woensdag 25 april 2018

o)filosofisch verzet, vervolg


Wie onderhoudt uw vrouwen Jacob ?  bron youtube : projekt voor kinderen in Kaapstad Met al een vierde op het oog, trouwt de Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma vandaag met zijn derde vrouw. We gaan de man niet hekelen om zijn voorkeur qua relaties, maar daar moet, afgezien van ondemeer de psychologische opgaven die een leuke monogamie al met zich meebrengt, veel geld mee gemoeid zijn. Het arme deel van de Zuid-Afrikaanse bevolking zal de kosten wel dragen waarschijnlijk. Nog erger is dat het er ,zoals in Zuid-Afrika,in de geschiedenis van de mensheid reeds vaak als volgt aan toe gegaan is : een leider die zich als volks en links voordoet wordt door een deel van de onderdanen aan de macht gebracht vanwege zijn vermeende inzet voor diegenen die het het meest nodig hebben en nadien blijkt alleen een kleine kring rond de potentaat de vruchten van de economische inzet binnen te rijven. Is het op andere plaatsen elders anders ?  Regeringen hebben de neiging zich te omringen met kringen rond de economisch machtigen en samen met de top van het staatsapparaat, waken ze er in 't algemeen over dat de grondstoffen privéeigendom blijven en de grote ondernemingen kunnen putten uit een leger goedkope werkkrachten. Ook de pers die deze dingen zou moeten aanklagen is in handen van voornoemde groepen terwijl de echte oppositie van de werkende mens komt van niet-kapitaalkrachtige groepen. Ook de vakbondstoppen, die voor de grote onderste lagen van de bevolking zou moeten opkomen, zijn voor een groot stuk verkocht aan de top van de pyramide. Sociale bewegingen van allerlei ideologische kleuren doen voor de schijn of ze wezenlijk van mekaar verschillen en vitten op mekaar, maar komt het er op aan grote sectoren te 'saneren' of privatiseren, dan zetten ze hun mooie principes opzij om zoveel mogelijk van de feestdis mee te kunnen nemen. Eens gepensioneerd worden ze vaak de beste vrienden en lachen op hun reunies met al die leden die ze destijds tegen mekaar hebben kunnen opzette voor enkele punten van een procent, zo hoorde ik onlangs nog vertellen. Zo draait de wereld maar door en wij doen mee. Welke kleur kan ons aan een job helpen, aan een verhoging van onze maatschappelijke status ?  Wie is de meest mediagenieke politieker, al verkondigt hij opsplitsing en tweedracht ? Slechts militante groepen en individuen  bekommeren zich nog om de uitverkoop van openbaar bezit. Privatiseringen houden niet zo maar op na een privatisering, voortdurend staan er andere groepen klaar om nog meer geld uit een bepaalde tak van de economie te halen en voortdurend voert men een geleidelijke afbouw van de maatschappelijke zekerheid en de sociale verworvenheden in.  Bovendien moet dat dan nog allemaal geregionaliseerd worden zodat er zoveel mogelijk postjes kunnen worden verdeeld, wat een goede werking vaak hindert; zoals bewezen in het dossier van de vervuiling van de Zenne (zie http://filosofischverzet2.skynetblogs.be in een artikel van bijna Spa-voorzitter Erik De Bruyn). Of het nu in Zuid-Afrika is of hier, overal zijn de gewone werkende mensen, op zelfstandige basis of niet, de dupe. Al heeft men een deel onder hen geleerd van onrechtstreeks op de beurs te speculeren en doet men hen de miljardencadeaus aan de bedrijfswereld en de bankwereld slikken; op hun werkplaats heersen dezelfde sociale verhoudingen. De staat houdt de eigendomsverhoudingen in stand, de vakbonden blussen het vuur bij sociale onlust en houden de schijn op dat ze de enorm productieve en stresserende werkomstandigheden binnen de perken houden.  In de praktijk loopt het wel even anders. Iedere minuut is getimed qua snelheid en productie en iedereen is verplicht om een helse competitie met mekaar aan te gaan onder het oog van een aantal controlemechanismen die steeds meer de proporties van Big Brother aannemen. Men kan het aantal toetsen dat je hebt ingedrukt om iets op te zoeken meten, men kan afluisteren, meeluisteren. Maar bovenal, de meeste mensen mogen maar werken zolang ze goedkoop en flexibel zijn, later probeert men van hen af te raken.  Vaste contracten worden nog steeds meer uitzondering, onzekerheid de veel familierust ondermijnende gedragscode. De top van de pyramide kan op beide oren slapen, nooit tevoren waren er zoveel 'brood en spelen' op TV...en ook in 't echt.  Het contrast tussen een sexuologe met een nieuwsmagazine en haar verschijning tussen uitgehongerde kinderen, is groot, maar we kennen onze prioriteiten als we besteden. Gespreksonderwerp van 't moment is momenteel de van de misdaadcultuur afgekeken moord op twee jonge mensen. Daar bovenop nog wat meer werkeloosheid en we zijn weer vertrokken voor een boeiende non-fictie soapreeks. Weinig mensen die er nog zullen naar 'kraaien' eens BigBrother het communicatienet van de top van de pyramide nog wat gesofistikeerder maakt. Een goede raad voor het nieuwe jaar : als er niet alleen menselijk maar ook sociaal ergens iets wringt, dat je niet pikt, maak het bespreekbaar en verenig U. 5/1/2010                                                                                                                        Wangedrag bij sommige toppolitiekers. Halloo !Daerden en Dehaene volgende keer weggestemd ?Er valt aan te twijfelen, de onverschilligheid van velen nopens het politieke bedrijf en het stemgedrag in het verleden kennende. Aan beide zijden van de taalgrens.  Beste kiezer, neem ook in de jaren vóór verkiezingen de tijd om eens achter de schermen te kijken met wat onze politieke verkozenen nog bezig zijn in de rand van hun populariteit als entertainer of redder des vaderlands, en U zal merken dat andere dingen dan het maatschappelijke welzijn van zoveel mogelijk mensen hen drijven. Ze mogen dan nog wel sterk of sympathiek uit de hoek komen of alzo gepresenteerd worden...er schuilt meer achter een vlug gemediatiseerd cabaret-optreden in de kamer of een stilzwijgen in de zaak van Inbev. Doe zo maar rustig voort met het invullen van Uw voorbeeldfunktie op Uw arrogante manier en de mensen die bier brouwen zullen het op een dag wel uitdelen nadat ze het bedrijf van onderuit zullen moeten runnen om nog een dagbezigheid te hebben. De Opel-arbeiders zullen hun als dank wel een autootje maken, nu ze de distributie van de produktie als verzet geblokkeerd hebben. Zijn er nog ergens bedrijven die willen meedoen ? Gewoon met zijn allen produceren en billijk verdelen, dat kan toch zo moeilijk niet zijn. Die dwaze moordende concurrentie en die niet aflatende speculatie om toch maar een paar percent meer winst te hebben, nooit gehoord van 'het delgen van het eigen graf' ? !Waar ze mee bezig zijn : filmpje ptb-pvda-ploeg
Onwaarschijnlijke voorspellingen in cabaretvormEen aantal dingen op deze planeet zijn goed geregeld. In bepaalde delen van de VS en Japan zijn huizen in aardbevingszones zo gebouwd dat ze tegen schokken tussen nul en boven zeven op de schaal van Richter kunnen. In Haïti hebben ze er zo geen kunnen bouwen omdat een nog te groot deel van de mensheid zijn leiders laat begaan. Al komen ze met miljoenen op straat tegen een oorlog…als daar dan geen algemene staking op volgt, doen ‘zij’, de leiders, de zin van diegenen die de grondstoffen en grote fabrieken bezitten. In andere landen doen mensen alles naar de zin van de leiders omdat dat de wil van bepaalde profeten zou zijn…en altijd draait het om geld.   Nu zou je kunnen zeggen, vanaf 2011 schaft men het geld af en alle geld moet nog dit jaar uitgegeven worden, huizen verkopen mag vanaf volgende week niet meer en van dan af kan je ze alleen nog ruilen of wegschenken.  Profiteer er van want lonen worden van af oktober dit jaar niet meer uitbetaald…alle werk wordt van dan af vrijwillig gedaan en georganiseerd. De prijzen voor voedsel zullen, zoals nu, ook in Haïti niet meer kunnen stijgen, want tot ze ginder hun land weer op orde zullen hebben, gaan ze het van de minder onfortuinlijke boeren in de rijkere gewesten krijgen. Gratis. Simpel toch, produceren en verdelen. Aanvankelijk zal er wel protest zijn tegen deze gang van zaken, maar de parlementen overal ter wereld zijn bezet door arbeiders, zelfstandige distributeurs,  boeren en andere kleine en middelgrote ondernemers; de zittende regeringen naar huis gestuurd en vervangen. Dit alles na internationale verkiezingen waarbij in een eerste ronde een algemeen programma werd goedgekeurd  en in een tweede ronde gestemd werd op de kandidaten die op de 15 projectlijsten voorkwamen.   Munitie –en wapenfabrieken zullen wereldwijd worden bezet en alleen de politie heeft nog het recht van wapens te dragen. Aandeelhoudersbeurzen afgeschaft en de banken worden ruilcentra waar je jouw kleine Fiat tegen een Opel Corsa kan ruilen, wat ook in de garages of gewoon onder mekaar kan natuurlijk.   Je hebt een nieuwe PC nodig, je bestelt en je vraag gaat rechtstreeks naar het fabriek…je moet daar geen gewoonte van maken, want diegenen die er het langst zonder zitten, komen het eerst aan de beurt. Er zijn genoeg noden die met de huidige productiemiddelen ruimschoots kunnen worden voldaan.       Fabrieken hoeven niet te sluiten. Bovendien, men zal geen nutteloos werk meer willen doen, wat veel minder verplaatsingen vereist en beter is voor het milieu.      De consument heeft enkel een probleem met meer te willen kopen als de productie niet volgen kan. Men zal niet meer kunnen klagen over gebrek aan geld, maar over gebrek aan willen werken.  Er kan weer tijd komen om weer je eigen koeken te bakken in plaats van aan de band te gaan staan in een koekjesfabriek. Niet dat die fabrieken zullen moeten sluiten. In cafés zal het plezanter worden, want je betaald, sorry trakteert,  in een groep van zeven niet iedereen, sociaal verplicht een pint terug.  Caféhouders zullen zich niet verplicht voelen van maar die en die soorten bieren mogen in te doen. Kwaliteit van zijn wordt op alle manieren belangrijker dan kwantiteit. Casino’s ?...overbodig net als een reeks andere dingen zoals : (stel zelf maar voor) Natuurlijk, allerlei soorten karaktertrekken van de mens kennende, er zal wel schaarste ontstaan in sommige gevallen, wie weet wordt er niet door al of niet terreurgroepen een terugkeer naar de goede oude tijd geëist. Werk aan de winkel dus voor alle fanaten van politiefeuilletons.   Al het bovenstaande, gesteld dat, uit frustratie met het feit dat het werklozenleger blijft aangroeien en de  werknemers er bijvoorbeeld niet in slagen van bijvoorbeeld een op (voorlopig) Europese schaal genationaliseerde automobielgroep  voor Opel of meer en meer andere merken af te dwingen en de economische situatie van meer en meer sectoren in de richting van algemeen bankroet evolueert en men wereldwijd voor een meer sociaal-isme kiezen wil. Hopelijk leiden er inderdaad vele wegen naar Rome. (zie de FV-linken) 29/01/10  
De Columns van Colombus Al meer dan 500 jaar geleden begon Christofel met geld bijeenzoeken voor een reis naar Indië, zo dacht hij. Vele brieven gingen er aan vooraf en toen hij met zijn drie schepen en zijn bemanning, die het vasteland liever kwijt dan rijk was, vertrok, hield hij nog een dagboek –‘blog’ bij van de reis, waarvan hij dacht dat ze zes weken zou duren. Het zouden drie maanden worden. Hij moest zijn bemanning voortdurend voorhouden dat er hen geweldige rijkdommen zouden wachten. Hij was er van overtuigd dat de aarde rond moest zijn, een appel was toch ook rond, had hij misschien gedacht toen hij reeds over de ontdekte werelddelen filosofeerde, net als Newton met zijn vallende zwaartekrachtappel. De ontbossing van Europa was al danig gevorderd, niet in het minst voor de vele houten schepen waarmee oorlog moest worden gevoerd en steenkool en olie kende men nog niet. Een  enorm percentage van de originele Amerikaanse bevolking bezweek nog eeuwen na Columbus dood aan oorlog, maar vooral aan allerlei geïmporteerde ziekten.                    Het Amerikaanse continent werd bevolkt met paarden, koeien, varkens, schapen, graan,appels,peren…allemaal dieren en planten die ze ginder nog niet hadden. De eerste honderden paarden kwamen aan met een vloot die na de aankomst van Columbus vertrok om zoveel mogelijk buit mee terug te nemen. Zo leerden ze hier ook patatten, tabak, tomaten,pompoenen…enz. kennen. Syfilis naar verluid ook. De tijd verstreek en de Indianen vingen de wilde mustangs uit de geweldige kudden paarden en ook hun leven veranderde. Niet alleen het Spanje, Portugal maar ook de Engelsen, Nederlanders…wilden geld verdienen aan de nieuwe gebieden…en ook zij maakten de oversteek met al hun voorraden zaad en dieren. De ontbossing van Amerika kon pas volop beginnen. Slaven uit Afrika werden geïmporteerd om allerlei projecten in het qua origineel bevolkingsaantal uitgedunde continent te bemannen. Later Aziatische mensen ook. Van separatie kwam integratie. Wouden werden grotendeels vervangen door wolkenkrabbers waarvan er op een zonnige elfde september twee door een groepje nieuwe imperialistische terroristen met een ijzeren vogel doorkliefd werden. Geschiedenis, een fascinerend iets.  Maar ja, wie heeft er nog aandacht voor ? Is er al  onderzocht hoeveel werknemers er onder de lezers van de grootste krant van Vlaanderen zijn ? Zeer velen waarschijnlijk. Een groot percentage. Waarom ? De dag na de staking voor wat meer respect voor de arbeidende bevolking stond er bij het willekeurig openslagen van de krant links een volledige pagina van een interview met een leider van een werkgeverssyndicaat, en de pagina rechts, één vijfde van de pagina een fotoke van de betoging en een klein artikeltje…en de rest van die pagina was zo een typerend kenschetsend artikel over veiligheid in de straten, als of op elke straathoek een boef met een machinegeweer zou klaarstaan om uw portefeuile af te pakken. Kwestie van de aandacht van het sociaal gebeuren af te leiden. Een mens kan al eens beter naar een goede documentaire kijken of een boek  lezen in plaats van alle duiding en sensatie te slikken. Op zoek naar kwaliteit, niet alleen bij wat je eet, heel gezond ook het voedsel voor de geest dat je in-neemt. Le Clash des continents op Arte gisteren, aan te raden.  31/01/10   (arte : ‘le clash des continents’ doc)
VDAB ,laaggeschoolden geen kannonenvoerVDAB verplicht laaggeschoolden na een paar maand werkloosheid eens even langs te komen om samen met lotgenoten eens te luisteren naar wat het leger voor hen in petto heeft.  Na een paar uur uiteenzetting is de verleiding voor sommigen groot van in te gaan op de scholing, woonstmogelijkheden en de vier maand inzet in het buitenland er maar bij te nemen voor de vette(?)bruto gevarenpremie die er aan vast hangt. Onbeslisten kunnen de volgende dagen nog bellen naar het groene nummer van DEF(staat voor defensie), maar ik hoor daar vooral DEATH in,klinkt ongeveer hetzelfde in het Engels uitgesproken.Al jaren wijzen deze artikels op het belang van het zich intereseren aan samenleving en politiek, buitenlands nieuws...wees er klaar voor als de uitnodigingsbrief bij Uw zoon of dochter of bij U thuis in de bus valt.          Ze zullen wel naar huis komen met kleurrijke brochures over romantisch heldendom en geweldige opleidingen...maar hoe ze zelf zullen naar huiskomen...als emotionele of fysieke gehandicapte wrakken...of... ?  Met 40.000 'werknemers', grootste werkgever van het land, staat er in de brochure met de kranige fotos en diegene waar een inlander de bezettingsmachten warm groet. Men kan kiezen tussen een beroepsstatuut van vier jaar, een kortetermijnstatuut van twee jaar, vijf keer  met een jaar verlengbaar of voor een reservestatuut opteren. Voor de vervangbenen zorgt in alle geval waarschijnlijk de mutualiteit en dus de gemeenschap, ongeächt de soort van flexibel statuut dat men heeft ontworpen om bij het slabakken van de stiel je dan weer te dumpen(wegens minder oorlogen die men begint zonder zelf aangevallen te worden bijvoorbeeld) tegen het VN-manifest in, illegale oorlogen eigenlijk vanuit het internationaal recht gezien. Oorlog is altijd illegaal in feite, omdat als je een oorlog bestudeert deze altijd gevoerd wordt vanuit economische motieven, ten dienste van een klasse die de maatschappij voor haar profijt overheerst, of dat nu de Taliban of de firma's rond het Bush-imerium zijn. De talrijke getuigenissen via de individuele carrières van enkele militairen,in de brochures geschetst, moeten de laatste twijfelaar overhalen, zelfs homosexualiteit is geen bezwaar meer in het leger, zo blijkt.  Klaar om de wereld te ontdekken (sick)...bel DEF niet ! Het is de taak van de mensen in een bepaald land zelf om zich van hun eigen onderdrukkers en onderdrukkingsmethoden te bevrijden en de taak van de internationale politiek die daaruit voortgroeit om het militair aparaat om te recyclen in civiele hulpverlening en wapen-en munitiefabrieken alleen nog wapens voor politioneel gebruik te laten maken.  Het is de taak van gewone werkende mensen overal om in internationale solidariteit bij oorlogsdreiging het werk neer te leggen en de idioten die een oorlog willen opstarten vleugellam te maken.    Al de rest brengt een spiraal van erger en erger in beweging ten gunste van industriëlen die afzetmarkten zoeken.  'De laatsten zullen de eersten zijn' leerden we op de school...de laaggeschoolden zijn in feite de eersten op wie een samenleving zou moeten worden gebouwd.  Wie bouwt er de huizen en zorgt voor onze voeding en zo veel meer...er kan met een andere politieke ingesteldheid en collectieve wil van meer en meer mensen altijd werk voor ze zijn (zie eerste van de FV-linken) octo 1/02/10 (zie ook artikel van onlangs 'boeiend nieuw decenium voor pacifisten') filmpje over positiever activiteiten van de VDAB(zie ook artikel van onlangs 'boeiend nieuw decenium voor pacifisten')  http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be
de vrt, 50jaar Congo en de Werktitel             De hoogste tijd om eens één van de weinige Congo-experten aan het woord te laten naar aanleiding van 50 jaar Congo. De berichtgeving over Congo was sinds zijn ontdekking veelal heel tendensieus. De meeste interpretaties dienden en dienen gewoon de belangen van de dominantste economische spelers en hun handlangers. Ludo De Witte, auteur van ondermeer 'de moord op Lumumba' over de VRT en 50 jaar Congo :  , ook bereikbaar via één van de linken op FV1   filoview pictures (witte ganzepluimfoto): 'wie schrijft die blijft', zegt men, al lang niet meer voldoende voor een baan in de journalistiek, de eigenaar van de krant vindt niet alles even plezant, zullen we maar simpel zeggen...men brengt ons bepaalde feiten, vergroot zaken onnodig uit en brengt nog al eens te veel wat de geldschieters, de staatstop en de oversten van de bedrijfswereld ook graag lezen...de toekomst is aan filosofisch verzet en zijn onklopbare concurrentiepositie...gratis schrijven !      Nog een kwestie van tijd voor aleer we de voltallige 'concurrentie' overnemen...of toch niet, die moeten daar een ruilwaarde in papier of bankdigits voor terrughebben.n FV2 3/02/10    
hoe boterhammen verdienen vandaag ? Je had misschien gedacht van bij GlaxoSmithKline te gaan werken.  Think again, ze schrappen 4000 jobs op 99.000 werknemers. Hun winst is met 12% gestegen tot 10,3 miljard euro op een totale waarde van 33 miljard euro. Het bedrijf kreeg bakken vol geld in het kader van de Mexicaanse griepepidemie…U haalde misschien een spuitje ? Kan je misschien blijven werken bij het Turkse staatsbedrijf Tekel.            De vakbondsleider aldaar probeerde een algemene solidariteitsstaking in Turkije nog tegen te houden, maar vandaag was het zover en miljoenen Turken legden het werk neer uit solidariteit.(zie filosofisch verzet2). Benieuwd of het vanavond een item in één van onze nationale journaals zal zijn.  Die kans is klein indien men voor de zoveelste keer een rondje bekvechten tussen politiek, justitie en politie organiseert en het scheppen van werkgelegenheid bijna volledig in handen laat van de multinationale bende van de afdankers.    De CEO-sukkelaars en hun eeuwige concurrentiepositie, waar ze zoveel kunnen aan verdienen als er weer enkele andere bedrijven de boeken toe toen; en hun aandeelhouders zich verder verrijken op het werk van steeds minder werknemers. De crisis van de jaren dertig verergerde toen arbeid goedkoper werd. Tijd voor internationale afspraken ten voordele van de werknemers (zie eerste link FV) ?...vergeet het maar. Men doet rustig verder met geld verdienen met zeepbellen, herstructureringen, enz…op de tonen van  het liedje ‘pak me dan…als je kan’, vadertje Staat). De politiek heeft niks aan de hoge heren te zeggen en niet alleen in België krijgen ze lucratieve bijverdiensten aangeboden in de industrie of de bankwereld. Wacht men echt op meer criminaliteit en meer sociaal verzet om de top van de piramides in beweging te krijgen of te vervangen ?  Op verkiezingen misschien…met een kiezerspubliek dat grotendeels geen onderscheid meer ziet in het klassieke aanbod van partijen, maar ze nauwelijks afvalt in landen zoals het onze.  Je kan nog altijd emigreren naar Griekenland, waar 1 op vier jongeren zonder baan zit, een feit dat alleen uitgebreider in het nieuws zal komen als zich weer een spoor van vernieling door Griekse  steden zal trekken. Daar is onze media sterk in. Eerst moeten er sensationele dingen of rampen gebeuren voordat er degelijk aandacht voor komt. Vraag het maar aan Jef Lambrecht of las U misschien zijn afscheidsspeech van de VRT in de Morgen op zaterdag ? Een ‘kleine’ partij met ongeveer 3400 leden, zoveel leden als Groen!...en meer vakbondsafgevaardigden dan om het even welke partij, lanceerde vandaag een petitie voor een verbod op afdankingen bij winstgevende bedrijven  (http://www.pvda.be/nieuws/artikel/pvda-start-petitie-om-werkgelegenheid-te-beschermen.html ) Samen met SPA-durvers  en andere kleinere partijen, groepen en individuen organiseren ze op 20maart een dag van het socialisme.  http://www.dagvanhetsocialisme.be/  waar men een duizendtal mensen verwacht…misschien goed voor een minuut zendtijd als de koning of de paus niet uitglijden in hun bad of er een manager van het jaar die twee van zijn vestingen sloot niet als een voorbeeldfunctie moet worden opgevoerd.  4/02/2010   Een vliegtuig en een dakNee, ik vroeg me gisteren niet af of FVerzet niet, net als een deel van de media voor het spectaculaire moest gaan kiezen. Vandaar, dacht U misschien, het filmpje van de Boeiing of zo die een man zijn dak er bijna afvliegt als enige inhoud van mijn post. Een technisch probleem belette me van het volgende er bij te zetten :  “een oorlog beginnen omdat er een vliegtuig in je woning of in een toren knalt, om welke redenen dan ook, is altijd oerdom…een ander soort diplomatie had dit al lang opgelost”…en dit als inleiding op de volgende filmdocumentaire of Iran, indien U er zin en tijd voor hebt natuurlijk…want men komt weer af met het vermeende bezit (?)van kernwapens als argument voor een economische boycot dit keer. http://topdocumentaryfilms.com/iran-is-not-the-problem
Wie is er eigenlijk niet goed wijs ? Sommige oud eerste ministers, daar moet je het van hebben. De ene staat aan het hoofd van een bank die ‘weer normaal kan worden’ nadat ‘Europa’ ‘ingegrepen heeft’.  Wat had een bank die groot is geworden op de bijdragen van christelijke vakbondsleden van doen met al die buitenlandse markten willen op te gaan ? De andere vond het een prima idee om staatsgebouwen te verkopen en dan gewoon te huren, wat al meer gekost heeft dan ze opbrachten, zo begint men zich in de krant af te vragen. En de aller strafste hield uiterst rechts meer dan een hand boven het hoofd en wie weet, liet hij zich zelve kidnappen ?
Ook dit is een land waarin veel onzinnigs mogelijk is. Kroon op het werk is de ontknoping van wie en wat er nu eigenlijk achter de bende van Nijvel zat. De thesis dat er bepaalde mensen moesten uit de weg moesten geruimd worden en anderen beschermd voor hun daden en dingen die het daglicht niet mochten zien, lijkt volgens een artikel in De Morgen van gisteren zaterdag, veld te winnen.  Geen scenarioschrijfer die zulk een rottige intriges en beschermpraktijken kan bedenken. Daar durf je op de duur niet meer bij nadenken dat dat mogelijk zou kunnen zijn.  Je zal maar familielid van de onschuldige slachtoffers onder die 28 vermoorde mensen moeten zijn…dat moet eerst vele malen erger zijn.  Politie en rechtbanken, ze zijn natuurlijk nodig, maar hoe controleert men eigenlijk de eigen rangen ??  Dan nog goed voor mijn gezondheid dat ik de reportage over het innen van belastingen gemist heb waarschijnlijk. Trouwens, in de VS is men boos omdat ze van de Europese commissie de bankgegevens van 500 miljoen Europeanen niet mag inkijken. Dat is toch ook niet meer normaal. Op de duur is men gek als men zomaar volgzaam is, zonder enig kritisch bewustzijn…maar als je protesteert lijk je wel abnormaal of niet positief genoeg ingesteld.  Ooit schreef ik een stuk ‘heeft de kiezer altijd gelijk’…hij lapt het zijn eigen voor een groot stuk toch maar weer altijd. Ook weer in de VS bijvoorbeeld…het zijn de beelden die tellen voor de opinievorming, niet de uitleg : 1000republikeinen bijneen rond Sarah Palin die eigenlijk een generaal als president stond te eisen, gejuich…de miljardairs leven weer op hoop, zeker als B.O. zich niet herpakt.  Heel dat systeem ginder heeft gewoon aan één stem genoeg om een minimale gezondheidsregeling tegen te houden…maar ten oorlog trekken, daar is één gek aan het hoofd van een land voldoende voor. PS De auteursrechten op het lijfboek van de goeroe van de nazis en men is oh zo bang van gewoonweg te verbieden van dat nog uit te geven.  De man die Groot Britannië de oorlog introk probeerde een onderzoek naar een zaak voor miljoenen smeergeld te blokkeren, maar…ja,toch, positief nieuws…hij ving bot. Niet te geloven maar weer.  Op economisch gebied is het  stukje theater van het moment een stuk dat op vele beurzen wereldwijd gespeeld wordt. Door de enkele procenten meer of minder staatschuld van het ene land tegenover het andere, zijn de beleggers, zo legt men uit, het noorden en het ‘vertrouwen’ in een de voorbije maanden zachtjes aangekondigde heropleving kwijt. Ze durven niet beleggen en investeren omdat overheden ofwel hogere belastingen moeten heffen of aan de lonen knabbelen van het overheidspersoneel bijvoorbeeld en de grote geldheren vrezen daarom een vermindering van de consumptie, stel je voor. Enig voordeel voor hen, is dat ze tot 7% (in Griekenland bijvoorbeeld) verdienen op de schulden van de Griekse staat. Hoe meer schuld een staat heeft, hoe meer rente er te verdienen valt…zo zie je maar dat, hoe men het ook draait of keert er altijd wel wat op ellende van anderen te verdienen valt. Het kwijtschelden van de schulden van Haïti door de heren van de G zoveel in Davoz…dank U aardbeving, dank U heren.  Gelukkig zijn er nog theatermakers en buurtwerkers die nog blijven geloven in de leefbaarheid van grootsteden waar er duidelijke verschillen zijn in het risico om zo dom te zijn van het rechte pad te verlaten naarmate je onder een bepaald inkomen zit.   Gelukkig zijn er nog journalisten die naar Oost-Congo, Afghanistan, Soedan…en zo verder gaan om objectief proberen rapporteren maar er niet in slagen van een breed publiek te bereiken.  Die de meeste centen hebben, roepen het hardst, nu ook in de mediawereld, vooral in de VS, waar de vooruitstrevende media ook daar tegen persmagnaten moeten optornen. Is er ook een uitgave van de Morgen met alleen nieuws over Raymond vh Groenewoud, Willem Vermandere of een aantal geëngageerde romanschrijvers…want niet wij, de lezers, zijn gek; we kunnen het wel worden als we beginnen geloven dat dit een normale wereld is waar niks meer aan verbetert kan worden… .  Alsof men je in een gekkenhuis zou opsluiten en de sleutel wegwerpen zou. Keep the Faith alive !Octo 8/02/2010  filoview pictures : ze lieten het leven omstreeks de aardbeving in Haïti, bleven onder het winterijs van 2009-2010 goed bewaard tot het ijs begon te smelten, ze hebben omwille van onze band bij leven, nog een gedicht van mij tegoed. 't Is al af in 't klad en het gaat over hun kunsten en over de ongenaakbaarheid van deze door stoffelijkheid en ogenschijnlijke vergankelijkheid geregeerde wereld. Zijn ze in paniek aan het ijs blijven plakken ? In twaalf jaar nooit voorgehad.filoview pictures : vandaag een foto van een kruiwagen dode karpers en een katvisachtige, ze lieten het leven omstreeks de aardbeving in Haïti, bleven onder het winterijs van 2009-2010 goed bewaard tot het ijs begon te smelten, ze hebben omwille van onze band bij leven, nog een gedicht van mij tegoed. 't Is al af in 't klad en het gaat over hun kunsten en over de ongenaakbaarheid van deze door stoffelijkheid en ogenschijnlijke vergankelijkheid geregeerde wereld. Zijn ze in paniek aan het ijs blijven plakken ? In twaalf jaar nooit voorgehad.
opmerkelijke feiten-In Groot Britanië zoeken 2 miljoen mensen een woonst en 1 miljoen huizen zouden er leeg staan-Duizenden werklozen vinden niet de weg naar organisaties andere dan die, partijen of een vleugel van een partij bijvoorbeeld, die wél structuurveranderingen en verdergaande oplossingen voor hun probleem hebben. Hun probleem is niet alleen dat ze werkloos zijn, maar ook hoe ze over hun probleem denken en alles valt onder de huidige maatschappelijke krachtsverhoudingen niet met vrijwilligerswerk op te lossen.-En, om vlug af te ronden, want de computer lijkt er genoeg van te hebben, misschien nog dit : het belang van zich te informeren en organiseren rond wat er zich op materiëel (economisch-politiek) vlak in de wereld afspeelt, is er daar al onderzoek naar gedaan of het in de lift zit of niet ? En waaraan ligt dat dan buiten het feit dat bepaalde media meesurfen op de golven van onverschilligheid en het huidige democratische systeem er door gegijzeld wordt ? In het land der blinden... hebben de eenogen het voor het zeggen...ook omdat het zieleleven, de minder stoffelijke kant van het bestaan, onderhevig is aan tal van andere objectieve en subjectieve factoren.
Kookkunst en kookkitchJe kan geen tv meer opzetten of er is wel ergens een kookprogramma. Helemaal ok natuurlijk, ware het niet dat ook deze vorm van menselijke activiteit veelal is aangetast door een soort snobistisch-commerciële tijdsmicrobe met als onmisbare ingredienten 'stress', 'snelheid','perfectie','hoge kostprijs','het element sterrenallures', 'ongenaakbare competitiegeest'... .       In vele programma's worden de koks tegen mekaar uitgespeeld, opgejaagd en men is eerst tevreden als iemand er onder doorgaat en er tranen vloeien...dat is dan pas de 'max'. Winnaars van programma's worden in 'de boekskes' opgevolgd naar een mogelijk falen van hun carrières.  Geef mij dan maar de dagelijkse amateur-kok en kokkin, die in liefde eten klaarmaakt voor familieleden of vrienden, en de gewone mensen in de horeca die niet in beeld komen. Laat die dikke nekken maar van het scherm, die kookbonzen die mensen vernederen omdat er een kriekske in hun aperitief ligt of omdat ze geen kokschool gevolgd hebben of de kleur groen in hun restaurant hebben gebruikt.  Alle mensen die aan dergelijke programma's willen meedoen, zouden zich daarover eens moeten bezinnen voor ze met zich afjakkeren ten gunste van de kijkcijfers of hun eigen omzet beginnen. Het is met alles hetzelfde in deze maatschappij.  Diegenen die zich het meeste afjakkeren zijn dé helden. Ook op andere gebieden. Pak je zelf je fiets om in het veld te rijden of voetbal je bij de plaatselijke voetbalploeg, dat lijkt vele malen minder belangrijk dan de vedettencultus die rechtsstreeks met de reclamewereld verbonden is. Best leuk voor mensen die niet meer uit hun zetel kunnen natuurlijk en bedankt daarvoor beste sportmensen.
Onbegrijpelijk hoe men dergelijke kookprogramma's ook in het ondervoede deel van de wereld durft uitzenden.  De weg van homo sapiens naar homo humanisticus is nog heel lang.  Als moet aan criteria voldoen die de mens verder en verder van zijn arbeid vervreemden. octo 12/02/2010
Informeer U ! http://www.pvda.be Solidair Marxistische Studies
http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be


Schaf pensioenen af, werken tot in het graf
Er dwalen spoken door de wereld.
Voorstellen, wetten, plannen.

Werken tot net vóór de zerken.
Gelanceerd door hen met dikke appels voor de dorst.
Voor hen zal het wezen worst. Ook de pharmawereld heeft dat graag.
Hoe vroeger kapotter, uitgeteld,
hoe meer 't geldgewin versneld.
Langer gezond, minder slikken,
valt er minder te pikken.
Spijtig voor banken hun prépensioengedoe.
Hoe langer we leven, hoe meer zij ons moe,zei ons moe.
Door eeuwen heen werden ons vele leugens verteld.
De laatste decenia is dat ritme enorm versneld
In den beginne was 't simpel, slaven,erven of sterven.
Miljoenen hebben enorm veel moeten derven.
Toen er eindelijk voor een deel welvaart kwam,
leek het hek helemaal van de dam.
De achterblijvers door systemen tot sukkelaars verklaard
Fortuinen vergaard,vrede,ontwikkeling niet van die aard.
De nieuwe credo's : sneller, flexibeler, langer,winstvol...
dus geef maar steeds meer petrol !
Winstvol. Winstvoller. Winstvolst. Wat een lol ! en


Geen strijd,  geen veiligheidVerbazingwekkend strijdbaar Filmpje over de strijd van Japanse spoorwegwerknemers voor de veiligheid en tegen de privatisering bij de spoorwegen.  Internationale studies bewezen reeds lang dat privatisering van spoorwegen méér ongelukken met zich meebrengt. In Engeland tot 300%meer. Ook in een overheidsbedrijf mag het managment niet meer aarzelen om een ATS(automatic train stop system) in te voeren. De Japanners weten er ook alles van en de werknemers van de Japanese spoorwegen waren de laksheid en intimidatie en winsthonger van het managment beu en gingen in actie.  http://www.youtube.com/watch?v=85iSIhV8SNk 
Sleet op gangbare democratie-types Een aantal landen willen oh zo graag onze vorm van samenlevingsbeheer door middel van verkiezingen waarbij een aantal partijen het tegen mekaar opnemen en dan achteraf een politiek programma uitdokteren dat op de meeste punten ingaat tegen het algemeen belang. Niet dat men in het groeiende China in de meeste fabrieken of velden niet even hard moet werken als in het Westen of dat men in het, ten opzichtige van echt arme landen, vrij sociale Cuba, als kiezer, de commissaris voor Openbare Wegenwerken de laan kan uitsturen, indien die niet goed presteerde.  In alle landen waar men militair tussen komt om ‘onze’ bestuursvorm op te leggen, effent men het pad voor een aantal krijgsheren en andere nationalisten of zogezegd ‘religieuzen’ waar naar de  99,9% van de rest van de bevolking zich dan te schikken heeft.  In plaats van een cementfabriek… op te richten, bombardeerde men vandaag in Afghanistan nog maar eens per vergissing een aantal ‘burgers’. “Sorry”. “Verkeerd doelwit”. In Zuid-Amerika kregen progressiever Latino’s de laatste jaren de kans om de opbrengsten van de economie meer ten goed van de bevolking doen te komen.             De andere kant van de burgerlijke krachten loeren op het moment waar zij electoraal een percentje meer hebben om het roer weer richting verleden te sturen. Op sommige continenten is het verschil tussen links en rechts al duidelijker als op andere, maar globaal gezien zit de wereld gevangen binnen de oude grenzen. Met als cipiers ondermeer de bankwereld en de opleggers van budgetaire evenwichten die voorlopig niet eens de spelregels van de intresten op schulden kunnen of willen standaardiseren…wegens de grote winsten die er mee gemoeid zijn weer.   Men laat, ondanks de massabetogingen toch niet na om in de grote media doen uit te schijnen dat de Grieken bijvoorbeeld deemoedig de toekomstige bezuinigingen aanvaarden.             De overschakeling van het vroegere Oostblok naar de burgerlijke democratie werd een succes voor ondermeer Russische multimiljonairs, voor de regeerders in Kazachstan enz… .  Niet voor de gediplomeerden uit vele landen die op honderden kilometers van huis werk moeten zoeken.  Is er iets nieuws uit Afrika te melden ?  Chinezen proberen op er op een niet militaire manier, geld te verdienen en ontwikkeling te brengen, maar ook de meeste regimes aldaar leven bij de gratie van diegenen die op topvlak aan de economische en politieke touwtjes trekken.Bij ‘ons’ in ’t Westen dan.  Walgelijk met welke thema’s conservatief rechts Amerika in de US afkomt om zich weer als redder van de natie op te werpen.  Niet slim van de regeerders aldaar om een aantal van de hardere republikeinse strekking van de partijen van het grootkapitaal in de regering op te nemen en niet echt met de heersende logica van het systeem van maximumwinsten en minimum bescherming te breken. Nog altijd heeft men niet door dat geld in oorlogen alleen winst oplevert voor een zeer beperkte groep. Met dat geld had iedere sukkelaar in Vietnam, Irak enz…al lang een huisje met stromend water kunnen zetten en maakte de Taliban geen enkele kans om populairder te worden.  De VS en GB-leiders veroorzaakten 95%  van de oorlogsellende met hun ‘weapons of mass destruction’-waan. In Nederland is men daar na jaren toch gevoeliger voor geworden; wat ook in de verkiezingsuitslagen zal blijken…als men zich er niet door moderne rechtse demagogen gaat laten vangen.België dan, met zijn bijna vijf dozijn ministers, staatssecretarissen… . Zijn drang om openbare gebouwen te verkopen en dan te gaan huren (iets waar geen meerderheid van de bevolking achter staat, totaal niet), zijn drang om maar te privatiseren en een onderneming als de spoorwegen in stukken te zagen als aanloop naar privatisering, waarvan is bewezen dat ze tot meer ongelukken leidt.  Ik hoop het nog mee te maken dat ik eens op een hele andere manier kan gaan stemmen voor een ander beleid op een aantal domeinen.  Telematisch gezien kan men de hele wereld op dezelfde dag naar de stembus roepen, de 1ste mei bijvoorbeeld.  Men zou de kiezers zelf over een aantal dingen hun mening kunnen vragen.  Ze zouden dan ja of nee kunnen zeggen tegen een aantal beleidsopties in het algemeen belang voor een echte vooruitgang op wereldvlak. In een tweede ronde zouden ze dan per projekt (ministeriëel departement) zelf hun beleidsverantwoordelijke dirigenten kunnen aanduiden.  Zo zou de wereld uiteindelijk op basis van andere beleidskeuzes (gelijk loon voor hetzelfde werk wereldwijd, rechtvaardig belastingsstelsel,…) voor de eerste keer een wereldregering kunnen hebben, in het teken van echte samenwerking i.p.v. competitie tot der dood, op kleine en grote schaal.Dan zou  het ook niet meer kunnen dat mensen met allerlei andere beroepservaringen zo maar minister of manager van de spoorwegen zouden worden.  De beste stuurlui worden immers aan wal gehouden door het systeem van partijen die enkele van hun topmensen op jobs droppen, waar ze totaal geen beroepservaring mee hebben. Om je verkiesbaar te stellen, zou je dan moeten bewijzen ervaring te hebben op een bepaald project. Dan zou het ook gedaan zijn met al die Vlaamse rechtse partijen die mekaar de titel van het liberaalst of het nationalistisch te zijn bestrijden, maar dan zou men in zijn eigen project moeten laten zien wat men waard is als men aan politiek wil doen. (zie internationale referendumlink rechtsboven)  
Werknemers Carrefour pak het eens anders aanWaarschijnlijk heeft men nog niet bekend gemaakt wie er de laan uit moet daar waar de vestiging open blijft.  Je kan bang afwachten of je er bij bent of niet en hopen op het laatste. Daar waar de vestiging dicht gaat kan je afwachten hoe de vakbonden zullen reageren. Betogingen, onderhandelingen over afdankcadeaus zullen de jobs niet behouden. Waarom de winkel niet van naam veranderen, een rekeningnummer openen en zelf een plaatselijke directeur aanstellen tot dat de politiek gedwongen wordt om de keten in gemeenschapsbezit te brengen, zonder schadeloosstelling. Dit is geen winkeldiefstal, de echte dieven zetten duizenden zonder werk en dwingen de overblijvenden om nog goedkoper te werken. De politieke partijen vinden het allemaal jammer, de rechterkant van de SPA bij monde van haar voorzitster lanceert een oproep zonder uitweg. De grote media hebben het over het falend management, het design van de winkels, de properheid, ja zelfs die oh zo dure werknemers...en willen doen geloven dat andere winkelketens nu wel gaan aanwerven. Allerlei spreekbuizen van het patronaat worden opgetrommeld om het zogezegde onvermijdbare van de sluitingen aan te tonen.  Superflexibel zijn en om de haverklap van werk veranderen, zijn ineens weer de wonderrecepten om meer banen te scheppen. In heel Europa pleiten sociaaldemocraten er voor om langer te werken en de Grieken staken en verbinden hun lot aan de waarde van het geld op de geldmarkten. Hun enige eis : 'diegenen die de crisis veroorzaakten, moeten betalen'. Daar kunnen we inkomen, maar dat is in de grote media geen debat waard. Als die vraag er dan toch gesteld wordt is het laconieke antwoord dat er niet genoeg multimiljonairs zijn om te taxeren. (Nochthans in België alleen al 88.000, een tax van 2% boven de 20 miljoen zou zo een 8 miljard opbrengen.) Alleen als werknemers van bedrijven die sluiten het op een andere manier gaan aanpakken dan hun vakbondstop voorsteld en de organisatie van hun strijd in eigen handen nemen én het eigendomsrecht in de praktijk in vraag stellen, zullen ze de grote media wél halen en kan er een echt debat ontstaan.Het lijkt er sterk op dat de grootkapitalisten in feite zelf meer en meer socialisme willen. Zonder staatsingrijpen zaten we nu zonder banken en leningen. De banken hadden moeten worden genationaliseerd. Jaren was het taboe om nog subsidies aan de industrie te geven...de automobielindustrie kreeg pakken overheidspoen, sluit bepaalde fabrieken en durft er nog te vragen.    In gemeenschapsbezit brengen zonder schadeloosstelling. Politiek gezien is daar niet eens een parlementaire meerderheid voor nodig. 'Volmachten' heette dat in de tijd van Wilfried Martens I tot XVIII zeker. Hoe krijg je dan een regering zo ver om echt voor de wereld van de arbeid en niet meer voor de wereld van het geld op te komen.  Het warenhuis, de autofabriek bezetten en zelf beheren en zo bijdragen aan de veruiming van het zelfbewustzijn van de werkersklasse.  Als je dan als winkel de zuivelindustrie kan verplichten van de boeren meer geld voor hun melk te geven, heb je die alvast aan je zijde.  De regeerders van nu gebruiken hun macht niet om ten gunste van de gewone mens in te grijpen in de economie. Diezelfde regeerders durven geen referendum rond een aantal eisen van algemeen belang organiseren...politieke democratie via het internet (voor een voorbeeld,zie derde link rechts).  Economische democratie...laat die maar bij Opel en Carrefour en de bedrijven uit het lijstje van de volgende weken beginnen ! Daadwerkelijke solidariteit met niet getroffen warenhuizen en autofabrieken vragen, zal in onze egocentrische wereld voorlopig nog niet haalbaar zijn waarschijnlijk, men heeft ons daarvoor te zeer geconditioneerd.  Meer en meer werklozen en bijna-werklozen staan voor uitdagingen die de voorlopers van een andere visies op een deel van het samenlevingsbeheer met zich kunnen brengen. 24/02/2010
http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be    analyzes en alternatief

Patatten schillen tegen chronometer.Om een idee te krijgen van het tijdsvak waarin we leven, kan je de volgende test doen.  Je kent dat misschien ook, dat rustige gevoel terwijl je manueel werk kan doen; in dit geval aardappelen schillen. Je verstand een beetje op een lager pitje gezet door de minieme concentratie en je gedachten die zo van de ene leuke gedachte naar het andere fantasierijke verband reizen.  Een soort inner monoloog of inner communicatie waarvan, net zoals bij een mop nadien weinig van overblijft om goed te kunnen verder te vertellen.  Werk als een soort tijdelijke rust en zorgeloosheid dus.  Maar nu komt het.  Doe de volgende test : begin, bij wijze van spelletje met te chronometreren hoeveel tijd je er over doet om een kleine, een dikkere en een hele dikke patat te schillen.  Einstein zou vaak verbaasd staan over de resultaten, want voor een gave dikkere patat heb je vaak minder tijd nodig dan voor een knoestig kleintje.  Maar daar gaat het in dit filosofisch experiment niet om.  Beeld je even in dat je voortaan van je vrouw elke dag per aardappel 20 seconden krijgt om een patat te schillen.  Probeer dat maar eens vijf minuten uit.  Om gek van te worden op de duur.  En dan zijn de meeste mensen verbaasd dat ze stress hebben.  Het merendeel van de productie en ook de distributiemethodes van de dag van vandaag, zijn gebaseerd op de hierboven geschetste, ingeburgerde gewoonte die de mens eigenlijk van zijn werk vervreemd.  Deze manier van doen impliceert ook een soort schuldgevoel…want als je niet zoveel handelingen per minuut, uur, dag…kunt doen, ben je niet waard dat je er dat of dat voor terugkrijgt.  Dit gegeven is door allerhande competitie en maximumwinst streven zó tot in het absurde als ideaal en normaal verheven dat het haast niemand opvalt dat dit toch niet de bedoeling van het leven kan zijn.     Is dergelijke inkadering , mits wat solidariteit qua werkwilligheid, wel nodig om aan een voldoende productievolume te raken ?  Feit is dat met zo weinig mogelijk mensen produceren op de duur leidt tot heel veel mensen die werkloos aan de kant moeten blijven staan.  Indien er ergens in het universum een bewoonde planeet  moest bestaan waar men op basis van vrijwilligheid iedereen bij wijze van spreke op alle gebied op het gemak zijn eigen patatten laat schillen (zijn deel van het werk  op vrijwillige basis laten doen)…dan zouden die de aarde maar een gekkenhuis vinden.  Voorlopig zijn wij een soort die het fenomeen ‘geld’ nodig heeft om in beweging te komen.  De verhouding tussen bijen en stuifmeel is niet zo complex als de onze met geld.  De enige overeenkomst : we zitten er aan mekaar vaak door vast. Reizen om te leren, ook buiten het onderwijs om kan je leren en je vakantie gebruiken om zoveel mogelijk op te steken van de wereld buiten het hotel. Daartoe kwamen gisteren in Brugge honderden mensen op een zeer actieve en interactieve manier samen op de 25ste reismarkt in de Stadshalen (niet de beurshallen). Meer info op http://www.wegwijzer.be  
De standen met de mensen die hun ervaring over een specifiek deel van de wereld met anderen wilden delen, hadden permanent gasten aan tafel. Of je nu te voet, per bus of hoe dan ook wou reizen, voor ieders goesting en vermogen waren er hints genoeg te krijgen. Proficiat ook aan diegenen die in de moderne zalen naast de prachtige hallen hun uitleg en beelden kwamen geven, wie weet hoeveel twijfelaars haalden ze niet over de brug. Opvallend veel jongeren ook, die vóór ze zich in het hels ritme van het leven na het diploma storten, eerst de wereld nu wel eens willen gaan exploreren en hun eerste spaarcenten daar afgewogen aan leren besteden. Een initiatief waarbij je voelt dat de wereld al een stuk ééngeworden is en nog meer éénworden kan...als de grote politiek hem niet naar de haaien helpt natuurlijk. Een unieke plaats voor uitwisselen van ideeën of je nu twee weken of een jaar de tijd hebt om er tussenuit te gaan, met of zonder kinderen. Aan tips voor dingen om te doen ook geen gebrek. Hoe je via de spoorwegen voordelig in heel Europa reizen kan. Wat een Round the World Ticket is, of het goedkopere couchsurfing-reis-en verblijf model, het kwam allemaal aan bod. Verder mogelijkheden tot culturele uitwisseling of talencursussen-paketten in de land van de aan te leren taal zelf, uitwisselingsprogramma's voor jongeren, you name it ! Kris-kras of weloverwogen de wereld rond, niet te geloven hoeveel organisaties er mee bezig zijn.  Alleen voor velen spijtig dat we niet in een wereld leven waar money time is, maar wel in die van 'time' is money.octo 1/03/02


Madammen en mijnheren met fortuintjes.
Nee, zo geen van die fortuinen die men niet belast.  Eerder bescheiden en niet weten wat er mee gedaan.  Vaak te krenterig geweest, niet durven leven.  Het niet durven uitgeven.
Niet altijd zozeer uit slechte karakterigheid. Genetisch bepaald, gevolg van eeuwen tekort gekomen ?
De zon niet voor een ander willen doen schijnen ?
Hebzucht die niet weet dat ze ongelukkig maakt.
 Madammen en mijnheren met fortuintjes.
"Op een dag," zei kabouter Wesley.
Zelfs in de Aldi's kwam geen volk meer genoeg.
Mensen sloegen nog meer aan ' t hamsteren en sparen.
't Systeem ging stuk en wankelde.
Er was geen voorschrift te verkrijgen  voor de kuur :c o n s u m e r e n .
Toen kwam een nieuw toediening van zuurstof.
De patient herleefde even.
Niet alleen minister Dardenne,in dorpen, steden... 
ook andere madammen en mijnheertjes
...wisten ze ineens dat ze op fortuintjes zaten...
...dat ze iets met hun geld moesten doen...
...ze gaven werk aan de doppers die ze kenden...
...verlaagden hun  huishuren en hielpen bekenden...
...'nemen alleen, kan niet blijven duren',
wisten ze ineens
...geven, delen, solidariteit...al dat nieuwe...
...eindelijk waren ze pas echt aan 't feest...
...ieder voor zich en een ander voor zijn eigen...
...en allemaal zwijgen 'dat je zweet'...
...al dat geklaag dat niks nog 'avance is'...
...al dat afgegeef op een ander...
...de vruchten van verdeel en heers...
...het 'allemaal de boom in '...=
...wachten op een orkaan... ?
De blogkunstenaar (ik) 3/03/2010


Brief aan de Hollandse kiezersEven filosoferen over het verschijnsel 'gemeenteraadsverkiezingen 2010 in Nederland. Meer dan 5000 partijen namen deel in bijna 400 gemeenten. Misschien een teken dat mensen op lokaal vlak toch meer autonoom denken dan op nationaal vlak. Vaak overvleugelen ze in kleinere gemeente de grote partijen. De meest zinnige uitspraak kwam van Jan Marynissen toen hij zich afvroeg of het niet tijd was dat de drie grootste 'linkse' partijen tegen de kamerverkiezingen in juni 2010 best rond 25 gemeenschappelijke voorstellen blok moesten kunnen vormen".  De helderheid zou het wel ten goede komen, bovendien gaan ook een deel mensen niet meer stemmen of stemmen dwaas foert of voor populisten omdat nooit duidelijk is voor welk programma men heeft gestemd, men weet namelijk niet wat er na onderhandelingen er van overblijft.    Bij het bekijken van de hypertechnische verkiezingsuitslagen-show gisteren, dachten we even, allemaal goed en wel die levensgrote schermen die wegschuiven als je ze aanraakt, maar in feite brengt men nog altijd verslag uit over een ouwbollig systeem van verkiezingen.  Slechts 56% van de mensen gingen nog stemmen. Net zoals iedereen post krijgt, heeft iedereen bijna een internetaansluiting in  Nederland.  Het zou telematisch mogelijk zijn rechtstreeks de te volgen grote beleidsvoorstellen van een kandidaat goed te keuren én de functie daaraan verbonden alzo rechtstreeks te verkiezen. Elke partij en onafhankelijken zouden per project iemand mogen voorstellen. Per te begeven post zou men zich kandidaat kunnen stellen voor een ambt, waar men ervaring in heeft en waar er geen belangenvermenging optreedt.  Iemand uit de immobiliënsector mag zich bijvoorbeeld niet opgeven als kandidaat schepen-wethouder voor ruimtelijke ordening bijvoorbeeld. Voor sociale zaken zou je dan iemand van Groen Links kunnen kiezen, voor landbouw een onafhankelijke boer, voor begroting een hele goede en eerlijke partijloze boekhouder enz... .     Zou een beter systeem zijn dan partijen die gewoon willen scoren met neoliberale abstracties of tegen of voor godsdiensten, voor of tegen hoofdoeken, rokers, vrijzinnigen enz,enz...  . Iemand die voor de dieren wil opkomen zou dan kunnnen kandideren op de lijst van het project landbouw, of hij nu bij het CDA of de Christenunie is of nergens lid van.  Mensen van Oxfam zouden prima kandidaten zijn voor de post voor Ontwikkelingssamenwerking enz... Een deel van de kandidaten van VVD, D66, TON...zouden misschien prima plaatselijke vertegenwoordigers van de middenstand zijn.  Geert Wilders mag in Almere opkomen als kandidaat politiecommisaris, indien verkozen, wegens permanente afzetbaarheid zal er noodgedwongen al vlug een procedure tegen hem worden ingesteld door de andere kandidaten van het project.  Wegens opruiing bevolkingsgroepen bijvoorbeeld. Eigenlijk hebben de tegenstanders van de klassieke manier van stemmen gewonnen : 46% van hen bleven thuis en in twee gemeenten reageerde men zich via een proteststem af op iemand die het dragen van hoofddoekjes voor vrouwen wil taxeren en dat 'voddentaks' noemt. Gevaarlijk dat sommigen hem tot held maken. Onze grootmoeders droegen vroeger allemaal hoofdoekjes, hun dochters, kleindochters...als hen dat eens zint.  De meeste mensen hebben wel door dat het niet volstaat van met maatregelen tegen de crisis af te komen als je de macht van economische en industriële topspelers niet aan banden leggen wil door een strenge regelgeving of door ze bij faling in gemeenschapsbezit te brengen of door ontslagen te verbieden bij winstgevende bedrijven. Dit kan alleen in internationale context en daarom is er eerst een internationaal ingrijpen nodig. Een internationaal referendum over die zaken kan daar een goed middel toe  zijn. octo 04/03/2010
Partijen Irak willen olie in privéhanden CBS-filmpje -bron you tube -(sorry voor reclame in 't begin--)filmpje gaat over de vrouwen die deelnemen aan de Iraakse verkiezingen....hun vrouw zijn is onbeduidend tegenover wat de partijen waarbij ze zijn aangesloten willen : zelf, en niet de bevolking laten profiteren van de gigantische olierijkdom http://www.youtube.com/watch?v=cBAgCzKsJvY  Het nieuws over de verkiezingen in Irak passeert naar gewoonte zo een beetje tussen de soep en de patatten. Welk nieuws dient men op ? Wel, tussen de krankzinnige bommencampagne door, nu, na de verkiezingen wat euforische berichten over een overwinning voor de democratie dank zij de heldhaftige Irakezen die hun leven waagden door gaan te stemmen.  Voor wie mogen deze mensen stemmen...uitsluitend voor partijen met toplui die het bezit van de olierijkdom als persoonlijke verrijking zien door te onderhandelen over de voorwaarden van de uitbating van de olie met de buitenlandse olieconcerns. Het feit dat men 'hoera' roept om dat er dit keer meer op seculiere en minder op godsdienstige en nationalistische partijen zou gestemd zijn, betekent ook niet dat zoals bijvoorbeeld in Venezuela de bevolking meer van de oliekoek krijgt.  In Irak wedt men duidelijk op een zuiver kapitalististische versie van de economie, ondanks dat bijvoorbeeld de ledernijverheid nog een overheidsbedrijf is.
In een land met 50% werklozen en tal van infrastructuurproblemen zijn er nog niet te veel werkersbewegingen voor de moment voor een recht op inkomen...de bevolking wordt in een angstpsychose gehouden. 15partijen werden door de kiescommissie geweigerd, alsook 500 van de 6000 kandidaten.
Dan is er ook nog het Kurdisch nationalisme dat voor een flinke pak bijkomende heisa kan zorgen.  Reden 5% van de olierijkdom in de wereld zit in Iraaks Kurdistan en laat U niks anders wijsmaken.  Men gaat proberen van de gewone mens mee te sleuren achter de vlag van het nationalisme...afwachten hoe Turkije daar op zal reageren...een lichtbaken voor de Koerden in Turkije kan men daar best missen.octo 09/03/10
Ik noem hem gewoon Albert, want ik heb het niet op koningen...ik kan ook niet zo maar 'vive la république' gaan roepen, want dat is gevaarlijk in dit land. Voor de jongsten onder U, of ouderen die zich nooit aan geschiedenis of politiek intereseerden...even 'Julien Lahaut' googelen.  Er wordt weer veel geblaat in de media rond het bezoek van onzen Albert aan Congo, naar aaleiding van het vijftigjarig bestaan.  Afgezien van het feit dat die Midden- Afrikaanse culturen al duizenden jaren bestaan, moet er dus weer wat worden gevierd en een aantal partijen zijn ertegen dat ons stamhoofd gaat en anderen dan weer niet en onder bepaalde voorwaarden.  Deze houding wordt in beide gevallen met mooie woorden uitgedrukt.  "Hij mag niet gaan" oppert een judocacoach, tevens ondernemer, parlementslid en voorzitter van de partij met zijn naam, want "er hangt bloed aan de handen van iedereen die hij daar gaat ontmoeten".  Als J.M.L.D.D. daarmee de voorgeschiedenis en het huidig bestuur van de Congolese elite bedoeld, die het reilen en zeilen ginder niet bijster onder controle heeft, dan mag Albert door de schuld van zijn voorouderen ook niet gaan en zal het podium wel leeg blijven.  Daarom was het beter dat er voor de viering op dat podium afgevaardigden van gewone boeren, kleine handelaars en arbeiders zouden zitten, die dan een aantal echte ontwikkelingshelpers van hier zouden doen overkomen (Oxfam, Rood Kruis, syndicaten met echte internationale werking enz... ).  Tijd voor concrete aktie ter verbetering van levensomstandigheden, niet voor een spelletje 'wie is er de schuld van dit of dat', dat alleen moet dienen om de pionnen waarvan men zich in het Mobutu-tijdperk bediende en moderne versies daarvan nu, weer naar voor te schuiven. Dat koningsbezoek is gewoon een afleidingsmaneuver als een ander.  De meeste mensen hebben dat niet door, wat onze democratie in dezelfde onderontwikkeling houdt als de Congolese economie. Het is zoals bij de heisa rond de grote ontslagen, veel verontwaardiging, weinig alternatieven omdat de spelregels niet in vraag mogen worden gesteld. Dat de mensen die die ontslagen beslissen, persoonlijk geschat worden op 13,4 miljard in het ene, of 53,5 of 53 miljard euro in andere gevallen (lijst met top 100 rijkste kerels),is niet meer dan een voetnoot in de grote media. Wees er maar zeker van, de beslissing om al of niet een koning als handelsvertegenwoordiger te sturen, komt niet zo zeer van de politiek, maar moet je in die hoeken zoeken.  Om de 70 jaar smijt men eens met een paar schoenen vanuit een zaal aandeelhouders naar hun kop. Opgepakt wegens het in de armoede houden van volkeren, zijn ze nog niet en ze worden niet gezocht omdat ze het leven van vele jongeren en werklozen het aspect 'werk en nuttigheid' laten ontberen.  Maar het zal veranderen, gisteren hoorde ik het nog eens uitleggen door twee intelligente mensen uit het parlement op één of ander geldkanaal op TV : langer werken en ongezien besparen...met de Griekse schatskist als boeman. Vroeger waren dat 'de Russen', daarna de 'terroristen'.  Genoeg doordenkers voor vandaag. octo 11/03/2010
de tijd vh weerbare chanson maatschapijkritische zangkunst . Jean Ferrad, lang geboycot omwille van zijn kritische songs, beroerde ook andere aspecten van de ziel via zijn noten en zorgvuldig gekozen woorden, zijn présence.Zelden worden er nog echte sociaal geëngageerde nieuwe nummers gepromoot.    In de filmkunst wordt een succesfilm zoals de laatste van Michael Moore, nu op dvd te koop, óók in Wal Mart-winkels in de US verkocht. ondanks de bewijslast tegen die keten die in die film zit, namellijk dat Wall Mart een fortuin verdiend op de hypotheek-fondsen bij het overlijden van zijn werknemers, ten koste van de nabestaanden.  Zo zeker is het establishemt de dag van vandaag, dat ze zich onaantastbaar wanen, hoog boven alle kritiek verheven en er dan nog aan verdienen ook. Ver lijkt de tijd soms van het nummer van 'Bots' "Wat zullen we drinken, zeven dagen lang...dan zullen we werken, voor ons belang..." lees SOLIDAIR http://www.pvda.be en andere nationale en internationale analyses UNITE !  en  hoe de telematica vooruitstrevend links gebruiken http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be and Philosophical Resistance Facebook Octaaf Filo Verzet  (Surtout contributions en Français) Octaaf Coeckelberghs Allerlei, cultuur,natuur  om te lachen (humor)om niet gek te worden van die  binnen-en buitenlandse bijdragen over het sociaal politieke reilen en zeilen in de wereld
Je roerde alles tot diep in de kern, schreef het gebald neer, de noodzaak aan geconcentreerde vertaling, raak je niet kwijt. Hoe hoger je bewustzijn van andere mogelijkheden, hoe meer geduld om alternatieven leefbaar te houden, te organiseren. Ideeën laten groeien vereist naast het spontane, discipline en inzet, gekruid met passie en zelfkritiek, anderen met bewustzijn wapenen, streefdoelen vooropzetten. Het nieuwe dat doorbreekt geeft voldoening, 't einde ervan vaak door de ouderen niet meer meegemaakt. Het totale bewustzijn van overkoepelende kennis, blijft vrijblijvend indien er geen daden op woorden volgen. De synthese van iedere ontgoocheling werpt zijn onverwachte vruchten af en de rijpheid komt met de bereidheid om nieuwe vragen te stellen. Momenten dat je denkt genoeg gegeven te hebben, zijn de voorlopers van nieuwe initiatieven...zelfs al botst niet oordeelkundigheid  voor een langere periode tegen je op. Je geeft het niet op als andermans passiviteit, onbegrip, verveling ,negatieve emoties...blijven steken in geestelijke tering. Daar waar het individualistisch snobisme de eenheidsstructuur  van het algemeen belang vergift, daar is welvaart niet ok. OCTAAF C


Congres van wereldverbeteraars te Gent
Congres wereldverbeteraars te Gent20/3/10
.
Voor een verslag van de 'dag van het socialisme' in de Gentse 'Vooruit', volg de volgende dagen volgende link :
http://www.dagvanhetsocialisme.be/  en een aantal andere links van, voor de gelegenheid verenigde linkse bewegingen en onafhankelijken.  Voor de kleine duizend aanwezigen was het een zeer zinnige , leerrijke, enthoesiasmerende ervaring.  Qua organisatie goed aangepakt...je was op voorhand ingeschreven voor één van de acht themagroepen en na het debat was er ruim de gelegenheid om in kleinere werkgroepen binnen een bepaald thema van gedachten te wisselen en standpunten naar voor te brengen, die dan daarna voor de themagroep als geheel gebracht en besproken werden.  Ook de kulturele en de humoristische noten, boekenaanbod,... waren van de partij om het geheel tot iets te maken waarvoor je er eigenlijk zelf moest bijzijn om er tenvolle van te genieten. Niemand en ondergetekende niet, heeft zich die 1ste dag van het socialisme beklaagd. Dorstigen en hongerigen naar geest en lichaam keerden tevreden huiswaarts.  Eventuele uitzonderingen gelieven zich te melden. Ook naar de toekomst toe werden er een aantal stappen gezet.  Octaaf http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be   
met kunst de verloedering te lijf klasfoto :filoview pictures : tot vooraan in de jaren zeventig, vorige eeuw; slaagde 'men' er in van jonge mensen voor te bereiden op de 'samenleving' door ze met niet-gemengd onderwijs op te zadelen, hen heel de middelbare school geschiedenis te geven over de 'oudheid', op de laatste trimester van het laatste jaar na...waar de laatste 100 jaar vluchtig onderwezen werd en de oorlog in Vietnam, ah die was toch al gedaan ! De tijd van Berthold Brecht lijkt terug te keren. Getuige hiervan een documentaire over de 11de Biënale van Istanbul, waar de kunstwereld met een aantal kritische kunstenaars uitpakt. Ook op facebook duiken meer en meer groepen op die actief met kunst bezig zijn. Het benaderen van het mens-zijn vanuit persoonlijke en collectieve invalshoeken en daar kunst en geen kitsch of snoberij van maken...positieve signalen vanuit de wereld van de kunst. Dus, grijp uw penseel en schilder U ongenoegen over een aantal dingen weg. Geen inspiratie ? Raadpleeg een aantal artikels op deze blog en U bedenkt wel iets in verband met oorlog, armoede, milieu,crisis... . U wil het concreter : geen probleem : de schorsing van madame de rechter T. is opgeheft. De verzekeringen, de sukkelaars, ze gaan weer opslagen...net in de week dat bekendraakt dat in Nederland weer twee financiële instellingen zwaar over de schreef gingen.  Misschien kan men in Brussel de jongerenbenden bewegen om een musical te maken rond wat hen drijft...ze zijn met een 200 leden, maar de pers maakt er weer een nationale ramp van. Diegenen die volharden in de boosheid mogen voortaan in de legerkazerne in Etterbeek gaan afkoelen. De jonge mensen werk geven en al dat enterainmentgeweld verbieden, ware ook een grote stap voorwaarts. Beter dan in het Latijn missen te doen in ieder geval, zoals die andere sekte die deze week het beeldscherm haalde. Kan kunst de wereld veranderen. Holywood in ieder geval niet. Bollywood in India evenwin. Volgens wat ik gisteren hoorde gaan ze samenwerken...wat ook weer geen sociaal bewogen films zal opleveren en ook geen diepgravender psychologische films. Toch lijkt er ook daar iets te bewegen en willen sommige regiseurs aansluiting bij bepaalde Europese, alternatieve filmmakers.  In een heel pak landen zijn er tendensen in die richting. En...tuurlijk Michael Moore in de VS, die pakt na zijn jongste film zelfs uit met een heus aktieplan waarmee hij de bevolking in de VS wil mobiliseren  : "so you want to know what you can do", "here's the action plan", zegt hij  Er is nog hoop, alle dagen een processie van Echternach precies. octo 23/10/09
denkoefening rond bewustzijn positive thinking .Vermits tegenstanders van evolutieleer en de gedachte dat het heelal zich door middel van opeenvolgende big-bang cyclussen steeds weer herschept; een heel gamma videos en theoriën op het internet posten...is het nodig eens even een aantal dingen op een filosofisch-wetenschappelijk rijtje te zetten : WORDT JE positieve zelf, met het goede dat aan de basis van alle progressieve veranderingen ligt, verbeter je je eigen stukje wereld en die van steeds meer anderen dan. Stop de verspreiding van onverdraagzaamheid die in haat eindigt.http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be het heden is de proefbuis ...waarin het verleden de toekomst baart  Het verleden is de grondstof van 'zijn' en 'zal zijn', het heden de bewerker...de toekomst een voortdurend nieuw bewerkt verleden en heden.  Alles is steeds op weg naar beleefd en uitgesproken te worden. De natuur werkt al oneindig aan een systeem van reproduktie en steeds fijner kommunikatie ...en niet alleen zakelijke kommunikatie. Mensen leren geleidelijk verwoorden wie ze zijn en wat ze met mekaar hebben...maar er is nog veel werk aan de winkel. We tateren nog teveel naast mekaar door en springen van de hak op de tak, het essentiële vaak vermijdend en alternatieven als onhaalbaar vooropstellend. Het systeem werkt zelfs zonder woorden en heeft vele nevenuitdrukkingsvormen zoals humor, relativering,... . Militairen die tegen hun zin op missie vertrekken en het niet met hun bazen eens zijn omdat ze het nut van de opdracht niet inzien, ze zijn onderdeel van het hele probleem...want het zijn zij die vertrekken en de miserie achteraf mogelijk maken.  De uitdrukking van een dergelijke houding wordt nog erger in een tijd waar men weer als vanouds aanvalt zonder eigenlijk aangevallen te worden...maar eigenlijk is dit ALTIJD HET GEVAL AL GEWEEST. (zie de link naar 'de roode bibliotheek' van de 'het zinkend schip-bijdrage onderaan) De meeste van onze politiekers drukken voor een deel uit dat ze geen politiekers maar boekhouders zonder visie zijn. Alles is uitdrukking en beleving...het zwaarste zakt naar de bodem van de vijver, zodat het water bij momenten toch helder is. Laat op de bodem liggen wat er ligt, niet meer in ploeteren. Doorgaan naar het licht en de beleving en inzichten toe, vanuit graag te leven, graag te zien, er ook voor de anderen te zijn. Interesse hebben voor diegenen die in vroegere geschiedkundige periodes ook al bezig waren met het aanleren van een verdiepende kijk op de fenomenen, het al eens los geraken van het oppervlakkige.  Gastauteurs : http://hetzinkendschip.web-log.nl/ Vandaag : Sebastien Faure Niet vergeten op 'de roode bibliotheek' te klikken...over hoe vorige eeuw oorlogen hadden kunnen worden voorkomen.
VN minus US,Israel en Palau verwerpen embargo tegen Cubabron youtube & Indymedia : acteur Dirk Tuybens bij een toenmalige actie voor de vrijlating van 5 in de VS opgesloten Cubanen die in extreemrechtse Cubaanse milieus in Florida infiltreerden om de daders van terroristische aanslagen op Cuba te vinden. Yes we can liberate them Obama ? Op drie landen na, veroordeelt de Verenigde Naties het decennialange embargo tegen Cuba,niet zo een nieuw feit, het is niet de eerste keer dat dat gebeurt, wel een record qua aantal landen. Afwachten hoe de VS hierop gaat reageren. Indien de VS-administratie dat verbod zou opheffen zal Obama zeker als een 'communist' worden afgeschilderd door de dollarmedia...die, vreemd genoeg niks hebben tegen handel met China. Indien de VN bij meerderheid geldig zou mogen stemmen, dan had er nooit een oorlog tegen Irak geweest en alle miserie vandien. Indien de VN-resoluties in verband met het Midden Oosten zouden worden gerespecteerd en niet altijd weer geboycot door dezelfde landen, dan zouden we nu gerust op vakantie naar Israel kunnen gaan en in de Gaza strook op 't gemak een theetje drinken ergens op een terras. Dan hadden ook de oorlogsgekke krijgsheren overal ter wereld zich niet kunnen bewapenen. Democratie, ze moet op het hoogste vlak nog worden uitgevonden, zo te zien. Indien de bevolking in de VS via televoting zou kunnen stemmen, was dat embargo al lang naar de prullenmand verwezen en konden zij ook op vakantie naar Cuba.  octo 29/10/09BLOGONTDEKKING VAN DE DAG : werken in een vluchtelingencentrum'Vreemdeling in een vreemd land'
 Er is meer angst voor het leven dan voor de dood In een interview verscheen een vrouw in Burka op haar vraag, met zo een censuurvakje op de filmbeelden zelf voor haar ogen. Toppunt van ... ? Dat iedereen zich kleedt zoals hij of zij wil, maar dat men die terreurmethoden van de oude opium voor het volk eens definitief naar de prullenmand van de geschiedenis verwijzen mag. De tijd dringt. Wij hebben hier afgerekend met de Inquisitie en andere onzin, hebben voor onze sociale rechten gestreden. Waarop wachten vooral de Arabische, Indische en Afrikaanse mens om progressieve regimes te instaleren ? Vele van onze mede-wereldbewoners zitten niet alleen opgesloten in politieke en economische structuren waar ze soms alleen sociaal en niet politiek tegen reageren; ze zitten vaak ook nog opgezadeld met een aantal zogezegd religieuze denkbeelden die hun lichaam en ziel een bepaald gedrag voorschrijven, niet omdat dat moreel verantwoord zou zijn, maar om hun manier van denken te bepalen en aldus te beletten dat de top van de gezagspyramide zijn almacht verliezen zou. Sallaam Alleikum, Arabische Kameraden, broeders en zusters. Jullie zijn niet de vijanden van de overige arbeiders, boeren en zelfstandigen in de rest van de wereld. Willen jullie op de klassieke manier aan 'religie' doen, onthou dan alleen de waardevollste van de tips in jullie geschriften. Volg die extremistische bommenleggers niet...ze proberen julllie lot niet te verbeteren, maar jullie arm en onderdanig te houden. Het zijn niet wij werkenden die troepen naar jullie landen stuurden, maar een rechtse president en een rechtse premier van rechtse regeringen vooral...gedreven door dezelfde uitbuiters-en winstmotieven als dewelke die jullie overheersers voortdrijven.  Geloof ook niet dat wij 'goddelozen' zouden zijn, de eeuwigheid valt ook ook een wetenschappelijke en filosofische wijze te interpreteren. Laat ons front vormen om het humanisme,de rechten van werkenden, vrouwen... en de vooruitgang te bevorderen.
 camerades, frères et soeurs Arabes sallaam alleikum  Vous n'etes pas les ennemis des travailleurs du reste du monde. Faites quand même attention que vous vous basez sur les choses valables de vos textes du Koran et pas sur les extrimistes religieux qui veulent utiliser ces valeurs pour justifier des massacres. Ce sont les gouvernements de droite ou un premier de droite et un president de droite qui ont envoyés des troups en Irak, pas les travailleurs. C'est vrai que les travailleurs doivent de plus en plus se revolter de manière pacifique contre l'imperialisme, mais vous aussi vous devez vous liberer des anciens structures. Ne croyez pas comme gens croyant en ''Dieu que 'les autres' sont tous des gens qui ne croient pas dans l'éternité de la vie, on y croit, mais d'un façon plus scientifique; même la plupart de ceux qui ne vont plus à l'église. Comment la vie a-t-elle commencée ? Quelque chose qui n'a pas de forme ne peut pas exister et a tendence à exploder comme le big-bang. Ceci est vrai aussi bien pour les étoiles que pour les atomes. Le grand et le petit. Le big-bang, suivit par la formation des planetes et enfin la vie, les cellules...font preuf que l'histoire de la vie a une signification. Et comment expliquer l'immortalité demandriez vous ? C'est ma conviction que les premiers cellules qui se formaient, quand elles mouraient, leur energie a rejoingnées l'énergie des cellules nouvelles nées pour leur instruire enfin de leur apprendre à se diviser pour se multiplier. Ce proces à continué jusqu'à le sex a été inventé après la formation des premiers organismes qui seulement se multipliaient en se divisant. Alors les plantes et les animaux et l'homme sont venu. L'Histoire de l'homme va dans le sense d'une planete pas divisée par des frontieres nationalistes ou réligieuses . Le chemin peut etre long, mais se fixer sur les anciens pouvoirs de l'histoire ... termine en sur-place ou le désastre.  Des témoignages de ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui chaque jour    http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be
De zaak Mensheid versus Machtsmisbruikers Momenteel lopen er rechtzaken tegen de generaals die Argentinië gedurende zeven jaren mochten 'zuiveren' van progressief denkende mensen en eentje tegen één van de nationalistische 'ex'-Joegoslavische 'verkozen' politiekers die op basis van geloof en ras opnieuw concentratiekampen oprichten. Overal in de wereld lopen nog andere rechtzaken en andere niet en elke dag groeit het rijtje misdadigers dat door hun medeplichtigheid aan bomaanslagen achter slot en grendel zou moeten zitten. Misschien zou het een goed idee zijn om een rechtzaak 'Mensheid' versus 'Machtsmisbruikers' voor te bereiden...als dit in de wereld van de diplomatie niet kan, is er misschien ergens wel een theatergroep die deze rechtzaak kan 'houden'. Het begrip 'misdaden tegen de mensheid' kan gerust uitgebreid worden met allen die slachtoffer zijn, niet alleen van oorlog en dictators, maar ook met allen die in armoede en honger leven of schade van milieuvervuiling, corruptie ondergaan, geen recht op een degelijk inkomen, onderwijs...enz hebben. Voor deze zaak kunnen miljoenen getuigen gevonden worden. De lijst met aanklachten zou zo lang zijn, dat de verdediging geen tijd zou hebben om alles te weerleggen. Karadzic in Den Haag zit momenteel voor de schijn met hetzelfde probleem.  Alle bedrijven en politiek verantwoordelijken zouden misschien na de eerste veroordelingen wel eens wél bereid kunnen zijn om te investeren en  een andere politiek te voeren. De eisen van de slachtoffers inwilligen()op straffe van collectivisering of afzetting , zou een alternatieve straf voor hen kunnen zijn, vermits de gevangenissen toch al overvol zitten.Filmpje : bron youtube : proces tegen Argentijnse generaals die Argentinië teroriseerdenocto 3/11/09 octo's filoview pictures : nee,  geen schilderij, ongewild 'mislukte' foto van een ochtendlijke bezoeker, gigantische uil, ergens ontsnapt aan de mens, want hij had nog een touw aan zijn poot. Majestueuse verschijning zoals hij aanvankelijk op het dak zat en wat later wegvloog...er blijkt zelfs een website te zijn waar je 'ontsnapte' roofvogels kan signaleren. Hopelijk vindt hij een vrouwtje in de vrije natuur... ? De allerstrafste van mijn filosofische theoriën is de volgende. Ik heb het kort gehouden.Traag lezen, inleven, goed volgen.

De mexicaanse griep.Realistische visie. filoview pictures : molen Gelrode, getuige van vroeger tijdenn toen de boerderijdieren nog ruimte en goed eten hadden http://nl.internationalism.org/node/710 Ik begrijp de bezorgdheid van mensen over de vaccin-historie rond de Mexican Flew. Ik kreeg er al enkele mails over binnen.  Dat het om promotie en big-bussiness gaat is duidelijk. ‘Fouten’ in de labo’s, bewust of onbewust, zou kunnen. Nanochips en mindcontrol…daar heeft men de media en de structuren wel voor, lijkt mij vergezochte science fiction. Poging tot genocide ? Nee ,dan heeft men minder consumenten, de markt staat centraal in het denken van de superwinstenelites.  Dat die vaccinaties de immuniteit op lange termijn ondermijnen, daar moet men niet staan van te zien (zie de geschiedenis van de anti-biotica die nu al bijlange niet altijd meer helpt. Ik heb wel geen zin alvast om met te laten inenten met extracten van van alles waar mijn intuïtie van zegt : ne moment, ho maar ‘eikes’. Een realistische analyse van wat er achter die toestanden zit vindt je op http://nl.internationalism.org/node/710   vandaag te gast bij http://filosofischverzet2.skynetblog.be   culturele gaste : http://uitzonderlijkmooiegedichten.skynetblogs.be  en anderen zie rechterkolom
Opel en de spaarpotjes vd Belgische miljardairs  naties en sectoren aller landen,verenig U Als het van het Vlaams Belang en alle andere partijen naar het centrum en vlak daarnaast afhangt, zal er de komende maand weer veel beloofd worden aan het grootkapitaal : beperkte afdankingen, staatssteun, fiscale voordelen. Onder het motto 'Opel in Vlaamse handen' eist ook het VB ondermeer een vermindering van de vennootschapsbelasting en ze voegen daar natuurlijk aan toe dat 'de Walen' vroeger ook veel gelijkaardige steun kregen voor hun industrie (heeft ook niet geholpen, want de arbeiders in de Indische staalsector werken goedkoper).  Zou men niet beter in plaats van te onderhandelen die hele automobielsector internationaal tot overheidsbezit verklaren...zonder schadeloosstelling, de aandeelhouders een leefloon geven als ze echt niet toekomen...maar ik denk van wel : even een kijkje in het vermogen van een aantal Belgische miljardairs :  Welke eisen gaan de vakbonden vooropstellen ? Ze kunnen alleen nog iets bereiken als ze op Europees vlak en wereldwijd de oprichting van één groot openbaar automobielbedrijf eisen, waarbij de overheid op internationaal vlak de sociale kostprijs van een wagen bepaald.  Voor een aantal andere sectoren zal dat op de duur blijken van nog de enige oplossing te zijn.  6/11/09   
De wereld heeft meer Multatuli’s nodig bron youtube : Peter Piot in een statement vorig jaar. Friedl Lesage had hem te gast in haar radioprogramma op zondag tussen negen en tien 's morgens :het interview :  Multatuli was geen bureaucraat die eens even netjes ging uitvoeren wat zijn koloniale werkgevers dicteerden, maar een bewust en sociaal betrokken mens die het voor de gewone Indonesiër opnam en ook de plaatselijke uitbuiters aldaar kritiseerde. Max Havelaar is het favoriete boek van Peter Piot, een Belg die ook een boek geschreven heeft. Benieuwd of hij er ook een half miljoen van gaat verkopen zoals de VTM-kok, P.Huizentrut, denk ik dat hij heet.  Peter Piot stond jarenlang aan het hoofd van de UN-Aidsorganisatie en hiel niet op met er op te hameren dat ook de niet-kapitaalkrachtige burger toegang tot de medicijnen tegen aids zou krijgen. Hebben we niet al genoeg kookboeken eigenlijk ? Tijd om er eens geen te kopen en al eens een boek te kopen dat meer 'voedsel voor de geest' is. octo  9/11/09 filoview pictures : bijna drie dikke turfen,alleen de eigen bijdragen van FV1 al, en...dan zullen we ofwel stoppen ofwel doorgaan, of iets tussendoor of iets anders ? Het 'populairste blogslijstje'  in de  categorie Politiek nodigt niet echt uit om gaan tussen te staan. Een zevental blogs van VB-ers, waaronder ene wel zeer uiterst rechtse die zich links voordoet, een truk die het VB ook uitprobeert in het dossier Opel trouwens, een paar nationalisten, een drietal VLD mensen en een CDV-man. Ik herinner me een artikel van Humo van toen dat blad er achter kwam dat er een georchestreerde beweging van heel rechts gezinden achter hun brievenbusreacties zat. Zouden dergelijke onderlinge, gestuurde afspraken op het internet ook mogelijk zijn ? Misschien moeten filosofisch verzet 2 en anderen maar naar de categorie 'Politiek' verhuizen ? Of is er echt een pak volk dat kickt op eerder opruiende opmerkingen t.o.v. de anderskleurige en anderstalige mens ?   http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be
 Barack, herschrijf Uw mooie speech Wie dat die toespraken van Obama ook schrijft, hijzelf of anderen, hij weet ze wel te brengen, maar de agenda die zich achter deze vaak nobele mooie woorden verschuilt, die is dringend aan herziening toe, in zo ver het nog niet te laat is om een verdere escalatie van de geweldspiraal tegen te houden. Qua geschiedkundige uitleg kan je het niet altijd met Obama eens zijn. Nixon, Reagan en vooral de niet genoemde Kissinger en vele, vele anderen, waren schurken, oorlogsstokers van het grootste kaliber, met achter hun geen intenties om de vredeseconomie te promoten, bijlange niet. Decennia lang  en langer stonden typen als zij paraat om de afzetmarkten van de andere grootmachten af te snoepen en grof aan oorlogen te verdienen in tijden van crisis.  Daarom en daarom alleen kwamen ze Europa mee van het nazisme helpen bevrijden…een klus die door een massale internationale opstand van de arbeiders -en middenklassen ook had kunnen worden geklaard.  Decennia lang hielp de door Obama opgehemelde US, corrupte regimes aan de macht, wereldwijd en sloot de ogen voor diezelfde regimes in andere landen die de agenda van die US onderschreven.  Zeker, met de gewezen gevechtspiloot McCain, waren we nog verder van huis en Obama heeft zijn verdiensten, maar de punten van zijn toekomstig militair beleid die hij opsomt, zijn niet van die aard om de nobele doelstellingen waarover hij het heeft, te bereiken.  Oorlog blijft de voortzetting van economische strijd, maar met andere middelen.  Een land als China gaat zich in bijv.  Angola ,ook niet onbaatzuchtig met ondermeer infrastruktuurswerken bezighouden, inclusief eigen Chinese arbeiders. Dat de Angolese elite de opbrengst van zijn olie niet ten goede laat komen van twee derde van de eigen bevolking zal de Chinese elite waarschijnlijk ook niet van het ondertekenen van contracten afhouden, maar het toont dat je in het buitenland niet met vreemde troepen moet afkomen…zo beland je tenminste niet in een moeras als dat van Viëtnam, dat in de Nobelprijs-redevoering ook niet ter sprake komt als de geschiedenis dan toch moet worden aangehaald en het thuisland verheerlijkt. Tijd dus voor een andere aanpak. Afbouw van de atoomwapens, we moeten het nog meemaken, een omschakeling van de oorlogsindustrie naar een economie die produkten maakt die mensen ontberen, kan niet zo lang men meent ook die belangen van een bepaalde uperclass te moeten verdedigen. In Somalië was er een deze week een leraar die weigerde van de zwarte vlag van de fanatici aan zijn school te hangen, hij hing de blauwe vlag van Somalië. Toen die typen hem ‘een lesje’ wilde leren, verjoegen de burgers van de stad hen eigenhandig en verdedigden de school tegen dat soort fascisten die men ons in de media nog altijd als religieuze fanatici omschrijft…terwijl we toch al de veel duidelijker termen ‘fascisten’ en ‘terroristen’ hebben.  Dit had in Afghanistan al veel langer kunnen gebeuren indien men er weggebleven was…maar ja, men zaait wat men oogst en nu zit men met de gebakken peren tot in Pakistan, waar een nieuw Vietnam in de maak lijkt te zijn.  Waarschijnlijk zal men daar toch een dag moeten afdruipen en hopelijk maakt men dan zonder burgerslachtoffers eerst de atoomwapens aldaar onklaar. De US zochten het conflict in Afghanistan dan misschien wel niet, ze liggen er toch maar aan de basis van om zo de USSR op de knieën te krijgen.  Een ‘juiste ‘oorlog  bestaat niet. Als er ergens in een land een bende nationalisten de bevolking opzweept of als krijgsheren of religieuze leiders er de dienst uitmaken is het de plicht en verantwoordelijkheid van de werkende bevolking zelf om die de laan uit te sturen en op te komen voor economische democratie, met ander woorden voor het recht op arbeid en menswaardig inkomen…allemaal dingen waarvoor elites wereldwijd bang zijn. Het zal de gewone mens dan geen zorg zijn dat ze niet meteen het klassieke Westerse model van democratie al of niet zullen invoeren.  De wereld kan er geen vrede mee nemen dat we de wereldvrede niet binnen ons levensbestek zullen meemaken, zoals Barack suggereert. De ‘praktische’ vrede van ex-president Kennedy ,die Obama aanhaalt en alle akkoorden van nu, zijn voornamelijk gericht op het vrijwaren van economische belangen, euvel waaronder de klimaattop van Kopenhagen ook nu dreigt een maat voor niets te worden.  De verpauperde massa's van de wereld zijn dat al decennia's Verdedigbare oorlogen ? Die omdat Saddam Koeweit was binnengevallen??? Via een scenario dat men hem heeft laten denken dat hij groen licht daarvoor had van de VS, wie weet het nog (man van dienst toen…oorlogsstoker Rumsfeldt). De tweede oorlog tegen Irak, na een uithongering van de bevolking gedurende tien jaar…oh ja, ze moesten ten strijde vanwege de massa vernietigingswapens…en er waren er alleen klassieke waar de US, Frankrijk…zelf aan hadden verdiend.  De Balkanoorlogen dan…een gevolg van de instorting van de USSR die de US en andere landen decenialang hebben voorbereid om dan hun steun te geven telkens Kroatië, Slovenië enz…zijn onafhankelijkheid uitriep. Hetzelfde zou zijn dat Bretagne, Normandië, Texas Catalonië, Andalusië, Beieren…hun onafhankelijkheid zouden uitroepen en het Vlaams parlement die ‘landen’ direct zou erkennen, wapens leveren enz… . In Obama’s uiteenzetting op de geschiedenis van oorlogen komt hij na het begrip ‘juiste’ oorlog tot de vaststelling dat de US ‘het’ niet meer alleen aankan de dag van vandaag, dat militaire ingrijpen. Moet het merendeel van de landen die niks met de dertigjarige Afghaanse oorlog te maken hadden, dan kannonenvlees gaan leveren ? Met een peulschil van het verspilde geld had men de Taliban kunnen aanporren om scholen te bouwen, het alleen te geven als ook de meisjes naar school mochten en zo meer.  Diplomatie die hand in hand met het verzet van de bevolking zelf ginder had kunnen gaan, een dag zal moeten gaan. Het laatste vredige regime in een Afghanistan, tenminste geregeerd door leken, was het regime dat door de USSR gesteund werd.  Inderdaad ‘evil’ exists Obama, we can not deny, (maar welk militair apparaat houdt the show of killings on the road?)…but we can defeat it in another way. Yes we can.  Er valt nog veel meer over te zeggen en schrijven, we houden het hier maar bij zeker ? Obama had beter Michael Moore in zijn regering opgenomen dan sommige met teveel connecties met de politiek van het verleden waarmee hij komaf zou maken.  Ook in de US kunnen ze beter een andere manier gaan uitdokteren om politieke leiders te verkiezen. Als men zo doorgaat gaat het aanvankelijke enthoesiasme van de jeugd en andere lagen van de bevolking in cynisme omslaan en dan kunnen ex vice president Dick Cheney en zijn bedrijven nog meer poen binnenhalen met oorlog voeren.  Zo heeft Hitler de vorige crisis aanvankelijk ook opgelost. Klimaattoppen en Nobelprijzen voor de vrede…een dikke mist bij wijlen om ons  van nadenken over de onderligende oorzaken van veel ellende af te houden. Yankees go home, Irakezen, Afghanen Rebeleer tegen al uw soorten uitbuiting. 11/12/09  http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be

Het leven wil je zoenen Voor het weer voor lang te laat is, je even halt toeroepen. Je doen vertragen om je weer voor een tijdje gezond te kunnen houden. "Zet de beslommeringen even buiten", zegt het je. De natuur in. De fiets op. Maar vooral de boom in met alle overcomplexiteit en schijn. Alles lijkt voor velen zo gewoon dat alles voor velen oersaai lijkt. Doch, het zijn van alles en iedereen is heel appart en verbonden. We zullen er ons maar bij neerleggen dat kijken voor velen niet zien is en voelen niet aanvoelen en weten niet inzien. Even alles bijna op nul zetten en genieten van het zijn in zijn eenvoud. De kraai die opvliegt in het gras dat hooi aan 't worden is. Dan vanop een paal de aankomende fietsers begroet of verwittigt. Aanvoelen hoe het zijn zou om achter een fietsroute te wonen, autovrij. De metalen kettingconstructie met de ziel van een fiets die je langs weiden en boomgaarden trapt. Geen haastig lawaai van auto's meer te bekennen.  Dan plots de sereniteit weer doorbroken en weer middenin het motorengeraas, waar een mens hoe ouder hoe minder goed nog tegen kan. Weken, wegen, ze vliegen voorbij. Je denkt 'waar stopt dit alles' ?  Het stopt waarschijnlijk nooit...zolang je tot op het eind blijft aanvoelen dat, ondanks veel...je blij mag zijn van dit leven van je te mogen kunnen beleven...het is dé manier om het leven te zoenen...telkens je dit vergeet, zal het leven jou proberen zoenen. octo 23/06/2009 dinsdagdessertje van de dag : treedt binnen in de originele wereld van kunst,woord in gedicht en song, muziek, beelden, wetenschap...van de Babylonische zoen-blog http://vooru.wordpress.com/   als M hem niet al opgedoekt heeft.
goed dat McCain geen president werd ! foto  : (ezelin met jong)de geschiedenis zit vol met enorme foute beslissingen, die gezien het feit dat ze telkens op herhaling gebasseerd zijn een nieuw spreekwoord in het leven mogen roepen : "leiders stoten zich meermaals aan dezelfde steen"of zoiets. Leve de onschuld van deze ezels die voor ons moeten sjouwen. (PS. het kleintje, 24uren oud)(PS.de democraten in de VS hebben die de ezel niet als symbool en de republikeinen de Olifant...in de poreleinenwinkel)?octo filoview pictures unlimited De neoconservatieven in de VS vinden Obama's aanpak van de respons op de crisis in Iran heel zwakjes.  ZIj waren natuurlijk gewoon van met de militaire spierballen te rollen en zelf incidenten uit te lokken zoals om de oorlog in Vietnam te beginnen. Een positie van niet-inmenging had vele tienduizenden miljarden gespaard om de wereldbevolking echt vooruit te helpen. Maar nee, de Sovjetunie moest op de knieën, met vele burgeroorlogen tot gevolg. Latijns-Amerika, decennialang in de wurggreep van militaire dictaturen en paramilitaire dictatuur. Afrika werd aan de bedelstaf gehouden. Miljoenen levens hebben ze op hun geweten. En dan te weten dat enkele van onze Vlaamse politici destijds McCain prefereerden boven Obama, Wilfried Martens en Bart Dewever op kop. McCain wil nu een Noord-Koreaans schip laten enteren, de man zit nog met zijn oorlogstrauma's van Vietnam in zijn kop...land alwaar hij bommen op Vietnamese rijstboertjes ging droppen en land dat hem in krijgsgevangenschap hield, als dat dan al niet mag. Zijn verontwaardiging zal nog wel zeer groot zijn. Hoeveel mensen die best bij een psychiater langs zouden gaan, regeren deze wereld eigenlijk, buiten de op groot geld belustte machtswellustelingen ? Hoe normaal is deze wereld als we het al normaal moeten vinden dat de cdv-fractie in Europa onder Wilfried Martens zoete broodjes bakt met de patroon der patroons van Italië die in zijn partij ook de neofa/cisten aldaar heeft opgenomen ? De grote wereldmedia hemelen politiekers op die de bestuursmandaten in private en openbare bedrijven aaneengeregen hebben en de privatisering van het openbare bezit hebben bewerkstelligt.  Velen zullen er deze dagen weer intrappen.  De subtiele verleidingstrukken van menselijke charmeurs met een hele zakelijke superwinstagenda, we trappen er massal in, in plaats van een beetje nuchter te blijven.  Niet Jan met de Pet is gediend met hun show, maar Jan DeMan...en wanneer ben je volgens een bepaalde burgerlijke etica een man ?...als je hopen geld op tafel kunt leggen.  De kleine man die een huisje wil kopen ondervindt dat, de boer die gisteren in Het Laatste Nieuws geen letter over de grote Europese boerenkrijg van vandaag de dag te lezen kreeg, ondervindt dat...en toch zal hij die gazet wel blijven lezen zeker, net zoals het Vlaamse stemgedrag niet over om naar huis te schrijven is . 23/06/2009 dinsdag  http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be
Nog zoveel werk voor hen te doen. Werk aan een betere wereld voor onze kinderen. Een pak werklozen erbij in ons land. Niet alleen in ons land, de beurzen beginnen weer te bibberen van de VS-werkloosheidscijfers. De ene keer lees je in één van ons kranten dat vele bedrijven na de zomer een deel mensen kwijt willen,  andere berichten spreken dat dan weer tegen. De armste wereld zal wel weer het grotste slachtoffer zijn. Toch is er werk bij hopen, genoeg voor iedereen en wordt er veel  werk gedaan dat niet zou hoefen. Gisterenavond zag ik gigantische fabrieken op TV, recyclage-en sloopbedrijven voor gebruikte legergeweren of voor het slopen van de koelkasten en tanks en… nog veel meer dat een leger zogezegd nodig heeft. ‘Zwaarden omsmeden tot ploegen’, het is nog altijd geen feit.  De legers uitrusten met infrastructuur om in Bangladesh en overal waar het land dreigt onder te lopen, dijken te bouwen, dat zou pas nuttig zijn. Misschien schiet het wel een beetje op met al die plannen om in hete landen van die zonneënergieparken op te richten en het transport meer op andere energiebronnen te laten bollen. We zullen dat eens opvolgen.  De hongerigen zich helpen voeden dan : opdoeken die handelsbelemmeringen die de arme boeren in het failliet drijven, lever hen landbouwbijstand en geef hen degelijke prijzen in plaats van militaire bijstand. Als iemand na al deze maatregelen dan nog zonder werk zit, geen nood.  Er moeten nog vele gezonde woningen worden gebouwd en rioleringen gelegd en al wat er al is moet onderhouden en vernieuwd worden…door al die mensen zonder wie niets gedaan wordt. Kijk naar de velden, de dorpen, de steden, de gebruiksvoorwerpen…alles kregen ze voor mekaar en iedereen heeft plannen om iets te bereiken, maar minder en minder mensen de middelen. Er werd niet rechtvaardig getaxeerd, men had geld nodig om op de beurs te verspelen, ziet U. Heeft iedereen al toegang tot het internet…weer een pak werk bij. Als we op de koopkrachtsstijging voor sommigen moeten wachten, kan dat nog wel enkele decennia duren, we zijn dat gewoon van heelder continenten uit te hongeren. We moeten onze kinderen een betere toekomst geven, zodat men tegen hen niet zal zeggen dat hun oude dag niet meer te betalen is. We moeten hen geen stresserende jobs opdringen, een leven lang lopende band en om ter snelst en goedkoopst, nee daar moeten we van af. Van imbiciele vormen van ontspanning ook, van onderwijs alleen in dienst van het bedrijfsleven. We moeten ze leren wat het echt betekenen kan, mens te zijn en mee te werken aan een prachtige wereld waarin je niet hoeft te vluchten in tal van soorten van drugs.  We moeten hen iets leren doen met de rust en de hen eigene creativitieit die ze in zich een leven lang kunnen ontdekken. Zodanig dat ook hun persoonlijke relaties daar zullen mee zijn gebaat. We moeten hen de kansen geven die ons ontnomen zijn, laat ons maar beginnen met de oorlog en armoede en culturele onwetenheid voorgoed uit deze wereld te verbannen. We moeten echt resoluut NU gaan beginnen bezig zijn met de wereld in andere richtingen te doen evolueren. Kan het niet met het huidige bestel, dan moeten we het maar proberen via de hieronder geciteerde maatregelen…of desnoods op basis van vrijwillig werken een dag.  Welke maatregelen, welke eisen naar de toekomst en naar een uiteindelijk internationaal referendum hierover toe. Ik kan het misschien naar de organisatoren van de eerste massale Wereldmars tegen Vrede en Geweldloosheid sturen (zie filmpje vorig artikel)… een wereldwijde aktie van de arbeidende wereld is ook wel dringend nodig zijn om eens goed aan de boom van het establishment van de geldverkwisters te schudden. Ook daaraan kan gewerkt worden.    http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be
overheden moeten durven ingrijpen en internationale afspraken maken rond echte vooruitgang : werkverschaffing, prijsbeheersing, omschakeling militaire industrie-per produkt één produktiegroep maken om sociaal desastreuze herstructureringen te stoppen-geen cado's aan sectoren, maar eigendomsverwerving door de gemeenschap-verbod van speculatie op voedsel,energie,.../stop casinobeursgebeuren-wereldwijd zelfde sociaal zekerheidssysteem en indexering lonen/rechtvaardige taxen-zelfde werk, zelfde loon, wereldwijd/toplonen naar beneden/huurprijzen halveren enz...-afbouw en ombouw militaire industrie, mettertijd andere taken voor 'defensie' octo3juli2009 vrijdag
seocoooooooooooReligie, niks met 'God' of de 'duivel' te maken Religie is niet 'godsdienst'. Godsdienst is een poging om via het denkbeeld van een 'superwezen' een aantal waarden vanuit verschillende, gedeeltelijk gelijklopende invalshoeken te benaderen. Dat leverde bijwijlen al eens heel aardige, bijwijlen vage, soms imperialistische teksten op. Religie komt echter van het woord 'verbinden' (relier). Wie de filosofie achter het wetenschappelijke geleidelijk begint te snappen en uit een aantal ervaringen zijn of haar bevindingen met het psychologische en sociale weet te verbinden, kan zich inderdaad een 'religieus' mens noemen, of men zich al of niet door het woordje 'atheïst' laat verwarren of niet.De echte reden van 'ontstaan' is het ontsnappen aan 'zinloosheid'. Neem nu de big-bang, in feite is die een gevolg van het feit dat kleiner of gelijk aan 'nul' niet wil, niet kan bestaan. Onder teveel druk spat een oude toestand uiteen en de deelelementen beginnen aan iets op het vorige gebaseerde 'nieuw'. Straling is ouder dan het atoom, de molecule en de cel en als wij het begeven blijven er naast de mineralen, de vloeistoffen,enzomeer ook nog wel straling bestaan. Wat er mee gebeurdt, hoe straling zich voelt, of straling nog meerdere talen spreekt...de antwoorden daarop laat ik Uw leven lang over aan Uw verbeelding.  U gelooft er niet in ? Straling, er zijn meerdere soorten. Straling, dat zijn niet alleen de radiogolven waarmee uw stem zich per gsm verplaatst. Misschien is het zelfs de kracht in en buiten Uw eigen, om door te gaan met hetgeen U in Uw leven als zinnig ervaart.  Vroeger aanriep men de voorvaderen, voordat men aan het fenomeen 'god' toe was. We zullen nooit juist 'weten' hoe die dingen in mekaar zitten, maar vanuit je eigen vragen om kracht om positieve dingen aan te kunnen heeft vaak een gunstige energetische werking omdat het mensen in beweging zetten kan. Geloven in het sterkere in jezelf en anderen, voorkomt veel nefaste evoluties die dan toch altijd weer het stadium van een onvermijdelijke (?) omweg doormoeten om bij een hoger begrip van bepaalde situaties te geraken.  Net zoals een aantal politieke visies ons een aantal alternatieven voorschotelen, zo verklaren de richtingen van wat men doorgaans 'new age' is gaan noemen, het leven op basis van een aantal vooronderstellingen die qua rationaliteit nauw bij de soms heel onwaarschijnlijke van de godsdiensten aanleunen.  Waar het uiteindelijk in de politiek om zou moeten gaan, is dat iedereen op een ecologische manier recht krijgt op zijn basisbehoeften zodat 'persoonlijke ontplooing' en cultuur veel meer kansen krijgt dan dit nu het geval is.  Wat het spirituele betreft is het de bedoeling dat men erachter komt met welke problemen de 'voorouders' op persoonlijk vlak worstelden, welk een wezen je als anti-these van het vorige, zelf vanuit die invalshoek vertegenwoordigt en in welke mate diegenen na jouw de synthese van al deze gevoelens en beslisingen zijn. Is niet iedereen een soort tegenspeler van mekaar ? Tegenspelers moet men leren waarderen voor hetgeen zij vertegenwoordigen, zich eraan ergeren is maar een fase waardoor je heen moet...al duikt die fase natuurlijk regelmatig terug op en is ze vaak op de achtergrond aanwezig, het leven wil ons vanuit deze interakties iets leren. Het 'leven', de tegenpool van het 'zinloze'.Sommigen denken eraan te kunnen ontsnappen en stappen eruit,uit dat leven; hetgeen in bijna alle gevallen die men bestudeerde of zelf meemaakte nu niet bepaald verantwoordelijk te noemen viel. Afgezien van het materiële, laat je dan een aantal onafgewerkte dingen met  mensen achter...en daar gaat het leven vooral om. Vaak laat je dan een spoor van depressiviteit achter, aangevuld door de natuur of de chemie die mensen er dan weer bovenop moet krijgen. Zonder de inbreng van andere 'mensen' echter, kan iets niet volledig 'helen'. Het komt spijtig genoeg in sommige of gelukkig maar in andere gevallen, nogal eens voor dat mensen té goed door hebben hoe hun leven en dat van anderen in mekaar zit. Je kan opdrachten aanvaarden en dan moet je er echt voor gaan...of je kan afhaken...omdat je weet tot waar je draagkracht en daadkracht reikt. Belandt je na het afhaken herhaaldelijk weer in dezelfde soort situaties...waar je uiteindelijk niet de minste vorm van voldoening van hebt; kan je al wel eens de neiging hebben om het leven als zich herhalende vorm van kwelling te gaan zien. Je kan daar alleen aan ontsnappen, door je eigen weg te vinden en aanvaarden en te volgen en vooral door voor alles je tijd te nemen. Onrust is een slechte raadgever bovendien. In het licht van het wetenschappelijke wiel der eeuwigheid, hebben we tijd zat...maar ...rust, waar vindt je die...in de drukte van Rock Werchter of op het plaatsje van het plaatje hieronder : (alles is relatief, zo wist Einstein al). Het hoeft niet altijd 'groots opgezet' en met veel decibels te zijn deze zomer. U heeft ook vaker meer aan één diep gedicht dan aan een 25ste stationroman. Dank U voor Uw tijd en nodig al eens iemand uit om in kleinere kring naar muziek te luisteren bijvoorbeeld, vaak beter dan zware filosofische beschouwingen.  Alles is relatief. Maar toch.(ps.meer van dit onder categorie 'filosofie') 4/07/2009 zaterdag Turkije, merkwaardige ingrepen, waarom ?In Turkije verliest een bij de Koerden uit Oostelijk Turkije aanleunende partij (DTP) acht van haar 21 parlementsleden, niet bij verkiezingen, maar door een verbod.          De regerende partij (AK), met zelf een meerderheid in het Turkse parlement, trof ook sancties tegen de partijkaders van de DTP- partij en tegen hun burgemeesters. Verrassende wending na de openingen die recentelijk naar de Koerden toe werden gemaakt.  Het verslag in de link waar ik naar verwijs toont de achtergronden en redenen van dit alles en leest als een echt epos dat eindigt met de hoop dat al die rare bochten in de evolutie van wat voor democratie doorgaat, uiteindelijk toch meer de richting zouden kunnen uitgaan van mensen die zich politiek WILLEN verenigen, niet op basis van een godsdienst, taal of cultuur, maar op basis van het recht op een goed inkomen...daarom nog niet van 'klassensstrijd', want partijen die dit in hun partijprogramma opnemen, zijn zo wie zo niet toegelaten in Turkije...(ook in sommige Oost-Europese landen trouwens)  14/12/09
Aanhouders winnen eens van aandeelhouders Ongeveer twee jaar geleden op de Frankfurter Beurs, een Attac van Attac, nu we zoveel verder zijn LIJKEN Brown en Sarkozy voor een deel van hun programma gewonnen, uit noodzaak én om het groeiende protest tegen de komende sociale besparingsmaatregelen wat te paaien ? Een verslag van de mensen van LEF,het Links Ecologisch Forum Heeft de VRT dit trouwens al gebracht ?  Schrijver Walter van den Broeck heeft naar aanleiding van zijn jongste boek,(Terug naar Walden) toch al in een boekenprogramma mogen komen zeggen dat de crisis bijlange niet gedaan is en dat daar wel andere oplossingen voor nodig zijn. En dan de onvermijdelijke dooddoenersvraag : 'bent U Marxist' ? Als je daarop 'ja' antwoord ga je bij het grote publiek door als iemand die alle kleine winkels en KMO's wil verstaatsen, terwijl het vooral de grote sectoren zoals de bankwereld, de automobielsector, enz... zijn die moeten opletten dat ze hun eigen ondergang niet verder organiseren.   Zolang de nationale kok 500.000 boeken blijft verkopen, zal dat wel duren zeker, zullen ze bij de uitgeverijen EPO en de Groene Waterman wel gedacht hebben dit jaar. Goed dat er ook nog blognieuws bestaat, nietwaar L.E.F. en anderen. Een aantal interessante, in meerderheid skynetbloglinken, voor wie niet in politiek en sociale zaken is geïnteresseerd, kan je vinden op mijn gastlink van vandaag en via de links van een andere link aldaar. Niks link aan, een waar genoegen voor zowel linker-als rechterhersenhelft, zou ik zeggen; zo ontmoet 'links' dan toch 'rechts'.Gastlink http://blogkunstenaar.skynetblogs.be        Met al Uw vragen rond filosofie, politiek, religie, sociale bewegingen, psychologie...kan U terecht op http://deblogkunstenaar.skynetblogs.be , blog die U zelf mee-maken kan.   filmpje vrt : een anarcho-beursgoeroe raakte wel in het parlement destijds, met twee man zelfs, Jan met de Pet en politiek actief, nog nooit...we blijven nog altijd voor de kibbelende vrienden van de hoge omes stemmen Gelukkig zijn er nog mensen die eens napluizen uit welk een soort middens bepaalde topfiguren van populisitische partijen zoals LDD afkomstig zijn. Diezelfde heren willen kleinere partijen die hen al eens bij verkiezingen per uitzondering overplakken, omdat er zoveel ruimte voor hen op verkiezingsborden (ook daar) wordt gemaakt met 7400euro beboeten ( voor 6 overplakte affiches). Shame on then...dan trekken ze al zoveel belastingsgeld om hun 'partijbedrijf' te runnen.  Maar ja, er wordt verder op hen gestemd,al dienen ze de belangen van hen die miljoenen euro's aan bonussen blijven opstrijken en schaamteloos cumuleren. Vermits er nog geen SPA-rood figuur in het parlement zit door ons dwaze kiessysteem, anders wel, is er in heel België niet één parlementslid dat tegen de enorme hoge verloningen voor CEO's is . Waarom blijven stemmen op lijsten die er verder voor zorgen dat mensen een maandloon naar verzekeringen dragen, twee maandlonen aan de energiesektor geven en zes maandlonen aan huur ? http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be
Dorp tussen 1950 en 1960…Het dorp Stok, bakermat van één van de grootouders. Zij, de oudste van 14 en hij de oudste van 12; beide getrouwd in hun dertig. Hij, sneeuwwit 91 geworden; zij daarna met van die oude moed 87. In de tijd van de boerenkermissen, waar de familie van de wederzijdse stamouders dan naartoe kwam voor het samenzijn, de foor, de koers en het eten; zat iedereen na het over-en-weer verwelkomen tegen 2 uur aan de lange kermistafel. De klein mannen bij de klein manne en de jeugd bij de jeugd…de getrouwden in babbelbereik.De dampende koninginnensoep, de vogelnestjes, de kroketten en champignonsaus, met als variatie alles tussen koude bloemkool en warme worteltjes en erwtjes; alles vloeide er als honing in en werd triomfantelijk met ijs of gebak afgesloten. Het feestelijk ritueel werd tussendooe of halverwege onderbroken door een sigaartje of moppen van nonkel René of door de afwassende vrouwen, nichten, tantes…enz. Ik zie ze nog allemaal rond de stenen pompbak met de putpomp buiten staan. Naast de Leuvense stoof waar je in de winter je dikke wollen sokken met of zonder voeten insteken kon.  En de SBR-tv die de laatste jaren medebewoner in het boerderijtje werd. Zo koel en donker als de oude kelder met z’n boterkroegen ook was; zo helder en zonnig was het buiten op die jaarlijkse kermisdag, waar je al die kinderen die je maar één keer per jaar zag, telkens opgegroeider tegen kwam.  De ouderen weer een beetje ouder en al eens met hun eerste lief of zo erbij. Toen mocht je nog niet teveel experimenteren precies.Het schuurtje met de oude bakoven en de hetseltakken om het brood goed te laten bakken, de draaimolen om van melk boter te maken en de twee fietsen van vóór de 2de wereldoorlog, in onbruik geraakt wegens slijtage, ook van de berijders.  Het oude kiekenkot en de ruimte die die beesten hadden om rond te crossen tussen de schapen en het vele kiekegetetter waarmee ze hun eieren met volle ziel in de eigenhandig in mekaar getimmerde legbakken kakelden…zodanig dat de koeien het hoofd altijd uit de drinkbakken trokken om eens goed door hun neusgaten te blazen.De mesthoop die we eens per jaar naar het andere grootouderlijke dorp vervoerden om er de fruitbomen mee te verblijden. Het hooi dat op tijd na het drogen binnen moest om langs  het gat boven de stallen binnengestoken te worden. De beesten die vóór de winter op stal moesten. Het mengelen van het voer voor al die dieren met zelfgemalen suikerbieten of soms afval van fruit.  Nu zijn daar allemaal fabrieken voor en de shit die de beesten tegenwoordig achterlaten, bevat zoveel chemica dat hij de meestal in de grond geïnjecteerd moet worden. Het melken van  al die herkauwers of het begeleiden van hun bevallingen, alles had zijn speciale geuren en kleuren die voor een kind als ik, waren als de verschillende soorten verf voor een schilder. Hoe de verschillende soorten personages die deze omgeving bevolkten, waren, is onbeschrijfelijk als je ze niet kent. Waarom ze met mekaar omgingen, een bijna onontwarbare puzzel, waar een kind niet stil bij stond. Moe Stok, een beetje een indiaans uiterlijk, altijd in de weer met haar broodmes tegen haar zware boezem, haar zelfgebakken, door het eigen vuur geblakerd brood snijdend; immer bekommerd dat iedereen toch wel genoeg had, altijd voor ’t plezier afgevend op haar Jef met de in de week ‘vettige klak en soms een ‘ajja’-gerold sigaretje, bijna nat en uitgedoofd in zijn mond. Hij wist wel wat hij moest zeggen om haar voor ’t lachen in de gordijnen te krijgen…tot op zijn sterbed had hij haar met een schalkse uitspraak beet. Hij, die precies oude witte Zweed, jong gebleven van hart; maar op ’t eind versleten van te kasseien te leggen, toen het kleinschalig boeren minder begon op te brengen.  Ze hadden aan dat boeren zo een voldoening…dat op ’t eind van ’t leven nog op het gemak strompelen naar de stal met minder en minder beesten.  Hoelang heeft zij niet gebakken aan al die taarten van allerlei soort; moe Stok…wat stonden die landelijke moe’s toch heerlijk garant voor die oergebonden versheid van groenten en fruit. U moge verwerven zoveel rijkdom als U wil, vergeet nooit dat het ook anders is geweest en doe ook eens iets dat je terug korter bij mekaar of bij de natuur brengt, want alles gaat zo vlug voorbij…en het zou erg zijn dat je niet van de dingen van het leven leert genieten wanneer ze zich aandienen…want dan gaan ze veertig jaar later niet meer terug kunnen opduiken zoals nu. Bij een fietstocht door het landelijke stilleven in volle actie, merk je dat er niet veel meer oude boerderijtjes zoals die van vroeger overblijven, ze zijn omgetoverd in rustiek modern.  Veel is er veranderd, ook het samenleven onderling. Minder kinderen, meer diepgang, maar ook meer oppervlakkigheid, meer regels, maar ook minder regels, het is maar hoe je het bekijkt en je oordeel hangt altijd af van in hoeverre je alle voorouderlijke plaatjes en het NU meer en meer snapt.  Octo 11/08/09ma andag, voor ma van Stok  http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be

In afwachting van de volgende rouwEen oud vrouwtje op weg naar fysiek verdwijnen, omwille van de beperkte houdbaarheid van het menselijk gestel. We maakten, maken haar dagelijkse uitbollen de laatste jaren na de dood van haar man mee, ieder van de kinderen en kleinkinderen om beurt. Ook deel van de essentie van het leven.  In alle eenvoud verwoord, op het juiste moment tegen een kleinkind nog kunnen zeggen  bij het zondaagse bezoek ‘ik heb deze week hele goede dingen over je gehoord’…kan iemand een heel leven lang nog goeddoen. Het kan nog, ook met soms ondragelijke pijn in de voet, pijn die zwellen doet.Oh, ik zou kunnen schimpen op het onnozele deel van de onvolwassen mensheid hier en daar en haar vragen waarom ze de wijsheid en de kennis, het vermanen en gedogen niet liefheeft.  ‘Filosofie’, liefde voor de wijsheid. Ik zou kunnen schrijven over mensen die gaan stemmen voor mannen die vrouwen, die geen sex willen hebben, met honger willen bestraffen en over maniakken die onder het mom van de godsdienst, kiezers willen gaan afstraffen, beide in  Afghanistan, maar ook daarbuiten.  We zouden het kunnen hebben over het oude Palestina en ook daarbuiten, waar men de duizenden jaar oude woorden van enkele passages van enkele schrijvers in de praktijk verwerpt en kiest voor sexistische, rascistische en godsdienstige verdeeldheid. Ik zou het kunnen hebben over waarom Columbië nog troepen van een buitenlandse mogendheid stationeren wil.  Ik zou kunnen tips geven over hoe men de dag van vandaag tot rust komen kan en zijn spirituele kwaliteit van leven verbeteren kan.  Ik zou naar één van onze ministers van volksgezondheid kunnen bellen om te vragen of die antibiotica, waar ik altijd al zo wantrouwig tegenover stond, via de veestapel ook bij diegenen die ze weigeren binnenkomt. Ik zou me kunnen ergeren aan zoveel, maar als je het plaatje door hebt, leer je dat wel af. De moordenaar van veearts –hormonenbestrijder Vanoppen komt vrij…sommige bodybuilders-koeien staan nog open en bloot in de wei.  NIKS VAN DIT ALLES VANDAAG. Vandaag is opgedragen aan zij die er bijna niet meer zijn en zij waarvoor ik ooit enkele woorden op een rouwkaartje schreef.  Daarbij eens even stilstaan, is veel rottigheid kunnen relativeren.  ‘Onze-lieve-vrouw  -(heer)Hemelvaart’ ?...het gebeurt iedere seconde van de dag in duizendvoud. In eenieder zitten bij leven al veel gedichten. Bij de dood :+”Waarom, waarom alleen verdriet…laten we ons ook verheugen…want zij die haar hele leven lang ‘licht’ was voor anderen, is nu zelf weer licht geworden…licht…energie…zondermeer.  Haar grootste wens zou zijn geweest…en zal zijn…dat haar naasten nu ook in haar plaats ‘licht’ voor hun naasten zouden verspreiden”voor de ouwe P+”Een bekwaam man, een man van zijn woord, een man die deed wat van hem, van ons, verwacht wordt; ging van ons heen” voor P+”Lente. Sommige takken bloesemen hier op aarde niet meer. De boom in zijn geheel blijft bestaan; zal nimmer vergaan.  Laat ons dankbaar zijn voor zulk een moedig leven en het schone dat er uit voortvloeide” voor MD+”Het leven is vaak een ondoorgrondelijk en mooi of hard geheim. Ik ben ervan overtuigd dat jullie grootvader en vader daar heel veel van wist…dat weet ik uit de weinige momenten dat ik contact met hem had…” voor vader van VWR+”De dood is misschien ook gewoon niet te decoderen muziek zonder noten.  De dood zijn misschien kleuren en energieën in de anti-materie, die wij amper kennen, onze intuïtie misschien meer dan wij.  Is er nog een wisselwerking ? Lokken en duwen deze krachten ons weer aan en weg tot op de dag dat we genoeg gezorgd hebben en zoveel dingen meer”voorO +”Vaak dacht ik met plezier aan je terug. Nu is ’t hier voor jou achter de rug. Je genoot van het opgroeiende kind tijdens mijn jeugd.  Werken op ‘t land  deed ons allebei deugd. Tussen de bomen, op ’t veld, in ’t magazijn, waar het ook mocht zijn…samen hadden we het dikwijls fijn. Je was soms zowel heel ernstig als geamuseerd. Hoe je familie je hart bezighield, is iets dat jou eert. Nooit vergeet ik de manier waarop je vertelde, en je lachende ogen die soms de drukte ontknelde. Je bent me er eentje geweest. Vier maar nu maar voor immer feest”voorC
+”Collectieve zieleïmpressies bij wandeling op een kerkhof. Wandelend tussen de graven van diegenen waarvan je er heel velen kende, krijg je het gevoel ’wat een pak mensen heb ik al zien passeren’…ieder individu roept bepaalde dingen in je op…interconnectie… . Tijd is verleden en heden en kiem van de toekomst tegelijk. De kiem van de toekomst kan alle richtingen uit en tegelijkertijd ook weer niet, want die kiem wordt gedetermineerd door verleden en heden samen…het heden en verleden is de ware aard.  De toekomst, iedere wording van ware aard.” Voor allen+”Over iemand die in huis opgebaard staan verkoos : over dood gaan kan je veel filosoferen, maar een geliefde nog een paar dagen temidden van haar geliefden kunnen koesteren en in het hart dragen…moet zo stil en diepzinnig zijn…dat woorden niet meer nodig zijn” voor S-ma+”Al heb ik hem de laatste jaren maar een paar maal ontmoet, hij heeft me vaak ‘vergezeld’, de keren dat ik aan hem dacht en over hem sprak. Jullie zullen zeker ongetwijfeld weten wat ik bedoel. Ik leerde hem kennen tijdens het fruitplikken en z’n zachte aard  en geduld zouden voor veel andere mensen zeker een zege zijn.  EVER ARdT…in die zin leeft hij for ever”+”Geachte lezersrubriek : de weekeinddoden en gewonden in mijn omgeving beu, vraag ik langs deze weg of de tv-stations soms geen waarschuwende, tot bezinning oproepende spots kunnen uitzenden, tussen al die opgefokte reclamespots en geweldfilms door.  Laat ons hen allen met onze telefoontjes bestoken…bel naar de inlichtingen voor hun telefoonnummers”+”Worstel niet te lang met vragen die je niet kan oplossen..de ‘verwondering’ om hem blijft.  Zelfs uiterlijk rustige mensen ontkomen niet aan de onvoorspelbaarheid van die dingen waarvan wij slechts een vermoeden kunnen hebben.  Iedereen blijft eigenlijk voor een stuk ondoorgrondelijk…ook in het vervullen van onze functie naar diegenen rondom ons”“Het timbre van z’n stem, die op een wijze, zachte manier, overtuigen wou, zullen we nu voor een stuk moeten missen. Het opzoeken van eenzaamheid als het lichaam niet meer wil. De uif op z’n schouder, gewend aan mekaars roep. Hij heeft hele hoge daken beklommen en velen in de diepte van hun ziel geraakt. Hij had een wereld aan wijsheid gewonnen en door eigen ervaring Rijk Hart Richard-volmaakt. Hij werd op dezelfde dag als de dichter Herman begraven en was als zelfstandig werkman een even groot artiest van ’t woord, alhoewel nooit geschreven. Deze mens, dit wezen, heeft zoveel gaven en ’t ben ik die hem hier nu nog hoort. Onverstoord rustig, charme te over, bewust van het mooie en ogenschijnlijk tegenstrijdige mysterie van leven en doorgeven”. Voor R“Ik wens U allen bovenmenselijke krachten toe”. Het enige wat je daarvoor moet doen is ze vragen, van binnenuit naar buiten toe…en…blijf erin geloven.  Die krachten bestaan.  Ze draaien rondom ieder atoom en zijn even vergankelijk en onvergankelijk, als hun andere dragers, de electronen enzovoort, dat zijn.  Ik geloof niet in de dood op zich, alleen in het leven…dat een energievorm is die altijd of soms dan toch, wie weet, in andere dingen overgaat” voor jong broertje van de Zingende Vlinder“Hoe zit dat nu pater ? Leg me jouw geloof eens uit. Doet iedereen op basis van wat was,hier ervaringen op en leven we allen in de richting van onze dood; het moment waarop iemand, sommigen, allen… ? andere, niet-lichamelijke energie worden ? Interactie ?  Gaat die energie deel uitmaken van de verdere evolutie van de levenden of moet die overgegane energie weer 20 miljard jaar wachten op een volgende bigbang en alles weer van voor af aan of verrijkt proberen ? ?  Indien interactie : Wie, hoe, wat, waar gaat ‘helpen’ ? Kan dat alles vanuit een detail ‘hier en nu’ geraden worden, alhoewel hun ‘hier’ misschien ook alleen ons hier is, vanwege de genetische wortels.  Dus zou de zin van het leven kunnen zijn dat iedereen hier sterk moet worden en daarom de waarheid over zijn eigen leven te ontdekken heeft; teneinde van nut te kunnen zijn…hier …en hierna ??? Of is er alleen ‘hier’ ? Wachten wij onze beurt af om weer een zo goed mogelijk anderssoortig begeleider, geleider…te zijn na onze dood, we oefenen in ieder geval al tijdens ons leven. Misschien bestaat de geest van diegenen die er nog zijn op een genetische manier wel voor een deel uit diegenen die er al of niet nog zijn en zelfs nog niet zijn. We kunnen biologisch eigenlijk niet terugkeren, want in feite zijn we er al. Of niet ?  If this is wrong, only one thing can be wright ; we return to the simple, uncomplicated consciousnes of minerals, air and light or the fire in the elements.   Alle dingen dat zijn en alle dingen die gebeuren, delen een doel : de evolutie van onze ziel; door het negatieve naar het positieve…but when the soul, the embryo dies, our spirit is born ? Nee Pater, ik geloof dat hij er altijd al geweest is, die geest.” Voor de godsdienstbeoefenaars     Octaaf Coeckelberghs 17/08/2009Om iets duidelijk te maken, hoef je niet altijd een lange moeilijke uitleg,soms gaat het ook heel kort en krachtig, samengebald. Soms zijn er zelfs geen woorden nodig als de gedachten en beelden in je opwellen. Toch kon ik het weer niet laten :
http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be  artikels & linken voor spirituele zoekers
Hoe zit dat nu verdorie in Pafghanistan ?

Heeft er iemand al uitgerekend in hoeveel steden en dorpen wereldwijd , burgers gebukt gaan onder het militair geweld van soldaten en stammenlegers ? Misschien zoveel als destijds tijdens de tweede wereldoorlog. Met Kafkaïaanse situaties tot gevolg. Zien dat je niet toevallig opgeblazen wordt…wiens geld en welke staten zitten daar eigenlijk achter, niet alleen de NAVO-staten of gewoonweg die middeleeuwse ideologie van groepen door wie betaalde oorlogs(war)hoofden  ? Tracht men alleen de rotzooi van de tegenreactie op de inval van de USSR om de lekenstaat Afghanistan te beschermen, op te ruimen (toen steunde men dezelfde krachten die nu tot enorme zogezegd religieuze terreurmonsters uitgegroeid zijn)…of zal er altijd imperialisme blijven bestaan (van alle zijden), ook nu het gevecht om de  maximumwinsten en afzetmarkten door de globalisatie en crisis in een stroomversnelling gekomen is ?  Feit is dat de gruwel enorm absurde vormen blijft aannemen.  Iedereen met een gedurende twee weken blauwe vinger na de verkiezingen in Afghanistan, riskeert binnenkort deze kwijt te zijn. Is dit een voorbode van nog meer barbarij en decadentie of een keerpunt ? Een uitbollend boomerang -effekt of het begin van een nog grotere escalatie  ? Hoe ver van ons bed zal dit blijven ? Welk een strategie volgde men en wat is men van plan te doen vanuit de paleizen der beslissingsmacht ? Hoe kan diplomatie en ontwikkelingshulp de dingen doen counteren ? De betrokken burgers, speelballen van zoveel betrokken machtswellustelingen worden gegijzeld, alle dagen meer, in Afghanistan en Pakistan(Pafghanistan). Ze hebben geen andere keuze dan iedere terreurorganisatie en elk stammenleger dat hen als bommenvlees wil gebruiken en hun vrouwen wil analfabeet houden, te boycotten en met alle progressieve krachten samen spannen tegen het door het imperialisme opgelegde barbarendom.  19/08/2009

Land zonder Doel.Kranten zonder dichters. België begraaft een dorp, genaamd Doel.  Moord met voorbedachten rade, al jaren.  Men  ‘moest’ de haven uitbreiden…oude plannen, nu zonder haast. ‘Men’, de bonzen en hun knechten bleven eendrachtig tegen het volksverzet, hoop was er alleen tijdens verkiezingscampagnes. Kunstenaars allerlei kunnen, grepen naar hun wapens, een minister van cultuur opperde rijkelijk laat om Doel uit te roepen tot kunstenaarsdorp en de slopers van hun gewetensbezwaren te verlossen.  ’s Ochtends op de radio.  Een krantendichter zonder job.  Zijn vader was nog tekenaar geweest van spoorwegbruggen en zo meer. Met dezelfde nauwgezetheid bracht de zoon vroeger dagelijks een stukje detail van het weefsel van de menselijke ziel in kaart, Bernard, de krak in zijn vak. Kranten, ze boksen op tegen de centenlogica.  Sporadisch een hoekje tijd voor bezinning.  Ze vallen in de bus bij het ontwakende volk, na een reis door de nacht van drukkerij tot bedeling. Er staat niks in over de sterrenpracht van de nacht, wel alles over de zomerse roes van kermissen waar niet meer wordt gedanst en concerten die massaüitmelkerij geworden zijn.  De 40 man op een rustig plekje aan de Dender, aan de kleine Notelaar; de prachtige klassieke muziekstukken van de Roemeense pianiste en de Franse violist, tussen de allen uit ander hout gesneden dichters door…dat wordt zoeken in de krant, eerder iets voor internetland. Big moet alles zijn, big...ter wille van de bussines. 24/08/09

Helse cirkel der medicijnen Vooral de huidige generatie tachtigers en ouder, leven nog bij gratie van tot in de twintig soorten pillen. Geen mens die zich nog afvraagt in welke mate dit alles meer te vermijden geweest zou zijn en welke pillen zelf overbodig zijn.  Dokters hebben geen tijd om deze mensen te vragen hoe ze hebben geleefd en wat ze hebben meegemaakt. De naweeën van de 1ste wereldoorlog nog meegemaakt als kind, moeten werken als de pachters uit ‘het gezin van Pamel’ of bekender voor de jongere mensen…als de kleinzonen van de kinderen uit ‘Priester Daens’. De tweede wereldoorlog op hun dak gekregen. Daarna geleidelijk een modern hels werkritme aanvaard. Mensen die wegens ouderdom niet veel meer kunnen, met de mogelijkheden die een fit lichaam biedt althans, zeggen soms als men ze vraagt ‘wat doe je nog’ : “ niks meer” .  Nochtans voeren ze een dagelijkse strijd tegen allerlei soorten kwaaltjes…wat vaak erger is dan ‘werken’.  Als je hen helpt zitten en opstaan, kraken al hun botten ervan…zo erg dat een gewone omhelzing soms een ingewikkelde zaak wordt.  Nog altijd werken mensen zich te pletter om hun levensstandaard te handhaven, ja zelfs om gewoon te overleven of hun job niet kwijt te raken.  Ze raken overspannen omdat ze niet genoeg vrije tijd hebben of deze aan overconsumptie van veel inhoudsloze dingen besteden.  Ze laten zich vangen door een ongezonde levenswijze of hebben denken deze nodig te hebben om het tempo van leven de dag van vandaag aan te kunnen.  Steeds vroeger en vroeger nemen ze slaapmiddelen en pijnstillers. Pijnstillers, daar kan ik inkomen…maar vlug naar slaapmiddelen grijpen als een simpel reset-middeltje…is dat wel gezond ? Om over jezelf en al wat je uit je slaap houdt te praten…daar kruipen uren en uren in…en dat is onbetaalbaar en in die zin zijn we niet opgevoed.  Tijd en een vriend die luistert, mensen die raad geven, een boek dat helpt…dat is natuurlijk allemaal te duur geworden in het professionele geval en te ‘gewaagd om het over te hebben’ met mensen uit je omgeving…in deze wereld waar te velen even ‘perfect’ als de aardse sterren willen zijn.  Ook indien we gezonder zouden leven, dan hadden we niet zoveel pillen nodig.  We slikken anti-cholesterolpillen, vaak zonder aan beweging en gezond eten te doen en zonder ons af te vragen of die cholesterol ook niet met onze innerlijke spanningen of voedingsgewoonten te maken heeft.  Als we meer met al die oorzaken en redenen rekening zouden houden, zou onze bloeddruk wel zakken en wij kalmer worden en tevredener zijn.  Vóór je dat allemaal  door hebt, gaat de maag protesteren…wat naargelang de graad van aantasting steeds weer zwaardere medicijnen vereist…en dat terwijl er ook natuurlijke produkten bestaan die helpen. Teveel medicijnen nemen kan dan weer gevolgen hebben voor het urologisch wegennetwerk, de stoelgang enz… .  Op de duur heb je voor elk medicament dat je neemt een ander medicament nodig dat de effecten van het vorige teniet doet…en als je dan de bijsluiter leest…er garantie voor staat dat je weer een volgend medicament zult moeten nemen omdat je wonder boven wonder toch wat misselijk bent !  Op sommige gebruiksaanwijzingen die een ‘filmlaag’ op je maag moeten zetten om je eten beter te kunnen verteren, staat doodleuk : ‘lichte verhoging van de kans op een herseninfarct of een hartinfarct’…terwijl pattatenextract een natuurlijk produkt hiervoor is…een stuk rauw patat helpt zelfs ook al soms. Het lijden van onze oudsten van dagen weze  ons een les.  Vaak zit je intuïtie over iets nemen of niet meer nemen goed.  In de tijd van de kinderjaren van de huidige twintigers, was het ‘in’ om voor een bronchitis antibiotica te nemen…je was een slechte ouder als je het je kinderen ‘ontzegde’. Weg met de natuurlijke weerbaarheid, er moest worden aan verdiend.  Nu zijn de ziekenhuisbacteries al zo slim geworden dat er geen enkele antibiotica meer tegen opgewassen zou zijn.   Mensen worden vlugger  uit het hospitaal ontslaan, om dat ze niet extra-ziek zouden worden of stellen het uit om opgenomen te worden.  In hoeverre is er trouwens controle op de hormonen en de medicamenten die zieke en gestresseerde dieren toegediend krijgen voor wij er een stuk van binnenkrijgen ?  Ziek zijn, het is allemaal verbonden met vele andere zaken en dan hadden we het nog niet eens over erfelijkheid. Dat er veel geld mee te verdienen is en we er teveel voor afdokken heeft dokter Dirk Van Duppen van één van de groepspraktijken voor betaalbare geneeskunde al bewezen en meer en meer krijgt zijn Kiwi-model navolging en worden er delen ervan ingevoerd.  Een goeie babbel en bezoekje aan een bibliotheek of aan de komende beurs van het andere boek is misschien meer aan te raden dan een bezoek aan de apotheek…die babbel is misschien af te raden binnen de context van de geldmaatschappij, want in die zin ‘levert dat niks op’.  Een sociaal gezondere maatschappij is er zeker één met meer tijd tot filosofische overdenking en bezinning.  Alle aanleidingen zijn goed. Neem maar de volgende twee woorden : lijden en over-lijden…vul je eigen beschouwingen hierover dus zelf maar met je eigen reflecties in. Santé.      25/08/2009

Opgepast, ze komen terug uit vakantie Niet de kinderen, maar onze politiekers.  Gedaan met de rust tussen Walen en Vlamingen, Brusselaars…de communautaire stokpaardjes gaan weer bovengehaald worden.  Dra zullen de woorden ‘afbakenen van bevoegdheden’ en ‘niet benoemen van burgemeesters’ weer door de huiskamers schallen en zullen we weer grote delen van ‘hoe het met de staatshervorming’ zit, in de krant van miserie moeten overslaan…zo kotsbeu als die aanslagen zijn we al die onzin aan het worden. Al hebben we afgelopen verkiezingen dan wel in meerderheid bewezen dat we er eigenlijk weinig van begrijpen, sommigen verwachten wel een, ieder jaar, als hete herfst aangekondigde sociale tegenwind. Als die tegenwind zich dan gaat baseren op de enkele schoonheidscorrecties die de vakbondstoppen traditioneel voorstellen dan zullen de ceo’s van banken en multinationals op hun in de watten gelegde oren kunnen slapen. Met handen en voeten zijn we gebonden aan een systeem dat draaiende moet worden gehouden op basis van steeds meer prestaties op steeds kortere tijd…en liefst met zo min mogelijk mensen.  Die laatste veldslag is weer door het grootkapitaal gewonnen, want miljoenen mensen wereldwijd, verloren hun baan ‘dankzij’ de op de beurzen begonnen crisis.  Waarschijnlijk heeft men berekend dat na al die door de crisis ‘noodzakelijke’ herstructureringen nu weer meer winsten te rapen zijn. Waarschijnlijk komen investeerders weer vlugger aan geld, want de banken zien hun winsten weer groeien.  Met het geld dat ze nu onder staatswaarborg zelf beleggen, rapen ze enkele procenten, terwijl de spaarders een precentje toegeworpen krijgen. Tien jaar ging de crisis duren, schreef men onlangs nog.Ook op mondiaal gebied maakt men prognoses. Binnen een paar decennia zouden we met 9 en niet meer met 6 miljard zielen zijn.  Heeft men berekend dat er enkele condoomfabrieken gaan sluiten of zo ? Nee, men baseert zich op de te verwachten koopkracht van het onderontwikkelde deel van de wereld en op hetgeen ons geweldige  vrije markt systeem voor die mensen zonder koopkracht in de voorbije decennia verwezenlijkt heeft…en men verwacht meer van hetzelfde voor die mensen die hun kinderen als een soort pensioen zien en geen budget voor voorbehoedsmiddelen hebben.  Daar houdt men zich mee bezig in plaats van deftige plannen te maken en de vleugels van de grote protagonisten van de graaicultuur te kortwieken of van al die supergrote bedrijven internationaal overheidsbezit te maken.Ooit sprak ik met een paar mijnwerkers die in de ‘golden sixties’-jaren verplicht waren van tijdens hun pensioen wat bij te klussen, ‘ge zou van minder socialist, maar dan echt socialist worden als ge ziet hoe de wereld in mekaar zit’, hoorde ik hen al eens zeggen. Als ik daaraan terugdenk en ik alle werelduitdagingen en mogelijke gevarensituaties voor de mensheid eens op een rijtje zet…daar is inderdaad in te komen.  Massale verspilling en tegelijk massale onderbenutting van de voorhanden zijnde mogelijkheden.  Enorme tegenstellingen in rijkdom. Schaarste en onderbenutting van het productieapparaat. Werkloosheid en stresstoestanden op het werk.  Een groot deel van de productie die ten dienste van het oorlogsvoeren staat…enz… . Al is Bertold Brecht een gehuldigd kunstenaar, over de implicaties van wat de man vertelde, ligt een deel van de culturele wereld al lang niet meer wakker. En ons journaal ?  Vandaag had men het geluk dat Ted Kennedy doodging om daarover lang uit te weiden en dan tante Trees van Justitie nog en een paar bandietenstreken of een gangster dat niet meer buiten mag gaan pissen waar hij wil…en de zaak was weer ver bekeken.

Armere landen willen nieuw economisch model op VN-top Gesteld dat de proleten in het armste deel van de wereld zich, ondanks het manifest duidelijke failliet van het neoliberalisme aldaar (voor de betrokkenen, niet voor de multinationals)…gesteld dat ze zich toch zouden kunnen opwerken tot de relatieve welvaart van een deel hunner soortgenoten uit de hoog geïndustrialiseerde gebieden op aarde…zouden zij dan hun strategisch sterkere positie dan benutten om het systeem dat hun grondstoffen roofde en voor zoveel ellende zorgde…te bekampen…of zouden ze zich ook beperken tot de intelligentie nodig om zich alle modern comfort aan te schaffen ?  Zouden zij ook voor een deel vluchten in drugs en saai amusement en met mekaar een niets ontziende concurrentie in het productieproces aangaan en via het oude partijpolitieke spel zoveel mogelijk macht en invloed voor hun eigen kennissenkring proberen te verwerven ? De meeste van hun elites hebben het ‘ons kent ons’-systeem uit het Noorden al vroeger dan na de dekolonisaties overgenomen en bij het opmaken van begrotingen blijft er nog wat over voor het gewone volk ook. Niet dat we hier bij ons de halve , in de regeringen opgenomen top van het patronaat en Unizo verdenken van potentaten à la Mobutu te zijn…maar ze krijgen er hun plannen om meer en meer van de koek voor zich op te eisen toch gewoonlijk vlotjes door, na wat in goede banen geleide overlegpolitiek die zich weinig om de ‘onderlagen’ van de samenleving bekommert en steeds meer neerkomt op fiscale geschenken voor hen en langer en harder en goedkoper werken voor ons.In hoeverre wegen de penibele levensomstandigheden van de armsten op deze planeet door op hun huidige quasi politieke inactiviteit als klasse ? Niet dat er niks aan ’t gebeuren is op het sociaal-politieke vlak (zie tweede link hieronder), maar gewoonlijk moeten wij Westerlingen buiten onze grote media om, op ’t internet nog zelf gaan uitzoeken wat.   Terug naar onze hypothese nu :  indien het Zuiden een stijgende levensstandaard zou kunnen verwerven (een toegenomen arbeidsdruk en zeer lage lonen hebben ze al) , zullen de meest bewuste vertegenwoordigers der proleten aldaar evenzeer sociaal en politiek omkoopbaar zijn als een pak ‘vertegenwoordigers’  in het qua Bruto Nationaal Product rijkere Westen ? Gaan ze zich in het door het ‘verdeel en heers’-geleide proces der verrijking van elites ook gedragen als wij veelal ? De door factoren als  ondermeer automatisatie en superuitbuiting veroorzaakte vervreemding met het werk dat je doet, en het weinig in media en onderwijs aangemoedigde kritische denken hebben van een pak mensen onder ons steriele sociale individualisten gemaakt.  De ontmenselijking van het produktieproces rukt maar op ten dienste van het maximale winstbejag. Het economische aspect van het samenleven verdringt alle andere aspecten.  Het merendeel van de werkers trapt in de val van de jacht op zoveel mogelijk goederen…zonder plaatselijke solidariteit aan de dag te leggen; want diegenen die zijn nek uitsteekt… .  De vertegenwoordigers van die landen die niet in de G.20 vertegenwoordigt zijn, worden het onder druk van hun bevolking en ook in het belang van persoonlijke agenda’s goed zat en belegden een VN-top van niet wereldtonoren, waarbij de bestaande machtsverhoudingen in vraag gesteld worden.  De reactie van de dominerende landen : voorlopig een beetje minder van hetzelfde om de, het merendeel van de bevolking van de  193 VN landen herbergende feitelijke meerderheid, een beetje te sussen…ook zoals in België ten dienste van een klein onderdeel van een percent van de bevolking die allemaal de grootste bank ter wereld en het grootste en snelste bedrijf ter wereld willen worden…alsof wij daar van wakker liggen. Het is wel die groep die ons via hun Staat gaat proberen langer dan 65 te laten werken bijvoorbeeld.  Hoe gek moet dat hier nog worden ? Hoe lang houdt men de situaties ginder nog uit ?  Ook internationale solidariteit is geen luxe, zo zal meer en meer blijken.Meer over de VN-top die wil breken met de neo-liberale mantra’s : Wedden dat U niet weet waar uw collega’s in de rest van de wereld mee bezig zijn op sociaal vlak : 28/08/2009

 Waarom koeien ‘beuh’ zeggen De band tussen mens en dier en land, kan heel heilzaam zijn voor gelukservaringen in je werk en leven. Door het tot, onmogelijke eindeloze groei, gedwongen proces van produceren worden dieren op de grote boerderijen de dag vandaag, beschouwd als zielloze wezens, dingen die moeten opbrengen. Qua prijzen fabelachtige superstieren en superkoeien, worden geselecteerd om zoveel mogelijk  vlees en melk te kunnen opbrengen. De kalveren die geboren worden zijn vaak zo groot dat een koe maar een drietal keer via keizersneden kan bevallen…en dan hop koe, weg naar ’t slachthuis.Er zijn waarschijnlijk veel meer jongeren die met de boerenstiel ZOUDEN WILLEN bezig zijn dan er dat daadwerkelijk doen. De schaalvergroting van de boerderijen bracht met zich mee dat een middelgrote boerderij overnemen algauw in de tientallen miljoenen loopt…ook daar profiteren de banken van. In de jaren vijftig telde een dorp nog tientallen kleine boeren, nu kan je de vee-en akkerhouders vaak op één hand tellen.  Als de beesten nu ergens een speciale ziekte krijgen, wacht hen massaal de brandstapel, terwijl men vroeger bij mond-en klauwzeer met wat stro en slijm van de zieke koe de overige twee tot tien koeien ook besmette, zodat de ziekte zo vlug mogelijk de stal zou uit zijn.  In hoeverre worden de beesten eigenlijk niet ziek van de medicijnen en hormonen die ze allemaal binnenkrijgen alleen om sneller te groeien, kalmer te blijven en niet ziek te worden ? En dan maar aan ‘kom op tegen kanker’ doen.  Misdaden tegen de dierheid van het mensdom. Gelukkig is de tijd van de atoombomtesten voorbij, maar de leiders van heel het circus, genaamd ‘maximumwinst is het hoogste doel’, vinden altijd nieuwe ongezonde toestanden uit, al hebben ze in Zweden al wel eens geprobeerd van een Volvo in teamwerk te maken en niet aan de lopende band.

Er zal rendement worden uitgeperst uit iedereen, uit ons en uit de kippen ook.  De kippenfabrieken zullen geen vier stenen onderaan een muur wegkappen zodat de beesten af en toe eens op het gras rond de produktieloodsen kunnen wandelen. Wat doen we er weer aan ? Je zou kunnen zeggen, we doen er als consument iets aan en kopen alleen producten van biologisch gezond gehouden beesten, in de hoop dat de sector zich hier verplicht zal gaan aan aanpassen.  Zo een beetje zoals de Triodosspaarbank die de grote bankwereld uitdaagt. Maar waar hebben we eigenlijk politiekers voor dan ? Bestaat er zoiets als een landbouwcommissie van gespecialiseerde parlementairen die zich daar mee bezig houden en in onderlinge partijrivaliteit  wetsvoorstellen voorbereiden ?  Zijn die specialisten niet ook niet gewoon de slippendragers van de banken en de voedingsindustrie, met naar hun pijpen dansende vertegenwoordigers van de zakenbank-Boerenbond als hun schaamlapje ?       Toch maar gezond eten kopen is waarschijnlijk de kortste weg naar verandering, gezien de matige interesse van de publieke opinie ? Toch maar aan politiek doen ? Gastadvertentie :  de nieuwe film van Michael Moore tegen 2010 te zien :  ‘Capitalism, a love afair’  :   v

De eigen-centjes-eerst-mentaliteit

Geschreven vanuit Belgenland anno 2009, laatste dag van augustus. Land waar men oproept van de federale verkiezingen af te schaffen, zeg maar de solidariteit.  Mooi voorbeeld voor de wereld. Landsgedeelte dat uitroept van ‘Brussel’ niet los te laten terwijl de overgrote meerderheid er Frans spreekt. Even gekke situatie als destijds de Voerenaars die voor 90 percent hun briefwisseling met het Belgacom van vroeger in het Frans wilden krijgen en toch mocht het niet naar Luik. Beschouw Europa gewoon als één land, dan zijn we al een stap verder op weg naar de eenmaking van de wereld.  Datzelfde land gooit zijn eigen zogezegd Doel-loos dorp de vergetelheid in, waarbij de krachten ter rechterzijde met hele geleerde zielloze verantwoordingen komen afdraven. Wat is er mis met dit land ? Een redacteur van een Mondiaal blad, waar men echt fier kan op zijn, en niet zozeer op die leeuw die men in Afrika gaan pikken is, oppert enkele open-venster-op-de-wereld opmerkingen, die tegen de conservatieve krachten in Vlaanderen ingaan en boempatat, hij wordt bestookt met lezersreacties (als dat al zo is) van bijna of hevige supporters van het separatisme.  Bijna elk Europees land heeft een linkerzijde die niet zo blauw is als de officiële al eens meeregerende linkerzijde…behalve in la Belgique, zelfs niet in de Walen.  In Duitsland haalt ‘Die Linke’ gisteren meer en meer scores hoger dan de sociaaldemocratische SPD.  Niet verwonderlijk als je weet dat deze laatste i.s.m. de partij van Merkel de Duitsers tot 67 jaar wil laten werken.  In België beloont men de nationalisten ter rechterzijde hiervoor…net die heren die allen langer willen laten werken omwille van al die drogredenen die we allen al zouden moeten kennen, als we tenminste de inspanning hebben gedaan om achter de schermen te kijken. Hebben wij hier een zodanig collectief trauma opgelopen van al die bezettingen sinds de Romeinen en Ambiorix en zijn Euburonen, of zijn wij ten dele gewoon individueel zo dom als mens soms in het buitenland zegt ? Niet zozeer ‘eigen volk eerst’, maar ‘eigen centjes eerst’ ?  De eigen-centjes-eerst mentaliteit en het gebrek aan breeddenkendheid, is het begin van het nooit genoeg hebben en nimmer content zijn…zo een filosofie en het ons-kent-ons principe, vormt de basis van de trouwe politieke aanhang aan partijen die ten dienste staan van wat de banken en multinationals in de wereld uitrichten.  Veel  over dit alles in het Mondiale tijdschrift, niet zo op in de grote media.  Dat de koning een paleistuinfeest geeft met veel heisa, de man die regelmatig tot soberheid oproept en een maand later zijn tweede plezierboot koopt, dat moet uitgesmeerd worden.  Dat en nog veel meer, slikken we me te velen en dan stemmen we uit frustratie, omdat we het niet slikken op rechtse partijen die het koningshuis willen afschaffen.  Slim gezien als je meer van dezelfde ellende wil. Bravo.   Dag in, dag uit lezen we over de moeder van de verkrachter van een studente, die men 24 uur al met de fotograaf gaat opzoeken, over geschipper en gezever om twee keer niks. Gehersenspoeld door van alles en nog wat, dat zijn we. Gelukkig de mens die de positieve dingen en de zin van dit alles te midden van de onzin, nog ontwaren kan.  Mens erger je niet en wees eens wat minder ijdel en verbreedt je gezichtsveld.                 31/08/2009

Vrt onder de sloef van rechtsliberale partijen ? Wie is de man op deze foto ? U kan de mailknop gebruiken om te antwoorden. Nee het is niet iemand van die groep die een nvaBourgeois niet Vlaams genoeg vindt klinken. U kan formidabele prijzen winnen : - een kanorondvaart/-uren leesplezier/-een boswandeling /een socialer treintariefticket enzo verder. Antwoord : Arno in zijne jongen tijd Dagen op voorhand wordt er gemeld dat er in Duitsland verkiezingen zijn die voor een grote verschuiving gaan zorgen, met Merkel als gedoodverfde winnaar. Ochtendjournaal op de radio. Nergens wordt vermeld dat de groenen en Die Linke in Duitsland meer dan een kwart van de stemmen binnenhaalden. Ook 's avonds op het TV nieuws kwamen alleen de CDU en de Liberalen en het verlies van de SP aan bod. In veel andere landen denk je dan dat er een staatsgreep heeft plaatsgevonden, zo niet in het Vlaanderen met zijn overdosis aan liberale en nationalistische partijen. Dat de media de vedetten en de thema's bepaalt, wisten we al langer. Partijen die in hun programma ietwat ingaan tegen de winsthonger van multinationals worden steevast 'extrreem-links' genoemd en komen niet of zeer weinig aan bod. Gaat men als groen binnenkort in eigen land 13% van de stemmen haalt ook bewust zwijgen indien ze de fortuinen der beurstenoren ernstiger taxeren gaat ? Is het voor de 'Bourgeois' onder de politiekers onvlaams van het grootpatronaat te bekritiseren ? De Vlaamse boeren zijn er in elk geval rijp voor,want ze weten ondertussen wel wie de melkprijs bepaalt. Dit voorval van het verzwijgen van belangrijke electorale verschuivingen, is tekend, niet alleen voor Italië waar Berlusconi bepaalt wat journalisten zeggen en schrijven of ze gaan de laan uit. De tegenstanders van Big Brother in dit land,zijn benieuwd of we na de Franse verkiezingen mogen weten hoeveel  % de Ecolo's, en de ééngemaakte partij links van de PS in Frankrijk (Parti anti-capitaliste) gaan scoren. Hun laatste score van beiden rond de 10%, vond ik ook op het internet en in sommige kranten. We weigeren te geloven dat we een land van zeurende, rechtse nationalistische laarzen likkende, kritiekloze bangerikken zijn. Men weze gewaarschuwd. De partijen die dank zij Terzake en De slimste mens dik uit de verf kwamen zijn tevreden dat men de middelen voor de Belbus eventueel zou terugschroeven(LDD en dat van in de oppositie) en van die afrit Vlaanderen om Opel te redden, horen we ook niet veel meer.  Decennia lang hebben we tot vervelens toe gehoord dat de BRT, de BRTN...een 'rood' bastion zou zijn...meestall worden zijn ex-bazen keiharde managers in de privé achteraf. Wat zou dat worden met VBlok controleurs met vetorecht op de journalistieke berichtgeving ? In Italië is men eigenlijk al zo ver en scheppen de miljardairs alle dagen dik hun soep uit. Frère Jacques, frère Jaak, slaapt gij nog...?  J'accuse le VRT de manipulation des espérits.  30/09/09Er moeten eigenlijk maar 15 partijen (projecten) zijn in een technocratisch beheerde maatschappij

De wereld één natie, met lidstaten die zich op het verdrag van de rechten van de mens baseren, met dien verstande dat ze het samenlevingsbeheer op een gemeenschappelijke manier gaan organiseren. Building Educating Distributing Energy Transport Telecommunication Working Ecologically Relations Finance Production Eating Security Society Health

Samenlevingsbeheer                   Society-management

Coördinatie overige projecten, notariaat

Eten                                                Eat

Bouw                                              Building

Educatie                                         Education

Telecommunicatie                        Telecommunication

Werk                                                Work

Produktie   g&diensten                Production     goods&services

Distributie                                       Distribution

Energie                                            Energy

Ecologie                                           Ecology

Transport                                        Transport

Heelkunde (gezondheid)             Health

Relaties                                           Relations

Security                                           Security

Financiën                                         Finances

Verdeel en Heers, 40 moderne recepten :

Gids voor conservatieve beleidsmakers :

Zeg dat iedereen gelijk voor de wet is, handel anders.

Geef sommige arbeiders brugpensioen, andere niet.

Betaal uitkeringen, pensioenen naargelang diploma...enz

Zorg dat inwoners van één land niet voor iedereen kunnen stemmen naargelang de taal die ze spreken.

Maak heel veel politieke zuilen in de dienstverlening die mutualiteiten, scholen...aanbieden.

Zend alleen info uit van partijen die willen verdelen.

Subsidieer allerlei kerken die mensen van echt geloven en zich engageren weghouden.

Organiseer verkiezingen op basis van partijen die het verdeel -en heers principe genegen zijn.

Hef taxen op een heel elitaire manier.

Zorg er voor dat werknemers onoverzichtelijke statuten hebben en ontwerp nog meer labyrinth-toestanden in de sociale wetgeving...vooral vereenvoudig en internationaliseer niet.

Toon voortdurend negatieve beelden en geef weinig inhoud over de toestanden in het verpauperde deel van de wereld en vooral...leg geen verbanden.

Steun malafide praktijken in bankwereld en leg de speculatie niet aan banden...zodat het ongenoegen en de afkeer van politiek nog meer stijgt.

Haal net voldoende immigranten in het eigen land om de woning -en arbeidsmarkt kunnen blijven te manipuleren en het ongenoegen onder mensen aan te wakkeren in plaats van internationale afspraken omtrent een globale aanpak van menselijke samenlevingsproblemen te maken.

Beschuldig mensen die ingrijpende, geweldloze veranderingen willen voortdurend van extreem, utopisch gedrag.

Vertaal 'democratie' voortdurend als het recht van de economisch sterkste om iedereen zomaar een job te kunnen ontzeggen.

Laat vooral niet blijken dat je als overheid de macht hebt om waar nodig dwingende maatregelen op te leggen daar waar men bijvoorbeeld miljardenwinsten maakt en afdankt.

Laat uitschijnen dat de gemeenschap elke menselijke activiteit aan het absurde superwinststreven van gigantische kapitaalgroepen moet uitbesteden omdat de overheid geen goed bestuurder zou kunnen zijn.

Geef geen inspraak aan de bevolking, zeker niet via de moderne telematica.

Qua interne partijwerking, omring U met getrouwen die van hun carrière van de toplaag van de partij afhankelijk zijn.

Waak er over dat de moderne mens niet doorkrijgt dat de telematica een ander samenlevingsbeheer via het zich uitspreken over een globaal programma van wereldwijd welzijn zou kunnen mogelijk maken

Zorg voor een aanzienlijk aantal armen die niet kunnen reizen of maandelijks amper toekomen.

Breng manifestaties van rechtse minderheden voortdurend in beeld om de indruk te wekken dat ze een overgrote meerderheid van de publieke opinie vertegenwoordigen.

Hou de grote mediagroepen de hand boven het hoofd en laat ze hun journalisten manipuleren en verslag laten doen zonder dat dat ook engagement in het belang van het algemeen welzijn betekent. Maak vooral geen publiciteit voor die andere journalisten, zwijg ze dood als je ze niet voor je kar kan spannen.

Maak veel mist en schep voortdurend nieuwe verdelingen tussen mensen mét en zonder hoofddoek.

Breng uitvoerig verslagen over massa's die hun leven willen geven om de ene potentaat voor een andere om te wisselen.

Probeer vooruitstrevende regimes, maar economische concurrenten zoveel mogelijk in een negatief daglicht te plaatsen.

Laat het uitschijnen dat bepaalde andere landen een voortdurende militaire bedreiging zijn, ondermeer als alibi om de wapenindustrie vet te mesten.

Schep situaties waarbij veiligheidsproblemen kunnen worden overdreven.

Laat toe dat dieren in situaties moeten leven waarbij ziekten wel moeten uitbreken en maak daar dan de pharmaindustrie rijk mee en trek nog meer angst over de mensen.

Sta niet toe dat boeren weer echt boer kunnen zijn, omdat dat niet binnen de logica van de monoplies past.

Maak kunstmatige loonverschillen tussen man en vrouw.

Controleer wat wél en niet mag worden onderwezen.

Zorg voor een entertainmentsindustrie die de mensen weghoudt van hun sociale zijn.

Steun eerst terroristische groeperingen en gebruik ze als ze hun eigen agenda willen opdringen als afleidingsmaneuver om iedereen in het gelid te houden.

Maak vooral niet duidelijk dat een degelijk inkomen voor iedereen het belangrijkste politieke streven zou moeten zijn, een politiek die veel verdeling voorkomen kan.

Maak van etische kwesties geen individuele zaak, maar voer propaganda om kampen in stand te houden. (+ en passant probeer je maar zoveel mogelijk geld aan embryos te verdienen...bah)

Stel genetisch gemanipuleerde gewassen als noodzaak voor.

Laat het geld van de verzekeraars de wet maar schrijven.

Sta toe dat mensen zich blauw betalen aan leningen en dat banken dicteren hoeveel er op de staatschuld aan rente moet worden betaald.

Laat uitschijnen dat hebben veel belangrijker is dan zijn.

Moraal van dit verhaal : erger je niet aan wat klassegenoten als voordeel verworven hebben...alles kadert binnen het systeem van iedereen op zijn plaats te houden.

Reizen in het land van Haiku Herman

Als je drie weken in een ouwe camper bij een groot deel van de zuiderburen rondtrekt, ontwen je aan de pers in al zijn verschijningen. Na enkele dagen toen de wereldomroep Vlaanderen op de pillenradio werd gevonden, hoorden we krakkemikkig verkondigen dat de premier der Belgen tot president was gekozen.  Er werd niet bijgezegd dat daar eerst nog een chique diner van invloedrijke zakenmensen uit de EU en VS aan te pas kwam en dat zijn zus voor een miljonairstaks pleit en ook de implicaties dat die man op zijn hals haalt, de liberalisering van de postdiensten en zo meer, het veilig stellen van de miljardenwinsten die nog steeds worden gemaakt enz...allemaal dingen die de Bilderberggroep (die van het diner)graag doorvoeren wil...dat zijn zorgen voor later...ze zullen dat allemaal beetje bij beetje wel doorvoeren zeker ?We wachten af, terwijl, naar wat we nu vernemen, de werkloosheid blijft groeien en de banken zich flink zouden herpakken. Midden al de drukte om de nieuwe regering en profileringsdrang van menigeen die meer bezorgd is om posten dan om inhoud, lijkt het wel of het niet meer fout kan gaan met de wereld, zeker nu we de griepcrisis aan het overwinnen lijken te zijn en de Verenigde Naties veel van de klimaattop lijken te verwachten. Des te beter. Maar er zijn te veel 'maaren', men dunkt. We gaan natuurlijk niet wakker liggen van de oorlog in Afghanistan waar meer volk naar toe trekt en die binnen 18 maanden zou kunnen worden gewonnen en de besluitmakers ter zake, zullen ook de raad van mensen als Michael Moore op zijn homepage wel verder naast zich neerleggen. Ook hetgeen in Congo aan de hand is, wie maalt er om, we vliegen van de ene minister van buitenlandse zaken naar de andere  en de echte specialisten in die materie blijven zoals de beste stuurlui wel weer eens meer aan land. Het zou me verwonderen mochten er echte klimaatspecialisten verantwoordelijkheid krijgen in de maatregelen die men dezer dagen gaat afspreken. Ondertussen reden we voor 95% op gewone wegen, vanwege de dure autosnelwegen en het contact met natuur en mensen...nog enkele tijd en je kan alleen in Duitsland en een paar andere landen gratis de autobaan op (Verenigd Europa?). Overal was er verzet van de gewone boeren merkbaar. De Franse postmensen willen niet geprivatiseerd worden en de truckers klagen steen en been, zoals hun bazen trouwens ook. Alhoewel...er bestaat ook geen verenigd Europa op vlak van sociale wetgeving. Een Frans bedrijf kan bijvoorbeeld zijn werknemers in Polen laten registreren...goed voor een uitbuitingssurplus.  Windmolens genoeg in Frankrijk, maar de zonneënergie, nog niet veel van te merken. Zowel in de steden en dorpen van Frankrijk, Spanje als Portugal, is er qua degelijke huisvestiging voor iedereen ook nog een eind te gaan. Hier en daar is er in de kleinere steden en dorpen al internetaansluiting in bibliotheken of in een café, maar niet evenredig aan al die beleidsbeloften over technologische vernieuwing en zo...trouwens veel volk is er in de horeca niet te bespeuren, wegens het einde van de crisis waarschijnlijk. Het meest frapante dat je op mediagebied tegenkomt, zijn die tv's zenders met een helehoop flashy beelden en reclame waar mensen zich onnozel op staren tussen het 'wereldnieuws' over Roman Polansky en de moorden en verkeersongelukken en bomaanslagen door. Zinnige feiten over concrete levensomstandigheden, duiding, achtergronden, zelfs op de radio is het zoeken naar zin tussen een hele hoop onzin. Haiku Herman, jongen, ik lees dat je al een aantal boeken schreef en dat je daarin ook stil staat, niet alleen bij de economische indicatoren, maar terecht ook bij het gebrek aan geluk, dat ons zou bedreigen...het teveel en altijd meer willen, het nihilisme enz... . Laat dat nu net iets zijn dat vooral in kringen van de Bilderberggroep terug te vinden is...je zou er goed aan doen om af en toe eens naar je zus op de Gasthuisberg in Leuven te bellen, niet om te weten of Leterme II weer opgenomen is, maar om te weten hoe de werkende mens tegen de dingen aankijkt...Burggraaf Etienne Davingnon en allerlei andere ,in selecte zakenclubs verenigde 'captains of industry',maar in feite van reorganisatie om de superwinsten, hebben al genoeg staatssteun en zo bekomen. Tijd voor electrische Opelauto's desnoods, gemaakt door een geïnternationaliseerd openbaar bedrijf bijvoorbeeld. Durf je ? Ik volg het wel tussen al dat commerciëel geflits en het echt en fictief bloed in de media door.     En ook dit nog, die wapenhandel man, die moet je doen aanpakken, da's pas de ergste vorm van nihilisme. 7/11/09

allemaal een beetje gek door en voor woordenWaar sommige mensen allemaal mee bezig zijn. Parlementairen debateren al jaren over rookverboden, kunnen rokers niet allemaal de verantwoordelijkheid nemen om even buiten te gaan roken of een apart zaaltje aan de cafébaas te vragen ? Laat een cafebaas toch vrij van een al of niet gedeeltelijk rookverbod in te stellen of iedereen te laten roken in zijn pub. Ook over industriële rook wordt een aardig woordje gewisseld in kHopenhagen. Da's pas een taak voor de overheid. Die co2-handel is niet echt nodig, want het is een echte bussines geworden om aan te verdienen. Zuiverder productiemethoden doen invoeren en minder vervuilende energiebronnen en transportmiddelen bevorderen, dat zijn pas maatregelen die nodig zijn. Ook in deze materie ligt een groot stuk van de oplossing bij de consument...hij moet wel de mogelijkheid hebben om zich bijvoorbeeld een elektrisch aangedreven auto aan een sociale prijs te kunnen aanschaffen. Geld genoeg om dat allemaal te financieren, getuige de netto winstcijfers van 2008 van een aantal in België actieve multinationals die best een pak meer volk zouden kunnen aannemen :  Inbev :1280miljard euro, BNP Paribas 3003, BASF 2894, Bayer 1709, Carrefour 1264, Caterpilar 2415, Exxon 30708, Total 10526, Johnson & Johnson (Janssen Pharma)10526,Glaxo8793,Mittal 6383, SaintGobin 1370, AsahiGlass 257. Ironie van het hele gebeuren : om als systeem te kunnen in stand blijven hebben de markten van het grootkapitaal steeds meer productie nodig, wat niet direct milieubevorderend is. Welke produkten en diensten hebben consumenten eigenlijk echt nodig, welke zijn vaak overbodig...heeft iedereen in een straat een elektrische haagschaar nodig bijvoorbeeld. Even wat afspreken onder mekaar zou veel mogelijk maken en brengt wat gezelligheid onder de aan sommige tvpulp verslaafde mens. Welk een tijd en energie wordt er niet gestoken in jarenlange processen tegen fraudeurs, om ze dan uiteindelijk na een procedurefout of zo zonder boete vrij te spreken (KBLux, Bekaert misschien...).De milieuäctivisten houden er best rekening mee dat heel de klimaatheisa ook kan dienen om de aandacht af te leiden van de economische crisis, de inkomensongelijkheid, de onderontwikkeling, de klassejustitie, de oorlogsstrategiën, de stress op het werk, de bewapeningswedloop en de banden van de klassieke manier van aan politiek doen, met de top van de zakenwereld, de bankwereld enz... . De leuze is niet meer die van auteur Lode Zielens 'moeder waarom leven wij', maar meer en meer 'moeder, waar zijn we mee bezig. Meer over het eerste op : http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be  Meer en meer is het dagelijkse leven een niet in woorden te vatten roman vol dwaze tegenstellingen van de bovenste plank, al lopen een pak mensen er verveeld en passief in rond. octo 8/12/09 Terwijl de media via het spook van de voornamelijke economisch liberale Karel van Miert en de krokodillen uit de oude kreek mevrouw Gennez tot volmachten'socialist' verklaarden en het inderhaast bijeengeroepen spa-congres de nieuwe samenwerking met eigenlijk liberalen, bekrachtigde, twijfelt de Wever Bart op zijn trouwdag zeker niet aan de aanstelling van weer een patronaatsgetrouwe minister.Participatie van het volk in de democratie...ver te zoeken...de partijvoorzitters regelen dat terloops wel even. U wil U ministers op een dag zelf verkiezen, op basis van een programma op de noden van de ganse wereldbevolking afgestemd en goedgekeurd per wereldreferendum ? Klik dan op de eerste van de linken op de filosofisch verzet- blog.

De 1ste Engelbewaarder Een schilderij in de nonenschool.  Een gelijk een Getuigen van Jehovah stralend wezen in een lang kleed, stopt twee supervolmaakte kindjes aan de rand van een ravijn. Allemaal hadden we er één, werd ons verteld; maar je kon hem niet zien of zijn of weten dat het een ‘haar’ was, want ze waren geslachtloos. Had ik toen al vragen met biljarteffect kunnen stellen, dan had ik voorwaar gevraagd waarom ge ze niet zag. Met ouder worden weet je het toch al een stuk beter.  Je kan ze wel zien, het zijn de anderen…en hoe meer je er zelf één bent, hoe groter de kans dat je door het leven niet altijd wordt verwend als je teveel ongepast medelijden nog niet neutraliseren kan.  Het engeltje in anderen en hun door de eeuwen heen doorgegeven kwelduiveltjes, leren je dat wel.

11juli bijdrage : De ware betekenis van ‘volk’Groepen mensen, al eeuwen gebonden aan een bepaalde straat, streek, dorp en zo verder; die samen al tijden koude, regen en wind trotseren om voor eten en kroost te zorgen, getroost door de zon, daar waar het niet ondragelijk heet is.  Groepen mensen vaak uitgebuit door  andere groepjes mensen. Ook daar, net als op het persoonlijke vlak, groeiend naar inzichten. Volken zijn al zo vermengd dat scheiden zinloos is, de wereld zal meer één moeten worden als men zich op de gemeenschappelijke belangen baseert, uiteindelijk 1 natie.Scheiden Je belandt in andere verhalen, vaak met dezelfde inhoud, maar het blijft je eigen en dat van een vaak groeiend aantal anderen. De redenen ? Ontwikkelden zich al van voor je geboren was in weer andere verhalen van vroeger. Ouders hebben die je nooit ruzie zag maken, is zelfs geen garantie…want je riskeert met teveel vertrouwen en naïviteit en goodwill aan een relatie te beginnen, terwijl je wel verliefd wordt en toch de verhalen van de andere van vroeger en nu, niet kent of verkeerd doorkreeg.  Je hebt vaak nog niet door dat heel veel in het leven niet om nobele intenties draait.  Zij die dan weer opgroeiden met ruzie en scheidingsscenario’s, zijn dan weer soms te wantrouwig, minder genietbaar in bepaalde situaties.  Je kan er geen meetkundig juiste verklaringen en formules op plakken, op de subjectieve dingen des levens. Terugkeren naar al die roots kan heel pijnlijk zijn en daar kan je dan in blijven steken.  Laat ons gewoon maar vriendelijk met mekaar omgaan om vooruit te raken. 11/07/2009  http//achjadeliefde.skynetblogs.be

Vestas Engeland  sluit: Meer democratie in de economie Op het eiland Wight en in Southampton staan twee fabrieken de enorme wieken van windmolens produceren. Er werken 600 mensen in deze Vestas-fabrieken, ze zullen binnenkort allen afgedankt worden. Door de fabrieken naar de US te brengen, waar de aandeelhouders meer subsidies krijgen en minder tax moeten betalen kan men nog meer winsten maken. De mensen op het eiland Wight zullen op het vasteland moeten soliciteren. De regering Brown en andere door schandalen geplaagde partijen, hebben de mond vol van hernieuwbare energie en er gaan miljarden voor uitgetrokken worden, U kan raden wie de grootste voordelen daarvan zal mogen innen. Kan je eigenlijk anders verwachten van mensen die zelfs de tuinmeubelen in hun buitenhuis door de taxpayers laten betalen, terwijl ze toch al zo royaal verdienen ?  Maar daar gaat het niet om natuurlijk. Waar het om gaat is de willekeur waarmee niet alleen bankiers, maar ook sommige megabedrijven hun personeel voor de gek houden.  Waar het om gaat is dat regeringen nog niet in staat zijn om comforme wetgevingen voor bedrijven uit te werken.  Waar het om gaat is dat een deel van de mensen die dat allemaal al door hebben uit woede liever twee fascisten van de British National Party in het Europees parlement stemmen dan op andere partijen te stemmen die het sociale nog hoog in het vaandel houden.  Waar het om gaat is dat linkse mensen die al decennia in de Labourpartij militeren,al decennia tegengewerkt en gebrandmerkt worden als utopisten en zo meer.  Waar het om gaat is dat vakbondsleiders zich altijd maar weer tevreden stellen met hoge afscheidspremies, zonder zeggingschap te eisen in die hele delocalisatiepolitiek.  Wat kan je doen als je toevallig je job verliest in zo een fabriek ? Politieke eisen stellen, niet alleen economische. Contacten leggen met de werknemers in landen waar men onderbetaald is en niet meer aan de slag gaan tot dat men overal voor hetzelfde werk hetzelfde loon betaalt. Eisen dat men een uniform tax –en subsidiesysteem uitwerkt op internationaal vlak.  Je kan natuurlijk ook aan de slag blijven en de productie zelf verkopen, maar dan zal je op termijn het leger op je dak krijgen of moeten gaan concurreren met de buitenlandse werknemers. Democratie ? Als het er op aan komt is het veel meer dan ergens een bolletje te kleuren om de zoveel jaar.14/07/2009 dinsdag

 Vrijwilligerswerk. Tips. Vrijwilligerswerk...kan van alles betekenen...van de afwas doen tot en met je inzetten voor een aantal goede doelen, sociale bewegingen...gemeenschappelijke noemer is het onbezoldigde werk. Gewoonlijk steek je er nog meer in...maar de voldoening die er uit komt, dat is pas een menselijke waarde. Geld, dat is toch maar papier, inkt en metaal.  Begeleid wonen en armoede

 Reis naar de maan in 100 gedachten …543210…moest ik dit zo nodig doen ? De raket komt los van de lanceerinstallatie. Misschien vaarwel aarde, voorgoed. De laatste trap is afgegooid, de zwaarte kracht al overwonnen. Binnen drie dagen zouden we met zijn twee op de maan moeten staan. Het raam dat op de aarde uitgeeft staat gelukkig niet open. Dag blauwe planeet met de bruine aarde en de witte wolken. Zo klein ondertussen. De vaak grauwe strijd daar beneden, gewoon om te overleven, terwijl dat geen probleem meer zou mogen zijn. Om de zin van ’t bestaan te beleven en te achterhalen, om dit alles te delen, zinvol te maken, daarom leven al die mensen daar beneden.  De maan komt dichter. The Eagle cirkelt wat rond de maanblok en wij, wij dalen weer met zijn twee naar weer een andere stoffige zee der stilte in dit kraterlandschap. Ik daal de trap af, weet niet zo direct een boodschap voor de mensheid te verzinnen.  “Hee, daar beneden, met een propere lei beginnen”, lijkt me niet zo’n goed idee.  Zeker niet in de oorlogsgebieden waar wraak misschien nog teveel harten nog verziekt.  Zeker niet in politieke middens op topniveau, want de spelletjes schaak om macht en grondstoffen en controle zijn stukken plezanter dan een spelconsole. Zeker niet voor stadsbewoners in metropolen, die maar met de wagen blijven ronddolen en stilstaan en dat met die prachtige metro’s in de pijpen van de kegelbal daar beneden. Ook niet voor de baas van Porsche die, (men ging daar in knippen,) er nog met 200 miljoen frankskens tussenuit mag glippen. Niet voor de werknemers van GM en Chrysler die meer van een nationalisering hadden verwacht, dan gewoon hun baan te verliezen. 

Nee, ik zet de stap en zeg…”hee, daar beneden, tijd om te kiezen voor de aarde als gemeenschappelijke woning”.  Mensela in ’t Latijn. Ooit nog een theatermonoloog met de titel ‘Kiezen voor Mensela’ geschreven.  Het podium in een veel te kleine zaal, beeldde alle continenten uit, gescheiden door blauwe verf. Op ieder continent een fruitbak, waarop het enige, altijd anders geklede personage de geschiedenis van de sociale strijd in bijvoorbeeld Europa, uit de doeken deed. Ook nog ergens op deze blog te vinden. Met genoeg middelen moet er nog wel een megavoorstelling met echt water en grote podiums van te maken zijn.  Maar hier, van op de maan, telt dat ‘mega’ niet meer als je de aarde zo schijnbaar ziet hangen, terwijl ze net als alles in beweging is; onze sterren en planeten, onze harten en ons trachten naar spontane, niet opgedrongen spiritualiteit.  Het is de boodschap die telt. Spijtig genoeg is ‘een boodschap brengen’ niet meer zo in…vooral entertainen telt, met genieten, als enige opdracht. Je moet eens even hier komen staan om te beseffen dat er inderdaad meer onder de zon is.  Al kan het beneden natuurlijk ook, vertrekkend van  momenten dat je tussen de razernij of de knopen door naar wat stilte verlangt.  Wie een rustig plekje weet, koester het met anderen. Dit maanlandschap is één gigantische zee van stilte, toch zou ik er niet willen wonen, ik ga hier wat rondhuppelen en stenen rapen en dan maar rap proberen terugkomen.  Dan kan ik mijn jongste tip van een lezer, een zorgzaam ecologisch aardbewoner, op mijn blog zetten : hoe zelf je electriek te maken :24/07/2009 donderdag

De liefde, een biljarttafel met cols Aan ieder koppeltje gaat, net zoals aan de aarde, een hele voorgeschiedenis vooraf. Op het moment van samenkomst zijn de teerlingen in menselijke feiten eigenlijk al grotendeels geworpen.  Verder zetten wat voorafging. Aantrekking en versmelting van tegengestelde en bijna identieke polen, op weg langs dalen en bergop en af. Het verleden, het heden, de buitenwereld soms bepalend medebepalend voor afhaken en weer opnieuw beginnen. Net zoals de bigbang en vulkaanuitbarstingen en erosie…krijgt men dan, als de druk te groot wordt en het schijnbaar zinloze wordt benaderd…het uiteengaan van de elementen soms.  Allen op zoek naar zoveel mogelijk innerlijke rust, onvermijdelijk in interactie met de dalen en pieken van zichzelf en de omgeving.Elementen willen weer bijeenkomen echter en het verhaal begint opnieuw met dezelfde componenten en andere personages in andere of dezelfde rollen. Een panoramisch overzicht op het geheel der pogingen van velen, pogingen tot zingeving; dat zal wel de bedoeling zijn.  Protonen, Neutronen, Electronen…het eeuwige spel van verschillende soorten ladingen en het evenwicht en evenwicht zoekend, het begon al van bij de straling na de bigbang, toen het eerste atoom nog moest worden gevormd…en eindigt meer dan waarschijnlijk weer tijdelijk met de alle weer samengekomen straling vóór de eerstvolgende nieuwe bigbang.  De reis van het groeien van wijsheid, bepaalt door iedereen zijn en haar weg.  Soms tragisch, soms komisch, soms beiden…als alles één is, is volledig scheiden onmogelijk.

Hoe groter je interessen en bereidheid van wie je bent echt te willen en kunnen bleven, hoe beter je het nu leert sturen.  Emoties zijn daar een belangrijke leermeester(es) in.  Ze leren ons dingen in fasen, die we alleen kunnen bijsturen als we het allemaal zeker begrepen hebben...en weten wat we willen...op dat moment kunnen we vanuit een evenwicht echt handelen of besluiten niet of nog niet te handelen...met het geloof en de hoop dat het dan positief uitvalt voor jezelf en anderen. Weinigen kunnen voor anderen aanvoelen wat nu voor hen een positieve richting kan zijn...toch liggen de meeste antwoorden in onze kleine en grote omgeving voor het grijpen ...als we het zoeken tenminste niet hebben opgegeven.-  foto : Er zijn zo van die dagen dat je eens bij mekaar moet komen als vrienden en kunstminnenden, om bijvoorbeeld naar gedichten en zo te luisteren en de natuur in al zijn eenvoud en magistraliteit tevens, te proeven; ervaringen uit te wisselen, een boekje te lezen, te schilderen(letterlijk en figuurlijk), naar muziek te luisteren, enz... mens te zijn onder mensen. De hectische moderne samenleving gunt ons weinig tijd hiervoor, de één al meer dan de ander...onder het motto verdeel en heers. Heb je door samenlevingsomstandigheden vrije tijd, doe er iets zinnigs mee. De mens in groepsverband is veel socialer dan men denkt, maar krijgt de kans daar niet altijd voor omdat de fabriek dicht moet om een paar procenten meer winst te maken bijvoorbeeld. Met dank aan de sponsor van het gastronomische en culturele evenement (via mijn link 'Aarschotse Kultuurkenner(s)' op de door de plaatselijke poëten gehuldigde en sponsor Wim's blog tikken)...en aan de talrijk opgekomen, voor de gelegenheid zeer relaxte mensen.

Collectieve  samenleveningen in oudheidAlle Menschen wirden Brüder ! Volgens het artikel in de link, zouden er van 7000 tot 4000 jaar voor Christus in Anatolië en de Balkan voor die tijd heel progressieve samenlevingen bestaan hebben. Gedurende die periode zou er hoegenaamd geen sprake van oorlog geweest zijn in die periode. Hoe men er achter kwam dat er ook geen uitbuiting en discriminatie van vrouwen zou geweest zijn, leest U via onderstaande link.Terug naar nu in een paar seconden.  De mensen van Opel zijn met vakantie en zullen waarschijnlijk wel de knip op de beurs houden bij de onheilsberichten over hun vestiging in Antwerpen.  Men heeft ons echt gewend gemaakt aan het feit dat het normaal zou zijn dat aandeelhouders omwille van het feit dat ze een paar percent meer winst kunnen maken, fabrieken mogen sluiten. Men gewend ons aan het feit dat Porsche miljarden verlies maakt en toch superbazen aan de deur mag zetten met miljoenen aan ontslagpremie. Doodgewoon moeten wij het allemaal vinden dat miljoenen jonge mensen in Europa geen baan hebben en dat banken over kop gaan op ons kap.  Van alle huizen die er staan, hebben ze via onze leningen bovendien dikke precenten verdiend en ons verplicht verzekeringen laten betalen. De Staat, dat zijn wij, maar wij beslissen niet over dergelijke dingen, wat we ook al weer de logica zelf moeten vinden van Big Brother. Er zijn natuurlijk landen als de VS, waar het nog erger gesteld is en een president ten strijde kan trekken zonder veel inhoudelijke goedkeuring van zijn parlement…maar als er een sociale maatregel moet tegengehouden worden, vindt men er wel genoeg stemmen om de wetsvoorstellen tegen te houden.  Kleinere boeren moeten het normaal vinden dat ze al van in de jaren zeventig van de twintigste eeuw van tussenuit gebonjourd worden. Jongeren mogen gewoon blij zijn met hun nepstatuten en hun lonen die hen zoveel goedkoper maken dan oudere werknemers. Die oudere werknemers worden zoveel mogelijk geweerd en via het terugdraaien van het brugpensioenstelsel belanden ze in een goedkoper stelsel, de D.O.P.Kleine zelfstandigen moeten het gewoon vinden dat ze de laagste pensioenen hebben en zodoende wordt de verdeel-en heersstrategie toegepast tot in het absurde. Terwerkstellingsgraad in  België : 67%.  De uitgerangeerden worden dreigen de nieuwe schimpgroep te worden, want hun aantallen en statuten groeien. Naast ‘de Walen’, de ‘vreemdelingen’, de ‘doppers’…te pas en te onpas bovengehaald in gesprekken van hoog niveau, om aan te tonen dat ‘het allemaal luierikken zijn’. Verdeel en Heers, natuurlijk. Wij bepalen het spel niet, en dat zouden we ooit toch wel eens gedaan hebben, produceren en gelijkmatig verdelen. Ehwel, ehwel, er is nog hoop :

wereldregering in plaats van nationalistisch gezever

            We zouden onderhand wel moeten weten dat het nationalisme de bedoeling heeft van mensen tegen mekaar op te zetten.  Neem nu België.  De echte redenen om meer bevoegdheden te willen voor beide landsdelen is het feit dat de klassieke politieke kaste nog meer postjes geroken heeft en dat men de werkelozen bijvoorbeeld vlugger wil kunnen van de dop gooien in Vlaanderen dan in Wallonië.  De media van rechts hebben het klimaat van deze vormen van gulzigheid op de kap van anderen kundig voorbereid om de de koek die men opdient bij meer en meer mensen binnen te krijgen.Aan onze nieuwe pastoor !Bienvenido Padre !    Nee, dit is geen mail vanuit je geliefde favellas in Argentinië van weleer, maar uit Aarschot. Uw allereerste mis, voordat je ingehuldigd werd nog, was ik de eerste die U buiten een hand gaf en U wou aanmoedigen door te zeggen dat U vele talenten had. En nu zal ik maar JE zeggen, en omdat je maar zeven jaar ouder bent dan ik, zal je het huidige tijdsklimaat wel beter aanvoelen dan de hele oude pastoors die de parochie nog verder versleten heeft. Alé, ik hoop dat je zin voor humor hebt en hier kunt mee lachen. Ik ben er nog voor een paar misdienaar geweest, een oudere misdienaar leerde me aan de wijn te zitten enzovoort. Ik onthoud vooral van U dat U schwung in de mis wil brengen. Vaak gaat U mij niet zien, daar ik nog weinig in mijn geboortedorp kom, gewoonlijk voor een mis van familie of iemand die ik gekend heb en meestal om mensen daar een plezier mee te doen.  Mijn filosofie is van af en toe, hier op een boogscheut van Scherpenheuvel-montaigue al eens een kaars te branden als ik veronderstel dat iemand dat nodig heeft. Als dat al werkt,  hier dan ook wel. Een oud nonneke die in China en Indonesië werkte, schreef me ooit dat ik me nog voor nobele taken zou inzetten, omdat ik als jong gastje in een brief naar haar missieadres veel geloof in de mensheid liet blijken. Ze schreef ook dat in haar tijd mensen zoals ik pastoor werden, maar dat zag ik helemaal helemaal niet zitten gelukkig. Ik heb boeken van alle godsdiensten en er zijn mooie teksten wel overal te vinden, evenzeer als zeer reactionaire. Wat de Bijbel betreft heb ik een voorkeur voor bijvoorbeeld Jesus van Sirach, wiens kleinzoon zijn teksten in Egypte vertaalde. De gnosis-werken zijn ook vaak poetisch verbluffend. Soms schrijf ik op mijn blog al eens iets over godsdienst zoals toen  ik bijvoorbeeld een vergadering over de authenticiteit van Dan Browns Magdalena-boek heb bijgewoond, je verneemt er altijd wel interresante dingen en leert de kwakkels ontmaskeren.  Maar in feite heb ik meer aandacht voor iedereen die NU binnen of buiten een godsdienst met geloof bezig is. Als leek of als ambtsbekleder van een kerk, doet er niet toe.  Daarom ook dat ik via mijn linken ondermeer de  homepage volg van MO (zie mijn linken) waar ontwikkelingshelpers van de verste uithoeken der aarde je op de hoogte kunnen houden van wat er zowat overal gebeurt. Dit zal je omwille van je missieverleden zeker ook interesseren.  Ik schrijf je dus omdat je in elke bus een papiertje gestoken hebt, of laten steken, met de tijding dat je er klaar voor bent eigenlijk, daar komt het op neer. Nooit gezien, een pastoor die zijn beide telefoonnummers en mailadres én adres aan iedereen opgeeft...met de boodschap 'steeds welkom'. Vandaar dus.  Het zou wel eens kunnen dat je met die invitatie in de problemen gaat komen. Misschienstaan alleen de hongerigen en daklozen binnenkort voor de deur, hoewel dat in onze kontreien minder waarschijnlijk is dan waar jij gewerkt hebt en vindt je na een tijdje dat er teveel van je karige salaris geprofiteerd wordt. Hopelijk staan er meer voor de deur die, om het in de woorden van U werkgever te zeggen...hongeren en dorsten naar het woord van 'de Heer'. Hoe ik over die terminologie denk, ga ik U niet uitleggen hier, JE kan altijd terrecht onder de categorieën filosofie en religie op mijn blog als je eens een artikel wil lezen. Ik wil U ook graag bij mij ontvangen als U daar ooit eens de tijd voor zal hebben, gezien er minder en minder collega's in de branche zijn. Als dat zo voortgaat, is de Camillevan de Jehovah's vrijdags met hun vijven 'sterker' dan Uw aantallen, die, naar ik heb vernomen, door migratie van Uw vorige parochie eensklaps in mijn vroegere woonplaats verdubbelt zouden zijn. Van 25 naar 65 of zo. Ik hoop nog altijd dat je met mijn schrijfstijl kan lachen en mij niet op de lijst 'in de ban te slagen figuren 'gaat zetten, daarvoor bent U wel te modern denkend denk ik. Genoeg geschreven voor vandaag. Meer valt er niet te vertellen op dit uur. Je kan hetgeen waarin ik en anderen geloven terugvinden op mijn blog   http://filosofischverzet.skynetblogs.be  en nu ik toch zinnige publiciteit aan 't maken ben ook via de hompage van skynet Belgacom, Nieuws en SpSport klikken en dan helemaal onderaan, de columns. Wie weet kan U ook geen gastpreek posten via mijn blog...wie weet wordt U niet een dag de eerste Belgische Paus, die de hele kerk moderniseert of zo. PS. Als je echt iets zinnigs op mijn blog moest vinden, mag je het altijd gebruiken in je eucharistieviering.   29-30/07/2009

Verwittiging voor onze OgenOgen. Geen gen dat O noemt, maar bezielde organen waarmee we niet alleen de wereld, maar ook het uiterlijke en soms ook het innerlijke van de medemens waarnemen. Een lange reis hebben ze achter de rug. Bigbang,straling,atoom...cel...eigenlijk waren ze er al immer bij. We staan er niet meer bij stil. De evolutie ontwikkelde ze, omdat haar schepselen zich meer en meer bewust zouden worden. Eerst gebruikten we ze vooral alleen om ons te voeden en verdedigen. We leerden er ook mee schrijven en daarna lezen. Het duurde eeuwen voor we wisten dat het ei er vóor de kip al was. En toch is dat nog te moeilijk voor sommigen. Onze geest heeft onze ogen nodig om in andere dimmensies te voelen en denken...alhoewel, als je blind wordt of blind geboren wordt, is er ook al heel veel mogelijk. Net als onze oren de dag van heden vroeger verslijten van een een dosis overgeluid, zo vuurt de media overvloedig beelden op ons af, met een snelheid die ons bevattingsvermogen te boven gaat. CNN, AlJaeera, de VRTsoms  enz... waarom soms die race van beelden om iets te illustreren ? Het lijkt wel een propagandadoctrine. Men brengt oppervlakkig verslag over een bepaald probleem, via een documentaire en hups af en toe volgt er tussendoor een mitrailettevuur van beelden die je verplichten van even niet te kijken als je nog normaal nadenken wil. Net alsof je op het einde van een uiteenzetting de zin om bij de wortels van de problemen door te dringen, absoluut moet ontnomen worden.  Knock Out door moderne beeldenstorm in de zoveelste minuut. We matten de kijker even af en vervolgen met weer wat momentopnamen van hoe triestig het met die daar gesteld is, zonder veel aandacht aan het waarom te geven.  'Dagelijks Nieuws brengen over', mag niet gezien worden als een soort berg die dagelijks aangroeid en waarvan alleen het topje belangrijk is. Geschiedkundige en filosofische duiding over wat er onder die toppen zit, bllijft enorm belangrijk en wordt de dag van vandaag verwaarloosd. De opkomst van het nazisme is bijvoorbeeld in de jaren dertig nooit in de grote media gepresenteerd als een machtsgreep van het financiewezen en het grootkapitaal om in de hevige crisisjaren van destijds een herhaling van de revolutionaire situaties van het Duitsland van na de eerste wereldoorlog te voorkomen. Toegegeven, zelfs nu hoor je dit bijna nooit zeggen, behalve in meer gespecialiseerde middens.    Ook nu vandaag lezen mijn ogen bijvoorbeeld dat sommige jongeren vinden dat zondagswerk, nachtwerk en een meer dynamisch uurrooster meer jobs voor hen kunnen opleveren; biovoedsel niet gezonder zou zijn en ontwikkelingshulp nefast. Dank dank ik mijn ogen voor hun inspanning en hou hen up to date en laat ze bij dergelijke berichtgeving wat tijd uitsparen door hen naar andere dingen laten te kijken. Een volgende keer laat ik ze dan over bepaalde krantenkoppen springen of ik zap of surf verder.   Misschien hou je ze ook fit, niet alleen door ze laten dicht te vallen, maar door ze op tijd en stond eens te troosten om een deel van al hetgeen er via hen aan jezelf aangereikt wordt. De vis zonder ogen, had ook al een bewustzijn dat zich vertaalde in lichtgevoelige cellen, stammoeders-en vaders voor het oog.  Het bewustzijn wou aan land, het reptiel stond aan zijn kant. Ogen om te kijken...de kroon op het werk van de evolutie naar dierenbewustzijn toe. Ogen om te zien, te beschouwen en te stralen volgden. Afzonderlijk bestaan kon minder en minder, we werden samenleving...met een hele geschiedenis van hierarchiën, evenwaardig aan onze algemene bewustzijnsgraad. Help U ogen steeds meer aan interessante en leuke dingen om door te geven.31/07/2009

Herdenk het leven Herdenk jouw leven, het leven; op de plaats waar je je nu bevindt. Een leven boordevol met andere mensen erin. Andere mensen die deel uitmaakten, uitmaken, van één grote estafettewedstrijd, die begon toen alle elementen van de ogenschijnlijk geestloze natuur, samenwerkten om de eerste levende cellen te kunnen laten geboren worden.  Ondertussen zijn ze nog met weinig, de jagers en diegenen die in primitieve stammen samenleven.  Op bloedige en sinistere wijze, smeedde de jacht op geld en macht, de wereld aaneen.  Aangezien het niet kon verhinderd worden, moest het al gebeuren.  Alhoewel alles is veranderd, is er veel hetzelfde gebleven. Nog altijd zijn we om te kunnen overleven, verplicht van het grote spel mee te spelen, volgens de regels die ons door onze gezamenlijke geschiedenis zijn doorgegeven. Niet iedereen op deze planeet, heeft al het recht op een menselijk aandeel in de productie en distributie van alles wat er nodig is om een beetje menselijk te leven. De middelen om van deze wereld een waar paradijs te maken, werden vorige eeuw aan wapens en door speculatie verkwanseld…en het gaat maar door. Het welvarendste deel van onze medewereldbewoners bleef relatief kalm, want zo goed had een groot deel onder hen het nog niet gehad. Het armere deel van de wereld installeerde zijn eigen door speculatiewetten gedomineerde staten op de tronen van het zuiderse deel van de aarde en toen bleek dat wat voor socialisme moest doorgaan toch niet zo een rijkdom produceren kon, liet de armere wereld zich vangen aan hoe de oliebezittende elites wilden dat de Koran moest worden geïnterpreteerd of zich vastzetten door schulden die aan banken moesten worden afbetaald. Nooit meer oorlog, bleek een wensdroom. De beschaafd maffia regeert voor een groot stuk nog altijd de wereldpolitiek. Meer en meer barbaarse terreurmethoden gebruikt door staats-en privébenden, vechtend om de controle over de economie.  De gewone zelfstandige werkmens of diegene die nog altijd van een loon of vervangend inkomen afhankelijk zijn, dansen nog steeds mee in de gesloten rijdans van het superwinstsysteem.  Dit gezegd zijnde, laten we dit hoofdstuk even afsluiten, zo niet kunnen we het niet hebben over de andere kant van het bestaan.  Laten we bij dit korte stuk over het herdenken van het leven; ook eens even stilstaan bij het doel dat ‘leven’ nog zou kunnen hebben, buiten de strijd om sociale rechtvaardigheid om. Laten we het soms ook hebben over wat we hier van mekaar op persoonlijk vlak kunnen leren.  Over die ene grote levensboom met eeuwenoude ringen en miljarden jaren oude wortels; waar wij de steeds opnieuw ontluikende en vallende en verrottende bladeren van zijn.  Waarom die kringloop, naar waar die kringloop ? Die kringloop van schijnbaar dood naar leven en terug, van mineralen en  zoveel andere elementen meer, naar biologisch leven en terug naar mineralen en straling in plaats van naar af, naar het onbestaanbare ‘niets’. Nooit zullen we alle vragen volledig kunnen benatwoorden, want we missen stukjes van de puzzel…maar die stukjes herkennen we in de feiten en mensen om ons heen…of we herkennen ze juist niet meer, om redenen die weeral eens een bepaalde tijd in onze levens nodig hebben om te worden achterhaald.  Zoals je ziet, op tijd het leven eens herdenken is best nuttig qua beleving van alles waar je niet alle dagen bij stilstaat.  Octo 1augustus2009zaterd.

Blijven Bedenkingen Bouwen verhoogt weerbaarheid Een dikke vijftig en veertig jaren geleden, begon ik aan een ontdekkingstocht. De wereld was al wel verkend en hij bleek tegelijk simpel en complex in mekaar te zitten. Voor een dikke ronde sik (kauwgom), had je een groot stuk metaal met een gaatje in het midden nodig, ‘geld’, noemde men het. Voor een pak slaag moest je zo’n geldstuk nemen en betrapt worden nadat je het zonder vragen genomen had. Was je een zoon van zelfstandigen, dan moest je in je vrije tijd heel hard werken, terwijl andere kinderen konden shotten en ravotten. Ging er iemand dood, werd hij nog in zijn eigen huis opgebaard, want begrafenisondernemers, waren nog geen multinationals. Nu mag je, zoals in Leuven nog geen schop aarde meer zelf op de kist werpen en vindt haast niemand het nodig om nog een bloempje op de neergelaten kist te werpen, zo haast men zich naar de koffietafel…waar vreemd genoeg, hast niemand meer over de overledene spreekt. Zalig erfgenamen die geen ruzie om het achtergelatene maken, want die snappen er helemaal niks van.  Maar ja, wat er nu eenmaal ter evolutie van de menselijke karakters gebeuren moet, gebeurt nu eenmaal.  Alle vragen die door mij aan onderwijzers en pastoors werden gesteld, kregen altijd wel een antwoord, …niet altijd heel bevredigend en vaak nieuwe vragen oproepend. Waar men die antwoorden  dan wel vandaan had gehaald, was mij ook niet altijd duidelijk.  Veel touw kon ik niet knopen aan die visie van alle doden die op de dag van het laatste oordeel uit hun graven gingen komen. Ik ben dus noodzakelijkerwijze meer in mezelf gaan geloven en hopen. Wat was, zo vroeg ik me af, de zin van het bestaan, buiten al dat gewerk om centen en de ‘dood’ die ik bijvoorbeeld in essays en theaterstukken, met hulp van de wetenschap ‘dood’ verklaarde, om ?Gedreven betrad ik de paden der wetenschap en kon dus,geleidelijk, hopelijk de eerste helft van mijn leven, op meer en meer vragen een antwoord geven. Voor diegenen die mijn theoretische uitleg te moeilijk vonden, schreef ik al eens een gedicht, een theatermonoloog, enkele romans, brieven of korte verhaaltjes. Was er veel oorlog en sociale onrust, spitste ik me meer op de geschiedenis en actualiteit toe dan op psychologische studies en items, dingen  die me dan weer meer aantrokken toen ik merkte dat mensen meer met emotionele dan met sociale problemen bezig waren. Ook op dat vlak was er een voortdurende wisselwerking tussen theorie en praktijk waar uit te leren viel.  Zoveel, dat je er best niet alles van onthoudt, want het leven zet niet altijd aangename scenario’s in de steigers en niet iedereen kan niet alle ‘waaroms’ en waarvoors’ in zijn eigen leven aan.  Een mens moet altijd verder immers, en gelukkig is de mens die weet dat wanneer de liefde voor de medemens geduldig is, dat die dan op termijn zijn of haar vruchten draagt. Ook een beetje filosofisch met de mensen omgaan en hun diepere zelf leren kennen en er al relativerend kunnen mee omgaan, helpt al wel eens.  De andere praktijk, de opvoeding van kinderen, was er destijds dan ook nog dagelijks, jaar in , jaar uit weer, om me eraan te herinneren dat je daar zeker nog het meeste uit de praktijk leren kan.  Natuurlijk zijn er dingen waar een mens niet altijd aan uitkan. Als het om persoonlijke, menselijke contacten gaat, zie je onder invloed van steeds wijzigende omstandigheden , steeds weer dat mensen hoe dan ook het negatievere tussen hen achter zich willen laten, breken met het donker, op naar het licht-ere. Het zwaardere van anderen en jezelf lichter maken, de ontstane vreugde delen. Je kan  dit niet altijd met je verstand alleen. Het hart en de geest in zijn totaliteit werken ook langs andere wegen. Als je honderd bomen hebt, kan je die in rijen van tien planten, of je laat de bomen op een braakliggend, ontboste grond, zelf het werk doen om te beslissen waar ze naar het licht zullen zoeken…nooit zullen ze in rijen van tien staan…zo een manier van denken is goed voor mensen in een koekjesfabriek misschien, maar zuiver persoonlijk, kom je er niet ver mee om mensen in hokjes in te delen en op voohand te oordelen en veroordelen. ‘Voedsel voor de Geest’, het leitmotief van filosofisch verzet, is in onze maatschappij voor te veel mensen iets bijkomstig aan het worden. We riskeren alleen consumenten te worden, wezens zonder eigen mening en gedachtengoed…zelfs de weerbaarsten onder ons. Net zoals je met van die straffe lantaarns in het donker kunt schijnen, kunnen we best af en toe ons licht eens laten schijnen op al wat er in onze grote en kleine wereld op ons afkomt. Weerbaarder worden verhoogd de immuniteit tegen een aantal kwakzalverijen en is biologisch ook wel heel gezond als je tenminste de kunst onder de knie of maag krijgt, van je niet teveel aan dingen en mensen te ergeren. Doe je dat toch, dan heeft dat vaak wel een reden, waarvan je als je ze door hebt, ook zelf beter van kan worden.  Octo 3/08/2009 mondaymonday.

http://blogfilosoof.skynetblogs.be  overkoepelende blog voor 24tal blogs 56 filosofische essays : http://deblogfilosofen.skynetblogs.be


hoofdblog uitleg wereldleed    400 columns

stemblog programma & projektverkiezingenhttp://dichterbijdeziel.skynetblogs.be  artikels & linken voor spirituele zoekers

http://fotofilosofie.skynetblogs.be  woord Octaaf en beeld Thea

http://heerlijkoverliefdepennen.skynetblogs.be  artikels & linken rond gevoelens


http://talespoemsessays.blogspot.be  artblog based on writings

http://blogfilosoof.skynetblogs.be  overkoepelende blog voor 24tal blogs/ blogroman ‘het voortijdig testament’ / 56 filosofische essays : zin & wereldbeeld  latest and to be continued http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be  and Philosophical Resistance Facebook      Ach mens !

Weet je nog hoe we destijds lang vóór de kip en lang vóór het eerste ei en het eerste atoom, als alle gezamelijke energie in één basispuntje samenwoonden ?  Ons huisje was het kleinste ietsiepietie groter dan nul...en bij het benaderen van niks zou het zeker ontploffen...want iets zonder zin, iets zonder inhoud...weet je wel...kan niet bestaan.

Weet je nog hoe onze oervorm van leven miljarden jaren geleden weer opnieuw...voor de hoeveelste keer... met componeren begon ?  We geloofden als pure straling nog stellig niet in de dood, niet in nul en niet in spoken.  We zaten gewoon vol energie, vol straling, we waren gewoon licht dat eeuwiglangzaam met hoogten en laagten, vertragingen en versnellingen weer eens opnieuw aan het eerste atoompje materie werkte. 

We konden het gewoon weer niet laten...toen het heelal na onze vorige belevenissen weer tot één punt in mekaar was geklapt. Als gebundeld licht voelden we mekaars voorbije belevenissen en konden niet anders dan weer eens via de grootouders van de electriciteit en het magnetisme, via de zijnsstroom van ervaring en kennis, weer eens aan een nieuw avontuur te gaan bouwen.

            We hebben dus op een ongeloofelijke, niet zomaar toevallige, maar soms wel zeer bewuste manier de aarde ontworpen.  De eerste tien sekonden na de oerknal waren echt dé ejaculatie aller tijden...jullie laten ze trouwens nog regelmatig in miljarden tonen nagalmen.

Maar zelfs toen we vijftien miljard jaren later onze lieveling, de aarde, ons superei hadden geövuleerd...was het werk nog niet af.  Er moesten celletjes en hele wezens worden gevormd...en ook natuurlijk  wij...de mens.  De eerste prachtige documentaires die we er nu over maken vallen spijtig genoeg in een tijd dat die wereld van ons weer eens aan de strijd om grondstoffen en bezit dreigt ten onder te gaan.  Sommigen onder ons proberen dat natuurlijk te verdoezlen en zeggen dat het een strijd tussen rassen, talen, godsdiensten en naties is.  Bang als ze zijn om hun plaats onder de zon te verliezen, maken ze er in hun proces van onderwerping van de rede en de menselijke verbeelding een bloederige

bedoening van.  Ze slepen ons mee in hun achterhaalde praatjes.  Ze misbruiken soms zelfs de grootste wijzen die ooit onder de  mensen leefden.  Wordt het geen tijd dat hun onderdanen uit de gezamelijke wijsheid totnutoe een bruikbare, echt menselijke wijsheid distileren ? 

            Wat houdt ons mensheid nog zoal verdeeld ?

We kunnen het leven toch verklaren zonder mekaar in de haren te vliegen...dan gaan we mekaar toch niet naar het leven staan in verschillende soorten uitleg over de dood ?  We vallen toch weer uiteen in materie en straling en straling...dat weten we nu toch...is een 'beginmaterie' met totaal onvernietigbare kracht...de bundeling van het al.  Bovendien leven we dan nog eens  naar de anderen of sommige anderen biologisch vertakt door omdat we nu eenmaal komponisten zijn.  Iedere generatie opnieuw proberen we via de nieuwe formules die we allemaal zijn...van onze negatieve emoties af te raken. 

'Bestaan' is dan ook mekaar op de meest uiteenlopende manieren aanvullen.  Eigenlijk zijn we miljarden persoonlijke versies van het "er zij licht in de duisternis"...van onze begindagen.  Alhoewel we onze beurt zullen moeten afwachten om te weten hoe het ons als zuivere straling zal vergaan...of die toestand dadelijk na de dood ingaat of eerst echt begint als het heelal weer één punt wordt...en we weer eens vijftien miljard moeten wachten om nog eens als een lichaam kunnen te verschijnen...wie zal het zeggen ?  Een beetje mysterie moet blijven.Laten we toch hier op aarde toch maar ons best doen om 'echt' en niet 'zogezegd' mens te zijn...misschien wordt onze overblijvende straling dan wel rechtevenredig gelukkiger...energie die dan misschien weer door anderen kan worden gebruikt.  Misschien daarom dat we al eeuwen tot onze voorouders 'bidden'..., misschien vereist hun verdere groei naar bewustzijn ook onze medewerking...zoals dat bij leven al was.  Niet alleen het 'hier en nu' kan zalig zijn...die evolutie stopt wel nooit.

            Veel van wat er nu bestaat, kon men zich vroeger amper voorstellen.  De mensen die in de stammenverbanden van vóór de feodaliteit leefden, wisten weinig over hoe het leven als slaaf of pachter zou zijn.  Ook het omgekeerde is waar...want veel is relatief...wij beseffen maar al te weinig hoe veel slaaf we van deze op geldgewin gebasseerde maatschappij zijn.

Ons systeem staat of valt met het al of niet 'winstgevend' zijn van onze aktiviteiten.  Hetgeen trouwens niet alleen vooruitgang, maar ook achteruitgang en instandhouding van armoede en oorlog met zich mee bracht. Hopelijk komt eens de dag waarop ook de manier waarop we onze leiders verkiezen veranderd.  Waarom geen internationale verkiezingen in twee ronden bijvoorbeeld : in de eerste ronde zouden de bewoners van deze bol een programma van mensenrechten voor de hele wereld kunnen goedkeuren : recht op een defig, ecologisch verantwoord en gestandardiseerd inkomen voor iedereen, afbouw van legers en armoede,... .  In een tweede ronde zou men dan de dirigenten voor zo'n programma op projektlijsten in plaats van op partijlijsten kunnen kiezen : projekt werk, projekt veiligheid, projekt telekom...enz...misschien zou er dan ook meer omwille de kennis dan de opbrengst van zaken geregeerd worden.

            Wat nu onze overige, diepmenselijke 'problemen' betreft.  'Doe niet aan een ander wat ge zelf niet graag hebt dat U overkomt', lijkt toch zo geen slecht uitgangspunt.  Als je tegen die stelregel handelt immers, ontwikkelt zich een moeilijk stopbare dominoreeks van akties en reakties die zelden iniets positiefs uitmonden.

Ook de liefde in al zijn gradaties is een prachtig instrument maar toch nog een aan die grondregel onderworpen iets.  Sommigen vinden zelfs dat als ze in hun leven 'maar' één of een paar partners hebben gehad, dat er dan 'niet veel in hun leven is gebeurd'.  Moet je in elk dorp van de wereld geweest zijn om iets van deze aarde te snappen...moet je de hele taart gegeten hebben om ze te kunnen smaken ?  Als je een vriend of vriendin, echtgenoot of hoe dat je die 'wie' ook noemt kent, en je wordt er niet nerveus van en je vult mekaar aan...prijs jezelf dan gelukkig...en volg de wegen van vooral het hart maar ook de rede en vraag om kracht als je die ontbeert...de 'intuitie' die bijna uitsluitend als een soort halfverborgene in alles leeft zal je zo als een soort heilige geest begeleiden.  'Heilig', was dat niet een ander woord voor 'eenmakend'...de eenwording van straling (geest) en 'materie'...?  Blijf rechtvaardig en standvastig...zeker zolang we als mensheid al die wetten en het geld als ruilmiddel nog nodig hebben en rechtvaardigheid nog altijd niet de evidentie zelf is. 

DIT WAS Het voortijdig testament Deel I  .HIERNA VOLGT  filosofische achtergronden  SOMMIGE ESSAYS ZIJN AL OPGENOMEN  IN DE COLUMNS VAN FILOSOFISCH VERZET HIERBOVEN EN MOET JE DUS HOGER GAAN ZOEKEN indien je alleen dit boek het, via net http://deblogfilosofen.skynetblogs.be  een vraag wordt filosofisch wanneer ze ineens het juiste paswoord lijkt te zijn om een deel van een systeem naar waarheid en wijsheid kunnen te interpreteren...en al dus een nakende leegte opvult      Octaaf Coeckelberghs


Geen opmerkingen:

Een reactie posten