vrijdag 18 mei 2018

Archieven Overzicht A-Z


email  philosophicalresistance@gmail.com 
of
octaaf.coeckelberghs@hotmail.com 

fotofilosofie zie Facebook Fotofilosofievoor nieuwe posts zie    /   for new posts see :  
de laatste posts van deze blog :
--NB  voor de titels van vroegere essays, gedichten, sociale columns, zie onder opsomming reeks A-Z
https://deblogfilosoof.blogspot.be/2018/05/geloven-is-een-zoektocht-1dialoog-met.htmlarchieven   FACEBOOK  FOTOFILOSOFIE TRANSLATIONS ENGLISCH FRANCAIS :A-I gedichten oc

K. kortverhalenM. filosofische essays
N. geloven is een zoektocht  (zie ook naast deze drie delen de posten van de maand mei)

O. filosofisch verzet-philosophical resistance (sociale politiek)
Continuation Filosofisch Verzet on Facebook Octaaf Coeckelberghs  (2profielen)


S. nog Meer Filosofie ?
U. Participeer in projecten Filosofisch VerzetW. nieuwe gedichten Y)nieuwe filosofische traktaten, schetsen, kortverhalen


 bijna compleet archief van laatste 42 jaar 


Deel    Geloven is een zoektocht  Deel andere herinneringen   inhoudstabel p117             Deel Kortverhalen    p255        Verschijnen Apart  : Deel Filosofisch Verzet, Columns & Analyses    +    Deel  Filosofische Achtergronden-Essays   Deel  Ach ja, de Liefde                 Deel Gedichten
actueel vervolg via posten van Mei 2018
archieven : op april 2018 tikken dus (rechterkant scherm) of
https://deblogfilosoof.blogspot.be/2018/04/ 

philosophicalresistance@gmail.com 


Het Voortijdig Testament
teksten wit-blauw-geel
https://deblogfilosoof.blogspot.com 

teksten in het wit : https://ikimporteermijnskynet.wordpress.com/“Laat ons proberen’t Leven ’t Overleven”Deel A. Geloven, een zoektocht Deel    Geloven is een zoektocht  Deel andere herinneringen   inhoudstabel p117             Deel Kortverhalen    p255        Verschijnen Apart  : Deel Filosofisch Verzet, Columns & Analyses    +    Deel  Filosofische Achtergronden-Essays   Deel  Ach ja, de Liefde                 Deel Gedichten
WERELDGENOOT
FILOSOFISCH VERZET/VOEDSEL VOOR DE GEEST,bijna alles voor mensen met interesse in filosofie,geschiedenis, politieke actualiteit & analyse & links daarnaar via de eerste link naar de vorige Fil.verzetblog met 500 artikels en 500 linken,foto's, film...ook kunsten en reisverslagen, tips,annonces,sociale strijd,actuele toestanden in de wereld, vanuit een filosofische hoek. Filosofisch Verzet is een speurtocht via artikels,proza, poëzie, essays,pamfletten,citaat boeken-en filmtips, voornamelijk over hoe een planeet een natie aan het worden is en kan worden.Over hoe filosoferen ook persoonlijke zingeving wordt. Over hoe graag leven mogelijk wordt.
WERELDGENOOT,werkloos ?Tijd om je af te vragen waarom? Teveel werk? Altijd meer op minder tijd presteren? Je wordt tot een helse concurrentie met andere collega's, boeren of andere kleine ondernemers verplicht? Je hebt vragen naar het waarom van armoede en oorlogsverspillingen, terreur? Je vindt het maar niks dat de oorlogsmachine via 1man,1president,1premierin gang kan gestoken worden, tegen zijn congres of partij in? Je denkt, leven en werken in zo een wereld, dat kan toch niet de bedoeling zijn ?Je ziet de zin van het werk dat je doet niet meer zitten...en je vindt zo dadelijk maar niets anders.Je vindt geen partij of vakbond die een allesomvattende uitleg heeft, een globale aanpak voor de wereldproblemen voorstelt? Of de tegenkrachten die je ontmoet lijken versnipperd ? Je ondervindt dat sommige media of het onderwijs je het hoe en waarom van de geschiedenis en het hedendaagse niet genoeg duiden kunnen? Ook je sociale omstandigheden zijn niet gebaat met al die omstandigheden? Je bent een aantal uitzendingen,kranten of ongezonde leefgewoonten moe en je wil daar om te beginnen bij je eigen iets aan doen? Je beseft dat een mens niet alleen gemaakt is om te werken en je wil opkomen voor jezelf en anderen? Omdat ook bij andere mensen,andere gezinnen,werkeenheden,  landen...dezelfde vragen zich nog schrijnender en dringender lijken te stellen. Jij hebt geen drug meer nodig,je weet uit eigen en gedeelde ervaring heel goed dat op ijdelheid en zelfmedelijden gebaseerde consumptiedrang, je kritische zin en je innerlijke verdieping (http://bloggen.be/houdenvan123)in de weg staan.Kortom je bent je bewust van een aantal zaken die je bewustwording vernauwen.Je realiseert je dat je medestanders nodig hebt om al dat inzicht in vernieuwende groei en daden om te zetten. Een bewuste keuze dringt zich op voor meer en meer mensen.Je wil je best inzetten voor een betere wereld zonder armoede,oorlog,werkloosheid,en allerhande vervuiling als die wereld er dan maar niet uitziet als nu: afgejakker op het werk,te weinig interesse voor de rest van de wereld,te weinig tijd voor lezen,studerenHet leven niet meer als zingevend kunnen ervaren.Dom amusement, sensatie voor alles. Steeds meer mensen willen diepgang en inhoud vinden. Shows over hoe men mensen elimineert,zodat het individu dat overblijft met de poen of lotto gaat lopen.Bestudering van de psychologie om er geld mee te verdienen en ieder op zijn plaatsje te houden.HOERA?HOERA?Wat amuseren we ons rot binnen het kader van het geldimperialisme en de casinoëconomie.Valse spanningen opbouwen om ons van onze anderskleurige of klassegenoten of andersgelovigen af te scheiden.Nog meer reclame in onze hoofden jagen om ons nog meer doen te kopen...dat proces mag niet stilvallen of het geldsysteem valt op zijn gat. Je inzetten voor een wereld waar dan geen gekken om een oorlog om afzetmarkten vragen omdat een oorlog weer voor werk ZOU zorgen. Een wereld waar men niet met halve waarheden goochelt, het beschermen van machtsposities indachtig.Men misbruikt het rijke filosofische erfgoed achter woorden zoalsreligie,geloof,god socialisme enz...voor de doeleinden van de zotste speculaties. 't Kan niet de bedoeling zijn dat dat allemaal zo blijft.Alles evolueert. Misschien maken we het nog wel mee:Een modern systeem voor toekomstige verkiezingen via het internet, een soort internetreferendum om eerst een globaal programma goed te keuren en daarna op projectlijsten de vertegenwoordigers ervan aan te duiden(een blauwdruk hiervoor, zie : http://bloggen.be/conscience2008Toemaatje:
Je roerde alles tot diep in de kern, schreef het gebald neer, de noodzaak aan geconcentreerde vertaling, raak je niet kwijt. Hoe hoger je bewustzijn van andere mogelijkheden, hoe meer geduld om alternatieven leefbaar te houden, te organiseren. Ideeen laten groeien vereist naast het spontane, discipline en inzet, gekruid met passie en zelfkritiek,anderen met bewustzijn wapenen,streefdoelen vooropzetten. Het nieuwe dat doorbreekt geeft voldoening,'t einde ervan vaak door de ouderen niet meer meegemaakt.Het totale bewustzijn van overkoepelende kennis, blijft vrijblijvend indien er geen daden op woorden volgen. De synthese van iedere ontgoocheling werpt zijn onverwachte vruchten af en de rijpheid komt met de bereidheid om nieuwe vragen te stellen. Momenten dat je denkt genoeg gegeven te hebben, zijn de voorlopers van nieuwe initiatieven...zelfs al botst onoordeelkundigheid voor een langere periode tegen je op. Je geeft het niet op als andermans passiviteit,onbegrip,verveling,negatieve emoties...blijven steken in geestelijke tering. Daar waar het individualistisch snobisme de eenheidsstruktturen van het algemeen belang vergiftigen, daar is welvaart niet ok. OCTO 


Het Voortijdig Testament“Laat ons proberen’t Leven ’t Overleven”Deel A. Geloven, een zoektocht 1.Zij, de miereneters, wij de mieren 
2.De Werklozenkrijg  3.Allerzielen en Euro-shim
4.Kiezen voor Mensela5.Hoe tem je stieren?
6.'Inspiratiemap' 
7.Karel Kompel 's 'referendumroman
8.Waarom Kerk, Kapitaal en Corruptie
9.De groene draden
10.Eeuwige ontwikkelingen
11.ik wens u allen
12.over dingen die verdriet niet minderen
13.Aan moment verbonden observaties 
14.Angst om dood te gaan en lief te hebben
15.Boekbespreking pillenpsychologie 
16.We zijn hier om mekaar te troosten17.Al dertig jaar schrijf ik18.Het geloof, moderne versie IMiddeltjes om iets te onthouden
Ik dacht in deze week even
En toen en toen en toen
Vandaag genoeg om te beginnen zeker ?Innerlijke dialogen.
Axioma's '
Het geloof, moderne versie       
19.'GOD', dat zijn de anderen...plus 'troost...'
20.Verborgen stukjes puzzel WaarnemenWOI en WOII-bompa’s bompa
Jijzelf bent alleen diegene die…
21.Het leven is een eindeloze test
22.Het geloof, moderne versie zet zich door
23.Liefdesaxioma
24.vader 
25.Een dag zit altijd zo vol met allerlei
Tijd voor een lading theoretische praktijk
Nu proefbuis : waar verleden toekomst baart
Ieders verhaal trekt lijnen door het onze
De echte details, geheimen voor eenieder 
26.Denk nooit dat je sterker bent dan tranen
27.Droomopbouw  28.Bezoek aan het begijnhof
Kloosters, tuinen en Augustus-onthullingen
Tora, Bijbel, Koran...dezelfde profeten
Dromen tikkel meer dan andere Dromen
Een andere plaats, dezelfde voortzetting
Met z'n allen één uit mekaar vallend wezen
De passende partner ? de van af 2006-citaten
Overwegingen  Theo-logisch gissen
Nog wat bijzondere energie
Bijzondere ervaring -scenario
29.The way our mind works in a spiritual way
Dagboek poetry 2007Er is


30. Zoeken naar mogelijkheden
Kerstborrelbabbel 


Kunst kan niet anders
31.De 'rode draden'


32 Abeltje
33.Notaboek -De wijsheid in pacht
34.Over energieën als 'geluk' en 'vrijheid'


35.De duizendjarige eik 
Iedere dag eindeloze energie voelen            


36.Verveling


37. Ze noemen me soms een dromer  
38."Wat deed jij op oudejaarsavond"...?
39.Wie dagelijks schrijft


40.In 47 jaar getrouwd zijn                                 41.Voyage to the sources of our mind
42.The bridge over the old history collapses
43.Al spreek je vele talen                              


Schets Leiddraden mensenziel                 


44.Erkennen   //alles via :                                                      http://blogfilosoof.skynetblogs.be
//Actueelst via http://hetvoortijdigtestament.skynetblog
·         De krant, de plezantste thuis
·         Jef Russel huilt
·         Vrouw, Trouw, Rouw
·         Tegen het floppen van Toppen.
·         Een blog van 1936.
·         Google + paus=onfeilbaarheid ?
·         Leidt ze niet in bekoring !
·         Geen Genetisch Gepruts ! GGG.
·         Gedichten Filosofisch Verzet
·         Jan Decleir in Slumdog 2 !!
·         De mens en z'n blote angsten
·         de vader en het einde
·         de duizendjarige eik
·         Nieuwe verboden in crisistijd
·         Dementie, oorzaken ?
·         Uw buur de andere cultuur
·         Bewondering en Afkeer voor...
·         Oud en Nieuw in Politiek.
·         Hagelandland en de wereld
·         Van Grot tot mobilhome(1)
·         Boekentips voor Obama

Archief
·         Google + paus=onfeilbaarheid ?
·         Leidt ze niet in bekoring !
·         Geen Genetisch Gepruts ! GGG.
·         Gedichten Filosofisch Verzet
·         Jan Decleir in Slumdog 2 !!
·         De mens en z'n blote angsten
·         de vader en het einde
·         de duizendjarige eik
·         Nieuwe verboden in crisistijd
·         Dementie, oorzaken ?
·         Uw buur de andere cultuur
·         Bewondering en Afkeer voor...
·         Oud en Nieuw in Politiek.
·         Hagelandland en de wereld
·         Van Grot tot mobilhome(1)
·         Boekentips voor Obama
·          
·          
·         Sociale kinderen in actie !
·         De intenties van mevr.Clinton
·         De toekomst van betogingen
·         Té dicht voor dichter
·         Mail van Bush in mijn mailbus
·         Lot & Tol & kinderen
·         Meer oorlogsonheil op til ?
·         Tips voor neoliberale economen
·         Andere soort bezinnig
·         de 2de dag na Stille nacht
·         Tijd, relativiteit en liefde
·         Mijn verderste verserste vers
·         for englisch readers
·         Democratie : gevaren en kansen
·         Even opa mailen !
·         Mag ik U om uitleg vragen ?
·         afscheid van een goed man
·         Doodsgeluiden (afle4romanblog)
·         Vorm je een eigen mening !
·         vele problemen hangen samen
·         Spiritualiteit is ...***
·         Homo Sapiens Politico
·         de nieuwe presidenten
·         Beschouwende Citaten Octo
·         LISTEN TO YOUR INNER VOICE
·         drie dichterlijke definities
·         drie allerzielengedichten
·         ode aan een punt
·         Even terug naar de oorsprong
·         Kabaret:'eeuwig oud en jong.'
·         Liefdesrecept
·         Beminde gelovigen anno2008
·         Woorden en andere aanrakingen
·         Lied van de zwaluwen
·         het verhaal achter het denken
·         het verhaal achter het denken
·         eerste radio in 't dorp en nu
·         Hé hallo, hoe is 't ginder ?
·         Wreedaardige spelletjes
·         inzichten in liefde
·         KIP & EI en WIJ
·         de échte 2012-uitdagingen
·         Aan Iedereen
·         gastblog voor culturele uren
·         de nieuwe baronnen en Obama
·         Het grappige aan onze evolutie
·         Het denken daagt U uit !
·         ONBEKEND GASTAUTEUR UIT 1692
·         OPGEPAST VOOR INTERNETFABELS
·         Het boek dat 'Leven' noemt.
·         Barack's Berlijnse Beloften
·         KAMPEREN IN BRUSSEL
·         verbonden levens
·         er valt zoveel te vertellen
·         hypokriete solidariteit
·         wereldfeest 08 leuven
·         james petras en chloorkippen
·         heeft er daar iemand honger ?
·         belang standpunten buitenland
·         antwoord op -welvaartwatcher-
·         poltical theory number one
·         drie gedichten
·         realistische pooweezie
·         poging tot inzicht in liefde
·         handleiding werkelijkheid
·         reisroutes
·         2008 verw8tingen
·         big brother-berichten
·         mekaar graag blijven zien
·         pour lecteurs français
·         for english readers
·         multicultuur
·         priester françois
·         the twelve commandments
·         about direct democracy
·         octo's poetry
·         octo's politieke observaties
·         octo's filosofische essays
·         alternatieve media
·         belgie voorbeeldland ?
·         wapenaankopen
·         het kiezen in de politiek
·         één procent-demokratie
·         een andere soort bezinning
·         social poetry
·         dorpsfeest
·         tips om te lezen
·         de details en de grote lijnen
·         leren van mensen
·         cacaobonen
·         'wij en de toendra"
·         voedsel
·         wereldgenoot
also in English  (not everything) see between A and Z for English texts 

filosofische essays   

Deel  filosofische essays

een vraag wordt filosofisch wanneer ze ineens het juiste paswoord lijkt te zijn om een deel van een systeem naar waarheid en wijsheid kunnen te interpreteren...en al dus een nakende leegte opvuld

hoe ' filosoferen' zingeving wordt    (  in het boek pagina )+6 erbij)


1.       de filosofie staat weer voor een revolutie                                                           2    


2.       filosofie, geschiedenis en kunst als voedsel voor de geest                           6


3.       filosofisch voorspel, de geest één met de stof                                                   7


4.       de hoofdreden waarom wij bestaan                                                                   9


5.       het leven is een eindeloze test (ludiek overzicht geschiedenis filosofie)     12


6.       de zin van m'n levenskrachten                                                                           21


7.       wie we waren                                                                                                     21


8.       nu                                                                                                                        24


9.       het positieve dat het negatieve niet voeden mag                                               25

10.   het oorspronkelijke in ons                                                                              26
11.   waarom nog schrijven                                                                                         27          
12.   het heden als proefbuis                                                                                    29
13.   leren door uitwisseling                                                                                       29  
14.   vijftig geworden                                                                                                   34
15.   de snelheid van licht en de mikrikosmos                                                           35
16.   het bewijs van het eeuwige leven                                                                       35
17.   in den beginne was er het woord en de wetenschap                                         40
18.   het bestaan                                                                                                         41
19.   de symboliek in gebeurtenissen, woorden en beelden is materie-verwant   42
20.   woorden als tekens van een teken                                                                     42
21.   handleiding tot het begrijpen van de werkelijkheid                                       44
22.   over verschillen tussen godsdiensten                                                          45
23.   evolutie in het bewustzijn                                                                                   49
24.   ach mens                                                                                                           49
25.   't is niet makkelijk om hier nu boodschapper te zijn                                           51
26.   theatermonoloog 'hier staan we dan'                                                            52
27.   ook jij kunt de wereld veranderen                                                                     57
28.   vanwaar we komen                                                                                           57
29.   doodongewoon                                                                                                 60
30.   er was dus toch leven na de dood                                                                     62
31.   roman voor de rode man                                                                            75
32.   geen slaven van negatieve emoties blijven                                                       85
33.   innerlight 1 :degrees                                                                                         87
34.   innerlight 2 : everything = evolution of energy                                                   88
35.   sallaam camerades frères                                                                                 90
36.   against fanatism                                                                                          91
37.   the way life operates                                                                                         92
38.   special kinds of observations                                                                          93
39.   you can change the world                                                                                 95
40.   were we come from                                                                                         96
41.   there was life after dead                                                                            98
42.   innercommunication-tools                                                                               99
43.   we were also family, friends and lovers                                                  106
44.   hello humanity                                                                                               114
45.   vous pouvez changer le monde                                                                     115
46.   d'où on vient                                                                                              116
47.het lijkt soms verboden om verliefd te worden                                     118


Deel  :  gedichten
 http://snarenenwoorden.skynetblogs.be (vervalt buiten eigen wil)a) Menselijke emoties in hun tocht naar gevoelens en inner  communicatie-


het houten ruimteschip in het woud van haast glazen bomen  2


stenen mannelijk, schelpen vrouwelijk 4


zicht van in de duinen  5


de anijs in m’n raki  5


zo schoon, zo wreed, zo onmogelijk  6


de volle-maan-dagen  7


weet iemand wanneer het stopt ?  8


ontwaken in een zetel  9


het labyrint genoemd 'leidraad'  9


was ik dan toch mis ?  9


?waarom sterven sommige mannen op middelbare leeftijd ?  9


puntjes op de i  10


april op een oude bank  10


de kersenboom    10


de laatste veroveringspoging 10


octoschets 10


anoniem afscheid  11


dolend 


te veel ikken


op reis


het gezicht


het ergerlijke  12


mensen, wensen, wonen


verzoening en geweten


de twaalf geboden


u bent van geen tel

uitgeschreven  12


gelukkige verjaardag, vriendin-in


verlangen naar eerlijkheid  14


voedsel voor de geest


zodanig zot schepselke


lessen van aan de Lesse


pa's nieuwe-eeuw-boodschap  15


inzicht in dit zijn


tussen ogen en benen16


subtiele geheimen des levens


voor pa René  17


iets blonk als gouden glas in het gras


de taal van het dichten


bang om de eindigheid  18


in een gedicht kan je alles kwijt


op de koffie     20


doe niet mottig


got this jiny, jiny, jiny-grid good feeling


Indonesian night


openingssymfonie 2x4 week  21


paarden- hoef- jes niet te koud of te heet


 analyse 22


veelzijdig en toch zo gezellig rond

b) De wereld van de arbeid  

telecommunicatie    25


het welke is jouw nummer ?  26


de echte kunstenaars 


intro octo-politico 


questions for workers, dear comrades 27


gelijktijdig    28


't gaat soms te ver  31


al jullie gemarchendeer met pillen  31


email reclame 


het waanzin   


niet ons lot   32   


madness       


het sterven van de rupsen  33


voting 


song for the worker  34


text for the worker    35


niks meer te koop   36


opa indiaan   37


lessons from history  38


kameraad Arabier 


meer arbeidenden in actie  39


ontmoeting met het Lommels Friedhof 40


intermezzo  41


you call yourself a president ?  42


while it is so silent here...       


disarmement 


to the new generation  43


Middle East madness   


toerisme in het  beloofde land 


Detroit's protest against the invasion 


wordt het al een beetje duidelijker ?  44


besef 


een strookje land onderaan een Oosters continent 


Max Havelaar 


politiek  via filosofische invalshoek 


Kanä schuilkelder  45


Labour Party versie sociale democraten GB 2006    


uit jezelf leren werken 


linkse hergroepering ?


zoutontziltingsfabrieken 


fictieve vogel  46


de politiek van d'ouwe tijden 


Congo  47


burgeroorlog in Mesopotamië  48


terreur maniakken


inzet van ons voor hen             


mind control                               


terwijl we onze families verzorgen   49


neonazischurft                          


uitgeteld 


de stem-voor-mij-rage 


toch minder oorlog op komst ?   50


gij die oproept tot geweld 


zacht tegen hard 


onvervulde wensen 


rechtse overlopers, ...sociaal zijn is altijd beter 


Belgenlandje 


gemeentehuiskoorts  51


0110_2006 waves 


donkere fruitplukkers  52


Christophe l. hulp op kleine schaal 

c)Filosofische gedichten, overdenkingen,citaten

dankbaar blijven   53


geroosterde boterhammen 


ode aan een punt  54


na de dood 


hoopje ellende  55


doorgeven 


definities van dichten uit geest en tuinieren op grond 


de essentie  56


dichterseucharistie, zeg maar gewoon 'dichtersmis' 


innervoice  57


everybody has a name    58


innerlijke overdenkingen


Peace will come in the heart of the one with the honest soul.  


evolutie van het bewustzijn.   59


fietstocht naar de notenberg  62


aan iedereen die...  63


spiritualiteit is ... 64                                           


philosophy  65


beschouwende citaten    66


voortijdig testament  78


Simpel als een stilstaand beeld in een emmer water 79

(d)English poems & new quotes(in between Dutch Poems) 79


intro-octo politico    


questions for workers, dear comrades 80


madness  81


voting  82


song for the worker  83


text for the worker


you call yourself a president ? 


while it is so silent here...84


disarmament  85


to the new generation


Middle East Madness


everybody has a name  86


philosophy


peace will come in the heart of the one with the honnest soul  87


innervoice

Energetic quotes to meditate upon   88

e)mensen aller landen


gedicht voor A en A x50    93


alles, ook een café, moet opbrengen 


competitie onder mannen    94


Paula's eetchalet


man met varkenshartklep


de inmiddels oude koster


van 1700 staat ze in het oosten, om 0700 in 't westen
f)Dieren natuurlijk   95


           


de vliegende spin


de dromende kikker


de hommelende bijen  96


de bosduiven


kakelen


het eendeoog  97


de Stimp  :hij was-is een groot Kat


kattengedicht in winter   99


adieu Porto, getemde oerhond

g) In memoriam


afscheid van een wijs en goed man  99


allerlei innige deelneming kaartjes 100


de doden         105

h) Dagboekpoëzie vanaf 2007 110


dit is ons Leven  110


Roodborstje noem je


zo tussen mensen van niet alle dagen  111

eindelijk likt de zon me weer

Zinnen Zetten.  112


Fijnzinnig wezen


Het ligt tussen de dennenbomen   113


vader fysica en moeder chemie


vlieg redt vlieg   114


gastdichteres  115


stadsmusje


Liefdes verliezen en zielen die heengaan


De huidnood      117


57 jaar, een tussenstopje


Dan een gedicht : getiteld 17de verjaardaggedicht


88 jarige moeder, oma  118


Merelsnaren    122


Opstaan


Citaten  116


Remedie ter voorkoming verstoorde harten//zonneschijn   127


Toemaatje130


Eindelijk er acht-er gekomen !                   na de dood 132


ode aan een punt


voortijdig testament 133                          God zij dank, ‘god’, zijn de anderen         Het verdriet om zijn broer                              J e ziel zit ook bij wie je ze…135            Nood aan vrouw Over de maat. Overmaat   138     The heat is gone        New couple


Left my wood one day   139                    Back in my wood


De oude god   140                                Gedicht voor de allumetten


 Poëzietieve quotes & vertelsels 141     Welk verhaal blijft er te vertellen ?         ze’s nog geen zestig


Er was eens een kip  142            Kleinnootjes  144


De hellen van onmensdom  145


Vandaag kwam er weer een beetje meer van jou  146                                      Schoenen 147                                        Routine


  Reis  148


Wezens


Nieuwsankers  149


Windstil Windspel  150


Letterkes maken  151


Ga zitten en vertel me je verhaal


Internationale gasten uit hele wereld 152


zijn beruchtste vers                                     Flip konijn


Reiger in Regen 153


Europe united in Minerals


Dit is ons Leven  154


In order to


New pages


Té dicht voor een dichter  155


Roodborstje noem je  156


zo tussen mensen van niet alle dagen


 De stilte die om antwoorden vraagt  157


 De stilte die antwoorden geeft  158


Genetische genegenheid  159


 levende stenen


Vermijd slapeloze nachten  160


vierkant in de lucht


kijk toch eens hoe je doet


Zanguur of klaagmuur intens gedicht161


Té dicht voor een dichter


In order to :


top van het opstoken  163                 Losing loves


ZEN, Zinnen Zetten  164
i)erotische poëzie


Erotisch Ballet  in acht gedichten


Zalige voldoening  165


Koppelliefhebbers  166


Groen werd het water 


Missen en de vrouwelijke eros167


 V-heuvel


Woorden, minnen en zinnen  169


Vaste banen om ons heen  157


erotisch ballet
erotische poëzie deel II


een essentiële Mis.s  172


Piemku


Wandelen bij avond  175


Ero Roezen


Ero Angel Vibes  177


Friese paarden en Volle maan 


Speels tussendoortje 


L’amour sur l’herbe au bord du pont


Caresses érotiques  178


Eindelijk schijnt de zon weer op m’n gat


Moge steeds opnieuw worden  179


Gewoon gezwind haar zelve


Wij houden van ons


een 300tal gedichten zonder de honderden citaten


 
Lezing
Blogfilosoof Octaaf Coeckelberghs
alles via   https://deblogfilosoof.blogspot.be/2018/04/
Dialoog met zon 
Wortels van leven en liefde

The energy of consciousness plays a telepathic game
Bijzondere Energieën   
LEZING: Blogfilosoof Octaaf Coeckelberghs in MEI
Octaaf Coeckelberghs doet hier het thema van zijn lezing uit de doeken. "In alle stijlen van de literatuur en ook via de visuele kunsten bied ik als ‘blogfilosoof’ via een 24-tal voor een stuk vertaalde blogs objectieve en subjectieve antwoorden voor diegenen die naar alle mogelijke zinnen van het leven op zoek zijn. Naast de tentoonstellingen in openlucht (spandoeken) en binnen (canvassen) samen met kunstfotografe Thea Swinkels (teksten van mezelf) geef ik ook lezingen rond waarom we niet van het fenomeen ‘oorlog’ afraken. Voor de lezing in de Bottelarij ben ik van plan dit onderwerp beperkter in tijd te brengen en het aan te vullen met de filosofie achter ons ‘filosofisch verzet’ project. Fotofilosofie en een aantal gedichten en vertelsels rond elk domein van ons individuele en collectieve bestaan. Zo zal u hopelijk merken dat ‘Verzet’, niet alleen ‘weerstand’, maar ook ‘ontspanning’ en ‘versnelling’ (van bewustwording) betekenen kan. Hopelijk tot genoegen."
Meer info over de Blogfilosoof vind je op zijn 
Centrale Blog.  https://deblogfilosoof.blogspot.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
philosophical monologue ‘kiezen voor Mensela’ short English version

------------------------------------------------------------------------------------
-De gruwelen der geschiedenis
Enkele belangrijke notities over liefde    Boodschap van de planeet Krito 

Quelques traductions chez ‘Fotofilosofie’
People


INNERVOICE-INNERSTEM   44
-Het voortijdig testament, dichter bij de geest
Inleiding : Hij had een beetje krullokken van zijn eigen
Veertien en in een zetel, mijmerend
Alles begon met een grote knal
Eveything began with a big bang
dichter bij de geest
Op velerlei gezichten ...
Die van de pomp,de baron en de beervaten
 Simpel als een stilstaand beeld in een emmer water
troosters en troosteressen der bedrukten
De tekenen overleven hen.
Leren beseffen wat de geest is
Naar de kern van het wezenlijke
Zegen het nieuwe jaar ook zelf.
Aan onze Depressieve medemensen
God zij dank, ‘god’, dat zijn de anderen
Morgen kan ze er niet meer zijn
Het verdriet om zijn broer
Je ziel zit ook bij wie je ze gaf,geeft,zult geven
Spreken met ouderen
Celibaat en andere praat
Het houten ruimteschip in het woud van haast glazen bomen
They said he would send us the holy spirit
Doodsgeluiden
Gotlev en het leven
Bergse overdenkingen   https://about.me/octaaf_verzet
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

p226
Hoe een levenslijn inspeelt op iemands vragen
De Kern
Licht ons Leven op
Het échte zijn
Links en Rechts. Achter het uiterlijke
 Leren beseffen wat de geest is
Naar de kern van het wezenlijke
Vanwaar we komen
Zo'n tien jaar geleden schreef ik de volgende zinnen :
14.Angst om dood
15.boekbesprekingMM
16.We zijn hier om mekaar te troosten
tijd voor een andere catechismus :
licht dirigeert   p252
Ach ja de Liefde,

A-B Harm & Martina 2  C.Ach ja, de liefde 33 D.Asta Nova 125 
Op weg naar innerlijke rust
Het is niet omdat we al huilend op de wereld komen en er misschien kermend van verdwijnen, dat alles daartussen geen zin heeft. Je hoeft alleen al maar de wetenschappen te bestuderen en de symboliek er van te vatten om de diepere zin van het leven op alle vlakken te begrijpen.  Je moet wel ontsnappen uit de wereld van het oppervlakkige die men de mens probeert op te dringen.  Indien je in je kleine en persoonlijke omgeving een positieve rol wil spelen of voor nog anderen tevens een positieve inbreng wil doen op het meer collectieve vlak, dan kan je best ook eerst bestuderen hoe het economische en sociale en politieke met mekaar verbonden zijn, gelinkt aan de meer subjectieve aspecten van onze leefwerelden ben je dan bezig met meer en meer bewustzijn aan te kweken. Heb je dat allemaal op punt dan komt er ook meer ruimte niet alleen voor de gewone gedachten en dialogen maar ook voor de innerlijke communicatie met je zelf. Je komt in een mooi landschap en er overvalt je een innerlijke rust als decor waardoor je na het voorbijtrekken van de vreugden en zorgen aanbelandt bij een punt tussen vroeger nu en de volgende momenten, een zich steeds verschuivend moment van zijn waar al het negatieve op de duur uit je voelen en denken wegdeemstert en er zich een aantal andere perspectieven rond de zin achter ‘leven’ aandienen. Het leven, met zijn meest prachtige wet : van zodra de zinloosheid benadert wordt, krijg je of wel nog meer onzin of een weg daaruit weg. Hoe minder je bij één of andere vorm van smart blijft zitten, hoe vlugger je je eigen los kan maken van veel afzien dat met het in rondjes blijven draaien te maken heeft.  Om dit te kunnen moet je wel je eigen leven snappen, kritiek en zelfkritiek aanvaarden, niet in zelfmedelijden blijven zitten of aan overdreven medelijven met anderen ten onder dreigen te gaan.  De situatie waarin je je bevindt is altijd een eerste stap naar minder of meer inzicht in de verbondenheid van mensen onderling, mensen van vroeger en mensen van nu. Indien je je teveel laat leiden door een teveel aan een verlangen dat alleen op lusten en roes of bezit is gebaseerd, ben je misschien wel af en toe niet ongelukkig, maar de innerlijke rust die je nodig hebt om anderen en jezelf aan te kunnen, komt er niet korter bij door.
Het zou me niets verbazen dat die staat van innerlijke rust en tevredenheid waar naar we allen in meer of mindere mate trachten, te maken heeft met zij die er op een niet biologische manier meer zijn. Het deel negatievere erfenis van hen proberen we door onze levens zelf te milderen of te minderen en daar is levenservaring en kracht voor nodig, relativering en durven ook, leren omgaan met alles en iedereen die een invloed op ons heeft. Onze gevoelens leren verwoorden ook en vragen om kracht aan de voorbije en aanwezige energie van het goede zoals die zo simpel in de stilte van de natuur aanwezig zijn kan, in de nederigheid van herkennen en erkennen van al die tekenen in mensen dat ze gewoon gelukkig willen zijn zonder een teveel aan complexe roerselen der ziel die gewoonlijk vertrekken uit alle mogelijke vormen van angst, angst om niet voldoende bemind te worden, te kort aan van alles en iedereen te komen, ziekelijke hebberigheid, onzekerheid, op de spits gedreven concurrentie en zo veel meer. Al die in vorige zinnen opgenoemde wezenlijkheden vertalen zich dan in een aantal ideologische tegenstellingen die onze filosofische kijk op de dingen vertroebelen en die hoogstens, kunnen leiden tot een verbetering van de praktische levensomstandigheden (niets op tegen zolang deze maar ecologisch verantwoord blijven), maar ten kostte van levens die ten dienste van een enorme uitbuiting staan en met vervreemding en vaak bloedige conflicten gepaard gaan. Maar genoeg daarover in mijn vorige essays en kunstuitingen allerhande.  Indien de samenleving volgens ethischer normen zou worden beheerd, zou de mens ook meer ruimte krijgen voor zijn mentale en spirituele evolutie, daar alles met elkaar verbonden is.  Voorwaarde tot groei is dat men de uitdagingen die het leven je op persoonlijk en collectief vlak stelt ook durft aan te pakken en niet in zelfbeklag blijft steken of je blijft ergeren zonder dat er oplossingen in zicht komen.
De filosofie kan de wereld vooruit helpen
De geboorte van wetenschappelijke denken werd begeleid door een ontwikkeling van het filosofische denken.  Zowel atheïsten als theisten zitten op een verkeerd spoor met de inhoud van hun termen alleen al, energie is waar alles om draait en het hele kleine bestaat én uit deeltjes én golven en is soms onvoorspelbaar, net als het leven…het verder leven gebeurt op basis van de wetten van materie en antimaterie, ook het meer etherische spirituele zit als eenheid in dat proces, zonder het afgestorvene geen leven, eeuwig, of steeds opnieuw weer opduikend, niemand weet het. Alles evolueert op basis van de vorige dobbelstenen, toevalligheden of niet toevalligheden, contacten, woorden, gedachtenoverdracht, gevoelensoverdracht, ideeënoverdracht.  Het groeien naar een bewustzijn dat bij de atomaire werkelijkheid past heb ik in een aantal essays en andere literatuur proberen vatten.
vijftig
Geworden. Als je de verwekking meerekent (ondertussen midzomer is het midzomer 2018 en de teller staat op bijna 63). Méér nog als je het ontstaan van ons zonnestelsel meerekent. En daarvóór en daarvóór...ik moet toch altijd iets geweest zijn...vóór ik uiteindelijk een stukje iemand van m'n voorouders werd. Eigenlijk zijn we met z'n allen één voortdurend uit mekaar vallend wezen en komen we allen uit dezelfde bron van opbouwen. Vóór het mannelijke en vrouwelijke bij mekaar komen om een nieuwe lichamelijke eenheid te maken hebben ze al een miljarden jaren oude repetitie achter de rug. Net zoals je tijdens je leven soms besluit om iets op een andere manier te gaan doen, is er nog nooit dezelfde combinatie geboren.
Hetgeen biologisch leven zo speciaal maakt is het vermogen om iets op een andere manier uit te proberen.  Vanwaar komt dan dat vermogen ?
Deels van de wetmatigheden der fysica en chemie...maar bepalen en verklaren onomstotelijke 'wetten' daarom alles ?
Is de scheppingskracht niet een voortdurend opbouwend en afbrekend...maar altijd vernieuwend iets...en is dat proces op zich niet de sleutel tot de eeuwigheid ?
Niet alleen vóór ons leven maar ook tijdens ons leven en zelfs na onze dood zijn we nog altijd een stukje of verschillende stukjes in iemand anders...omdat we één eenheid zijn...nog altijd kinderen van die goedheid, de negatieve emoties ook,  die nieuwsgierigheid, dat 'willen' dat al vóór het biologische leven in de atomen zat. Als we in de anderen meer ook deeltjes van ons eigen zagen zouden we meer in mekaars bestaan en welzijn geïnteresseerd zijn.
Het leven is gewoon een kunstenaar die zich op alle mogelijke manieren uit...in de pracht van de natuur zowel als in onze persoonlijke relaties...tot in het diepst van onze gedachten. Voel je de lijn van dit uiteinde naar het vroege begin in je eigen ? Mysterie en toch heel duidelijk soms.  Straling schiep materie en die materie valt in haar componenten én in straling weer uiteen. Na de schepping van materie door straling, 'in den beginne' werd alles alleen uitgebeeld als de vastheid van stof en eeuwige eigenschappen als kleuren en klanken en volume en ruimte en snelheid...als vorm...iets zonder stoffelijke vorm kan immers niet bestaan...zelfs de symboliek die we door onze woorden uiteindelijk deden ontstaan heeft een vorm...gemaakt uit de stof waarnaar we wederkeren.  Dewelke is jouw rol hierin...welke eigenschappen vertolk jij het best,...en hoe doe je dat dan ?

de snelheid van licht en de micro-en macro kosmos
         Als we naar de maan kijken is het licht dat we zien 1 sekonde onderweg geweest.  Het licht dat rechtstreeks van de zon komt, het zonlicht, doet er acht minuten over.   Het licht uit de macro kosmos komt dus uit het verleden(nog van de big bang) en bereikt ons als waarnemer in het  NU...de grens van verleden met toekomst. Ook de micro kosmos is een niet volledig volgens dezelfde wetten opgebouwde wereld met kernen (atoomkernen) zoals de sterren en elektronen(planeten, manen) die er rond cirkelen.
          Heeft het atomaire licht ook een snelheid nodig om ons te bereiken of valt het volledig met onze tijdszijn samen of...of reist dat anti-materie-licht in de richting van de toekomst als we de richting van het licht uit de macro kosmos als het verleden beschouwen...of valt de snelheid van het atomaire licht niet samen met het uiteinde van het verleden en bevindt het licht in de atomen hun antimaterie zich in ons  hier en NU in een genetische atomaire vorm die tevens het volledige naslagwerk van ons verleden vormt ?  Ik denk eerder aan een combinatie van de drie stellingen, met altijd een 'voorzienigheid' naar de toekomst toe.
         Wat kan ik daar nu mee aanvangen zal je zeggen?  Vermits onze geest één is met de materie, want we komen  uit de straling die de materie vormde voort en zijn deze straling ook...en alles wat er gebeurt met materie en straling te maken heeft en weer straling en uiteindelijk weer één punt met bijna geen inhoud wordt; kunnen we ons beginnen afvragen of we niet al geen miljarden bigbangs en ontwikkeling van biologisch leven meegemaakt hebben.  Miljarden herkansingen. 
Uitgaande van het bovenstaande, kan je een aantal schetsjes maken. 
De ruimterekening gaat van klein naar groot.  Ruimte werd door de big bang geschapen, werd groter en groter en groeit voort.  De tijdsrekening gaat van verleden naar toekomst, van min naar plus.
De snelheidsberekening van macrolicht en microlicht met waarnemer gaat van min naar plus, van verleden naar toekomst en wij als waarnemer altijd op het uiteinde van het recentste verleden...ons wegdek om te rijden, de toekomst, altijd in 't oog houdend.  Vergeet niet op tijd te rusten...zodat je bewust dagelijks de toekomst weer plannen kunt...in zoverre die toekomst al planmatig is...soms kan je er alleen maar op inspelen... .

"in den beginne was er het woord" én de wetenschap
         Voor de zoekenden naar het waarom, de betekenis van het leven, zijn er niet alleen een deel van de antwoorden in teksten te vinden; teksten niet alleen van vandaag maar zelfs tot honderden jaren  voor Christus en langer zoekt men met woorden een betekenis aan het leven te geven.  Ook de moderne mens die het niet zo begrepen heeft op het klassieke taalgebruik dat je in oude teksten terugvindt heeft er vaak iets aan.
         Niet alleen teksten, maar ook de wetenschap draagt vele sleutels tot het begrijpen van de zin van het leven.
'In den beginne was er het woord'...en inderdaad...het woord is trilling...is straling...'straling' kan je niet vastgrijpen...daarin onderscheid het zich van materie.  Chronologisch gezien was er eerst 'straling' en dan pas 'materie'.  Het was het onzichtbare dat het zichtbare vormde. Chronologisch was er eerst het ei en dan de kip...eerst het idee, het onzichtbare, de straling...en dan de materie.  De wetenschap breekt zich het hoofd over de vraag wat er vóór de big-bang was : was er eerst ofwel een punt zonder afmetingen en zonder inhoud of was er eerder eerst een volume dat kleiner of gelijk aan nul dreigde te worden (zoals iets dat wordt samengeperst en op de duur barst) ?  Intuïtief geloof ik eerder dat er sprake is van schepping van zodra iets het inhoudsloze benaderd.  Als de druk op of in een bepaalde ruimte zo groot is dat het inhoudsloze wordt benaderd is er sprake van instabiliteit en bijgevolg van een lagere symmetrie...de ruimte ontploft met als doel de oorspronkelijke symmetrie te herstellen. Wanneer uit dode materie (als zoiets al bestaat, want zelfs mineralen hebben energie) biologisch leven ontstaat, dan heeft dat de neiging zich tot ingewikkelder structuren te ordenen.  'Instabiliteit' vraagt als het ware om een verhoging van de kwaliteit van de structuren langs de welke de organisatie van de natuur tot en met zijn kind, 'ons bewustzijn', zich beweegt.  Een lagere vorm van symmetrie leidt tot zinloosheid en uiteenvallen.  Bij een toestand van 'stabiliteit' heb je geen druk van buiten uit of wordt de druk weerstaan...is dit niet het geval dan komt men via het uiteenvallen soms toch tot situaties die naar nieuwe vormen van stabiliteit leiden kunnen.  Zou het soms ook niet mogelijk zijn, zo vraag ik me af 'dat die uitwendige druk, die onrust, soms ook niet van binnenuit geschapen wordt ?  Roept de rust de onrust op met beider ontwikkeling als doel ?  Je kan deze fysica ook naar de alledaagse belevingswereld van de mens proberen vertalen.
Een rechtschapen iemand die veel negatiefs moeten dragen heeft en er wijzer door geworden is en zijn inzichten helder proberen doorgeven heeft...is er zelf op de duur nog meer bewust van geworden.  Zo bewust dat sommige dingen ook voor hem nog slechts in een flits duidelijk zijn.  Is 'rust' fysisch gesproken enorm veel groter dan onrust  en neemt die rust, dat evenwicht af, naarmate het kleine, het detail van alles benaderd wordt...teveel detail dreigt te overladen ?  Zo kan een mens bijvoorbeeld ook instorten als er teveel problemen opeens op hem afkomen.  Geen wonder dat hij dan in de grootheden van de rust, een open luchtruim, de sterrenhemel, een berg of de zee enz....weer nieuwe energie vindt. 
         Zo kan je doorfilosoferen.  Is dood wel alleen minerale 'rust' en 'stabilisatie'...wat gebeurt  er met het gedeelte onzichtbare stralingsenergie dat ons verlaat (zie het essay 'doodgewoon' over een bijzondere ervaring). 
De wetenschap leert ons onder andere dat zowel fotonen (straling), atomen en later cellen bepaalde dingen gemeen hebben.
Ze schikken en herschikken en vormen voortdurend nieuwe combinaties.  Al die combinaties hebben een voorgeschiedenis.
Al die combinaties waren en zijn en zullen voortdurend afhankelijk van bepaalde levensomstandigheden zijn.
Onze genen zijn een actueel dossier van alles wat er daarvoor al meegemaakt is.  Ook onze huidige zielsgesteldheden zijn aan dezelfde wetten onderhevig.  Als je je eigen familie en omgeving bestudeert dan lijkt het wel of sommige eigenschappen van mensen al voor hun geboorte voorgeprogrammeerd in de genen van hun ouders moeten zijn ingeprent, afhankelijk van de toestand van de verwekkers destijds.       De energie van licht en andere stralingsenergie ontwierp het leven en waarschijnlijk verworden we terug tot die bron, voegen we ons bij het licht, worden we licht dat stroomt daar waar het binnengelaten wordt...letterlijk en figuurlijk...zoals de kracht vervat in het WOORD...dat niet alleen een klank, een trilling maar ook een betekenis is.  Alles is betekenis...en een drang naar voortdurende herstel van verbroken symmetrie.
Het individueel wezen is een tot stand gekomen collectief, tot stand gekomen door zij die geleefd hebben en leven.
Het individuele wezen is een progressieve, voorgeprogrammeerde incarnatie doorheen de tijd.
als noten die je onder een boom zoekt, zo wordt gevonden alles wat je je maar afvraagt, als je maar aandacht hebt.

intro
Mooi zo, we kunnen weer wat schrijven. We, de complexe, maar oh zo eenvoudige eenheid van geest die dit neerpent.
Alles van uit het standpunt dat ook diegenen in wiens leven je verwikkeld zit, je leven voor een stuk bepalen.
Daarom ook die we, van de eerste zin. We zijn een telepathisch geheel van verbanden en gevoelens en inzichten die aan kwaliteit werken.
Met wat we al schreven namen we reuzestappen, ik, diegene die het opschreef, heeft altijd wat voorsprong en achterstand tegelijk.
Achterstand, qua niet altijd volledig direct de zielswereld van anderen te begrijpen, voorsprong omdat, eenmaal ik die door ervaringen begrijp, ik een grote inhaalsprong maak.
Voor elke nieuwe aanzet tot analyse, lijkt het als of de droomwereld van 's nachts niet genoeg is en de dag korte rustmomenten telt waar alles overwogen wordt.
Een soort Passing It All -PIA (een overlopen van vroegere informatie over toestanden en axioma's met de huidige fasen en mogelijke projecties naar de toekomst toe).  Voorsprong ook vooral vanwege allerlei inzichten op alle domeinen van het leven, abstract of concreet en de uitingen hiervan op velerlei literair en ander gebied.
Bovendien moet je qua spiritueel-psychologische dingen in je omgeving een aantal mensen kennen die symbolisch verwant zijn aan diegenen die ondergetekende auteur kent. (ze zijn wel in eenieders omgeving te vinden, maar toch).  Zie ook de symboliek uit het kortverhaal 'Er was dus toch leven na de dood'

Om de bovenstaande alinea te begrijpen, zijn al die inzichten en bijvoorbeeld  professor Carl Jung zijn symboliek van de droomwereld niet voldoende.
Om een beetje te kunnen volgen moet je er van uitgaan dat materie en antimaterie één zijn en moet je de symboliek van het objectieve wetenschappelijke aanvoelen.
Spoken bestaan niet, want iets zonder vorm kan niet bestaan, wat zinloos dreigt te worden, kleiner of gelijk aan nul, neemt andere vorm aan. Zelfde principe van de big bang, waarna straling, fotonen, atomen, moleculen, planeten...cellen, xx, celdeling, organismen... wij. Het ei was eerst, niet de kip. Al deze dingen die van het micro niveau vertrokken en vertrekken (en eigenlijk vanuit uitwisseling met antimaterie) hebben ook macro-vormen.
Zo heb je niet alleen het individuele bewustzijn van een cel, maar ook van een individu, groepsbewustzijn, collectief bewustzijn...op onbewust, onderbewust, bewust niveau.
Zo heb je ook op sociaal vlak de reis van clans, families, stammen, feodaliteit naar moderne maatschappijen.
Zo heb je ook de ontwikkeling van het individuele bewustzijn, niet alleen via schoolse kennis opdoen, maar ook via tal van vormen van relaties, zakelijke en andere.
Iedere soort relatie heeft dan weer een aantal schakeringen...die teruggaan naar vorige generaties en er voor een stuk verdere ontwikkelingen of reacties op van zijn.
Zonder een praktisch concreet iets, bestaat geen theoretisch iets en omgekeerd is ook waar, net zowaar als er geen materie zonder antimaterie is.
Alles was straling in de beginne en eindigt bij straling...maar eindigen kan niet, omdat energie onvernietigbaar is, en andere vormen aanneemt.
'Is er een energie die heel de evolutie niet heeft nodig gehad om eenzelfde of vergelijkbaar bewustzijn met het onze te hebben' ?, zou men zich kunnen afvragen.
Daardoor kom je nogal vlug uit op het beperkende pad van de godsdiensten...die weigeren van de linken tussen wetenschappen en andere domeinen te zien.
Wetenschap weigert dan weer van de linken met zaken zoals telepathie te zien...terecht soms, want er bestaat veel gezweef en gezever op 's mensen evolutietocht.  Geen verwijt, ieder zijn eigen zoektocht, maar toch.  Laten we aannemen dat al het goede dat mensen ooit deden door de levenden als straling ontvangen kan worden, indien ze zich niet emotioneel bezwaren.
Materie is zwaarder dan eterie (straling) en deze laatste is één in de wisselwerking ermee.
Het emotionele zware, zou men moeten ontgroeien en dan meer in rust door het leven gaan, maar de wegen van de genetica en de uitwerking ervan zijn ondoorgrondelijk.  Het spoor van het spirituele tussen mensen is heel moeilijk te volgen.  De boodschappen van je innerlijken zijn soms verwarrend en misleidend.
Het kan goed zijn dat mensen die op emotioneel vlak rust gevonden hebben, deze toch nog verlaten voor het dieper begrijpen van het spirituele via het emotionele.

Materie en antimaterie zijn één omdat stof alleen niet kan bestaan en het spirituele ook niet zonder inhoud, zonder stoffelijke vorm kan.  Alles is een zoeken naar aanvulling en uitwisseling daarom, binnen de grenzen van wat mogelijk, wenselijk en dragelijk, dus mogelijk is.

In welk verhalen zit je momenteel ? Hierover moet je eens goed mediteren. Wie zijn al die mensen die je van nabij of verder kent. Begin misschien bij diegenen die je meer van nabij kent. In welke verhalen zitten zij en hoe sluiten deze verhalen op de jouwe aan. Doorloop de momenten dagelijks die rust of onrust brachten in jezelf en probeer uit te vissen wat je ergert en deze ergernissen te overkomen door je in te leven in wie de andere is door dingen die je samen met hen doet. Probeer ook de angels in de levens van anderen te vinden. Je zal merken dat iedere diepere vraag die je je stelt in het dagelijkse leven geleidelijk, al dan niet abrupt langs dingen en mensen in de buitenwereld om, een antwoord probeert te geven.  Soms zullen de verschillende delen van je ego daar verschillend op reageren en moet je hier tijdelijk een houding van onverschillig evenwicht tegenover aannemen...totdat door de kalme, rustige overwogen daad en het duidelijke spreken alles helderder wordt en je omgeving weet dat je van uit een innerlijke rustige kracht spreekt. Of je daar in dat punt kunt blijven, hangt af van de dingen die je met mensen aangaat. Sommigen hun taak is het van mensen met een te vaak verstoorde innerlijke kalmte te begeleiden...anderen hun wezenlijke ik verandert gewoon dingen door, zelfs zonder in de gewone betekenis van met mensen om te gaan. Projecteer niet te veel in de zin van 'het zal zo moeten zijn of zo moeten worden'. Alhoewel er vele dingen vast liggen, heb je ook telkens de keuze om bepaalde richtingen uit te gaan en daarmee verbonden de paden van een aantal mensen te kruisen. Veel hangt ook af van wat er in het verleden werd aangegaan en al of niet afgesloten...en dat limiteert enigszins het heden, zeker als je niet bij je innerlijke rust geraakt, vanwaar de voor jezelf meest gunstige ontwikkelingen vertrekken. Ondanks vele kritieken die je zal tegenkomen, bevindt men zich als men vanuit kalmte denkt en voelt en handelt in een voor jouzelf sterke positie. Als men zijn eigen onvoldoende liefheeft, zijn talenten onderschat en teveel connecties van uit een verkeerd ingeschat verantwoordelijkheidsgevoel aangaat, in zware emotionele kringen blijft vastzitten, zal men niet de juiste mensen aantrekken om bij je innerlijke rust te blijven...alhoewel het dan wel de juiste mensen zijn...aangezien je je op een bepaalde frequentie van zijn bevindt. 

Levens en Verbanden
Heb ondertussen al wel het één en ander dat voorouders en dus inclusief ik, niet begrepen, doorleefd en doorstaan en een passend vervolg gegeven. De grootouder en oudergeneratie werden in één en twee wereldoorlogen groot en het politieke begrip van die zaken heb ik bestudeerd, bediscussieerd, er over geschreven tot en met alternatieven toe en mijn generatie en de jongeren hebben een aantal kansen de dag van vandaag, om hetzelfde te doen. Ook van waar we komen en wie we zijn, zelfs mogelijke verbanden met wat energetisch van hen die ooit leefden overbleef, en hoe de menselijke geest over leven en dood heen als eenheid werkt, heb ik geschetst. Een roman schrijven om dit te verduidelijken, ach, dat is het leven zelf, niet zomaar te verwoorden, maar in feite heb ik het via een aantal onder meer op internet verkrijgbare literatuur en andere kunstvormen geprobeerd, via organisaties en het leven tussen mensen zelf.  Google onder meer ‘de blogfilosoof’ en ‘fotofilosofie’.
Warmte, intellect, intuïtie, liefde...zouden ze zonder de straling van het verleden wel kunnen bestaan...die soort van wijsheid die van straling atomen en cellen maakte en de cel een binnenweg wees om zichzelf te vermeerderen, 'het delen', aanleerde. ? Heel dat proces, bij ieder leven wordt het van bij de verwekking doorlopen en het leven zelf is ook een soort groei doorheen wat al was verworven.

Veel ingewikkelder dan al die voorouderlijke lijnen, maar simpel voor wie ze doorheeft, zijn de liefdesbanden tussen mensen, en dan meer bepaald diegenen van zij die ook lichamelijk tot mekaar komen en heel in het bijzonder, de kinderen die er uit voorkomen en de wegen die zij gaan nemen.  Wanneer men goed in zijn vel zit, lijkt men wel in een bewuster en verlichter makende soort echte roman te zitten. Men merkt ook beter hoe het leven van verschillende mensen als een puzzel in één zit.      Niet alleen jezelf bent een puzzel, maar ook ‘ je anderen’ in het kader van steeds grotere entiteiten. Iedereen doet dingen in afwachting van de volgende fazen van het leven en er zit enorm veel zin in dit gigantische gevecht om de onzin uit de scenario's te houden.  Op je beste momenten weet je ook dat je eigenlijk heel goed geholpen wordt in het leven...en dan wordt elke soort situatie dragelijk. Kleine dingen even belangrijk als grote. Men ergert zich niet meer aan de medemens en situaties maar begrijpt en schat in en men staat op zijn eigen strepen indien echt nodig. Het ego mag niet te groot zijn, maar is niet een negatief iets en soms moet je het heel groot laten worden; net zoals zich ergeren soms wel handig kan zijn als dynamiek die je op bepaalde momenten nodig hebt...alles past in dingen die nu eenmaal gebeuren.
Een beetje filosofisch in het leven staan helpt hier wel bij.

Vroeger deelden mensen meer materiele zaken, nu moet iedereen zijn eigen boor-en dit en dat machine hebben. Het echt menselijke met mekaar bespreken is een even groot taboe geworden als het voortdurend over de dood hebben, en vermits de ware toedracht achter deze, voor iedereen gelijkaardige en toch andere evoluties eigenlijk, voor een groot deel met het woord 'liefde' in al zijn schakeringen te maken heeft; raakt men al eens teveel schaduwzijden die mensen tot confrontaties leiden, wat ook niet altijd echt wenselijk is.  Het ontdekken van de kracht van de eigen innerlijke vreugde en die met mekaar uitwisselen, is altijd de oplossing.

Genetische wijsheid
Genetische wijsheid zet mensen op weg naar mekaar om onafgewerkte dingen uit het verleden in het nu tot rijpheid te laten komen, zodanig dat de onvoltooide verhalen van de voorouders hun voltooiing vinden als genetische wijsheid, weer wijzer geworden.  Soms stoppen verhalen wegens volbracht of ten einde inspiratie.  Je kan daar veel rond uitleggen, maar het komt in feite voor een groot stuk neer te weten wat het leven en de liefde inhoudt, welke schade negatieve emoties kunnen veroorzaken voor meer positieve wegen worden gevonden.  Een mens moet steeds meer capabel worden om  te leren observeren wat er in het nu gebeurd.  Eenmaal je het verleden snapt en veel kennis en wijsheid hebt opgedaan, sta je stabieler in het nu.

Even enkele ‘details’ over het leven samenvatten
1.     Niet de vraag naar het leven na de dood is de moeilijkste vraag in de filosofie, maar de vraag van waar onze grootste schatten, de nieuwelingen blijven komen, dat is een groter raadsel. Het vervolg van genetische en andere verhaallijnen van vroeger, het beu zijn van rijst met gouden lepeltjes te eten enz... . "Van de liefde zal je zeggen", ok, van een aantal allianties die we aangaan om het levensechte theaterstuk van de wisselwerkingen tussen negatieve en positieve emoties te leren kennen en verbeteren. Het doel, de innerlijke vrede te ontdekken en zoveel mogelijk bewaren. Eigenlijk zouden toch een deel mensen het goed nieuws vinden van te vernemen dat ze geadopteerd zijn.het beu zijn van rijst met gouden lepeltjes te eten enz... . "Van de liefde zal je zeggen", ok, van een aantal allianties die we aangaan om het levensechte theaterstuk van de wisselwerkingen tussen negatieve en positieve emoties te leren kennen en verbeteren. Het doel, de innerlijke vrede te ontdekken en zoveel mogelijk bewaren. Eigenlijk zouden toch een deel mensen het goed nieuws vinden van te vernemen dat ze geadopteerd zijn.versus het belanden waar je zelf kan kiezen, versus het beu zijn van het eten van rijstpap met gouden lepeltjes.  “Van de liefde zal je zeggen, ok, van een aantal allianties die we aangaan om de wisselwerking tussen negatieve en positieve emoties te leren kennen en verbeteren.  Het doel, de innerlijke vrede te ontdekken en zoveel mogelijk te bewaren.  Eigenlijk zouden een deel van de mensen het goed nieuws vinden van te horen dat ze geadopteerd zijn. Maar, de uitdagingen van het te aanvaarden lot moet je nu eenmaal aangaan, je kan er moeilijk onder uit. 
2.     In de zestiende eeuw en vroeger waren er een aantal pogingen om onder het juk van de katholieke leer uit te geraken.  Men wilde onder meer in de Nederlanden en noordelijker en bij de oosterburen als ook zuidelijker de Bijbel zelf gaan interpreteren.  De geuzen verloren het pleit in de zuidelijke Nederlanden onder meer en bleven met de Latijnse versie dat het leven lijden was zitten.  Vermits godsdiensten maar een middel zijn, een richtsnoer om tot meer sociale en morele gedragscodes te komen en tot meer bewustzijn, een stap naar een meer wetenschappelijke en filosofische benadering van de oorsprong, het zijn en worden ; verliezen die momenteel aan invloed in de samenleving, want met een beetje onderzoekdrang en kritische geest op alle domeinen van het zijn, kom je tot een ander wereldbeeld. Belangrijk is van een goed vertrekpunt bij dit alles te hebben.  Op bijeenkomsten van religieuze alternatieven hoor je dikwijls hetzelfde uitgangspunt : “de geest staat los van de materie”, terwijl beiden één zijn…en bovendien het ei er voor de kip was, evolutionair gezien.  Daaruit volgt dan het spel met het woord ‘God’, terwijl het ‘goede’ een beter woord zou zijn; of ‘het eeuwig evoluerende’ van alles en iedereen tijdens naar alle waarschijnlijkheid een reeks big bang cyclussen. Symbolisch bekeken is zo’n uiteengaan van materie een punt waar zoveel druk op komen te staan is dat alles uiteenvalt omdat een volume een punt kleiner of gelijk aan nul wil innemen…en dat bestaat niet, vormeloze spoken bestaan niet, alles heeft een materie; in het geval van de straling waarmee de hele evolutie na de big bang een aanvang nam, noemt men dat ‘eterie’, we komen niet zo zeer van as tot as, maar van straling (geestelijke materie) tot straling (na de dood, niet alleen as).  Moderne ‘Geuzen’ zouden dus best niet zich laten vangen aan allerlei uitleg die beweert dat het lichaam een illusie is en het geestelijke op zich hét van hét, alles vormt een eenheid, de stap van vele ‘Goden’ naar het één Godsbeeld ging al in die richting, wel, de huidige wetenschap toont meer en meer aan dat ook het zijn in al zijn aspecten één is en bovendien bijna niet vernietigbaar, de vorm verandert voortdurend en wie zal zeggen of je één leven per big bang cyclus krijgt of meerdere voortdurend andere genetische combinaties bent in het vertakte systeem der genetica ?  Wie weet welk soort van interactie er nog tussen levenden en doden is, behalve de genetische en culturele en persoonlijke vervolgverhalen op diegene van de voorouders ?  Daar moet je al een heel goed observator voor zijn indien je kennis en levenservaring genoeg hebt op alle vlakken van het leven bovendien. Om tot leven te komen heeft de straling alle processen van voor het atoom beleid, de cel geleerd hoe zij zich moest delen, de aarde geholpen bij het zich uitrusten om haar plaats in de kosmos waar te maken. De woorden ‘God’ en ‘Liefde’ lijken wel tijdens in sommige geschriften boven alles verheven te staan, maar de zoektocht naar innerlijke vrede (en maatschappelijke vrede), omhelst een hele reeks domeinen, waaronder de overwegend stoffelijke economische, sociale en politieke (in die volgorde van ontstaan).  De persoonlijke zoektocht naar innerlijke vrede echter staat in het teken van de man-vrouw verhouding.
De mens tussen tijden en verandering
Vroeger waren er zo van die draaibare driehoekige autovenstertjes.  Vroeger waren er nog veel boeren in Europa.  Vroeger, … .  De zakelijke relaties tussen mensen evolueerden mee, als ook de psychologische relaties  werden er door beïnvloed.  Maar hoe staat het nu met onze spirituele band met het leven, zijn we helemaal in de ban van de aanhangers van de zinloosheid van het leven, of ontdekken we toch de samenhang van velerlei soorten zingeving en uiteindelijk de persoonlijke zin van onze levens ? 
Het feit dat we zijn wie we zijn en voortdurend in het actuele moment van wording zitten, is al een wondermooi iets wat men kan ervaren bij bestudering van al die natuurlijke factoren die de hele reis van straling tot atoom en cel en wijzelf hebben mee bepaald.  Alles wat bestaat heeft een vorm en bij benadering van de vormeloosheid valt alles weer uiteen in straling.  De krachten die bijdroegen tot het tot stand komen van leven op aarde, zijn al even verbazing wekkend, lees er maar lectuur op na of volg een aantal documentaires dienaangaande en probeer U de wortels van Uw eigen zijn eigen te maken.
Bij het sterven worden we terug voor een deel straling, en hoe dat voelt of welke functies die straling heeft, daar hebben we het raden naar.  Voegt deze straling zich bij het geheel van aanwezige energie in de kosmos of blijft ze voor een deel niet met ogen of lichaam aanwezig bij bepaalde of alle leden van onze genetisch vertakte mensenboom ?  In vele, zo niet alle gevallen zijn we de voortzetting van de verhalen van onze voorgangers; dus niet bepaald de Indische manier van reïncarnatie; noem het genetische reïncarnatie.  De symboliek van het wezen van zijn van alle of sommige van diegenen die ons via de DNA samenstelden, ligt in ons versmolten in alle facetten van ons karakter en manieren van doen en zijn. 
Kenmerkend in onze persoonlijke evolutie en onze reacties naar mensen toe is niet zo zeer alleen de rode draad van de praktische indeling en uitwerking van ons dagelijks leven, maar ook de blauwe lijn van sociaal met mensen om te gaan en een stap verder, vriendschappelijk in al zijn gradaties.  Deze blauwe lijn leert ons dat we er qua ontwikkeling van echt menselijk bewustzijn voordeel mee hebben van onze naasten goed te behandelen, confrontatie met als doel alleen de eigen belangen; levert zelden een bijdrage tot meer wijsheid over hoe het leven in mekaar zit.  Het bewustzijn van het feit dat we een geheel vormen als groepen mensen en de mensheid samen, zou moeten groeien.  Voor de rode draden in onze levens betekent dat dat we ons meer moeten inzetten om uit te vissen hoe de economische, sociale en uiteindelijk politieke wereld plaatselijke en internationaal in mekaar zit en waar we ons daar bevinden en welke de korte en lange termijn perspectieven en alternatieven zijn.  Voor de blauwe draden betekent dat we meer de tijd moeten nemen om ons te verdiepen in hoe de mens door de eeuwen heen zich via onder andere religie en filosofie heeft proberen oriënteren om iets van de algemene en persoonlijke zin van het leven te snappen.
De persoonlijke zin van iemands leven is het verhaal van de interactie met de wereld als totaliteit maar ook voornamelijk met diens omgeving, kennissen, collega’s, vrienden, familie en zo verder.  Een belangrijk deel hiervan is de beleving van het liefdesgebeuren in de verhouding man- vrouw bijvoorbeeld.  Gewoonlijk beleefd men alleen de praktijk van liefdesrelaties en is er weinig bewustwording rond de wetmatigheden waarvoor de praktijk symbool staat.  De reden waarom niet eenieder zich van evenveel van het voorgaande bewust is, heeft ook te maken met de verschillende draagkracht van eenieder, men moet bepaalde waarheden, plezante en andere, ervaren en onder ogen durven zien, wil men psychologisch en spiritueel groeien.
Aan mekaar vastgemaakt
Je hebt al wel eens bergbeklimmers bezig gezien, met een touw aan mekaar gebonden.   Een fout van één kan gevolgen hebben voor de andere.  Geprojecteerd op onze relaties en meer bepaald onze meest emotionele relaties, zou men er kunnen van uitgaan dat bijvoorbeeld families met kinderen best niet buiten de familiekern passionele relaties aangaat, daar deze tot enorme ingewikkelde reacties en verwikkelingen kunnen leiden die de dingen tussen mensen te complex maken.  Vaak zijn zijsprongen ingegeven door de moderne maatschappelijke achtergrond die het tegen 100 percent willen genieten van het leven promoten; ‘genieten’ in de zin van zijn seksuele horizonten te verleggen in vele gevallen.  Men heeft vaak niet door dat men de moeilijkheden die men in de bestaande relaties ontmoet opnieuw op zijn bord krijgt met anderen die op hun beurt weer andere op te lossen emotionele problemen meedragen.  En van die anderen snapt men niet voldoende waarom ze bij hun oorspronkelijke partners zijn en vaak zeker niet dat het nieuwe relaties aangaan vaak een vluchtpoging is of zich willen indekken tegen mogelijke escapades van de eigenlijke partners.  Langs de andere kant zit men met de feiten van diegenen die aan onze levens voorafgingen.  Wat ons overkomt is vaak verbonden met wat hen overkwam en als tegenreactie daarop nemen wij onze posities in of gaan gewoon op hetzelfde pad verder, naargelang de eigenheden waarmee eenieder in het leven zijn zin en voldoening probeert te vinden.  Ook komt men soms andere partners tegen bij wie men zich beter voelt  om velerlei redenen…spiritueler verbondenheid bijvoorbeeld.  Het oplossen van dingen die over generaties heen vast zitten.
Eens in dit stadium gaat niet alleen de lichamelijke jaloezie meespelen, met soms catastrofale gevolgen.  De oorspronkelijke band tussen mensen zal dan wel aanvankelijk aangewakkerd worden, maar hoe dieper de spirituele band, des te meer de nieuwe partners naar mekaar zullen doorgroeien.  Die spirituele band, wanneer gebouwd op gemeenschappelijke interesse naar dit domein van het leven toe én positief aansluiting vindend met wat er bij de voorouders moeilijk was, zal ook de lichamelijke band tussen mensen verstevigen en indien er dan niet voor mekaar exclusief gekozen wordt, krijgen de spoken uit het verleden vrij spel om vaak op een destructieve manier toe te slaan.  Of het zou het geval moeten zijn dat de taak van iemand wel degelijk bij de oude banden ligt…indien dit al niet een verlenging betekent van het niet op eigen benen kunnen staan van het oorspronkelijke thuisfront.
Op het bestand ‘het voortijdig testament’ definitief, kan je vinden : zie mijn boeken ‘geloven is een zoektocht’p325 ‘filosofische essays’p694 , ‘filosofisch verzet’(alleen titels, in feite 509 pagina’s)1160,’ach ja, de liefde’p74(ingekorte versie), ‘bijzondere energieën’, ‘gedichten p968en theatermonologen849’ , Kortverhalen p103, Engelse vertalingen p890 als ook mijn blogwerk via https://deblogfilosoof.blogspot.be en werk op de sociale media via octaaf coeckelberghs

Only English traduction
On the way towards inner peace
It is not because we come crying in too the world and perhaps weeping disappear, that everything between them does not make sense. All you have to do is study the sciences and grasp the symbolism of understanding the deeper meaning of life in all areas. You have to escape from the superficial world that people are trying to impose. If you want to play a positive role in your small and personal environment or for others to also make a positive contribution on the more collective level, then you should first study how economic and social and political things are connected to each other, and linked to the more subjective aspects of our worlds they are then being cultivated with more and more awareness. Understand all this in a brother point and then there is more space not only for the ordinary thoughts and dialogues but also for the inner communication with yourself. You come into a beautiful landscape and you will experience an inner peace as a setting through which you end up after the passing of the joys and worries at a point between the past and the following moments, an ever-shifting moment of being where all the negative feelings vanish and a number of other perspectives around the meaning behind 'life' arise. Life, with its most beautiful law: as soon as the pointlessness is approached, you get either more nonsense or a way out of it. The less you stay with some form of smart, the quicker you can loosen your own from a lot of disregard that has to do with turning around in circles. In order to be able to do this you have to understand your own life, accept criticism and self-criticism, not stay in self-pity or threaten to become over-exaggerated with others. The situation in which you find yourself is always a first step towards less or more insight into the solidarity between people, people of the past and people of today. If you are guided too much by an excess of a desire that is based only on lusts and intoxication or possession, you may not be unhappy at times, but the inner peace that you need to be able to cope with others and yourself comes not shorter by.
Learning to express our feelings and asking for strength to the past and present energy of the good that can be present so simply in the silence of nature, in the humility of recognizing and acknowledging all those signs in people that they just want to be happy are without too many complex parts of the soul that usually depart from all possible forms of fear, fear not being loved enough, too short of everything and everyone to come, sickness greed, uncertainty, rush-driven competition and so much Lake. All the essentialities mentioned in previous sentences then translate into a number of ideological contradictions that blur our philosophical view of things and, at most, can lead to an improvement of the practical living conditions (nothing at all, as long as these remain ecologically responsible), but at least cost of lives that are at the service of enormous exploitation and are associated with alienation and often bloody conflicts. But enough about that in my previous essays and art forms of all kinds. If society were to be managed according to more ethical standards, man would also be given more room for his mental and spiritual evolution, since everything is connected. A prerequisite for growth is that the challenges that life poses on a personal and collective level also dare to tackle and do not get stuck in self-criticism or continue to annoy you without solutions coming into view.


fifty
Became 50. If you count the procreation (meanwhile midsummer is midsummer 2018 and the counter is at almost 63). Even more when you count the creation of our solar system. And before and before ... I must have always been something ... before I finally became a bit of someone from my ancestors. Actually we are all one constantly falling apart and we all come from the same source of building up. Before the male and female get together to make a new physical unity they have already completed a billions of years old rehearsal. Just as you sometimes decide to do something in a different way during your life, the same combination has never been born.
What makes biological life so special is the ability to try something differently. Where does that power come from?
Part of the laws of physics and chemistry ... but do irrevocable 'laws' determine and explain everything?
Is the power of creation not constantly building up and destroying ... but always something innovative ... and is not that process itself the key to eternity?
Not only for our lives but also during our lives and even after our death we are still a piece or different pieces in someone else ... because we are one unit ... still children of that kindness, the negative emotions too, that curiosity, that 'wanting' was already in the atoms before biological life. If we also saw particles of our own in the others, we would be more interested in each other and well-being.
Life is simply an artist who expresses himself in every possible way ... in the beauty of nature as well as in our personal relationships ... down to the bottom of our thoughts. Do you feel the line from this end to the early beginning in your own? Mystery and sometimes very clear. Radiation created matter and that matter falls apart in its components and in radiation. After the creation of matter by radiation, 'in the beginning' everything was only represented as the solidity of matter and eternal qualities like colors and sounds and volume and space and speed ... as form ... something without a physical form can not existence ... even the symbolism that we eventually created through our words has a form ... made from the material to which we return. Which is your role in this ... what qualities do you best interpret ... and how do you do that?
the speed of light and the micro and macro cosmos
If we look at the moon, the light we see is one second on the way. The light that comes directly from the sun, the sunlight, takes eight minutes. The light from the macro cosmos thus comes from the past (still from the big bang) and reaches us as an observer in the NOW ... the boundary of the past with the future. The micro cosmos is also a world that is not completely built up according to the same laws with nuclei (atomic nuclei) such as the stars and electrons (planets, moons) circling around them.
Does the atomic light also need a speed to reach us or does it completely coincide with our time or ... or does that anti-matter light move in the direction of the future if we change the direction of the light from the macro cosmos? Considering the past ... or does the speed of the atomic light not coincide with the end of the past and the light in the atoms their antimatter is in us here and now in a genetic atomic form that also the complete reference work of our past forms? I am rather thinking of a combination of the three propositions, always with a 'providence' towards the future.
What can I do with that now will you say? Since our mind is one with matter, because we come from the radiation that mattered and this radiation is also us ... and since everything that happens with matter and radiation becomes finally one point with almost no content is we can begin to wonder whether we have not experienced billions of big bangs and the development of biological life. Billions of new starting ups.
Starting from the above, you can make some sketches.
The space calculation goes from small to large. Space was created by the big bang, grew bigger and bigger and continued to grow. The time calculation goes from past to future, from minus to plus.
The speed calculation of macro light and micro light with observer goes from minus to plus, from past to future and as an observer we are always at the end of the most recent past ... our road surface to drive, the future, always in mind. Do not forget to rest on time ... so that you can plan the future on a daily basis ... in so far as one is able to plan one’s future ... sometimes you can only respond to it ....
intro
Nice way, we can write something again. We, the complex, but oh so simple unity of mind that drops this down.
Everything from the point of view that also those in whose life you are involved, determine your life for a piece.
That is why we, from the first sentence. We are a telepathic whole of connections and feelings and insights that work on quality.
With what we have already written we took giant steps, I, the one who wrote it, always has some lead and backlog at the same time.
Backlog, in terms of not always completely understand the soul world of others, lead because, once I understand by experiences, I make a big catch.
For each new approach to analysis, it seems as if the dream world of night is not enough and the day has short moments of rest where everything is considered.
A sort of Passing It All-PIA (an overflow of past information about states and axioms with the current phases and possible projections towards the future). The main advantage is also because of all kinds of insights in all areas of life, abstract or concrete and the expressions of this in many literary and other fields.
Moreover, in terms of spiritual-psychological things in your environment you need to know a number of people who are symbolically related to those who know the undersigned author. (they can be found in everyone's environment, but still). See also the symbolism from the short story 'So there was life after death'
To understand the above paragraph, all those insights and, for example, Professor Carl Jung, are not enough to symbolize the dream world.
To be able to follow a bit you have to assume that matter and antimatter are one and you must feel the symbolism of the objective scientific.
Ghosts do not exist, because something without form can not exist, which threatens to become pointless, smaller or equal to zero, takes on a different form. Same principle of the big bang, after which radiation, photons, atoms, molecules, planets ... cells, xx, cell division, organisms ... we. The egg was first, not the chicken. All these things that start and depart from the micro level (and actually from exchange with antimatter) also have macro-forms.
So you have not only the individual consciousness of a cell, but also of an individual, group consciousness, collective consciousness ... on an unconscious, subconscious, conscious level.
So you also have the social journey of clans, families, tribes, feudalism to modern societies.
In this way you also have the development of individual consciousness, not only through academic knowledge, but also through many forms of relationships, business and others.
Every kind of relationship has a number of shades ... that go back to previous generations and that there are a lot of further developments or reactions to them.
Without a practical concrete thing, no theoretical thing exists and vice versa is also true, just as there is no matter without antimatter.
Everything was radiation in the beginning and ends with radiation ... but it can not end, because energy is indestructible, and takes other forms.
"Is there an energy that did not need the whole evolution to have the same or similar consciousness with ours?" One might wonder.
This leads you to the limiting path of religions ... which refuse to see the links between science and other domains.
Science refuses to see the links with things such as telepathy ... rightly so, because there is a lot of loneliness and slogans on people's evolution. No reproach, each his own search, but still. Let us assume that all the good people once did can be received by the living as radiation if they do not object emotionally.
Matter is heavier than energy (radiation) and the latter is one in its interaction with it.
Which stories are you currently in? You should meditate on this. Who are all those people who you know from close by or further. Perhaps start with those you know more closely. In which stories are they and how do these stories connect with yours. Go through the moments every day that bring peace or unrest in yourself and try to figure out what annoys you and to overcome these annoyances by living in who the other is by things that you do together with them. Also try to find the angels in the lives of others. You will find that every deeper question you ask in daily life gradually, whether or not abruptly by things and people in the outside world, tries to give an answer. Sometimes the different parts of your ego will respond differently to this and you have to temporarily take on an attitude of indifferent equilibrium ... until the calm, quietly considered act and the clear speech make everything clearer and your environment knows that you an inner quiet force speaks. Whether you can stay there in that point depends on the things you do with people. Some of their job is to guide people with too much disturbed inner calm ... others their essentials simply change things through, even without the usual meaning of dealing with people. Do not project too much in the sense of 'it should be or should be like that'. Although many things are fixed, you always have the choice to go out in certain directions and thereby to cross the paths of a number of people. Much also depends on what was entered into in the past and whether or not it was closed ... and that limits the present somewhat, especially if you do not touch your inner peace, where the most favorable developments for you leave. Despite many criticisms you will encounter, you will find yourself thinking and feeling from calm and acting in a strong position for yourself. If one loves his own inadequate, his talents are underestimated and too many connections from a misunderstood sense of responsibility, in heavy emotional circles remains stuck, one will not attract the right people to stay with your inner peace ... although it may be the being right people ... since you are on a certain frequency of being.
Lives and Relations
In the meantime, I have already mentioned a few things that ancestors and therefore including me, not understood, lived through and endured and gave a suitable follow-up. The grandparent and the parent generation became great in one and two world wars, and I studied, discussed, written about the political understanding of these issues, and alternatives and my generation and young people have a number of opportunities today, to do the same thing. to do. We have also outlined where we come from and who we are, even possible connections with what is energetically left of those who once lived, and how the human spirit works as a unit over life and death. Writing a novel to clarify this, ah, that is life itself, not just to put it into words, but in fact I have tried it through a number of literature and other art forms available on the internet, through organizations and the life between people themselves. Google includes 'the blog philosopher' and 'photo philosophy'.
Warmth, intellect, intuition, love ... they could exist without the radiation of the past ... that kind of wisdom that made radiation atoms and cells and the cell a way to increase itself, 'sharing' , learned. ? All that process, with every life it is gone from the conception and life itself is also a kind of growth through what was already acquired.

Much more complicated than all those ancestral lines, but simple for those who know them, are the love bonds between people, and more specifically those of those who also physically come to each other and in particular, the children who appear and the ways that they are going to take it. When one feels good about it, one seems to be in a more conscious and enlightening kind of real novel. People also notice better how the lives of different people are like a puzzle in one. Not only are you a puzzle, but also 'your others' in the context of larger and larger entities. Everyone is doing things in anticipation of the next phases of life and there is a lot of interest in this gigantic fight to keep the nonsense out of the scenarios. At your best moments you also know that you are actually very well helped in life ... and then every kind of situation becomes bearable. Little things as important as big ones. People are no longer annoyed by their fellow man and situations but understand and treasure and they are on their own stripes if really necessary. The ego can not be too big, but it is not a negative thing and sometimes you have to let it become very big; just as annoyance can sometimes be useful as dynamics that you need at certain moments ... everything fits into things that happen.
Being a little philosophical in life helps with this.
In the past, people shared more material things, now everybody has to have their own drill and this and that machine. Discussing the really human with each other has become as big a taboo. The truth behind these things is often related with too many dark sides which lead people to confrontations, which is not always really desirable. Avoidable is not always the answer.  Discovering once inner joy is always the answer.  Because that’s where real strength comes from.
Genetic wisdom
Genetic wisdom puts people on their way to each other to make unfinished things from the past into the present to maturity, such that the unfinished stories of the ancestors find their completion as genetic wisdom, wiser again. Sometimes stories stop because of accomplished or in the end by lack of ‘inspiration’. You can explain a lot about this, but it actually comes down to a great deal to know what life and love entails, what harm negative emotions can cause befor more positive ways to be found. A person must become more and more capable of learning to observe what is happening in the present. Once you understand the past and gained a lot of knowledge and wisdom, you are more stable in the now.

Just summarize some 'details' about life
1. Not the question of life after death is the most difficult question in philosophy, but the question of where our greatest treasures, the newcomers keep coming, is a bigger mystery. The sequel of genetic and other storylines from the past,
2. The words 'God' and 'Love' seem to be above all in some writings above all else, but the search for inner peace (and social peace) embraces a whole series of domains, including the predominantly material economic, social and political (in that order of origin). The personal search for inner peace, however, is dominated by the male-female relationship.
Man between times and change
In the old days, there were so many of those rotating triangular car windows. There used to be many farmers in Europe. Back in the days, … . The business relations between people evolved, as well as the psychological relationships were influenced by it. But what about our spiritual connection with life, are we absolutely captivated by the followers of the meaninglessness of life, or are we discovering the coherence of many kinds of meaning and ultimately the personal meaning of our lives?
The fact that we are who we are and are constantly in the present moment of becoming is already a wonderful thing that can be experienced when studying all those natural factors that have determined the entire journey from radiation to atom and cell and ourselves. Everything that exists has a form and, in an approximation of the formlessness, everything falls apart into radiation. The forces that contributed to the creation of life on earth, are equally astonishing, read or read literature or follow a number of documentaries on this subject and try to make the roots of your own his own.
When we die, we get back some radiation, and how that feels or what functions that radiation has, we guess. Does this radiation join the whole of existing energy in the cosmos or does it partly not remain with eyes or body with certain or all members of our genetically branched human tree? In many, if not all, cases we are continuing the stories of our predecessors; so not exactly the Indian way of reincarnation; call it genetic reincarnation. The symbolism of the essence of being of all or some of those who composed us through the DNA lies in us in all facets of our character and ways of doing and being.
Characteristic in our personal evolution and our reactions to people is not only the common thread of the practical layout and elaboration of our daily life, but also the blue line of social interaction with people and a step further, friendly in all are gradations. This blue line teaches us that in terms of the development of real human consciousness we take advantage of our neighbors to treat well, confrontation with only the own interests; rarely contributes to more wisdom about how life is in one another. The awareness of the fact that we form a whole as groups of people and humanity together should grow. For the red threads in our lives, this means that we have to do more to find out how the economic, social and ultimately political world is local and international in each other and where we are located and which short and long term perspectives and alternatives to be. For the blue wires it means that we have to take more time to study how man has tried to orientate through religion and philosophy through the ages to understand something of the general and personal meaning of life.
The personal meaning of someone's life is the story of the interaction with the world as a totality, but also mainly with its environment, acquaintances, colleagues, friends, family and so on. An important part of this is the experience of the love affair in the relationship between man and woman, for example. Usually one only experiences the practice of love relationships and there is little awareness about the laws for the symbolism of it all.            The reason why not everyone is aware of just as much of the above, also has to do with the different capacities of everyone, one has to dare to experience certain truths, pleasant and others, to be ready for psychological and spiritual growth.
Attached to each other
You have already seen mountaineers busy with a rope tied to each other. An error of one can have consequences for the other. Projected on our relationships and more specifically our most emotional relationships, one might assume that families with children, for example, do not enter into passionate relationships outside the family, as these can lead to enormously complicated reactions and complications that make things between people too complex. . Often, leaps and bounds have been prompted by the modern social background that wants to promote the enjoyment of life at 100 percent; 'Enjoy' in the sense of changing his sexual horizons in many cases. It is often not understood that the difficulties that one encounters in the existing relationships are again brought to bear on board with others who in turn carry other emotional problems to be solved. And of those others they do not understand enough why they are with their original partners and often certainly not that entering into new relationships is often a flight attempt or to protect themselves against possible escapades of the actual partners. On the other side one is confronted with the facts of those who preceded our lives. What happens to us is often connected to what happened to them and as a counter reaction to that we take up our positions or simply continue on the same path, according to the peculiarities with which everyone in life tries to find their way and satisfaction. Sometimes you also meet other partners with whom you feel better for a variety of reasons ... for example, a more spiritual connection. Solving things that are stuck across generations.
Once again, at this stage, not only the physical jealousy is involved, with sometimes catastrophic consequences. The original bond between people will then initially be fueled, but the deeper the spiritual bond, the more the new partners will grow into each other. That spiritual bond, when built on common interest towards this domain of life and finding positive connection with what was difficult for the ancestors, will also strengthen the physical bond between people and if not chosen for each other, the ghosts from the past free game to often strike in a destructive way. Or it should be the case that somebody's task does indeed lie with the old tires ... if this does not mean an extension of not being able to stand on its own feet from the original home front.
Développez le plus fort en vous ! Cherchez de la connaissance objective !
Surmontez vos émotions négatives ! Soyez solidaires contre les injustices !
Faites votre partie du travail ! Prends ton temps pour silence et nature !
L’argent c’est un moyen, pas un but ! Découvrez la vraie signification de ‘foi’ !
Ne vivez pas uniquement pour travailler ! Trop de consumation te pollues 
Découvrez le symbolisme derrière la Vie ! L’art te rapproche vers la Vie

Develop the stronger part in yourself ! Search for objective knowledge! Overcome your negative emotions  !Show solidarity with the just !
Do your part of the work !Take the time for silence and nature !
Money was a means of, not a purpose ! Discover the true meaning of faith  !
Don’t life only for working for money !Too much consumption spoils yourself Discover the symbolism of the meaning of life !  Art brings you closer too life
Point de vue Philosophique  Ne pas exister c’est impossible.  Tout existe.  ‘Rien’ ne peut pas exister.  Si une situation, quelqu’un quelque chose risque de s’approcher à ‘plus rien’, elle changeras.  Big Bang de la matières et relations.  L’existence mouvement continuelle, une lutte contre nonsense, contre contenu zéro.  Parce que tout et tout le monde ne veut pas être ‘nul’…il y a beaucoup de sentiments positives et négatives. Vouloir posséder trop, être trop jaloux, trop ego, trop se complaignant, trop de peur, trop riche, trop pauvre et trop pauvre d’esprit parfois.  Les réflexions philosophiques genre « pour quoi je fais ceci ou ça » ne contrôlent pas nos vies, mais plus tôt « est-ce-que j’ai assez de ceci ou de cela ». C’est bien de temps en temps de se demander de quoi on a vraiment besoin dans la vie et de ce qu’on veut vraiment faire.

Philosophical Angel :  Not existing is not possible.  Everything exists.  Nothing cannot exist.  If a situation, someone, somebody tends to decline…explosion awaits.  Big Bang of matter and relations.  Existence.  Constantly on the move towards.  A battle against nonsense and emptiness of meaning.  Everyone and everything wants to be something, have a volume, don’t want to become nothing. Wanting to become too big, wanting to have too much, goes together with too much ego, jealousy, fear, complaining one’s self.  All  favourable of getting or staying poor of mind. Not ‘why do I do this or that’ but ‘do I already have enough of this or that’ control a lot of lives.  Just ask yourself what a human being is and needs to have a meaning full good life in a world without those big injustices still.
Ode for a point.  Feather Light, immense heavy, I’d like to linger in the point of truth, realness, where around everything circles I taught …don’t let the wanting to know lead to confusion, prevent the unveiling power of digging in to deep…don’t long too much for the other side.  Cloudy white silence ; tell me of the listening, star distanced connections, endless evolution, reach for a bridge to somewhere; ask an eternal silence for not to in words translatable things and feelings…live men, live, weave men weave, amid the silent, simple and good and beautiful , grateful for all the good and beautiful ---to be searched for by oneself , to see for yourself, to find on your own and together…wright through narrow minded ignorance.
Légère comme une plume, immense lourd, je voudrais demeurer dans le point de la vérité, le vraie, d’autour tout circule, je pense…protège le gout de savoir de la déchirement…protège la force dévoilant de s’enterrer…attention pour trop de romantisme en visant l’éternelle.  Silence troublé, racontez moi de l’ écoute.  La portée de tout, loin comme les étoiles, développement sans fin, cherchez un point vers quelque part, demandez une éternité de silence pour des choses insaisissables …vie Humain, vie, tissez Humain, tissez… par mis la silence, la simplicité et le bon…reconnaissant pour tout le bon et la beauté…à découvrir nous-même…à chercher à travers l’ignorance à courte échéance.

Beaucoup plus qu’avec ton nom tu surgisses de temps en temps.  Sur un moment très choisi.  Sur une table en soleil d’été Indien.  Mais aussi d’ailleurs, toujours inattendu.  Semblant que tu ne bouges pas ou que tu veux commencer une dialogue.  Ces court moments entre nous.  Saisir un peu du bonheur en moi…avec toi.  Plus libre n’existe pas.  Ton queue et petits yeux, bouche si fine.  Avec toutes tes couleurs astiquées tu nous ecourage d’être curieux.  Tu sembles un facteur du ciel.  Tu ne chantes pas tout le temps en nous souvenant de la stupidité de l’inquiétude.  Tes danses nous mettent sur un autre pied…avant que tu tournes ta tête pour prendre une autre culbute dans l’espace.

Robin, you are called.  With a lot more than your name, you emerge sometimes.  On a chosen moment. On a table in autumn sun.  Or elsewhere. But always unexpected.  Seems like you await us for a dialogue. Those brief encounters of us.  For a moment capturing some happiness in me through you.  Really on the top of being free then, you in the three and me… .  Your little tail and eyes so fine.  With all your polished colours you just want to make us curious about everything again…and wondering.  You look like a mailman from heaven.  With your sparingly unique song reminding us of that negative emotions are foolish.  Unrest silly. With your dances you put us on other feet. Before you turn your head again and follow your dives in the air.

  (dit is jouw leven) Ceci c’est ta vie   La retourner ? Impossible.  L’existence a beaucoup de raisons.  Vivez les ! Les choses trop lourds…laisser les, reformez les en des sentiments de sagesse et bonheur à l’intérieur.  Exister c’est de la richesse spirituelle cachée.  Solitude et réunion.  Toujours échange.    Venant de la sagesse ou d’ angoisse…de l’amour ou de bénédictions. 
This is our life.  This is your life.  Giving it back, impossible.  Existing has a lot of reasons.  Go through them, live them. Leaving the heavy things behind on time…reforming them in too the real feeling inside.  Being, hidden and enlightened richness. Solitude and reunion.  Always exchange.  Out of wisdom or out of anger, just or unjust.  Out of love and blessed blessings.  Bless your blessings.
Veux pas savoir des choses sur le beau et mauvais temps maintenant.  Veux savoir ce que tu penses de ce que tu viens faire dans la vie.  Veux savoir pourquoi, avec qui…tu partages ta vie.  Veux que tu racontes de tes rêves dans la journée et la nuit.  Veux savoir sur quelles routes la Vie t’a déjà envoyé. Veux voir les ruelles que tu a choisi toi-même.  Veux apprendre de quelles solutions tu attends beaucoup.  Partager ensemble ce qui se passe sous ciel et lune.  Veux terminer ce que tu n’aimes pas parmi ton existence.  Veux faire écouler de ton être ce qui vraiment compte.  Veux sentir ton âme.  Veux pas discuter des prix aujourd’hui ou des salaires.  Veux me rapprocher de toi et te laisser venir.  Veux connaitre les gens que tu veux me présenter.

Sit down and tell me your story
Don’t want to know what you think off the weather
Want to know what you think you’re doing here
Tell me with who you share your life and why
Talk about your dreams in daytime and at night
Which roads you were sent, which did you choose ?
From which solutions you aspect a lot ?
Want to know what really goes on inside you
What are the things that really touch you ?
Let your answers flow from the real you source
Don’t want to talk about prices or wages today
Just want to go towards you and let you in
Want to know the people that you want to present me

Après la mort.   Silence, c’est tous ceux qui n’existent plus.  C’est surgir et disparaitre, de retour à notre essence.  Dans les images silencieux on reste pour les vivants.  Ce qu’on fait croire à nous-mêmes et d’autres disparait, ce qui reste, notre dignité humain.  Lumière brillant dans la lumière, aussi de ceux qui ne sont plus là.  L’air…ne fait du mal à personne.  Durant les poids lourds parfois de notre vie, essayez d’être un peu de silence, air, lumière ; ce sont ceux qui sont déjà passés étaient.
After dead.  Silence…is all those who don’t exist anymore, is rising and transforming, is back to our essence----is quiet images we remain for the living; what we made ourselves believe disappears, what stays : our human value.
Light, shining in light.  Light also is those who aren’t anymore.  Air, doesn’t hurt anyone.  During the load of life it’s refreshing…being silence, light and air once in a while…they are who they were.  We’re just the colours.

Existing, in function of the energy you left behind, and excite again and again
(Zin) Meaning-Sense Sense, if you are capable of reducing non sense too it’s real proportion, I shall name you ‘God Somewhere’ and I shall ask you if you really needed that voyage from radiation to cell and so on, to reach a conscious comparable with ours.
Sense.  Sense, si tu es capable de réduire nonsense à sa proportion vraie, je te donnerais le nom ‘ Dieu-à -quelque-part’ et je te demanderais si tu avais besoin de tout ce voyage entre rayon et la cellule et nous pour atteindre un conscience comme celui de nous.

Faire circuler La lumière entre l’un l’autre, pour pouvoir continuer à vivre.  De cet lumière, famille avec l’éclat dans les yeux…un éclat qui est né de nos mots et nos caresses.  Faire circuler de l’air entre l’un l’autre…pour nous rafraichir.  De cet air, plein d’esprits voulant encore fêter avec ici.  Faire circuler le silence, peu ou beaucoup…pour garder notre calme.  De ce calme, famille de tout et englué dans rien.  Faire circuler de l’eau et des minérales…pou nous rafraichir et enlever le superflu.  Ni trop, ni pas assez. 

 (doorgeven) Pass on. Pass on some light to each other…to be able to keep on living.  That light, the one familiar with the glance in eyes that which is born through our  words and touches.  Passing on. Some air, to keep ourselves fresh and refresh us.  The kind of air full of spirit that wants to unite with life beneath.  Passing on.  Some silence, little or much, to keep our calm. The kind of calm related to everything, stuck in nothing.  Passing on …some minerals and water.  To clean and do away with the too much.
  (dit is jouw leven) Ceci c’est ta vie   La retourner ? Impossible.  L’existence a beaucoup de raisons.  Vivez les ! Les choses trop lourds…laisser les, reformez les en des sentiments de sagesse et bonheur à l’intérieur.  Exister c’est de la richesse spirituelle cachée.  Solitude et réunion.  Toujours échange.    Venant de la sagesse ou d’ angoisse…de l’amour ou de bénédictions. 

(dit is jouw leven)This is your life.  Giving it back, impossible.  Existing has a lot of reasons.  Go through them, live them. Leaving the heavy things behind on time…reforming them in too the real feeling inside.  Being, hidden and enlightened richness. Solitude and reunion.  Always exchange.  Out of wisdom or out of anger, just or unjust.  Out of love and blessed blessings.  Bless your blessings.
Promenez- vous dans les villes et villages.  Qui a construit tous ce qui se trouve dans nos magasins ?  Qui entretient les champs et qui garde les animaux ?  La force ouvrière, indépendante ou comme salarié (encore)

The Real Artists
Walk through our cities and villages. Who build everything that stands or lies in our shops ?  Who looks after the fields and animals ?  The working class. Independent or for a salary still.
(Door-Leven) Living Entirely Getting closer too the spiritual is facing all facets of the soul, living through the totality of existence
(Door-Leven) Vivre Entièrement Venir plus proches de la spiritualité c’est rencontrer les différentes facettes de l’ âme.
You can give advice, but everyone holds it’ s own wheel. Vous pouvez donner du conseil à d’ autres mais ils tiennent le volant.
It’s delicious knowing that you live life very consciously.                                  C’est délicieux de savoir qu’on est en train de vivre la vie du façon consciente
Space and Time, more relative than we might imagine.                               Espace et temps, plus relative qu’on puisse s’imaginer
Innervoice  Dutch : Oh puurste stem der gevoeligheden, laat jouw deel van de wind waaien, jouw deel van de stof schitteren, jouw deel van het water opborrelen, jouw deel van het licht inspireren, want de hemel, zoals alle vormen van materie, is vol van bijzondere energieën.  Oh dierbaar Lot, toon mij de smalle weg tussen rationaliteit en de innerlijke stemmen der intuïtie. Toon mij welke zaden waar te planten, opdat ik en wij als meer dan 1 zouden kunnen handelen, opdat de waarheid niet te veel lijden meebrengen zou.
                       French:   La voix de l’intérieur. Oh voix plus pure de la sensitivité, laisse ta partie du vent souffler, ta partie de la matière briller, ta partie de l’eau apparaitre, ta partie de la lumière inspirer---parce que le ciel, comme les autres formes des matières sont plein d’énergies.  Oh chère destin, montrez-moi l’ étroit chemin entre rationalité et les voix intérieures  de l’ intuition.  Montrez moi quels grains où planter pour que moi et nous pouvions agir en plus que 1…parce que la vérité ne causerait pas trop de souffrance

Op het bestand ‘het voortijdig testament’ definitief, kan je vinden : zie mijn boeken ‘geloven is een zoektocht’p325 ‘filosofische essays’p694 , ‘filosofisch verzet’(alleen titels, in feite 509 pagina’s)1160,’ach ja, de liefde’p74(ingekorte versie), ‘bijzondere energieën’, ‘gedichten p968en theatermonologen849’ , Kortverhalen p103, Engelse vertalingen p890 als ook mijn blogwerk via https://deblogfilosoof.blogspot.be en werk op de sociale media via octaaf coeckelberghs
Bedankt voor de Aandacht en de Muze !