en verenigingen deden dat wel, met hun mogelijkheden toch vaak tot in de kleinste gemeentes: ,miljoen waren tegen, 31.700 waren voor privatisering. De initiatiefnemers eisen nu een officiëel referendum van de Franse Staat. Ook voor zaken als gezondheidszorg, telecom, werkgelegenheid, gaz de France, de vernietiging van ambtenarenjobs, het onderwijs...gaan meer en meer stemmen op om echte inspraak te organiseren. (Bron : L'Humanité-Solidair) Is dit het begin van een beweging die mensen ,die zich willen verzetten tegen van boven opgelegde dictaten (melkboeren,zinkarbeiders,witte woede...) leert van een nieuw actiemiddel te gebruiken ? Zou men uiteindelijk die dingen best niet op internationaal vlak met de moderne communicatiemiddelen kunnen organiseren...en met een totaalprogramma aan eisen. 'Tegoei' in ene keer, bij wijze van spreken ? Filosofisch Verzet heeft zo al een referendumpage, waar je je mening daarover kwijtkan...en zal ze de Fransen zeker doormailen. octo 08/10/2009   http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be
Van de kleine man naar de grote mannenMensen zijn vaak bangelijk. Wegens schrik van een boete van Sabam durven ze op hun maandelijkse gepensioneerden kaartnamiddag geen muziek meer draaien in een zaaltje van de gemeente nog wel. Winkeliers ook al soms in hun winkel, 3000euro boete als de radio aanstaat, weet je wel. Dat moet toch allemaal anders te regelen zijn. De wetgevers hebben het tijdsbeeld tegen, nu er via internet bijvoorbeeld al zoveel gratis te verkrijgen is. De meeste artiesten bovendien zouden al tevreden zijn met een minimumloon, de geldhaaien natuurlijk niet.  Burgerverzet tegen een aantal bedenkelijke dingen die ons opgedrongen worden begint beneden in 't klein. Een vrouw die op een busplaats voor blanken gaat zitten in de USA van Martin Luther King destijds. Een werklozencomité met een originele aktie. Die dingen gebeuren nog wel, maar er wordt niet over bericht. Kranten zoeken nieuws in de schandaalsfeer en daarmee is iedereen weer een paar weken zoet. Daar nog wat diefstallen, natuurrampen en moorden en verkeersongelukken bij en de rest van de sociale wereld bestaat nog nauwelijks in de journaals, behalve bij grote conflikten waarbij de spreekbuizen der stervensbegeleiding van boeren-en andere vakbonden aan het woord komen om iedereen te laten verstrikt geraken in de onderhandelingstaaltjes van de 'moeilijke' dossiers, terwijl de alternatieven van basismensen als utopisch worden afgedaan, ook als ze er in geslaagd zijn van grensoverschrijdende solidariteit op straat en plannen op tafel te brengen. Niemand vraagt of we straks de oorlogsstoker Tony Blair als eerste Europese president willen en iedereen is tegen miljardenbonussen, toch wordt daar nauwelijks iets aan gedaan. Regeringspartijen verliezen verkiezingen en er komen andere voor in de plaats, met al even veel besparingen in zicht. De molen die men voor ons heeft gebouwd, is  niet door ons ontworpen. Wij zitten er op en de molen draait en draait velen onder ons bijwijlen onnozel...hij stopt alleen bij verkiezingen...en dan kiezen we voor dezelfde molenfabrieken...voor cumulards en dergelijke. 10/10/09
 Jongste Michael Moore, niet te missen Waarom ikzelf hem ga zien, kan ik aan de hand van enkele gedachtengangen na een avondje ten voordele van Oxfam, vertellen. Waarom U hem gaat zien, misschien omdat U  na de filmbespreking in de link beneden zo geschokeerd bent dat Uw nieuwssgierigheid niet meer te houden is. U kan ook direct naar de link schuiven, ga zitten want je gaat op je gat vallen over de nieuwste manieren dat de financiële wereld momenteel aan zijn fortuinen komt. Gisteren was er een muzikale Fairtrade-nacht in Leuven, met een zangeres en muzikanten en dansers en zo, die samen met het publiek voor een speciale multiculturele sfeer zorgden. Eigenlijk zeer aan te raden voor cultuurliefhebbers zowel als voor zichzelf 'fundamentalistische moslims' noemende mannen. Gelukkig zijn de buikdanseressen in Tunesië en andere Noord-Afrikaanse landen nog niet verboden. Het publiek, bestaande uit zachtaardige mensen kreeg tijdens de pauze ook de mogelijkheid om een debat rond fairtrade bij te wonen. Hoe dwing je eigenlijk eerlijke prijzen af voor boeren of arbeiders in 't algemeen, waar ook ter wereld; te midden een wereld die via de klassieke politieke neoliberale richtlijnen, de supergrote bedrijven toelaat dat hun aandeelhouders zich schaamteloos verrijken op kap van een echte vooruitgang voor iedereen ? Indien het sociale bewustzijn en de fairtrade hier voor een stuk toe bijdraagt, het weze aan te moedigen. Indien het door het meer aktief deelnemen aan de parlementaire democratie uiteindelijk voor mekaar komt, goed zo...na een internationaal refurendum over een politiek programma, des te beter. Zonder sociale aktie...quasi ondenkbaar. Waarom ? Het kabouter-plob gehalte van een bepaald soort berichtgeving eigenlijk, werkt de over het algemeen lage betrokkenheid voor politieke interesse echter niet in de hand, wat onze parlementaire democratie verarmt. Bovendien lijken net een deel van de bewustere mensen die een tegengewicht zouden kunnen vormen door allerlei factoren niet assertief, niet weerbaar genoeg. Ze blijven de logica maar aanvaarden dat ieder land en ieder bedrijf tegen andere 'concurrenten' in maar moet zien van de goedkoopst producerende te blijven...en hebben het te veel over hier en daar een percentje koolstof minder of meer of een paar dollar opslag voor diegenen die er maar een paar verdienen. Dit terwijl niet alleen de beslissingsmacht, maar ook het mastodontenaandeel van de geldmassa in de handen van nog niet een honderdste deel van de wereldbevolking zit, beste mooie medemensen. Concreet. De 34 miljard euro van de twee grootste aandeelhouders (privépersonen) van Aldi, kan dat voor sociaaldemocraten, groenen en de rest van de linkerzijde...daar zou eens duidelijk standpunt moeten worden over ingenomen worden. Nieuwe militaire recruten gaan aanwerven in scholen, voor nog meer uitzichtloze missies...kan dat ? enz... . Voor degelijk feiten-en cijfermateriaal, maar  vooral om kennis te maken met  MENSEN die concreet met totaal absurde  situaties geconfronteerd worden, moet U binnen een paar maanden  echt de jongste film van Michael Moore gaan zien "capitalism, a love story" . http://www.socialisme.be/lsp/archief/2009/10/10/moore.html Over de alternatieven van de bespreker van de filmdocumentaire, moet U zichzelf maar een mening vormen. Alle mogelijk verzet tegen waanzinnige, onhoudbare toestanden...daar zijn al verschillende groepen en individuen mee bezig, in de kiem is er organisatorisch reeds een heel stuk weg afgelegd. Pas indien het totaal de verkeerde weg uitgaat voor nog meer mensen die nog relatief goed af zijn, zal er wel meer en meer ten gronde en ten goede veranderen zeker ? Want zelf via internet stemmen voor een programma voor een logischer wereld, zoals op de eerste van de Filosofisch Verzet-linken wordt voorgesteld, dat is nog te idealistisch, te utopisch en voorlopig nog niet haalbaar zeker ? Met dank voor gisterenavond aan Ghalia Benali & Friends. De wereld zou misschien beter af zijn als muzikanten hem mochten regeren. 10/10/09  http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be
Een andere beleidsverklaring,politieke fiktie Onze 'democratie' van de oude Grieken, we moeten het er voorlopig maar mee zien te doen, alhoewel logica en menswaardig inzicht en handelen er voorlopig voortdurend in de minderheid is. Een ander ,moderner systeem van samenlevingsbeheer waar we het programma zouden kunnen kiezen en daarna de projectverantwoordelijken, de ministers, zeg maar; zou nooit geziene vooruitgang op alle mogelijke gebieden inluiden. Vandaag komt onze premier met een beleid.Veronderstel eens even dat de premier morgen met een totaal andere beleidsverklaring zou komen : "Waarde landgenoten, jullie hebben inderdaad gelijk. Niet jullie moeten de crisis betalen. Het zijn de banken waaraan jullie al generaties lang jullie huis dubbel en dik aan terugbetalen, die we ter verantwoording zullen roepen. We zullen ze dwingen van goedkope sociale leningen te verstrekken, of ze nationaliseren."
"Geld hale bij onderwijs en in de sociale sector, zou compleet amoreel zijn. Een andere vorm van speculatie dan : een deel van het  geld dat door de verwerking van de landbouwprodukten en de tussenhandel  van de boeren gestolen wordt, zal van die sectoren naar ondermeer een hogere prijs voor de melk van de boeren gaan. Ook voor de huurders zullen we een verplichte verlaging van de huren opleggen. Verder zal de federale regering de wapenfabrieken tot werkplaatsen voor sociaal nuttiger produkten omvormen. Ondernemingen die terwille van steeds maar hoger winstvoeten werknemers ontslaan of naar lageloonlanden verhuizen, zullen extra worden getaxeerd, niet alleen in eigen land, maar via Europa en de Verenigde Naties ook in het land van herlokalisatie, waaraan via een internationale VN-motie zal gevraagd worden van de daar uitbetaalde lonen naar ons niveau op te trekken.  België zal er bij de Verenigde Natie op aandringen van een voor de wereldpolitiek bindend wereldreferendum over ondermeer een universele sociale zekerheid, goedkope leningen en een internationaal rechtvaardig taxatiesysteem op te zetten." "Eenmaal al deze richtlijnen in de praktijk omgezet, zal de koopkracht toenemen en de wereldeconomie werkrachten te kort komen en zullen de slachtoffers van oorlogen voortaan echt door wat er van de legers overblijft beschemd worden tegen diegenen die hen blijven met bommen belagen. Mensen zullen niet meer hun leven wagen om in onze koudere oorden te komen werken. Op termijn wordt dan de wereld een oord waar je, naar elk land, zonder gevaar om opgeblazen te worden op reis kan." "Om van dat vervelend nationalisme af te zijn, zal België met zijn ervaring op dat gebied, voorstellen van nog slechts enkele federatieve landen over te houden : Noord-en Zuid Amerika, Afrika, Europa, Azië, Australië. Elke afscheidingsbeweging binnen deze eenheden, zal vanwege de geleidelijke invoering van een eenheidsmunt en dezelfde produktievoorwaarden zinloos worden, eenmaal de voordelen daarvan door de overgrote meerderheid van de wereldbewoners zal worden gesmaakt. Voor de grote economische sectoren zoals de energie, de banken, de automobielnijverheid, de grondstoffen, het openbaar transport, de telecommunicatie, de post e.a. zullen openbare monopolies worden opgericht. Om te tonen dat het de Belgen menens is, zullen we er in eigen land maar aan beginnen, indien we op internationaal vlak met onze voorstellen geïsoleerd zouden blijken te staan. Ik heb trouwens daarnet nog onze kandidaat Europees president Verhofstad opgebeld en die heeft me beloofd deze voorstellen op het hoogste internationaal niveau op tafel te leggen. Nee, dit keer gaan we niet in Uw zakken zitten. " octo 12/10/09  voorbeeld wereldreferendum & verkiezingsblog http://bloggen.be/conscience2008  Laat me U nog deze octiaanse overdenking meegeven, nu het hierbuitenmeer en meer in de richting van Allerzielen gaat : Is there an energy with a comparable consciousness as ours, which did not need to follow  the same evolutionary road ? Het antwoord vindt U ondermeer voor een stuk onder de categorie 'filosofie' van mijn blog. U heeft ongetwijfeld Uw eigen antwoorden..;mijn mailbutton staat paraat !  http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be  http://hetvoortijdigtestament.skynetblogs.be
Artikel zonder naam Heeft de mensheid nog niet genoeg om zeep geholpen ? Vóór ik geboren werd, werd er op vernuftige wijze gemoord door Staten, maar men noemde het oorlog.  Heel mijn leven lang, altijd geconfronteerd geweest met meer van hetzelfde op nog driester manieren. Ondertussen geleerd en begrepen , doorheen de geschiedenis van politiek en filosofie, erover gestudeerd en erover geschreven.  De subjectieve wetenschappen , de praktijk er bij gehaald, de actualiteit geduid en gerelativeerd en voorzien van linken naar anderen met dezelfde opdrachten en andere perspectieven, invalshoeken.  Een blog als parlement, als oppositie. De huidige middelen, nee, ze worden niet optimaal aangewend om het tij te keren.  De menselijke domheid, voor een deel een spiegel van de wereld die rond de prijs van het goud draait. Goud, gewoon een metaal waarin  the upperclass gelooft...uit angst om zoveel.  Miljarden wezens hebben zich ettelijke eeuwen laten vangen aan de bevelen om van  wouden gevechtsschepen te maken. Nu zijn er maar enkelingen meer nodig om landen tot puinhopen te bombarderen en nog altijd kunnen gewone wijze mensen geen bevelen geven die dit alles stoppen.  Hoe stop je deze domino's ?  Zolang er meer en meer moet geproduceerd worden om de winsten van een piepkleine minderheid veilig te stellen en alles om beurs-waarden draait----- Zolang het kritische denken niet aangemoedigd wordt en we blijven geloven in het 'er niets kunnen aan doen' en te velen verzinken in het adoreren van koningshuizen, pauzen en prietjespraat--- Zolang we blijven geloven dat we tot 67 moeten werken om uit een systeemcrisis te geraken---Zolang we geloven dat belastingen aan grote poenscheppers opgelegd, ons niet doorgerekend worden---Zolang zoveel... blijft regeren ondermaats presteren.octo 13/10/09 Mensen nemen pillen om ziek naar het werk te kunnen of benemen zich het leven omdat er teveel van hen wordt gevraagd of omdat dat ze geen voeling meer hebben bij de 'zinnen van het leven'. Of jongeren zitten aan de coke omdat het leven zo doelloos lijkt,gevangen in eigentijdse commerciële beelden over 'zijn', in uitzichtloosheid qua toestanden in de wereld, gebrek aan menselijke perspektieven, verwendheid...en noem maar op.  Filosofisch Verzet pauzeert even :de 'winkel' blijft open, betalen hoeft niet, indien het geld een dag geen waarde meer moest hebben kunnen we ons mits de nodige discipline toch nog uit de slag trekken…  http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be
Minder deprimerend nieuws filoviewpictures (bijenkorvenfoto) laat ons allen duimen voor de bewoners van deze flatgebouwen, hun toekomst hangt samen met die van ons. Duizenden verbanden zijn van mekaar afhankelijk, maar één falen in de voedselketen is belangrijker dan de aanvankelijke euforie na de eerste overwinning van de rode duivels vorige week. Bovendien, honing is heel gezond, alsook propolis, waarvoor de bijen ook tekenen dacht ik. Berichten over de wereldgekte, niet simpel. De lezer    moet het dan ook nog zien te verwerken en er niet aan onder door gaan. Het blad  MO slaagt er in om bij bijna ieder artikel ook positieve noten te plaatsen. Iemand met weinig tijd krijgt op de hoofdpagina een bondig overzicht van de actueelste artikels.  Dank zij hun netwerk aan ngo-werkers wereldwijd, hebben ze vaak informatie uit eerste hand. Je steekt vooral veel op over de praktische levens van mensen wereldwijd of je verneemt dat de dochter van dé oorlogsstoker en dé man die het meeste aan de oorlog verdient (de ex vice-president van de US) in een vereniging zit die de oerconservatieve leer van de meest rechtste Republikeinen weer wil gaan promoten. Als men neonazi-propaganda verbiedt, mag men wat deze ultrarechtse Republikeinse 'mensen' verkondigen ookwel aan het lijstje toevoegen. Informatie over wat en over diegenen die deze wereld naar de haaien dreigen helpen, blijft nodig. Die soort info gaat verder dan de familie van de oude koningin en haar schoondochter en de schoondochter van de Nederlandse koningin, allemaal met familielinken naar fascisten.
Filmpje veraad VB-kopstukkenbron youtube : filmpje begint met een discussie op straat over het programma van het Vlaams Blok (2/11/1988)...vier dagen later (6/11/1988) spreekt o.a. F.Dewinter een hele andere taal bij de verstoring van de rust op het Lommels Soldatenkerkhof. Onder de talrijke aanwezigen heel velen die met de gestrekte arm naar de zonnige hemel aan het wijzen waren waarschijnlijk.Gisteren in de 'Koppen'-uitzending over rechtser dan extreem-rechtse groepen, op hun zoveelste bijeenkomst in België, waren we getuigen, niet alleen van de minachting en haat tegen vreemdelingen, maar ook van het gigantische misbruik van het woord 'socialisme' en de fascistische vorm van  nationalisme.De NSDAP van Hitler kon alleen maar groeien dank zij het electorale sukses van zowel de Duitse SPD als de KPD en andere socialistisch geïnspireerde partijen na een revolutie in het Duitsland van na de eerste wereldoorlog, waar de arbeiders voorgoed met de 'oorlog' en zij die hem veroorzaken wilden afrekenen. De term 'socialisme' was populair en daarom gebruikte de Hitler-adepten hem in hun partijnaam 'nationaal-socialistische-arbeiderspartei'NSDAP. Tot welk een barbarij dit leidde...weten nog te weiningen men dunkt.'Socialisme' staat voor internationale verbroedering op basis van arbeid en solidariteit...niet het 'solidarisme' dat de uiterst-rechtsen prediken (een laisser-faire voor het grootpatronaat in feite).Nog altijd brullen deze zelfverklaarde fascisten eveneens misbruikte woorden als 'kameraden' en 'anti-kapitalisme' om een soort misplaatste opwinding in de hoofden van sommigen te krijgen...ze overgieten het met een sausje 'verkrachte blanke meisjes', 'de vreemden krijgen de jobs en sociale woningen' en enkele walgelijke muziekgroepen die geen halve, maar 1/20 waarheden in hun teksten gebruiken om misschien wel op te roepen tot moord                                       ...en zo hebben ze  onze jeugd en ook de andere generaties , die al niet veel over geschiedenis meer weten, weer geen plezier gedaan. De dag nadien groeten ze waarschijnlijk alleen nog leden van het zogezegde "uberras" in de winkel. Politiek mag niet vanuit 'opwinding' of de 'buik' vertrekken.Deze uitzending van 'Koppen' mocht er wezen...maar waarom, zo kunnen we ons afvragen krijgen groeperingen die op journalistiek vlak,inhoudelijk sterke dingen brengen en niets met geweld te maken hebben, géén mediaäandacht ? Over de alternatieven die zich daaruit zouden kunnen ontwikkelen, daar mogen mensen blijkbaar niet mee bezig zijn...ze moeten in hun instinctieve denken gehouden worden, lijkt het wel. Zoals extreem-rechts in de US er over jammert dat de progressieve krachten aldaar honderden organisaties hebben om te voorkomen dat de US nog meer oorlogen organiseert, zo jammerde extreem-rechts in Europa gisteren dat ze een van de media uitgesloten minderheid zijn. Hun kopstukken weten wel beter. Ze hopen echt op nog meer chaos bovendien om weer Mussolini en Hitler en anderen te gaan kopiëren. Ze hebben niet door dat de kaarten nu wel anders liggen, alhoewel het fascisme zonder ons verzet zich weer instaleren kan. Het heeft zich trouwens op tal van plaatsen in meer of mindere mate of onder andere vormen al gevestigd. Voor een goed begrip van dat veelgebruikte woord 'fascisme'...niet elk regime dat op het begrip  'éénpartijstaat' steunt, is 'fascistisch'...indien de Duitse revolutie na Wereldoorlog 1 gelukt was, dan hadden bijvoordbeeld de Raden van Arbeiders, boeren en soldaten de macht gehad en dan had het fascisme niet via de 'democratie' aan de macht kunnen komen...waarmee ik niet wil zeggen dat het Radenisme van destijds dan een idealere formule zou zijn. Andere omstandigheden, andere noodwendigheden. Wat indien de overheid de volgende ronde van bankfaillisementen de banken niet meer kan redden ? De ciris die daar weer zou kunnen uit voorkomen, zal die weer naar het populairder worden van het fascisme leiden ? No paseran !We zullen het voorlopig met onze tegenstrijdige democratie moeten doen. Wel spijtig dat we niet wakker worden in een wereld waar je tot een 'project' in plaats van tot een 'partij' behoort...en dat je dan als kandidaat voor je project kan opkomen en zelf het programma daarvan kan goed of afkeuren (op voorhand, voordat men de dirigenten ervan  verkiest. Dat zou pas anti-fascisme zijn !octo 16/10/09  
Journaals beluisteren…zonder klankbron youtube : Michael Moore over socialisme.              Als zelfs exVLD senator professor Paul Degrauwe achterover valt van de begroting waarin duidelijk is dat de banken het met de overheid op een akoordje gooien over het geld te halen bij de gewone spaarder en niet bij de ingewikkelder en risicovoller beleggingen en hiermee de deur openzetten voor nieuwe bankfaillissementen, dan weet U wel waar dat het huidig samenlevingsbeheer fout zit.  Zet je de klank van je tvtoestel eens af en bekijk alleen de beelden die op je af komen zonder commentaar. Al die gezichten van mensen waar bommen ontploffen, gaan veel beter tot je doordringen. Op de duur ga je een andere taal aanleren, de taal van mens tot mens. Je zult merken dat slachtoffers van natuurrampen het over andere dingen hebben dan de mensen die onder de voortdurende dreiging van aanslagen moeten leven. Mensen met honger benaderen het nulpunt van dit naakte aardse bestaan. Gisteren zette ik de klank even af voor enkele honderden van de ongeveer 9000 kinderen die in de Filipijnen voor kleine criminaliteit gevangen zitten tussen volwassenen en waarvan enkelen niet alleen thuis maar ook door sommige gevangenen op allerlei manieren misbruikt werden, worden...zullen worden. De klank afzetten baatte niet, want er waren nog ondertitels. Kinderen uit de slops die gaan stelen omdat hun moeder geen geld heeft en er op de vuilnisbelt niets 'lekkers' meer te rapen valt...zijn geen bandieten. "Ik steel alleen van de rijken en diegenen met een snob-gezicht", vertelde een jongen van een jaar of acht voor de camera van Al Jazeera, Engelse versie. Steunen wij vanuit het rijke Westen die regering ginder ? Een man die al jaren het onrecht aldaar bestreed en zijn leven niet meer veilig was, zocht asiel in Nederland, ver weg van de paramilitairen die hem naar het leven stonden. Alhoewel hij aan het hoofd van een socialistische organisatie stond, werd hij (Sison)door de Nederlandse regering jarenlang op de terroristenlijst geplaatst...na jaren procedure is dit ondertussen geregeld. Ogen zonder klank erbij, ze bekijken je indringend. We hebben niet alleen supermarkten nodig. Politieke, sociale, filosofische, culturele vorming...om alle rechtstreekse en onrechtstreekse medeplichtigen aan dergelijke toestanden aan te klagen en van hun beslissingsmacht te onzetten.  Met een deel van onze belastings-'aanslag' worden tal van verschillende soorten aanslagen op de mensheid gepleegd als wij dergelijke regimes omwille van economische belangen steunen ! Zet dus de klank al eens af, wordt even stil en denk 'dat kan toch zo niet verder' , studeer, organiseer,stem, handel. Sommigen doen het al, google maar eens 'stop the killings-filipijnen' of ga naar één van de linken op mijn blogs. Dank U. ssssssttttt  17/10/09 Twin Towers, bankencrisis…en het volgende ?
filoview pictures : vlinder op beton...na vijf minuutjes wachten, opende ie z'n vleugels, herfstafscheid van het seizoen 2009..."zo te sterven op het water met je vleugels van papier (BdG)", eitjes gelegd en weer weg tot volgende lente Sommige gebeurtenissen, meer dan andere, zijn een soort 'trigger' die een aantal andere ontwikkelingen in gang zetten die verstrekkender gevolgen hebben. In Iran vielen nu ook al tientallen doden bij een bomaanslag op de 'revolutionaire' garde, waarbij tal van hoge officieren van Iran's tweede leger omkwamen. De Iraanse overheid lanceert berichten over buitenlandse betrokkenheid bij die aanslag, met het doel etnische conflicten tussen soenieten en anderen uit te lokken. Zoals altijd zal de echte toedracht eerst veel later dan de feiten aan het licht komen...wat er ook van zij, een zoveelste escalatie in een Arabisch land erbij, dat kan heel gevaarlijk worden en nog meer terrorisme kweken.  Aan het merendeel van de militiaire aanvallen op de oorlogstonelen van na de tweede wereldoorlog ging vaak intense spionage en infiltratiebedrijfigheid vooraf. Vaak lieten aangevallen landen zich tot provocatie verleiden om de binnenlandse spanningen onder controle te krijgen. Ook aan psychologische oorlogsvoering besteed men al honderd jaar enorme budgetten. Moesten we op de hoogte zijn van alle duisterse plannetjes die worden gesmeerd...we zouden nogal versteld staan. Dan heb ik niet over een hoop onzinnige complottheoriën die op internet circuleren om verwarring te stichten en de aandacht van de werkelijke machinaties achter de schermen af te leiden.Het hedendaagse terrorisme wordt meestal door staten geörganiseerd. De geflipte Hollywoodcowboy Reagan, stond al toe dat stammenleiders de laatste lekenregering van Afganistan konden omverwerpen en stak nog meer geld toe toen de USSR dat regime ter hulp kwam. Sinds toen is alles van kwaad naar absolute barbarij aan het evolueren. Al Qaeda, vroeger een vriend, nu een vijand, de Taliban evenzeer,ondanks weinig steun van de bevolking in Pakistan, blijven ze een bijna niet uit te roeien bedreiging.  Nu er barsten komen in de alliantie van de Westerse bezetters, stelt China voor dat de VN veiligheidsraad het van de Nato overneemt en dat alle overblijvende strijdende partijen via een internationale vredesmissie ontwapent worden. Via de officiële mediakanalen hoorden we hier nog niets van, want wegtrekken uit Afghanistan zou teveel investeringen te niet doen...of heeft men de berekeningen rond het maken van meer minst door goedkopere olietransporten  bijvoorbeeld al opgegeven en neemt men gewoon al strategische posities in tegen dat het grootkapitaal geen andere uitweg meer ziet dan de wereld weer in een veralgemeende oorlog te storten. 'Zij' staan achter de tekentafels van de militaire stafs overal, en 'wij' , als we de mails moesten zien die 'zij' mekaar achter onze rug sturen... . Om een concreet voorbeeld te geven, een pak jaren terug kwam men het nieuws van een 'neutronenbom' die alleen mensen zou doden en gebouwen overeind zou laten staan. Staan die al ergens opgesteld dat iemand weet ? Mag de gemiddelde wereldburger dat weten ? Zijn wij onderdelen van mekaar beconcurerende termietennesten of samenlevingen met een hart, op weg naar een 1natie-wereld ? Als we niet kritisch leren kiezen, riskeren we een dag meegesleurd te worden in een stroom van overdonderende gebeurtenissen die eigenlijk voor een groot stuk voorafgaandelijk in mekaar gestoken zijn, maar waar we dan geen zicht meer op hebben.  Als we ons dan weer door de begrippen 'volk' en 'vaderland' laten misleiden in plaats van alleen op te komen op basis van onze sociale rechten...zullen we weer aan het kortste eind trekken. Een socialistische revolutie in Israel, Palestinië, Irak, Pakistan, Afghanistan, India,... en al die reactionairen van de macht, dat zou pas nieuws zijn...de rest is hopeloos in de modder blijven steken en er dieper in geraken.octo 19/10/09 Wordt banker,gastbijdrage Foto eend in water filoview comment : Zij hoeft geen spiegel,geen eten te kopen, geen badkamer, geen zoveel meer...niks van dat alles heeft ze en toch ziet ze er veelal guitig uit. Als ze de bomen onderste boven wil zien dansen, dan hoeft ze zelfs niet op haar kop te gaan staan.Het ligt er dik op, telkens er voor een bepaald probleem oplossingen moeten worden gevonden, mag een ernstiger deel van de winsten van de concerns niet aangeraakt worden. Melkboeren in nood, geen probleem als ze blijven staken geven we ze Europese Steun, moeten de overheden van in 't begin al gepland hebben. De tussenhandel komt er weer gratis van af. Ook voor de banken heeft men oplossingen op maat


Filosofischverzet 1 2010 Vele diepe momenten van rust gewenst
Innerlijke rust bij momenten van observatie.
Oog voor het detail, de overvliegende vogels.
Invoeling in wat ruimte is.
En tijdloosheid.
Te vinden, niet alleen aan zee of in hoge wouden.
Ook van op uw appartement.
En in met aandacht luisteren.
Van uit kalmte spreken.
Rust in het gemoedelijke omgaan met mekaar.
Innerlijke vrede als voorwaarde voor de betere analyse.
Luisteren naar je ziel.
Lezen over haar reis sinds de jongste bigbang.
Genieten van cultuur die dat allemaal vertaalde, vertaalt
Ook kinderen het verschil met onnodige drukte leren.
De media door een filter kunnen halen.
Kritisch deelnemen aan wegen naar een betere wereld. Waar de zorg voor mekaar centraal staat.
Van familie tot staat. Van de boer tot de bankier.
Alles wat je ziet, door werkershanden gemaakt,verdeeld.
Weten wat soms belangrijker is, dat wat je koopt...
of dat wat je vanuit onbaatzuchtigheid in stilte hoopt.31/12/09  beste deceniumwensen por todo


 Jaaroverzicht :  verandering of omwentelingMet x,y miljard zouden we nu zijn. Allen mensen met reële of overdreven verwachtingen. We kennen er daar wel een aantal van.  We herkennen dingen van hen in anderen die we niet kennen, als we reizen. We zien ze op TV, hun blije kanten, hun ellende.  Vooral de ellende wordt getoond, niet zozeer wat mensen daarnaast presteren om er uit te raken. Vooral over de glitter wordt gelezen. Soms komen mensen in groep bijeen of in massa’s op de straat om voor hun rechten op te komen, zonder overkoepelend plan. Ze eisen, eisten verandering, omwenteling kwam om de hoek kijken toen het geldsysteem kraakte, maar alles bleef bij het oude. Meer nog, het gaat zelfs beter nu, we krijgen te horen dat de VS uit de recessie is, maar wel 5% meer werklozen telt. Dan hebben wij Belgen nog geluk gehad, ook uit de recessie, maar met slechts een 50.000 werklozen meer ! Wiens maatstaven zijn dit ? De Staat, wij, betalen de rekening, maar de winstverwachtingen, die zullen wel wat positiever zijn, nu er concurrenten failliet zijn gegaan en ex-werknemers door de Staat onderhouden worden, als de miljardenwinsten wat zakken.

Er werd wel enorm veel over banken en ecologie gepraat en noodgedwongen maakten we een begin met een overschakeling naar andere energievormen, terwijl we die al hadden kunnen hebben, indien de onmacht en onwil van de economische en politieke tenoren niet zo groot was geweest. Velen gaan het niet willen horen, maar de wereld heeft meer planeconomie nodig.  De coördinatie in het geheel is zoek.  Het gevecht om economische afzetmarkten, de strijd om het goedkoopst te produceren; om het grootste deel van de koek voor de elite te reserveren, het goedkoopst te kunnen verkopen, het gaat gewoon lekker door…met in zijn zog corruptie, oorlog, opkomend nationalisme, opgefokte cultuurtegenstellingen, armoede, honger, verspilling…. .   Het is belachelijk en absurd dat mede Europeanen elders minder verdienen voor hetzelfde werk, de politieke wereld houdt dit omwille van de verrijking van enkele groepen kunstmatig in stand.  Bovendien moeten we verdeeld en als gevolg overheerst blijven, want anders kan de multinational of een ander  politieke vorm van bewind niet meer dreigen.  “In Nederland, Duitsland…moet men to 67 jaar werken…dus.””  In onze fabriek in Polen worden onze producten goedkoper gemaakt…enz “, klinkt het dan.  ‘Ze’ wezen gewaarschuwd volgend jaar, de kruik gaat immers maar te water, tot ze barst. In het meest onderdrukte deel van de wereld is die toestand reeds lang bereikt en er waren enkele pogingen om af te rekenen met feodale en hyperkapitalistische toestanden, maar juist daar waar de oorlog door de strijd om grondstoffen het hevigst was, werden alle pogingen tot verandering te niet gedaan door kunstmatig in mekaar geknutselde burgeroorlogen. Zolang men de grondstoffen maar kan transporteren en militair strategische posities kan behouden of innemen, is er niks aan de hand voor de bewindvoerders, oppositieleiders en zogenaamd religieuze leiders in hun veilige kantoren. De gewone mens moet in het nieuwe jaar vermijden van zich niet vóór één of andere van die burgerlijke karren te spannen en gewoon over de grenzen heen opkomen voor een degelijk inkomen voor iedereen.  Met de oude wijn in nieuwe zakken, zoals in Iran nu wordt geprobeerd, gaat dat niet lukken.  De landbouwproblemen moeten op wereldvlak moeten worden aangepakt. Boeren hier willen in de grond van hun hart niet overleven als hun  producten dankzij subsidies andere boeren in de arme wereld uit de markt prijzen.  De wereld heeft niet alleen een Verenigd Europa, maar ook een Verenigde Wereld nodig.  Ook automobielarbeiders moeten wereldwijd de controle over hun vakbonden op wereldgebied opeisen en overnemen als je ziet wat hun leidingen maar durven eisen…omdat ze het eigendomsrecht van sommige bijna failliete concerns niet in vraag durven stellen.  Als overheid en CEO’s niet kunnen beslissen van milieuvriendelijker wagens en meer openbaar vervoer te maken, dan kan de wereld van de arbeid dit stoppen. Er was nooit oorlog in Irak geweest indien men in de VS een maand of langer tegen de politiek van  keizer Bush II  en zijn ploeg willen staken had.  Natuurlijk, het is ook zo ,dat wat je veroorzaakt als een boomerang terug komt. Keizer Reagan steunde jaren al wat paramilitair was, inbegrepen de vaders van de huidige Taliban en erger, over heel de wereld.  ‘We’ mogen ‘ze’, niet zo maar laten doen. Zoveel is zeker, ook voor het volgend decenium, waarvan ik hoop dat U het ook nog mag beleven. Speciale strijdbare groeten voor de mensen in Oost Congo en andere oorlogsgebieden, het komt er niet op aan ‘de vijand’ te verslaan, maar alle legeraanvoerders te boycotten en de dagelijkse strijd van de gewone mens voor een beter leven te vervoegen. Beter op het veld te werken dan in een mijn als bijna-slaaf achter de goedkoopste grondstoffen ter wereld te graven. We zullen het niet te moeilijk maken, de strijd om ‘geld’ en de schaduwzijden van de menselijke aard maken veel kapot. Het gebruik van de factor ‘geld’ kan je veranderen, reglementeren…de menselijke aard in sommige al of niet machtigen der aarde, staat dit wel in de weg.  Een complete eisenlijst voor het nieuwe  jaar, zie mijn referendumblog Octo 30/12/09

Eerste nieuwsfeiten van 2010 niet achternahollen aub filoview pictures kerstdag : daar binnen waarschijnlijk een herdenking aan de gang van één van de zeldzame 'leiders' die de Romeinse overheersing in die tijd op een andere manier bekeek, men doodde zowel hem als diegenen die de wapens opnamen...en de Romeinen nu 2000 jaar later, ...die zijn genoeg gestraft, die zitten met Berlusconi ! Los van de emotionele verschuivingen tussen mensen, die allerhande feesten op een eigen manier telkens met zich meebrengen; staan daar weer in de krant of op de belangrijkste venster van de meeste huizen, de TV; een aantal nieuwsfeiten mekaar af te wisselen, als vervolg van de enige echte soap, het werkelijke dagelijkse leven in al zijn facetten. Misschien kwamen enkele nieuwsitems al op Uw familiebijeenkomsten ter sprake. Bovenaan het lijstje zal die asteroïde wel staan, die één kans op duizenden de aarde zou kunnen treffen en serieus wat vierkante kilometers woestijn zou kunnen bijmaken. Hoe dit eventueel te vermijden kan naar de toekomst toe misschien de enig overblijvende taak van het ééngemaakte leger van de eengemaakte naties worden. Korter bij de werkelijkheid dan, diegenen die hun eigen blijven opblazen voor levenslange steun voor hun nabestaanden en de verborgen imperialistische agenda's van diegenen, waarvan een deel verdwaasden menen dat ze  goed bezig zijn...je zal maar naar een volleybalmatch gaan kijken en één of andere zot met explosieven het plein zien oprijden en tot de tientallen doden en bijna honderd gewonden horen. Ook in Jemen breidt de destijds door VS-rechts gestartte epidemie zich uit tegen de achtergrond en voedingsbodem van verpaupering. Voor ontwikkelingshulp bijna geen geld, voor gigantische kapitalen verslindende oorlogen wel. Waar er ook miljarden aan geld verkwist worden, blijkt in de casino's te zijn. Honderduizende mensen lijken aan het gouden kalf verhangen te zijn. Oh Lord Juzekke und herr Mozes, is er eigenlijk iets veranderd ? 'Waar gaan we naar toe ' zouden de oma's en oma's van de sixties zeggen, nu ook een klein deeltje van de oorspronkelijke pleitbezorgers van een beter omgaan met de aarde, de Indianen, er weliswaar in min of meer collectieve eigendom, in sommige van hun reservaten steenrijk van worden.  De zottigheid van dit bestaan glijdt verder 2010 in met het bericht dat Tiger Woods zijn personlijk leven de aandelenkoersen van de firma's die hem als reclamepaneel gebruiken; naar beneden zouden hebben doen zakken. Zelfs de CO2-aandelen op de één of andere beurs daarrond, zitten na de zwakke Kopenhagen-top maar op 12euro en ze zouden volgens 'specialisten' tussen de 17euro en de de 35euro moeten zitten om de investeerders in propere technieken aan te zetten om hun best te doen. Zo gaan we er niet komen denk ik.  'Werk' hebben blijft een lachtertje, geen recht als je de verhalen van mensen rond een tafel hoort .  Gelukkig is er geen reccesie meer, althans goed nieuws voor wie nog immer verwoed op de beurs bezig is. Ik denk dat ik maar eens naar Michael Moore zijn 'Capitalism, a lovestory ga kijken één van de weken'. Alle middelen zijn goed om de mist achter de feiten doen op te trekken, zodanig dat we niet nodeloos de door de media gelanceerde pistes  moeten achternalopen.

Ook werklozen en spaarders in de familie ? Werken doe je niet alleen om je rekeningen te kunnen betalen. Tot je eigen voldoening iets met je talenten voor je medemens doen, wordt een groeiend aantal ouderen en jongeren onmogelijk gemaakt. ‘Recht op werk’,is niet echt een maatschappelijk onderwerp waarover veel over gesproken of gepubliceerd wordt. “Het individu en het werklozenleger werd rustig gehouden door een afkoopsom”, zal men later in de geschiedenis over onze tijden schrijven. Of nog : “alleen in de rijkste landen bestond een dergelijk afkoopsysteem, de meest verpauperde lagen van de wereldbevolking werden wegens politieke onwil en gebrek aan solidariteit aan hun lot overgelaten”…en “ook in het begin van de 21ste eeuw bleef men voor hetzelfde werk verschillende lonen betalen en waren alle alternatieve initiatieven ondergeschikt aan speculatie en de zoektocht naar steeds groeiende winsten op de wegens de onvoldoende koopkracht krimpende markten”. Terug naar nu :  Wat we wel zien is dat een aantal politieke commentatoren, in de qua lezersaantallen grote kranten, het in het begin van dit nieuwe decennium opneemt voor al die regeringen die iets willen doen aan de overheidsschuld door drastisch te besparen en ouderen langer doen te werken. Men haalt de oude refreinen weer boven en de paarse federale regeringen wordt meer verweten dan de vorige systeembevestigende garde van J.L.Dehaene, wiens bestuursfunctie bij Interbrew de op handen zijnde 299 ontslagen in België wel niet zal kunnen tegenhouden zeker ? Maar bon, een andere bestuursfunctie van hem, bij Dexia leverde dank zij de druk van actiegroepen toch al op dat Dexia geen geld meer mag lenen aan Israëlische kolonisten die de smalle aan de Palestijnen toegewezen strook blijven belagen. Nog een beetje en men gaat diegenen met een spaarboekje, waar nu vanaf een bepaald plafond ook al belastingen op geheven worden, vragen van de werklozen in hun familie te onderhouden.  Niet te geloven eigenlijk, de banken werden met miljarden van ons gered en in ruil geven ze ons een extra lage rente in de buurt van 1percent en met dat goedkope geld dat we ze toeschuiven vragen ze onze kinderen die een huis willen kopen tot 4% en meer voor een eventuele lening.      De tijd van de pachters en de baronnen in een modern kleedje eigenlijk. Aan allen die ter wille van het systeem niet mogen werken, overtuig Uw medemensen die te hard moeten werken dat ze in hun intersectoriële eisenpaketten in internationaal overleg, meer personeel vragen…en ondertussen …er zijn nog zoveel interessante dingen te bestuderen, lezen, organiseren…op momenten dat je er ineens tijd voor krijgt…wachtend op antwoord op één van je sollicitaties.  Nog een kleinschalige tip : Waarom nemen mensen die op hopen geld zitten eigenlijk niet iemand aan als ze zelf veel te veel werk hebben ?  Het argument van het verschil tussen bruto-en nettoloonkost gaat niet altijd op.      Geld zou een eenvoudig niet-speculatief ruilmiddel kunnen zijn…in plaats van ondermeer een leerschool in het ompolen van bepaalde negatieve emoties als ‘hebzucht’ in positievere proporties. Het blijft wachten op een internationale wetgeving die het recht op werk in alle grondwetten doet opnemen…want ook managers kunnen niet anders dan in de tredmolen van het door Michael Moore in zijn hemd gezette systeem blijven meelopen. Een voorbeeld van een eventueel te nemen initiatief om over dergelijke wetgeving een internationaal referendum over af te dwingen http://bloggen.be/conscience2008  http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be

Boeiend nieuw decenium voor PacifistenHet vorige decenium werd al meteen gekaapt door de voor vele industriëlen winstgevende oorlogsreactie op een reeks terroristenaanvallen, waar ook al familieleden van zeer gefortuneerde, zogezegde Islamieten achter zaten. Een berg leugens werd gefabriceerd en men trok met een aantal proletaren die een broodwinning in het leger zagen, ten strijde.  Men kon zich dat veroorloven, want buiten enkele betogingen van honderduizenden tegenstanders van een eventuele oorlog, ging er in de VS en GB , naar mijn weten, niet één fabriek plat als protest. Dat komt onder andere, omdat als je werk en inkomen wil hebben, je jezelf gedeisd moet houden. Toppen van bepaalde partijen en vakbonden vonden zoiets als een oorlog tegen houden waarschijnlijk iets niet-' dagdagelijkse strijd om den brode'-achtig en ver van het bed...nee, laat ik het gewoon zeggen zoals het is, 'ze' collaboreerden'...en een deel van 'wij' liet gemakkelijkheidshalve begaan. Waw, een oorlog, rechtstreeks op TV te volgen. Juist een computerspelletje.Geschiedenis is een raar iets, gewoonlijk weet men achteraf na een aantal gebeurtenissen, wat er vroeger eigenlijk aan de hand was. Net zoals op individueel vlak, moeten de gemeenschappen als locaal, nationaal...collectief, eerst door een reeks ervaringen voor dat hun plaatselijke 'frank', 'geldeenheid' valt. Als men dan zo ver is, worden die ervaringen door een aantal woordvoerders van tegengestelde belangengroepen, vooral voor verkiezingen zodanig verkeerd uitgelegd dat de kiezers uit rancune of... gewoonlijk kiezen voor diegenen die er de keer tevoren niet voor zorgden dat een aantal wereldproblemen fundamenteel werden aangepakt.Ach mensheid. Je kan tot op de dag juist het aantal centimeter sneeuw dat gaat vallen voorspellen. De laatste wetenschappelijke geheimen staan op het punt te worden ontsluierd. Je zou van alles op een ecologische manier genoeg voor iedereen kunnen produceren en iedereen zou kunnen doen waar hij of zij goed in was. Je zou dat zo kunnen regelen zodat iedereen genoeg vrije tijd zou hebben om zich met zinnige zaken bezig te houden...ware daar niet , de speculatie en al die andere  wetten van het geld en de noodzaak om steeds meer winst te maken.    

De grootste voorstanders van een totale vrije markt, zijn de hevigste strategen in het in mekaar zetten van monopolies. Als men de krant 'Le Monde' om meer winst te maken in een buurland gaat drukken, dan doet men dat gewoon. Miljarden hectoliters bier maken en miljardenwinsten, waarom zouden we geen enkele honderden arbeiders in Leuven wegsnoeien om onze waarde op de beurs wat omhoog te krijgen . Omwille van de etische waarde dan...is dat niet iets voor mensen die in de sixties blijven hangen zijn, zeggen sommigen nu smalend. Moet er nog zout zijn ? Ja, in deze winter blijkbaar wel...'t schijnt dat het zout schaars is, waw, goed nieuws voor de zouteigenaars en de handel dus.  Was geld maar papier en zout zout.Het beloofd inderdaad een boeiend decenium te worden. Nieuwe ideeën worden via journalisten gelanceerd. Zo lazen sommigen vandaag dat wat de huidige oorlogen in Afghanistan en andere betreft, het pacifisme van de doorsnee progressieve mens en zijn vertegenwoordigers in het parlement, in vraag moet worden gesteld. Oorlog moet soms kunnen, het ordewoord van de nobele heer Obama volgend.(zie artikel 'herschrijf uw Nobele speech Barack). Wat men dan vergeet te zeggen is dat om het even welke oorlog die er ooit geweest is, altijd al is vertrokken van uit imperialistische economische belangen, achter een bepaald zogezegd nationalistisch of religieus of nepideologisch masker, weer vanuit het economisch winstmotief dus, of vanuit de 'bekommernis' om de economische concurrent op strategisch gebied te omsingelen. Daar kan niks goed van komen. Al roept ex-gewetensbezwaarde Walter Pauli in De Morgen al schrijvend nog zo dat in sommige gevallen 'body-bags', (de gesneuvelden), niet langer een bezwaar mogen zijn om niet aan een oorlog deel te nemen als land.  Mensen die het leger niet nodig hebben om een inkomen te hebben, laten zich niet optrommelen om oorlog te gaan voeren. Daarom is een internationaal verbod op de produktie van oorlogswapens nodig...maar men verkoopt toch zo graag niet ?  Daardoor werd vandaag zelfs ,door weer de ene of andere sponors van weer een nieuwe nationalistische afscheidingsbeweging het Togolese-voetbalelftal beschoten.  Het verzet tegen sommige uiteindelijk, dodelijke logica, zal van onderaf moeten komen, van gelijke productievoorwaarden en ontwikkelingshulp in plaats van oorlog. Als er daarvoor geen ruimte meer is en iedereen iedereen blijft beconcureren en er ook de volgende jaren getalmd wordt met op  een andere manier met geld en winst om te gaan,...zou het kunnen dat er weer een pak ellende bij komt in plaats van dat die afneemt. Een voorbeeld van wat er mogelijk is, wat Palestijnen en Arabieren betreft (je komt die positieve signalen, dat het van onderuit zal moeten gebeuren  ook in andere groeperingen dan de aangehaalde tegen) 9/01/2010 filEr zijn nog een pak mensen die iets ten goede willen bewegen in de samenleving, getuige daarvan de vandaag geöpende website van  'de ronde tafel van socialisten' die 1 mei dit jaar al op 20 maart doen vallen en dit over de partijgrenzen heen. Opmerkelijk initiatief waarbij ook een inbreng van de talrijke deelnemers wordt gevraagd. (zie ook de facebook-groep van 'dag van het socialisme' misschien. Inschrijven kan nog, en de Vooruit in Gent gaat veel te klein zijn.  klik op de werkgroep van Uw keuze  of verken de hele site om de voorgeschiedenis van die dag en zo op te zoeken.           12/01/10

Eet U champignons Mr EU-president ?Plukvoorwaarden in EU gelijkstellen !filoview pictures : Portugese EU-buur tegenkomen onderweg in ons nieuw 'Vaderland' ergens op weg in de geschiedenis naar de wereld als één natie. Een paar dagen terug. De VRT-reportage van de champignonkweker die acht Belgen ontsloeg en er Poolse arbeiders en arbeidsters voor in de plaats aannam. Hele heisa van de wetgeving zit zo in mekaar en de Belgen dit en de Polen dat en de staat betaalt de beloofde subsidies niet aan de chamignonkwekers enz.enz. . Kafka zou er een boek kunnen van maken, niet Kamiel, maar Franz zaliger. Waarom mijnheer de president van Europa, geeft U niet als eerste persconferentie binnenkort de aankondiging dat U een voorstel gaat doen om het voortaan verplicht te maken van op Europees grondgebied hetzelfde loon voor hetzelfde werk te betalen... ? Meer dan 5 minuten politieke moed is daar niet voor nodig, alleen rustige vastheid. Bovendien neemt U zo de wind uit de zeilen van groepen die de Europese e.a. medemensen tegen mekaar proberen opzetten. Of moet er eerst weer een facebook-groep opgestart worden, de straat opgetrokken, gestaakt, melk uitgegoten en weet ik veel wat ? U bent al een groot haiku-dichter ("Hey Koe", zou Kamiel Kafka Kamagurka zeggen) , U kan de geschiedenis ingaan als een echt hervormer die er werkelijk toe doet ! Grijp U kans...zeker in tijden zonder rode duivels in Zuid-Afrika ! Misschien hebt U en wij Belgen maar een paar jaar om echt te scoren op internationaal vlak...U hebt de beurswereld toch al bezocht door daar aan één van die bellen te trekken...en er zijn meer stemmen te winnen bij de gewone man dan bij 0,1 percent van 1% gefortuneerden die alles kapot speculeren en mensen om een paar procenten winst meer op straat zetten !Ik zal het uw zus eens vragen, want langs deze weg... we komen die toch regelmatig onder  mensen die  van die toestanden slachtoffer zijn tegen. Hopelijk wint ze de ACV-prijs voor militant van het jaar. U kan het ACV nog tot 20 januari mailen daarvoor. octo 15/1/2010

LEGERS INZETTEN, alleen voor rampen (twee filmpjes) Het filmpje van vandaag toont waar een leger zich wel nuttig in kan maken. Legers die helpen bij natuurrampen, bij ontwikkelingsprogramma's. Jammer dat er daarvoor eerst een ramp moet uitbarsten om tot internationale solidariteit te komen. De hulprogramma's komen op gang, maar er was al schrijnende armoede voor de aardbevingen. De TV's staan aan en we zien de beelden, maar weinigen trekken er de politieke en sociale consequenties in de richting van meer aktieve betrokkenheid bij het oplossen van de wereldproblemen uit. Autoriteiten overal geven dan wel het startschot voor de hulpoperaties, maar in besloten kringen vreest men een opstand tegen het oh zo democratische regime van de bondgenoten die het eiland arm houden. Een ander voorbeeld van hoe legerhulp zich opstelt.                                                                      oproep : stop met het uit de auto gooien van blikjes !filoview pictures : en nee, het ligt niet aan het feit dat de vuilnisbakjes vol zouden zijn, zelfs als er bij de bushaltes totaal lege vuilbakjes zijn, slingeren de blikjes her en der rond op sommige plaatsen...en zelfs als ze vol zijn...neem ze mee naar je eigen vuilbak...iemand zin om een facebook-greop aktie op te startten ? (foto : blikjes op de grond) Even een moraliserende preek houden, mag nog hopelijk. Nu het groene landschap het witte heeft vervangen, valt eigenlijk veel beter op hoeveel, vooral drinkverpakkingen door de ramen van auto's worden gegooid. Waarom dergelijk lomp gedrag ? Ben je dan iemand als je dat doet ? Lucht het een bepaalde frustratie op ? Is je auto inderdaad een heilige koe ? Wat zou je er van denken moest iemand een zak afval in jouw auto gooien. In een film gezien ? Cool ? In't dialect zeggen ze bij ons ' Lomp is ook vis, maar de kop deugt niet'...ruim een aantal dingen in die kop maar op dus, even goei vrienden. In een aantal landen waar er alleszins in 2006, toen ik er was, geen wetgeving tegen dergelijke zaken was; reed ik eens ergens door het zuidelijke deel van een prachtig land dat men opzettelijk via burgeroorlogen uit mekaar heeft doen barsten...kilometers en kilometers lege flessen langs de kanten van de weg, niet hier en daar één, maar echt erg. Bovendien , één is er één te veel. Heb wat respect voor onze dappere vuilnismannen en de gemeentediensten, voor de wandelaars, wees een voorbeeld voor kinderen enz... .Ook dit is 'filosofisch verzet'.  20/01/10    

paniekfilmpje in US-media over Inbev staking  bron youtube-bloomberg:  sorry folks, je kan het filmpje alleen zien als je in google het volgende intikt : ab inbev leuven youtube en dan op het filmpje tikken (omdat Bloomberg meent een patent te hebben op stakende arbeiders in België ?wie weet) De zender Bloomberg brengt een reportage over de stakingen bij de bierproducenten in Leuven, Luik en Hoegaarden, ze noemen het in 'Brussels' and around. De beurszender Bloomberg lijkt vooral verbolgen over het feit dat de dapperste der Belgen het aangedurfd zouden hebben om een topmensen van het bedrijf te gijzelen. Met een vleugje goedkope humor-ironie probeert men het voor te stellen als of er in België een nieuw soort misdrijf uitgevonden is 'beernapping' naar het soortgelijke 'kidnapping'. De bedoeling is staken en het beletten dat produkten buiten het bedrijf raken als drukkingsmiddel te laten verbieden. Nergens in de traditionele berichtgeving een verwijzing naar de 73 miljoen dollar die de top dertien van het bedrijf jaarlijks onder mekaar verdeeld en ook niks te horen van de concrete miljardenwinst die het bedrijf maakt. Wél een verwijzing naar het feit dat het managment van plan is de blokkade 'wettelijk' te laten breken, met een opsomming van de bedrijven waar dat al gelukt is. De staking beroert ook de Braziliaanse bierarbeiders, ze schreven een solidariteitspamflet en dreigen met akties : zie FV2

Geen opmerkingen:

Een reactie posten