woensdag 25 april 2018

R)Theatermonologen
Wereldgenoten,Mijn werk bestaat uit vijf delen en behelst iedere vorm van literatuur, zoals het deel 'filosofisch verzet' voornamelijk columns tussen 2006 en 2010 geschreven voor de dagelijkse hoofdpagina van Skynetblogs. Er zitten ook een aantal essays tussen over wat er met onze democratie internationaal aan de hand is tussen , en vooruitkijkend enkele denkoefeningen rond het democratisch gebruik van de telematica naar de toekomst toe.  Dat deel dus, Filosofisch Verzet, 370 A4 pagina’s, is ook een getuigenis van hoe de grote media de dagdagelijkse gebeurtenissen internationaal heeft gemanipuleerd en een ervaringsverslag van mijn jaren werking in de Telecomsector, tegen de privatiseringsrage destijds. Nog altijd zijn dezelfde mechanismen om bewustwording tegen te gaan werkzaam. Nog steeds heeft de meerderheid van de bevolking niks te zeggen over deelname aan oorlogen, militaire reconversie, eenvormige, eenvoudige en internationale sociale statuten en gestandaardiseerde eenvoudige taxatiesystemen.http://hetvoortijdigtestament.skynetblogs.be  wegens obstuctie van Proximus uit winstoverwegingen vervangen door https://deblogfilosoof.blogspot.be/  met actueel werk en archieven, is raadpleegbaar via internet (een deel ook in het Engels vertaald), niet alleen sociale analyses maar ook vooral artikels en essays rond zingeving van het leven; niet van uit een godsdienstige maar van uit een filosofisch-wetenschappelijke benadering, die ruimte laat voor de geestelijke en psychologische noden van de mens, vertaald in alle literaire stijlen met eigen foto en videowerk. Na 2010 heb ik het schrijven van columns aan anderen overgelaten en nu verspreid ik naast eigen korte commentaren via Facebook en Philosophical Resistance (Google pagina) een aantal progressieve auteurs, werkzaam rond de chaos van de huidige wereldpolitiek en alternatieven ook, naast diegenen ter linkerzijde van klassiek links ook mijn toekomstgerichte  alternatief zie https://deblogfilosoof.blogspot.be/ Het totaalwerk geeft een globaal overzicht, met linken naar de gedichten en 56 filosofische essays, sociaal psychologische inzichten in theorie en praktijk en een drietal theatermonologen rond een linkse kijk op schepping en het psychologische en sociale leven van de mens, een kijk die de weerstanden van mensen die soms door de Godsdienst van het sociaal progressieve denken afgehouden worden, doorbreken wil . Religie, 'van relier', ‘verbinden’, is veel breder dan filosofieën die op een Godsbeeld steunen. Wat de termen 'atheïsme' en 'theïsme' overbodig maakt eigenlijk. Tot daar een schets van mijn alle domeinen van het mens zijn omvattend literair, maar vooral sociaal en menselijk project.   Vroeger ook raadpleegbaar via een andere overkoepelende blog met andere lay-out, die ook naar de 24 andere bloggen leidt. http://blogfilosoof.skynetblogs.be , maar nu via
              https://deblogfilosoof.blogspot.be/  dus


De vroegere verzamelblog http://hetvoortijdigtestament.skynetblogs.be  1148 pagina’s, bijna alles voor mensen met interesse in filosofie, geschiedenis, politieke actualiteit & analyse & cultuur & eigen bloglinken daarnaar met honderden eigen columns, artikels, essays en honderden linken, foto's, film...,kunsten en reisverslagen, tips, annonces, sociale strijd, actuele toestanden in de wereld, vanuit een filosofische hoek.                    Als blogfilosoof op sociale media brengt ‘Filosofisch Verzet’ het verslag van  een meer dan vier decennia lange speurtocht via artikels, proza, poëzie, essays, pamfletten, citaat boeken-en filmtips, voornamelijk over hoe een planeet één natie  kan worden.  Over hoe filosoferen ook persoonlijke emotionele en spirituele zingeving wordt. Over hoe ‘graag leven’ meer mogelijk wordt.  Alles via https://deblogfilosoof.blogspot.be/  nu dus en via Facebook, 

De sinds enkele jaren haar omgeving met kunstfotografie verblijdende fotografe Thea Swinkels vond een deel van haar inspiratie voor haar werk van de paar laatste jaar in citaten uit het bovengenoemde werk van Octaaf Coeckelberghs.       Tot op heden stelden ze op een paar plaatsen tentoon, alsook bereiken ze via de sociale media en al reizend een ruim publiek.  Onder andere op Facebook Fotofilosofie  kan U hun tot op heden tachtigtalwerken bekijken.  Een 28tal is op spandoek afgedrukt.  Geniet ook van de tentoonstellingen.  Filosofeer er over !
Een deel van de Theatermonologen zijn verwerkt in de onderdelen van https://deblogfilosoof.blogspot.be/     Na mijn blogwerk en politiek engagement lijkt er nu een periode aangebroken van tentoonstellingen en lezingen in verband met de bredere zin des levens, die wordt bemoeilijkt door de emotionele en intellectuele toestand van mensen en hun leiders die oorlog en armoede niet willen stoppen. 

We try to communicate the essence of our work through an exposition : Photophilosophy.


About Fotofilosofie on Facebook and Expositions.  Our work is partly about world politics and is anti militarist and it wants to use philosophy to observe and explain all the different meanings of life to do away with several other negative developments.  By means of Octaaf’s literature and Thea’s images and with the help of science as well, we want to show that life is a unified spiritual and material creation.  Our work,on every domain of life, is a search about separating sense from non sense. Trying to get people enthousiastic about life again, more social, more in touch with their real inner joy.    (partly in English)  and Fotofilosofie Facebook  • Theatermonoloog intermezzo
  • °Eerst was ik supersnel...straling, weet je wel. Toen begon ik te vertragen...atoompjes gingen me dragen. Daarna begonnen die wat te prullen...dra zaten we met moleculen. We hadden het kunnen weten, dat moest eindigen met planeten. Wat dan weer redelijk eenzaam was...zo ver van mekaar afstaan...maar dat deden we toch ook al relatief gezien als atomen...maar nu was 't gedaan...want er zaten celletjes aan te komen. Die celletjes leerden altijd nieuwe spelletjes...van toen ze met sex begonnen experimenteren moesten ze zich niet meer copiëren. Van de celletjessex kwam het eerste orgaan en lichaam...en nog was 't niet gedaan. Tussen allerlei soorten groot en klein is ook de mens ontsproten. Wat had hij een leven misschien. Bleef hij in 't begin niet in de buurt van zijn bomen hangen ? Eten genoeg , aan werken ging hij zich niet laten vangen. Nog bossen genoeg, jacht en pluk en op tijd nog andere leuke dingen. Van zodra het ergens te koud werd zijn we dan van de ene naar de andere gordel getrokken...altijd maar van 't goei leven blijven dromen. Er zaten ook mensen tussen die nooit kontent waren met genoeg of zo maar een beetje...ze wilden stamhoofd, koning, beursspeculant... en zo heten. Alles wat voortaan werd gemaakt, eigenden ze zich toe...ze leerden ons werken voor een loon en kopen en verkopen, niet meer gewoon produceren en verdelen. Zo werd dus het geld, de duiten ...geboren...en hoe meer er werd gevochten voor die duiten...hoe meer we naar ons schoon leven konden fluiten. En gaat ooit eens het licht voorgoed uit? Toen vonden de nooit contenten dan nog eens de wapens uit om anderen hun streken te veroveren. Ondertussen kamen er velen, ze noemden Confucius, Lao-Tse, Boedha of Onzen Lieven Heer en den Allah, ze hadden het misschien goed voor...maar wij hadden vroeger genoeg aan de zon en de maan, een kampvuur en eten en aan ons eigen innerlijke bestaan; de rest was allemaal goed om weten en soms mooi vertaald. Ook veel filosofen sloven zich door allerlei uitleg heen, iedere tijd volgden ze alle wel en wee op de been. 't Ergste was altijd dat een deel van die tisten alles alleen in dienst van de boze machthebbers wisten. In feite kwam het samenleven beheren ons toe, en niet de nooit kontenten; maar was het al niet te laat...ze bestonden al uit een legertje serpenten, hun pluim of hun bik of hun krijt altijd tot collaboratie met het kwaad bereid. We besloten ons wel ten allen tijden tegen hen te keren. Waarom zouden we voor hun onzin blijven kreperen ? We bestudeerden hoe dat toch allemaal kwam...dat we ons steeds lieten vangen door hun telkens heraangepast gezwam. De ene keer riepen ze "' t zijn heidenen, hak ze in de pan", dan weer " "pak ze want ze lezen Marx of de Koran". Nu durven ze wel niet meer te roepen "pak de olie...", maar we zijn nog altijd de dupe verdorie !
  • Ps : mijn essays over de geschiedenis van de filosofie zelf, die de evolutie van de wetenschappen volgt, maar ook een reflectie is van persoonlijke karakters : zie Stoycijnen en tegenhangers
 
philosophical theater monologue
    Gaining insight into the great drama that we play in becomes more and more necessary.  Such insight begins with thinking about how we can expand our practical, everyday limited consciousness. If you want to understand reality, try to stay within reality, without getting discouraged by it.
 "To understand, to be aware" ... is the most important condition to be able to work towards a more developed level of society. A society that rules according to the needs of the entire world.
 That means that you must start to avoid all kinds of prejudices and fake or twisted news. Our motive ?  Wanting to prove that want truth, translated into objective journalism will eventually win from the rampant possessiveness of power mongers.
We have the opportunity to analyze history as one interconnected unity, skills and sciences enough to understand the meaning of life in fact. How can we make a better world…only hoping for it is not enough. One should understand which individuals or groups try to mislead people of good will.
 Hope. Whether hope in a human, a system or hope is in an idea (hope for justice, solidarity… whatsoever) ... hope is important. Hope is motivation, is believing in. Without hope and faith you cannot overcome problems.  But it can be dangerous to orientate yourself on half-truths or things that are unreal or not social.
       

All those who came before us, were looking for answers even before culture gave them. Most of history the oldest part of our ancestors were satisfied with what nature gave them. One thing is certain: what they once sustained and passed on , that is what we are now. If our mind is merely to be explained materially, then their minds in a specific, physical, genetic sense ... are not dead ... and they still indirectly teach us to appreciate the simple things in nature. The rest of us, our environment, our habits, our culture, what I am saying now, obviously a lot came of them ... and still each generation adds it’s contribution. By reading, studying, discussing, organizing, presenting  alternative.   However ... thinking about 'origin and being "is it so difficult  that we hide too much  behind other pursuits, ideals or habits?

        


Spirituality seems to be a form of energy that is bound to matter, it sometimes seems possible only in the NOW and sometimes it seems that we move beyond this life to the force fields of all the abstract virtues that we invoke for some strengthening in life without letting us catch by words like 'God' or 'time'.          The biological and spiritual ... are one with 's past,

Matter made life, spirit is a kind of matter as well, radiation…we invented 'god' and we know "life can arise by wishing I”t. This magic may know no bounds, but let us be realistic. Believers in God say that ‘wishing’ came before the facts. At the other end of the line of thought are the materialists, not in a daily, but in the philosophical sense. Materialists, not in the sense of "just eating and drinking and lusts and never enough," or " everything for me and not for another' not in the sense of "never content”. These are twisted  meanings ,used  in the other, the idealist camp as spiritual defense weapons were. No need for this in fact. Materialists see measurable forces as their origin.        With them, the order is just the opposite: one matter, two idea (the brains as a product of material evolution, the most highly developed matter ...our brain… or isn’t it?  If Idealist could accept that the radiation were we all developed from as well is a kind of matter, then there was no problem.
Is our spirit born as our our soul goes ?... We’ll see about that later haha (literally and figuratively). We can only really see that  'being' is bound to almost always measurable forces, but ... How do you measure your feelings ... and from where come your symbolic dreams? Leaving some mystery is inspirational of course. Physical and chemical laws had their own screenwriter: the urge to survive, the attraction and repulsion.      Let all those philosophical things not separate us. More interesting than getting divided about too much philosophical contradictions or breaking one’s head ... is to discover that history is not only primarily determined by the incentives of those who think about it, or basically by the circumstances in which people live…not only by collective and individual contributions, but also by not completely defined laws in fact.  
Friends, comrades, brothers and sisters, if necessary compatriots; Human Beings ; how important they finds themselves, think much too little as a group or larger whole.
If you view things objectively and socially, without putting personal prejudices to certain persons or institutions and their actions directly in a 'good' or 'bad'-quota evaluating; if you see behind all those things a 'right' or 'in this or that conditions doomed to failure' development to ... ‘ then you're on your way to begin to understand that the growth of the individual awareness contributes to the expansion and refinement of helping the collective ... and vice versa.
The higher the degree of development and the quality of the collective, the greater the cake individual and the individual potential. For example, when more people would understand the importance of a well-functioning workers movement and the power of solidarity, it would be very much possible. Very much of what now seems impossible.
         Too few people wonder how it is that they are without work or why there are others that are hungry and others who have to destroy their butter mountains and unsold fruit ... or there also are the ones that make weapons there d' to destroy others again ... etc. They pose themselves too little questions, sometimes answers are given to them, but  the answers never seems to fit into a larger whole.  A lot of people just want a job, an income, they don’t want to harm other people.  And most of us are environmentally conscious. But things like unemployment, hunger, war and environmental degradation not only will disappear with good will, but inadequate, to outdated structures and greed will have to vanish  ...... you start there against? There is seemingly no power at present to influence things positively. And so we once again don’t start talk about those things  again . Keep on talking about them is  of course is important; because as the sun light ... those things are so important to humans.  ‘How and by whom societies are organized’ indeed is an important issue  for our collective well-being. Not?   

Where they kept us busy with so far ? What should we care about eating with golden spoons of rice, if you know that here with us there is a shortage of food production. Must we teach our children that there awaits an eternal punishment for them if they do not follow the Roman Pontiff ... or should we rather talk them about keeping the world a good place for their offspring? What now has precedence: the rapprochement, confidence and organization between those who work or are unemployed… promoting and creating something social together in the city streets or work places... or continue to propagate against each other that you can do nothing that there are no alternatives ? Don’t you overestimate the problems without seeing the possibilities ? I ask again: what has priority: what water they can baptize with or bring water where there is none? A priest has something in common with a worker today: the majority of workers also have 'anonymous' bosses.  Therefore, perhaps even this small critical ode to the Bible:                                                 
You all, atheists, theists or I do not know: All -ists- stop the quarrel become artists.  Too much attachment to the word God mystifies reason, the eternal already was there, is there, will be forever here…it ligers in ourselves !  Don’t believe the story of ‘the chosen people, everything moves in the same directions when it comes together.        The spiritual goes beyond just feeling and thinking.
        
        
        
         There was, there is, there could be enough.
Economically strong wanted, like, will always want more. There was, there is, there will always remain limited consciousness about own mortality. Should we therefore continue to work like ants, deepening some philosophic issues, social problems ?
Who leads the fight for the possession of money, land, work, food and war machines?
The strong, the haves intrude themselves the easiest Organizing the dependents is more difficult.
They must continue to choose each other. For even the least miserable among them is a victim of the struggle for the highest profit systems.

Greed and death awareness beards manslaughter within one’s own kind. Vanity and knowledge don’t match, it manipulates knowledge for speculative reasons.  
       Meanwhile, the dependents work at their collective subconscious ... peace people, anti-racists and anti-fascists, environmentalists, leftists, the people of the Doctors Without Borders and many others all in their boxes without joint program. Perhaps behind the collective conscious nothing more powerful can exist ... or do you think the idea and feeling exist independently of matter?
The madness of fear, killings, the opposition between finite by greed and infinite by sharing.

The repulsive of having too much at the expense of another ... one can only resolve by changing the large ownership structures…ore by sharing.


The learned shame for nakedness of body and real facts. The urge to hide your from childhood often dismissed creatives initiatives.
The frivolous of faith and believing in an easier over romantic antimatter live... where some people prefer not wait for ... to get there ... while they are already there in effect.  Don’t they know it’s all about the theatre her below, learning to be strong and changing the negative in to the positive, knowing into awareness ? Who will always tell them the opposite ?

The man that groove for the roots of the tree of knowledge was like Moses or any of the hundreds of other writing seekers. Darwin's Adam's and Eve's, conditionally immortal ...
... Still they live ... wasting to much of their limited eternity ... little do they stand still and little they think together; fail to correctly observe ... missing the power of really acting together…they must help each other to save the collective values ​and dump the things that make them sick.
Threatening them from chasing them from what could be their paradise, does not help ... the threat of total destruction is the reality. Repeated promises,  deceptive improvement, repeatedly beating, killing, all those good people ... that can never lead to the benefit off all.  Always those commercial relaxation, OK, but not as a new opium of the people. The earth won’t be saved by the domination of the culture of greed.

They built a city, a tower, exterior signs to feel common, it doesn’t work otherwise. Not the invisible main character of the ancient Biblical book confused speech, still those methods are used by the powerful.

The power of the one’s orienting themselves, oppressed; their striving for selflessness ; their helpers' exemplary strength, working on a new approach to a universal language; but what is one, alone with a language in towns and villages ... alone, still divided? The fewer misunderstandings, the less systems, the fewer conflicts of interest.

Languages ​​do not have disappear when you can work with one language among all people ,the language of planning together and discussions, the language of deciding and dividing honestly

From the work of millions of slaves who obeyed hundreds of thousands of officers who tangle with thousands of servants and hundreds of bosses and dozens of rulers; grew the positive understanding of the lowest class. When there are too many drops that flow over the spark that poses the question of ownership will ignite.  Question from whether depends a  mature and organized basis.
When interaction between a stressed economy and social inspiration go together with personal freedom and daring collective actions…in the end no possession will be that big that it can exploit. When birth control will not be used as a racist argument, but as something reasonable everywhere. When extermination for the difference in wealth and race shall be abolished.  When having a job will be a right. When possession will mean : your house an socialized enterprises, small companies, common factories …only then all social inspiration will have reached its peak.
Are we aware that the political, social and economic developments mainly follow negative laws? Why are we so silent and sparing with our opinion? We still see the truths behind poverty and glitter? Whence comes that other society in our and in other areas?
In what society we want to evolve together? Because nothing stands still. We must learn to see history as developments that seek to reward their social players. What mechanisms still cause war, environmental degradation, underdevelopment, armaments, hunger, exploitation, impoverishment, illiteracy ... commercial and cultural domination?

Too much possessiveness, too few opportunities for security for children. Too narcissistic reflexes that imprison us in our family. Distrusting greedy people doesn’t stop them. Too much hassle and routine. Not enough to do too, little satisfaction. Too much arrogance, property and discontent, leaves of 'never enough' and 'always less than another. " Too much inexperience to deal with the lower part of the love when it all seems so difficult.

The collective antisocial can be prevented by controlling effective leaders and to call them to account. By first voting for a global program and then for the directors on project lists.

Children, your new bearers of life, you are not served with a falsified history. Are you going to allow being divided amongst your friends as well?  Or will you see to unite the infinite benefits of orientating on objective sources? Wisdom, however tied to tough conditions, only afterwards appears to be an improvement. Wisdom can first start, when a lot has been experienced. Why should suffering continue to always come before wisdom ?   Demonstrating the lameness of some old structures. Justice, born of the power to the clumsiness from the world ... must still grow from social progress ... must not go backwards.
Realizing that these insights are a primarily collective success, those legacies that I try to put into words, I’ll stop traduce them here in English, I’ve got a lot more in Dutch.  I thank you for your attention ... and I wish you much strength to continue to build on these insights.


Kinderen bevoordelen ten opzichte van anderen, komt het dreigen en scheuren tegoed…heeft de arme jeugd geen recht op eten en weten ?  In de oudste, ‘goedbedoelde’ dreigersroman is rijk zijn een in huwelijksaanzoeken gebruikte zegen.
In de nieuwe, nog beter bedoelde testamenten, die al wat minder draconisch dreigen…is rijk zijn eerder een handicap.
De goedgeprate bezitsdrang der Oud Testamentische dwazen, zou zelfs menig twintigste eeuw ‘se Zuid Vietnamees verbazen.  Palestijnen en Joden, destijds kinderen van hetzelfde moederlijf, de enen minder machtig, de oudste die de jongste dient, stop met mekaar te willen verscheuren in naam van de eigen elite of de eigen godsdienst of de eigen nationaliteit…mensen hebben geen nationaliteit en zijn zelf hun tempel wel.  Autonomie begint tussen de werkers aller landen, tussen de buitenmensen of zij die graag tussen dichte bouwsels verblijven, tussen hen die een  menselijke rechtvaardigheid willen.  

        Schrijvers met een collectief verantwoordelijkheid aanvoelen beschreven het voortdurend lessen trekken.  De armere wereld verloor zijn rechten aan de nog altijd door ‘dreigers’ bij hun en hier geleide wereld.
De dag dat die wereld tot macht komt, schudt die wereld het hen door hun en onze superklasse bezorgde wereldjuk van z’n nek…actieve solidariteit zal het dan ook hier van uitbuiting en gemakzucht moeten winnen.  Het is wel een mooi leven, maar daarom nog geen mooie wereld…en daar zullen we wat aan doen. We zijn er in feite al eeuwenlang mee bezig.
Het kan nog een hele poos duren, maar af geraken zal het werk dat zich nu al zolang zonder veel volkstoezicht voltrekt.
Steeds vertrekkend vanuit een nieuw stadium, steeds tegen het valse vragen in :  je bent welkom in alle ploegen die die tijd aan ‘t voorbereiden zijn.

De door de eeuwen heen doorgegeven vormen van waan allerhande, nestelen zich nog altijd op de achtergrond van onze dagelijkse ervaringen met anderen.  Een waanidee, een ‘’t is zo en ‘t zal nooit veranderen ’gedrag, is zo sterk dat eenmaal het zich in gewoonten ingenesteld heeft, het nog moeilijk aflegbaar is.

Het geslacht op aarde behouden…een grootschalige collectieve bedoening in het oude deel der verzamelde verhalen, aanvankelijk een nationalistisch iets…de individuele tips en de internationale aanzetten zaten tussen de belevenissen en de woorden van vier evangelisten die veel van ene Jezus wisten.

Zij die met het godsidee blijven vechten, en zich een onlichamelijke geest willen toemeten, zijn verstrooid en verdeeld geraakt, ook al heersen ze nog over deze wereld. Zij die met de rationaliteit vochten en vechten ook. In allerhande kleuren hun onderverdelingen hebben zij alleen interesse voor het gelijk van de groepen geaardheden die hen steunen.  Rationaliteit is er om soepel te beheersen, niet om te tiranniseren of te verdelen.  Verdelen ?   Aan de ene kant in uitbuiters van het individualisme, en in roze en rode en rodere of groene methoden om de individualiteit in het gezamenlijke te integreren. Verdeeld raken tussen tafels , stoelen , pennen , theorie zonder naar de mensen uit de praktijk te luisteren.
Eender waar systemen en mensen die belangrijke sleutels tot geluk belemmeren, moeten er ook mensen opstaan die die blokages aanklagen en die mensen met woorden in een greep durven nemen…daar waar die mensen als pionnen de vrijheid van anderen verwateren doen.

Wat is men met een overvloed van intellect, als het gebruikt wordt om nieuwe elites te vormen ?
Wat is de zin van handelen in onleefbare steden en gebombardeerde dorpen ?
Weg met lompheid, bruut verbaal en ander geweld, met lauwe flauwe kul, weg met op leugens gebaseerde fopspenen.

Wanneer het tij zal keren en het sterkste volk het zwakste niet meer onderdrukken zal, wanneer de slaven zelf drijvende kracht worden, tegen hun drijvers in :  onderdrukten, in hun nieuwe kiemen zelf geen onderdrukkers meer, zullen hun les bij elke nieuwe ervaring beter begrijpen, hun ongevoeligheid voor de door een bepaalde welvaart verzachte geschiedeniszweep naast zich leggen…


Iedereen zal pas echt in een nieuwe verscheidenheid delen kunnen…als de tank bestuurders en de jachtpiloten niet meer meedoen willen…dan…  .
Nochtans…als dagen met arbeid zijn gevuld, luistert men niet meer naar reders of geschreven rede…maar trapt men in de subtiele vallen van de moderne slavernij.
Om waarheid te kunnen verharden, werden en worden miljoenen ervaringen uitgezift.  Om de rede op het sadisme te laten primeren…planning op verkwisting,  overleggen op hakken…om het nuttig gebruik van overschotten in de plaats van het weggooien ervan te stellen…doe je zo niet…dan doodt je de hongerigen…ook al zie je ze niet.
De rede raakt achterop door valse praat en hebberige instincten , door boulevardpersverslaving.


Een collectiviteit in beweging rekent best niet teveel op onbezonnen  agressiviteit, vooral op vastberaden leiders, naar eendracht strevende grote bewegingen, solidariteit en collectiever wordende doelstellingen.
Een collectiviteit in beweging…dat begint met individuen…dat valt niet uit de lucht en wacht niet eerst op iemand anders.  Goed uitgewerkte en vanuit verantwoordelijkheid opgevolgde afspraken, blijken telkens een garantie voor steeds opnieuw te halen doelen.Weinig gewoon zijn en dan ineens te veel krijgen, gevolgd door schrokken, uit vrees om niets meer te hebben, brengt op termijn de eerlijkheid tot zwijgen.  Dan lokt de roep van ‘t laten omkopen, de kortste weg naar een bedwelmend teveel, breekt de moed en voedt het onderbewuste in zijn sluipende aanvallen op de collectieve rede.


Er is geen uitverkoren volk.  Alleen telkens de oppervlakkige verschillen van stam tot stam.  Er is geen uitverkoren mens, alleen telkens die andere uit te bouwen ‘gaven’, andere levensopdrachten. Eén internationaal ruimdenkend, strikt sociaal- ISME,
Aan geen ras, grens, taal, volk of grootkapitaal gebonden…waar iedereen rustig zijn eigen verscheidenheid aan manna vindt…waar aan het woord ‘kollaboranten van de macht’ geen smet meer kleeft, omdat die macht niet meer terug naar donkere periodes kan en mag.
Als volksaard niet over enge grenzen heen  kijken kan en zich onwetenschappelijk achter stoer doen , zogezegde godsdienst en dwaze zuiverheidsidealen verschuilt, komt met de crisis de kwel van verdrukking weer opzetten.

Men vergeet zo graag echt nobele waarden.  Men leent geld aan de gemeenschap en durft mateloos rente vragen.  Men helpt alleen diegenen die de eigen groep baat kunnen bijbrengen.
Bewust voor stemmenverlies sluit men zich in kwade zaken bij de navelstaarders aan.   Ze verdraaien waarheden en lanceren sensationele, minder sensationele of gewoon valse geruchten.
Ze bouwen een klasse justitie voor de zwarte ridders van rond de Nijvelse nevelen…of voor de bescherming van de grote geldgabbers.  Ei zo na kneden ze met hun geld onze mening.
Wij hebben erediensten en vedetten cultus, bijna geen politieke vergaderingen ; buiten diegene waar het essentiële meestal onbesproken blijft, nooit gestemd wordt.


Samengekomen op onze erediensten en vergaderingen, onmondig, geïsoleerd, hopend op het aards of hemels gouden kalf…zien we de ezel in onszelf niet.   Op onze samenkomsten, met uit werkmiddens ontsproten doelen, laat men sommigen toe van ons in blok voor ja knikkertjes van de MISleidende bovenste klasse laten door te gaan.  Men ziet niet het belang dat het openbare voor het persoonlijke leven betekenen kan.  Men lijkt altijd voor een opstand beducht, men volgt de voorschriften van degelijk vergaderen niet.  

Teveel bezitsdrang allerhande, te weinig kansen op geborgenheid voor kinderen.  Teveel narcistische reflexen die ons in ons gezinnetje opsluiten.  Te wantrouwen hebberige mensen.  Teveel ruzie en sleur.  Te weinig doen aan te weinig voldoening.  Teveel verwaandheid, bezit en ontevredenheid, vertrekt van ‘nooit genoeg’ en ‘altijd minder dan een ander’.  Teveel onervarenheid om met het onderste deel van de liefde om te gaan als het allemaal zo moeilijk lijkt.
Noem mij hier terstond driehonderd redenen om in de medemens ontgoocheld te raken.  Als je ze vanuit objectieve, op het positieve gerichte invalshoeken bekijkt, blijf je niet mopperen en zagen over ‘hij doet dit en zij doen dat en…’ Maar toch.  Waar er veel in naam van iets objectief goeds bijeen zijn, komen er desondanks veel, toch meer en meer bereidwilligen in hun midden. 
De goochelaars in valse bekwaamheid, zij die anderen minderwaardigheid voorschuiven, snoeren mondigheid en kunnen zonder replieken met hun gepast gehanteerde ondeskundigheid, blijven bewijzen dat ze nog niet aan vervanging toe zijn.


Nooit zwijgen wanneer je vindt dat je iets afkeuren moet, de momenten waarop je dat kunt zijn immers nog veel te schaars.  Vanaf nu zijn volwassenen meer dan ooit collectief verantwoordelijk voor oorlogen, epidemieën en werkeloosheid die hun kinderen op wereldschaal overkomen.
En toch…ondanks sommige duidelijke, nooit door de machtigen uitgelegde tekenen, gelooft een stuk van ‘t volk niet met inzicht in de macht van rede en verantwoordelijkheid.
Ze kunnen er niet in geloven, ze krijgen er de kansen niet toe ; zo bouwt men zich een harnas van gedachteloze gemakzucht, …want anders sleurt de paniek, de stroom van de pijn van het niet volledig zijn, sommigen onder ons mee.


Het collectieve asociale kan voorkomen worden door leiders doelmatig te controleren en ter verantwoording te roepen…door jezelf ook voor medeverantwoordelijk te houden.
Het asociale werkt nefast, de twijfel straft zichzelf totdat je alles hebt uitgezift en het voornaamste overhoudt.
Indien niet gegrond, is klagen giftig.  Klagen kan alleen met de bedoeling aandacht voor positieve veranderingen te vragen.
Verandering, niet om met schijnbaar sleur geworden goede gewoontes te breken, niet om enge belangen zo vlug mogelijk in vervulling zien te gaan.

Laat de super de-luxeverlangens van de klasse-aan-de-top niet toe dat ze de klasse-aan-de-dop meesleurt in haar gevechten om hun concurrenten zelfs militair weer mee te helpen verscheuren.  Op momenten, tijdens jaren dat de meesten het alweer vergeten zijn…steekt, ‘uit het oog verloren’ het stinkend oorlogsbeest weer de kop op vanachter zijn bedrieglijke maskers.  Hoeveel doden moeten er nog vallen vooraleer de Zuid-Amerikaanse en ander nazis zijn uit geraasd en hun rechtse gelden opgedroogd ? 

Wie maakt er vandaag echt gebruik van feiten en bronnen en studies over het nog in recente vorm aanwezige verleden ?

Hoe vaak ervaren wij ons leven als een persoonlijk en gezamenlijk innemen van standpunten in sociale organisaties.

Zijn wij er ons van bewust dat het politieke, sociale en economische bepaalde voor de maatschappij als geheel bepaalde negatieve wetten volgt ?  Voor wie zijn wij zwijgzaam  en spaarzaam met onze mening ?  Zien wij nog de waarheden achter armoe en glitter ?  Vanwaar komt die maatschappij bij ons en in andere gebieden ? 
Naar welke maatschappij willen wij samen evolueren ?  Want niets staat stil.   We moeten de geschiedenis leren zien als ontwikkelingen die in het sociale  hun bekroning zoeken en vinden.  Welke mechanismen veroorzaken nog steeds oorlog, milieuvervuiling, onderontwikkeling, bewapening, honger, uitbuiting, verpaupering, analfabetisme…en  commerciële culturele overheersing ?

Wat zouden christelijke en socialistische en nog andere werkers al 100 jaar lang niet kunnen bereiken hebben indien ze niet gescheiden gehouden waren ?  Indien ze meer internationale toenadering hadden gezocht.  Indien ze de superklasse die hen hun werk ontnam of onderbetaalde schaakmat hadden gezet i.p.v. voor hen gaan te vechten ?  Hebben wij niet teveel vertrouwen in een soort hemelse goeie gang van zaken ?  In de uiterlijke kunstmatige glans van alles en iedereen die ons mee in het zog van het groot Gapitaal zuigen ? 

Ons verfijnen kunnen we alleen als we de menselijke domheid blijven bestuderen.  Leven we niet in een samenleving waarin we mekaar meer op de hielen moeten zitten dan dat we mekaar kunnen helpen    Hoe kan dat veranderen    Alleszins niet zonder een gepaste, op het overkoepelende ingestelde mentaliteit en organisatie.      Alleszins niet door ons op onze vele verschilletjes in bezit , graad en gezag vast te pinnen.  Alleszins niet zolang er op het initiatief tot beginnen spreken precies een hypotheek rust. 

Een groep mensen over een belangrijk iets uit hun schelp krijgen is veel moeilijker dan alles in z’n gemoedelijke koffiezetplooien te laten liggen.  Moeilijker dan alles een opgedrongen gang te laten gaan.  Hoe komt het dat onze vrije tijd niet voor een stuk een lees-denk en vormingstijd is ?

Naar welke soort maatschappij wil de leidende klasse toe ? Naar een gouden-kalf syndroom voor een elite, gedragen door miljoenen die zulks ieder voor zich willen bereiken ? Iemand met super-de-luxe dromen gelooft niet dat het kapitalisme eigenlijk een veel middelen verkwistende lintworm is.
En over wat er met het socialisme aan de hand is, en in welkstadium dat zich momenteel bevindt…daar hoor je in welk stadium dat zich momenteel bevindt…daar hoor je natuurlijk niet teveel positiefs over.  Bovendien plagen wij onszelf teveel met een aantal vooroordelen die onze eigen sociale en psychologische onvrede moeten wegcijferen.  Vooroordelen en zich laten domineren door alles en iedereen komen soms ook beter uit voor persoonlijk willen hebben dan om gezamenlijk te willen zijn.
Vooroordelen zijn niet alleen een gevolg van passiviteit en berusting omdat alles toch zo complex in mekaar zit, maar ook een gevolg van alle negativiteit en emoties die we door moeten.  Waarom zouden we onze collega’s als concurrenten beschouwen ? Vooroordelen zijn een gevolg van een gebrek aan kennis en bewustzijnsgraad,  nodig om het geheel der toestanden en gebeurtenissen te kunnen blijven overschouwen.  Vooroordelen zijn er om de enge voordelen te kunnen behouden.
Slechts door een linkse ontleding van situaties, een op de belangen van de werkers (arbeiders, bedienden, boeren , zelfstandigen, kleine en middelgrote ondernemingen) gerichte uitgangspositie, krijgen vooroordelen geen kans meer.  Pas dan wordt kennis strijdbaarder dan vooroordeel.
Kinderen, jullie nieuwe dragers van het leven, jullie zijn niet gebaat met een vervalste geschiedenis.  Hoe kunnen jullie je echt goed in ‘t heden voelen , als dat heden jullie niet wordt uitgelegd als een stap naar een te richten toekomst toe ?
Gaan jullie je ook laten verdelen ?  Of zullen jullie de oneindige voordelen van zich achter objectieve bronnen aaneen te sluiten inzien ?   Wijsheid, hoe zwaar ook aan moeilijke omstandigheden gebonden, blijkt achteraf eerst een vooruitgang te zijn.  Wijsheid kan eerst beginnen , daar waar men door ervaring hernieuwd doorzicht hebben blijft.  Waarom moet lijden altijd eerst voor de wijsheid, de mankheid van structuren aantonen ?  Rechtvaardigheid, geboren uit de kracht om het onbeholpene de wereld uit te helpen…moet stillaan vlugger vooruitgang boeken…mag niet meer achteruitgaan.
Te midden van al het ongelukkige , nieuwe levenskansen scheppen, tweemaal beter af zijn, eenmaal materieel, eenmaal psychologisch.  Beseffend dat  deze inzichten in de eerste plaats collectieve erfenissen zijn ; erfenissen die ik tracht onder woorden te brengen , dank ik jullie voor jullie aandacht…en wens ik jullie veel kracht om  op deze inzichten blijven verder te bouwen.

 
Wereldgenoot     
WERELDGENOOT
FILOSOFISCH VERZET/VOEDSEL VOOR DE GEEST, bijna alles voor mensen met interesse in filosofie, geschiedenis, politieke actualiteit & analyse & cultuur & linken daarnaar met 500 eigen artikels en honderden linken, foto's, film...,kunsten en reisverslagen, tips, annonces, sociale strijd, actuele toestanden in de wereld, vanuit een filosofische hoek.
Filosofisch Verzet is een speurtocht via artikels, proza, poëzie, essays, pamfletten, citaat boeken-en filmtips, voornamelijk over hoe een planeet één natie  kan worden. Over hoe filosoferen ook persoonlijke zingeving wordt. Over hoe graag leven mogelijk wordt.

WERELDGENOOT, werkloos ?Tijd om je af te vragen waarom? Teveel werk? Altijd meer op minder tijd presteren? Je wordt tot een helse concurrentie met andere collega's, boeren of andere kleine ondernemers verplicht? Je hebt vragen naar het waarom van armoede en oorlogsverspillingen, terreur? Je vindt het maar niks dat de oorlogsmachine via 1man,1president,1premierin gang kan gestoken worden, tegen zijn congres of partij in? Je denkt, leven en werken in zo een wereld, dat kan toch niet de bedoeling zijn ?Je ziet de zin van het werk dat je doet niet meer zitten...en je vindt zo dadelijk maar niets anders.Je vindt geen partij of vakbond die een allesomvattende uitleg heeft, een globale aanpak voor de wereldproblemen voorstelt? Of de tegenkrachten die je ontmoet lijken versnipperd ? Je ondervindt dat sommige media of het onderwijs je het hoe en waarom van de geschiedenis en het hedendaagse niet genoeg duiden kunnen? Ook je sociale omstandigheden zijn niet gebaat met al die omstandigheden? Je bent een aantal uitzendingen, kranten of ongezonde leefgewoonten moe en je wil daar om te beginnen bij je eigen iets aan doen? Je beseft dat een mens niet alleen gemaakt is om te werken en je wil opkomen voor jezelf en anderen? Omdat ook bij andere mensen, andere gezinnen, werkeenheden,  landen...dezelfde vragen zich nog schrijnender en dringender lijken te stellen. Jij hebt geen drug meer nodig, je weet uit eigen en gedeelde ervaring heel goed dat op ijdelheid en zelfmedelijden gebaseerde consumptiedrang, je kritische zin en je innerlijke verdieping ( http://hetvoortijdigtestament.skynetblogs.be  )in de weg staan.
Kortom je bent je bewust van een aantal zaken die je bewustwording vernauwen.
Je realiseert je dat je medestanders nodig hebt om al dat inzicht in vernieuwende groei en daden om te zetten. Een bewuste keuze dringt zich op voor meer en meer mensen.  Je wil je best inzetten voor een betere wereld zonder armoede, oorlog, werkloosheid en allerhande vervuiling als die wereld er dan maar niet uitziet als nu:  afgejakker op het werk, te weinig interesse voor de rest van de wereld, te weinig tijd voor lezen, studeren
Het leven niet meer als zingevend kunnen ervaren. Dom amusement, sensatie voor alles. Steeds meer mensen willen diepgang en inhoud vinden. Shows over hoe men mensen elimineert, zodat het  individu dat overblijft met de poen of lotto gaat lopen. Bestudering van de psychologie om er geld mee te verdienen en ieder op zijn plaatsje te houden. HOERA? HOERA? Wat amuseren we ons rot binnen het kader van het geldimperialisme en de casinoëconomie.  Valse spanningen opbouwen om ons van onze anderskleurige of klassegenoten of andersgelovigen af te scheiden. Nog meer reclame in onze hoofden jagen om ons nog meer doen te kopen...dat proces mag niet stilvallen of het geldsysteem valt op zijn gat. Je inzetten voor een wereld waar dan geen gekken om een oorlog om afzetmarkten vragen omdat een oorlog weer voor werk ZOU zorgen. Een wereld waar men niet met halve waarheden goochelt, het beschermen van machtsposities indachtig. Men misbruikt het rijke filosofische erfgoed achter woorden zoals religie, geloof, god socialisme enz...voor de doeleinden van de zotste speculaties. 't Kan niet de bedoeling zijn dat dat allemaal zo blijft. Alles evolueert. Misschien maken we het nog wel mee:
Een modern systeem voor toekomstige verkiezingen via het internet, een soort internetreferendum om eerst een globaal programma goed te keuren en daarna op projectlijsten de vertegenwoordigers ervan aan te duiden(een blauwdruk hiervoor, zie : http://bloggen.be/conscience2008

Toemaatje:

Je roerde alles tot diep in de kern, schreef het gebald neer, de noodzaak aan geconcentreerde vertaling, raak je niet kwijt. Hoe hoger je bewustzijn van andere mogelijkheden, hoe meer geduld om alternatieven leefbaar te houden, te organiseren. Ideeën laten groeien vereist naast het spontane, discipline en inzet, gekruid met passie en zelfkritiek, anderen met bewustzijn wapenen, streefdoelen vooropzetten. Het nieuwe dat doorbreekt geeft voldoening, 't einde ervan vaak door de ouderen niet meer meegemaakt. Het totale bewustzijn van overkoepelende kennis, blijft vrijblijvend indien er geen daden op woorden volgen. De synthese van iedere ontgoocheling werpt zijn onverwachte vruchten af en de rijpheid komt met de bereidheid om nieuwe vragen te stellen. Momenten dat je denkt genoeg gegeven te hebben, zijn de voorlopers van nieuwe initiatieven...zelfs al botst onoordeelkundigheid  voor een langere periode tegen je op. Je geeft het niet op als andermans passiviteit, onbegrip, verveling ,negatieve emoties...blijven steken in geestelijke tering. Daar waar het individualistisch snobisme de eenheidsstructuur  van het algemeen belang vergift, daar is welvaart niet ok. OCTO 

Platformtekst  filosofisch verzet 

 
A 108 YEARS !
It seems I became the oldest person in the world last week, 1 of may 2064.  What a celebration.  No, not like before with a lot of camera teams from all around the globe which would have blocked the mountain road to my Swedish chalet; no, the world is far more organised these days.  Each commune, each city is a member of a worldwide media network.  All people wanting to collaborate with it send the issues not purely related to the local community to a central media location in Stockholm that arranges the further distribution.  Compared with the 20st century and the first decennia of the following century the difference in how people run society is enormous. 
Everyone is connected with one or more projects of the global management system of society.  Every project has it’s sectors.  For a job you can go to Housing, Energy, Food, Telecom, Education, Resources, Environment, Culture, Health, Goods, Distribution, Transport, Safety, Entertainment, Media and Money, Management System.  HEFTERECHGDTSEMMM, kind of a Welsh word to mention them all at once.  It was some kind of story, taking over the power from the old system.  I’ll tell you all about it later. Each project has it’ s own following up within the project Media.
The project Global Management System coordinates the 17 projects since the international revolutions around 1924 that put an end to all existing forms of oppression, barbarism and lot’s of absurd anachronistic situations.  Changes were implemented that offered humanity real opportunities to lead more human lives.  The greediness of billionaires  and their political and military staff were on the brink of starting a series of nuclear wars. 
Our current management system makes it possible for everyone to do the job you prefer.  We don’t need ever growing economies any more to survive financially.  Most of our streets and our intercontinental high ways are connected by a magnetic system of public transport.  A computer program calculates the demand of jobs for each project and on the basis of these figures the subscriptions of 14 from the 17 projects are calculated and taken of everyone’s account ones a month.  So no pay in fact for taking the bus.  Resources like water, gas, …even food became common property, farmers get a decent wage so they aren’t slaves of bancs any more and even little farmers can restart their production.  In fact the scale and the way food was produced under the old system led to a loss of quality and unhealthy situations for both man and animals.  Private owners of resources are given a wage to work in one of the sectors of the project Resources or they can chose other projects to work in.  The main criterium of evaluation is not in the first place how much you produce, but how good you feel in your job.
In the projects Production of Goods and Distribution there isn’t a subscription system and the private or cooperative owners of enterprises or shops are bound to follow a worldwide social taxation system where nobody can sheet.  Little shop owners have grown in numbers as well and receive a wage for their social function.  Really big producers of goods are obliged to form one group for each kind of product, so there is no more competition.  Closures of factories are a thing of the past , except if there is no more demand for something.
International, interconnected computer systems calculate the demand an d the price takes into account the wages of people.  We could not do away with the system of wages in the areas of production and distribution of goods.  There was to much of a risk that the wealthier classes would turn against the process of restructuration and eventually would pay mercenaries to start social discontent campaigns. We did manage dough to abandon the speculation system and abolish the stock markets but wages and trade and money still exist, be it in an other form.  In our education system we stretch a lot of importance to explain that to much consumption can destroy an even ecological production system and the need to move to a system were calculation of prices is no longer needed because people don’t take to much of the products.  We know that we can arrange this in a telematic way in which the consumption of each individual or house is followed up, but it’ s the attitude of people themselves that is important.   To put it briefly, we only use (digital) money to buy goods and for the rest we have subscriptions on every service.  Even if we don’t own a house, our rent is taken care of by the management system who pays the house owners a modest rent.  That’s why a lot of houses are being sold, so they get cheaper.  The Global Management System provides enough digital money, so that’s why there aren’t budget cuts any more.
Military production has ceased to exist, only the police has weapons.  This issue started the revolution in 1924.  People were fed up with the once who governed the world for the sakes of the big bourgeoisie.  More and more groups challenged the military industry  and the little group of billionaires who in fact owned the two third of the planet.  More and more they hated the fact that they had total control over the State apparatus and that they kept the world in poverty and war, while polluting more and more and putting a price on every service and activity possible.  The money inn those days more and more went to  the banks that wanted to take over social security, pensions, homes and so on.  Unemployed people were forced to work for very poor wages or for free, even by the new populist right wing parties claiming to replace the old classical parties.  They just wanted to save the old imperialistic way of thinking by putting the emphasis of political reflection on nationalism, racism…you name it. 
The right to work thus became a joke.  Everyone had different statutes, so ‘divide and rule’ indeed ruled.  After the first big bank crisis in 2008, especially the most important imperialistic unities in war mongering prepared war after war with lots of unseen destruction and millions of displaced people as a consequence.  Masks fell, budgetary cuts, restrictions and all kind of absurd measures couldn’t save the old democracy any more.  Poverty and war and the need to get as wealthy as in Western countries led millions to flew their countries of origin.  The bourgeoisie was even pleased about this development, they could use cheap labour and a division between people, leading to a strengthening of their right wing parties.  War mongering layers of industry and goverment in the Western and Arab world preferred negotiating with right wing politicians to extend their greed more and more.
And what about the left ? The left restricted itself to defensive tactics within the almost purely old capitalist system.  They did not take into account the how’s and why’s of all kind of subjective characteristics of people, of things that held them of from revolting.  Religious people thinking that the left was for State Capitalism or ‘atheistic’. The left did not have clear philosophical and political answers on these themes and no really alternative to propagate as managing society in a different way was concerned.  Parts of the population still taught capitalism was to rule for ever…and they enjoyed the benefits of it, not seeing the dangers and the sand the ‘building’ was build on.
A lot of groups were occupied with only partly solutions, nobody offered a global alternative.  People in power were not afraid of manifestations.  Wars could have been prevented by class action, but that did not emerge.  The number of people with a social conscience and enough consciousness had to grow and grew …so that in the end they wanted to look for ways to stop wars and poverty and social security being attacked. In the end they organised in local and later international groups that wanted an international binding world referendum about the most urgent problems facing humanity


philosophical theater monologue

    Gaining insight into the great drama that we play in becomes more and more necessary.  Such insight begins with thinking about how we can expand our practical, everyday limited consciousness. If you want to understand reality, try to stay within reality, without getting discouraged by it.

 "To understand, to be aware" ... is the most important condition to be able to work towards a more developed level of society. A society that rules according to the needs of the entire world.

 That means that you must start to avoid all kinds of prejudices and fake or twisted news. Our motive ?  Wanting to prove that want truth, translated into objective journalism will eventually win from the rampant possessiveness of power mongers.

We have the opportunity to analyze history as one interconnected unity, skills and sciences enough to understand the meaning of life in fact. How can we make a better world…only hoping for it is not enough. One should understand which individuals or groups try to mislead people of good will.

 Hope. Whether hope in a human, a system or hope is in an idea (hope for justice, solidarity… whatsoever) ... hope is important. Hope is motivation, is believing in. Without hope and faith you cannot overcome problems.  But it can be dangerous to orientate yourself on half-truths or things that are unreal or not social.

        All those who came before us, were looking for answers even before culture gave them. Most of history the oldest part of our ancestors were satisfied with what nature gave them. One thing is certain: what they once sustained and passed on , that is what we are now. If our mind is merely to be explained materially, then their minds in a specific, physical, genetic sense ... are not dead ... and they still indirectly teach us to appreciate the simple things in nature. The rest of us, our environment, our habits, our culture, what I am saying now, obviously a lot came of them ... and still each generation adds it’s contribution. By reading, studying, discussing, organizing, presenting  alternative.   However ... thinking about 'origin and being "is it so difficult  that we hide too much  behind other pursuits, ideals or habits?

        
Spirituality seems to be a form of energy that is bound to matter, it sometimes seems possible only in the NOW and sometimes it seems that we move beyond this life to the force fields of all the abstract virtues that we invoke for some strengthening in life without letting us catch by words like 'God' or 'time'.          The biological and spiritual ... are one with 's past,

Matter made life, spirit is a kind of matter as well, radiation…we invented 'god' and we know "life can arise by wishing I”t. This magic may know no bounds, but let us be realistic. Believers in God say that ‘wishing’ came before the facts. At the other end of the line of thought are the materialists, not in a daily, but in the philosophical sense. Materialists, not in the sense of "just eating and drinking and lusts and never enough," or " everything for me and not for another' not in the sense of "never content”. These are twisted  meanings ,used  in the other, the idealist camp as spiritual defense weapons were. No need for this in fact. Materialists see measurable forces as their origin.        With them, the order is just the opposite: one matter, two idea (the brains as a product of material evolution, the most highly developed matter ...our brain… or isn’t it?  If Idealist could accept that the radiation were we all developed from as well is a kind of matter, then there was no problem.
Is our spirit born as our our soul goes ?... We’ll see about that later haha (literally and figuratively). We can only really see that  'being' is bound to almost always measurable forces, but ... How do you measure your feelings ... and from where come your symbolic dreams? Leaving some mystery is inspirational of course. Physical and chemical laws had their own screenwriter: the urge to survive, the attraction and repulsion.      Let all those philosophical things not separate us. More interesting than getting divided about too much philosophical contradictions or breaking one’s head ... is to discover that history is not only primarily determined by the incentives of those who think about it, or basically by the circumstances in which people live…not only by collective and individual contributions, but also by not completely defined laws in fact.  
Friends, comrades, brothers and sisters, if necessary compatriots; Human Beings ; how important they finds themselves, think much too little as a group or larger whole.
If you view things objectively and socially, without putting personal prejudices to certain persons or institutions and their actions directly in a 'good' or 'bad'-quota evaluating; if you see behind all those things a 'right' or 'in this or that conditions doomed to failure' development to ... ‘ then you're on your way to begin to understand that the growth of the individual awareness contributes to the expansion and refinement of helping the collective ... and vice versa.
The higher the degree of development and the quality of the collective, the greater the cake individual and the individual potential. For example, when more people would understand the importance of a well-functioning workers movement and the power of solidarity, it would be very much possible. Very much of what now seems impossible.
         Too few people wonder how it is that they are without work or why there are others that are hungry and others who have to destroy their butter mountains and unsold fruit ... or there also are the ones that make weapons there d' to destroy others again ... etc. They pose themselves too little questions, sometimes answers are given to them, but  the answers never seems to fit into a larger whole.  A lot of people just want a job, an income, they don’t want to harm other people.  And most of us are environmentally conscious. But things like unemployment, hunger, war and environmental degradation not only will disappear with good will, but inadequate, to outdated structures and greed will have to vanish  ...... you start there against? There is seemingly no power at present to influence things positively. And so we once again don’t start talk about those things  again . Keep on talking about them is  of course is important; because as the sun light ... those things are so important to humans.  ‘How and by whom societies are organized’ indeed is an important issue  for our collective well-being. Not?   

Where they kept us busy with so far ? What should we care about eating with golden spoons of rice, if you know that here with us there is a shortage of food production. Must we teach our children that there awaits an eternal punishment for them if they do not follow the Roman Pontiff ... or should we rather talk them about keeping the world a good place for their offspring? What now has precedence: the rapprochement, confidence and organization between those who work or are unemployed… promoting and creating something social together in the city streets or work places... or continue to propagate against each other that you can do nothing that there are no alternatives ? Don’t you overestimate the problems without seeing the possibilities ? I ask again: what has priority: what water they can baptize with or bring water where there is none? A priest has something in common with a worker today: the majority of workers also have 'anonymous' bosses.  Therefore, perhaps even this small critical ode to the Bible:                                                 
You all, atheists, theists or I do not know: All -ists- stop the quarrel become artists.  Too much attachment to the word God mystifies reason, the eternal already was there, is there, will be forever here…it ligers in ourselves !  Don’t believe the story of ‘the chosen people, everything moves in the same directions when it comes together.        The spiritual goes beyond just feeling and thinking.
        
        
        There was, there is, there could be enough.
Economically strong wanted, like, will always want more. There was, there is, there will always remain limited consciousness about own mortality. Should we therefore continue to work like ants, deepening some philosophic issues, social problems ?
Who leads the fight for the possession of money, land, work, food and war machines?
The strong, the haves intrude themselves the easiest Organizing the dependents is more difficult.
They must continue to choose each other. For even the least miserable among them is a victim of the struggle for the highest profit systems.

Greed and death awareness beards manslaughter within one’s own kind. Vanity and knowledge don’t match, it manipulates knowledge for speculative reasons.  
       Meanwhile, the dependents work at their collective subconscious ... peace people, anti-racists and anti-fascists, environmentalists, leftists, the people of the Doctors Without Borders and many others all in their boxes without joint program. Perhaps behind the collective conscious nothing more powerful can exist ... or do you think the idea and feeling exist independently of matter?
The madness of fear, killings, the opposition between finite by greed and infinite by sharing.

The repulsive of having too much at the expense of another ... one can only resolve by changing the large ownership structures…ore by sharing.


The learned shame for nakedness of body and real facts. The urge to hide your from childhood often dismissed creatives initiatives.
The frivolous of faith and believing in an easier over romantic antimatter live... where some people prefer not wait for ... to get there ... while they are already there in effect.  Don’t they know it’s all about the theatre her below, learning to be strong and changing the negative in to the positive, knowing into awareness ? Who will always tell them the opposite ?

The man that groove for the roots of the tree of knowledge was like Moses or any of the hundreds of other writing seekers. Darwin's Adam's and Eve's, conditionally immortal ...
... Still they live ... wasting to much of their limited eternity ... little do they stand still and little they think together; fail to correctly observe ... missing the power of really acting together…they must help each other to save the collective values ​and dump the things that make them sick.
Threatening them from chasing them from what could be their paradise, does not help ... the threat of total destruction is the reality. Repeated promises,  deceptive improvement, repeatedly beating, killing, all those good people ... that can never lead to the benefit off all.  Always those commercial relaxation, OK, but not as a new opium of the people. The earth won’t be saved by the domination of the culture of greed.

They built a city, a tower, exterior signs to feel common, it doesn’t work otherwise. Not the invisible main character of the ancient Biblical book confused speech, still those methods are used by the powerful.

The power of the one’s orienting themselves, oppressed; their striving for selflessness ; their helpers' exemplary strength, working on a new approach to a universal language; but what is one, alone with a language in towns and villages ... alone, still divided? The fewer misunderstandings, the less systems, the fewer conflicts of interest.

Languages ​​do not have disappear when you can work with one language among all people ,the language of planning together and discussions, the language of deciding and dividing honestly

From the work of millions of slaves who obeyed hundreds of thousands of officers who tangle with thousands of servants and hundreds of bosses and dozens of rulers; grew the positive understanding of the lowest class. When there are too many drops that flow over the spark that poses the question of ownership will ignite.  Question from whether depends a  mature and organized basis.
When interaction between a stressed economy and social inspiration go together with personal freedom and daring collective actions…in the end no possession will be that big that it can exploit. When birth control will not be used as a racist argument, but as something reasonable everywhere. When extermination for the difference in wealth and race shall be abolished.  When having a job will be a right. When possession will mean : your house an socialized enterprises, small companies, common factories …only then all social inspiration will have reached its peak.
Are we aware that the political, social and economic developments mainly follow negative laws? Why are we so silent and sparing with our opinion? We still see the truths behind poverty and glitter? Whence comes that other society in our and in other areas?
In what society we want to evolve together? Because nothing stands still. We must learn to see history as developments that seek to reward their social players. What mechanisms still cause war, environmental degradation, underdevelopment, armaments, hunger, exploitation, impoverishment, illiteracy ... commercial and cultural domination?

Too much possessiveness, too few opportunities for security for children. Too narcissistic reflexes that imprison us in our family. Distrusting greedy people doesn’t stop them. Too much hassle and routine. Not enough to do too, little satisfaction. Too much arrogance, property and discontent, leaves of 'never enough' and 'always less than another. " Too much inexperience to deal with the lower part of the love when it all seems so difficult.

The collective antisocial can be prevented by controlling effective leaders and to call them to account. By first voting for a global program and then for the directors on project lists.

Children, your new bearers of life, you are not served with a falsified history. Are you going to allow being divided amongst your friends as well?  Or will you see to unite the infinite benefits of orientating on objective sources? Wisdom, however tied to tough conditions, only afterwards appears to be an improvement. Wisdom can first start, when a lot has been experienced. Why should suffering continue to always come before wisdom ?   Demonstrating the lameness of some old structures. Justice, born of the power to the clumsiness from the world ... must still grow from social progress ... must not go backwards.
Realizing that these insights are a primarily collective success, those legacies that I try to put into words, I’ll stop traduce them here in English, I’ve got a lot more in Dutch.  I thank you for your attention ... and I wish you much strength to continue to build on these insights.


Kinderen bevoordelen ten opzichte van anderen, komt het dreigen en scheuren tegoed…heeft de arme jeugd geen recht op eten en weten ?  In de oudste, ‘goedbedoelde’ dreigersroman is rijk zijn een in huwelijksaanzoeken gebruikte zegen.
In de nieuwe, nog beter bedoelde testamenten, die al wat minder draconisch dreigen…is rijk zijn eerder een handicap.
De goedgeprate bezitsdrang der Oud Testamentische dwazen, zou zelfs menig twintigste eeuw ‘se Zuid Vietnamees verbazen.  Palestijnen en Joden, destijds kinderen van hetzelfde moederlijf, de enen minder machtig, de oudste die de jongste dient, stop met mekaar te willen verscheuren in naam van de eigen elite of de eigen godsdienst of de eigen nationaliteit…mensen hebben geen nationaliteit en zijn zelf hun tempel wel.  Autonomie begint tussen de werkers aller landen, tussen de buitenmensen of zij die graag tussen dichte bouwsels verblijven, tussen hen die een  menselijke rechtvaardigheid willen.  

        Schrijvers met een collectief verantwoordelijkheid aanvoelen beschreven het voortdurend lessen trekken.  De armere wereld verloor zijn rechten aan de nog altijd door ‘dreigers’ bij hun en hier geleide wereld.
De dag dat die wereld tot macht komt, schudt die wereld het hen door hun en onze superklasse bezorgde wereldjuk van z’n nek…actieve solidariteit zal het dan ook hier van uitbuiting en gemakzucht moeten winnen.  Het is wel een mooi leven, maar daarom nog geen mooie wereld…en daar zullen we wat aan doen. We zijn er in feite al eeuwenlang mee bezig.
Het kan nog een hele poos duren, maar af geraken zal het werk dat zich nu al zolang zonder veel volkstoezicht voltrekt.
Steeds vertrekkend vanuit een nieuw stadium, steeds tegen het valse vragen in :  je bent welkom in alle ploegen die die tijd aan ‘t voorbereiden zijn.

De door de eeuwen heen doorgegeven vormen van waan allerhande, nestelen zich nog altijd op de achtergrond van onze dagelijkse ervaringen met anderen.  Een waanidee, een ‘’t is zo en ‘t zal nooit veranderen ’gedrag, is zo sterk dat eenmaal het zich in gewoonten ingenesteld heeft, het nog moeilijk aflegbaar is.

Het geslacht op aarde behouden…een grootschalige collectieve bedoening in het oude deel der verzamelde verhalen, aanvankelijk een nationalistisch iets…de individuele tips en de internationale aanzetten zaten tussen de belevenissen en de woorden van vier evangelisten die veel van ene Jezus wisten.

Zij die met het godsidee blijven vechten, en zich een onlichamelijke geest willen toemeten, zijn verstrooid en verdeeld geraakt, ook al heersen ze nog over deze wereld. Zij die met de rationaliteit vochten en vechten ook. In allerhande kleuren hun onderverdelingen hebben zij alleen interesse voor het gelijk van de groepen geaardheden die hen steunen.  Rationaliteit is er om soepel te beheersen, niet om te tiranniseren of te verdelen.  Verdelen ?   Aan de ene kant in uitbuiters van het individualisme, en in roze en rode en rodere of groene methoden om de individualiteit in het gezamenlijke te integreren. Verdeeld raken tussen tafels , stoelen , pennen , theorie zonder naar de mensen uit de praktijk te luisteren.
Eender waar systemen en mensen die belangrijke sleutels tot geluk belemmeren, moeten er ook mensen opstaan die die blokages aanklagen en die mensen met woorden in een greep durven nemen…daar waar die mensen als pionnen de vrijheid van anderen verwateren doen.

Wat is men met een overvloed van intellect, als het gebruikt wordt om nieuwe elites te vormen ?
Wat is de zin van handelen in onleefbare steden en gebombardeerde dorpen ?
Weg met lompheid, bruut verbaal en ander geweld, met lauwe flauwe kul, weg met op leugens gebaseerde fopspenen.

Wanneer het tij zal keren en het sterkste volk het zwakste niet meer onderdrukken zal, wanneer de slaven zelf drijvende kracht worden, tegen hun drijvers in :  onderdrukten, in hun nieuwe kiemen zelf geen onderdrukkers meer, zullen hun les bij elke nieuwe ervaring beter begrijpen, hun ongevoeligheid voor de door een bepaalde welvaart verzachte geschiedeniszweep naast zich leggen…


Iedereen zal pas echt in een nieuwe verscheidenheid delen kunnen…als de tank bestuurders en de jachtpiloten niet meer meedoen willen…dan…  .
Nochtans…als dagen met arbeid zijn gevuld, luistert men niet meer naar reders of geschreven rede…maar trapt men in de subtiele vallen van de moderne slavernij.
Om waarheid te kunnen verharden, werden en worden miljoenen ervaringen uitgezift.  Om de rede op het sadisme te laten primeren…planning op verkwisting,  overleggen op hakken…om het nuttig gebruik van overschotten in de plaats van het weggooien ervan te stellen…doe je zo niet…dan doodt je de hongerigen…ook al zie je ze niet.
De rede raakt achterop door valse praat en hebberige instincten , door boulevardpersverslaving.


Een collectiviteit in beweging rekent best niet teveel op onbezonnen  agressiviteit, vooral op vastberaden leiders, naar eendracht strevende grote bewegingen, solidariteit en collectiever wordende doelstellingen.
Een collectiviteit in beweging…dat begint met individuen…dat valt niet uit de lucht en wacht niet eerst op iemand anders.  Goed uitgewerkte en vanuit verantwoordelijkheid opgevolgde afspraken, blijken telkens een garantie voor steeds opnieuw te halen doelen.Weinig gewoon zijn en dan ineens te veel krijgen, gevolgd door schrokken, uit vrees om niets meer te hebben, brengt op termijn de eerlijkheid tot zwijgen.  Dan lokt de roep van ‘t laten omkopen, de kortste weg naar een bedwelmend teveel, breekt de moed en voedt het onderbewuste in zijn sluipende aanvallen op de collectieve rede.


Er is geen uitverkoren volk.  Alleen telkens de oppervlakkige verschillen van stam tot stam.  Er is geen uitverkoren mens, alleen telkens die andere uit te bouwen gaven, andere levensopdrachten. Eén internationaal ruimdenkend, strikt sociaal- ISME,
Aan geen ras, grens, taal, volk of grootkapitaal gebonden…waar iedereen rustig zijn eigen verscheidenheid aan manna vindt…waar aan het woord ‘kollaboranten van de macht’ geen smet meer kleeft, omdat die macht niet meer terug naar donkere periodes kan en mag.
Als volksaard niet over enge grenzen heen  kijken kan en zich onwetenschappelijk achter stoer doen , zogezegde godsdienst en dwaze zuiverheidsidealen verschuilt, komt met de crisis de kwel van verdrukking weer opzetten.

Men vergeet zo graag echt nobele waarden.  Men leent geld aan de gemeenschap en durft mateloos rente vragen.  Men helpt alleen diegenen die de eigen groep baat kunnen bijbrengen.
Bewust voor stemmenverlies sluit men zich in kwade zaken bij de navelstaarders aan.   Ze verdraaien waarheden en lanceren sensationele, minder sensationele of gewoon valse geruchten.
Ze bouwen een klasse justitie voor de zwarte ridders van rond de Nijvelse nevelen…of voor de bescherming van de grote geldgabbers.  Ei zo na kneden ze met hun geld onze mening.
Wij hebben erediensten en vedetten cultus, bijna geen politieke vergaderingen ; buiten diegene waar het essentiële meestal onbesproken blijft, nooit gestemd wordt.


Samengekomen op onze erediensten en vergaderingen, onmondig, geïsoleerd, hopend op het aards of hemels gouden kalf…zien we de ezel in onszelf niet.   Op onze samenkomsten, met uit werkmiddens ontsproten doelen, laat men sommigen toe van ons in blok voor ja knikkertjes van de MISleidende bovenste klasse laten door te gaan.  Men ziet niet het belang dat het openbare voor het persoonlijke leven betekenen kan.  Men lijkt altijd voor een opstand beducht, men volgt de voorschriften van degelijk vergaderen niet.  

Teveel bezitsdrang allerhande, te weinig kansen op geborgenheid voor kinderen.  Teveel narcistische reflexen die ons in ons gezinnetje opsluiten.  Te wantrouwen hebberige mensen.  Teveel ruzie en sleur.  Te weinig doen aan te weinig voldoening.  Teveel verwaandheid, bezit en ontevredenheid, vertrekt van ‘nooit genoeg’ en ‘altijd minder dan een ander’.  Teveel onervarenheid om met het onderste deel van de liefde om te gaan als het allemaal zo moeilijk lijkt.
Noem mij hier terstond driehonderd redenen om in de medemens ontgoocheld te raken.  Als je ze vanuit objectieve, op het positieve gerichte invalshoeken bekijkt, blijf je niet mopperen en zagen over ‘hij doet dit en zij doen dat en…’ Maar toch.  Waar er veel in naam van iets objectief goeds bijeen zijn, komen er desondanks veel, toch meer en meer bereidwilligen in hun midden. 
De goochelaars in valse bekwaamheid, zij die anderen minderwaardigheid voorschuiven, snoeren mondigheid en kunnen zonder replieken met hun gepast gehanteerde ondeskundigheid, blijven bewijzen dat ze nog niet aan vervanging toe zijn.


Nooit zwijgen wanneer je vindt dat je iets afkeuren moet, de momenten waarop je dat kunt zijn immers nog veel te schaars.  Vanaf nu zijn volwassenen meer dan ooit collectief verantwoordelijk voor oorlogen, epidemieën en werkeloosheid die hun kinderen op wereldschaal overkomen.
En toch…ondanks sommige duidelijke, nooit door de machtigen uitgelegde tekenen, gelooft een stuk van ‘t volk niet met inzicht in de macht van rede en verantwoordelijkheid.
Ze kunnen er niet in geloven, ze krijgen er de kansen niet toe ; zo bouwt men zich een harnas van gedachteloze gemakzucht, …want anders sleurt de paniek, de stroom van de pijn van het niet volledig zijn, sommigen onder ons mee.


Het collectieve asociale kan voorkomen worden door leiders doelmatig te controleren en ter verantwoording te roepen…door jezelf ook voor medeverantwoordelijk te houden.
Het asociale werkt nefast, de twijfel straft zichzelf totdat je alles hebt uitgezift en het voornaamste overhoudt.
Indien niet gegrond, is klagen giftig.  Klagen kan alleen met de bedoeling aandacht voor positieve veranderingen te vragen.
Verandering, niet om met schijnbaar sleur geworden goede gewoontes te breken, niet om enge belangen zo vlug mogelijk in vervulling zien te gaan.

Laat de super de-luxeverlangens van de klasse-aan-de-top niet toe dat ze de klasse-aan-de-dop meesleurt in haar gevechten om hun concurrenten zelfs militair weer mee te helpen verscheuren.  Op momenten, tijdens jaren dat de meesten het alweer vergeten zijn…steekt, ‘uit het oog verloren’ het stinkend oorlogsbeest weer de kop op vanachter zijn bedrieglijke maskers.  Hoeveel doden moeten er nog vallen vooraleer de Zuid-Amerikaanse en ander nazis zijn uit geraasd en hun rechtse gelden opgedroogd ? 

Wie maakt er vandaag echt gebruik van feiten en bronnen en studies over het nog in recente vorm aanwezige verleden ?

Hoe vaak ervaren wij ons leven als een persoonlijk en gezamenlijk innemen van standpunten in sociale organisaties.

Zijn wij er ons van bewust dat het politieke, sociale en economische bepaalde voor de maatschappij als geheel bepaalde negatieve wetten volgt ?  Voor wie zijn wij zwijgzaam  en spaarzaam met onze mening ?  Zien wij nog de waarheden achter armoe en glitter ?  Vanwaar komt die maatschappij bij ons en in andere gebieden ? 
Naar welke maatschappij willen wij samen evolueren ?  Want niets staat stil.   We moeten de geschiedenis leren zien als ontwikkelingen die in het sociale  hun bekroning zoeken en vinden.  Welke mechanismen veroorzaken nog steeds oorlog, milieuvervuiling, onderontwikkeling, bewapening, honger, uitbuiting, verpaupering, analfabetisme…en  commerciële culturele overheersing ?

Wat zouden christelijke en socialistische en nog andere werkers al 100 jaar lang niet kunnen bereiken hebben indien ze niet gescheiden gehouden waren ?  Indien ze meer internationale toenadering hadden gezocht.  Indien ze de superklasse die hen hun werk ontnam of onderbetaalde schaakmat hadden gezet i.p.v. voor hen gaan te vechten ?  Hebben wij niet teveel vertrouwen in een soort hemelse goeie gang van zaken ?  In de uiterlijke kunstmatige glans van alles en iedereen die ons mee in het zog van het groot Gapitaal zuigen ? 

Ons verfijnen kunnen we alleen als we de menselijke domheid blijven bestuderen.  Leven we niet in een samenleving waarin we mekaar meer op de hielen moeten zitten dan dat we mekaar kunnen helpen    Hoe kan dat veranderen    Alleszins niet zonder een gepaste, op het overkoepelende ingestelde mentaliteit en organisatie.      Alleszins niet door ons op onze vele verschilletjes in bezit , graad en gezag vast te pinnen.  Alleszins niet zolang er op het initiatief tot beginnen spreken precies een hypotheek rust. 

Een groep mensen over een belangrijk iets uit hun schelp krijgen is veel moeilijker dan alles in z’n gemoedelijke koffiezetplooien te laten liggen.  Moeilijker dan alles een opgedrongen gang te laten gaan.  Hoe komt het dat onze vrije tijd niet voor een stuk een lees-denk en vormingstijd is ?

Naar welke soort maatschappij wil de leidende klasse toe ? Naar een gouden-kalf syndroom voor een elite, gedragen door miljoenen die zulks ieder voor zich willen bereiken ? Iemand met super-de-luxe dromen gelooft niet dat het kapitalisme eigenlijk een veel middelen verkwistende lintworm is.
En over wat er met het socialisme aan de hand is, en in welkstadium dat zich momenteel bevindt…daar hoor je in welk stadium dat zich momenteel bevindt…daar hoor je natuurlijk niet teveel positiefs over.  Bovendien plagen wij onszelf teveel met een aantal vooroordelen die onze eigen sociale en psychologische onvrede moeten wegcijferen.  Vooroordelen en zich laten domineren door alles en iedereen komen soms ook beter uit voor persoonlijk willen hebben dan om gezamenlijk te willen zijn.
Vooroordelen zijn niet alleen een gevolg van passiviteit en berusting omdat alles toch zo complex in mekaar zit, maar ook een gevolg van alle negativiteit en emoties die we door moeten.  Waarom zouden we onze collega’s als concurrenten beschouwen ? Vooroordelen zijn een gevolg van een gebrek aan kennis en bewustzijnsgraad,  nodig om het geheel der toestanden en gebeurtenissen te kunnen blijven overschouwen.  Vooroordelen zijn er om de enge voordelen te kunnen behouden.
Slechts door een linkse ontleding van situaties, een op de belangen van de werkers (arbeiders, bedienden, boeren , zelfstandigen, kleine en middelgrote ondernemingen) gerichte uitgangspositie, krijgen vooroordelen geen kans meer.  Pas dan wordt kennis strijdbaarder dan vooroordeel.
Kinderen, jullie nieuwe dragers van het leven, jullie zijn niet gebaat met een vervalste geschiedenis.  Hoe kunnen jullie je echt goed in ‘t heden voelen , als dat heden jullie niet wordt uitgelegd als een stap naar een te richten toekomst toe ?
Gaan jullie je ook laten verdelen ?  Of zullen jullie de oneindige voordelen van zich achter objectieve bronnen aaneen te sluiten inzien ?   Wijsheid, hoe zwaar ook aan moeilijke omstandigheden gebonden, blijkt achteraf eerst een vooruitgang te zijn.  Wijsheid kan eerst beginnen , daar waar men door ervaring hernieuwd doorzicht hebben blijft.  Waarom moet lijden altijd eerst voor de wijsheid, de mankheid van structuren aantonen ?  Rechtvaardigheid, geboren uit de kracht om het onbeholpene de wereld uit te helpen…moet stillaan vlugger vooruitgang boeken…mag niet meer achteruitgaan.
Te midden van al het ongelukkige , nieuwe levenskansen scheppen, tweemaal beter af zijn, eenmaal materieel, eenmaal psychologisch.  Beseffend dat  deze inzichten in de eerste plaats collectieve erfenissen zijn ; erfenissen die ik tracht onder woorden te brengen , dank ik jullie voor jullie aandacht…en wens ik jullie veel kracht om  op deze inzichten blijven verder te bouwen.


 Enkele belangrijke notities over liefde
Nog maar eens een poging tot inzicht in wat men de 'liefde' noemt
De verstrengeling van de emotionele banden die er tussen mensen bestaan is zo moeilijk te doorgronden omdat er vóór we allen werden verwekt er al zoveel is gebeurd dat wel onvermijdelijk tot ons bestaan leiden moest. Deze soort geestelijk-biologische bewegingen zijn enorm moeilijk te vatten. Neem nu de eerste zin in deze uiteenzetting...ergens hebben we wel onder een bepaalde hoeveelheid ook al deel uitgemaakt van het verhaal van de vorige generaties. De generatiedomino's blijven gewoon vallen. Alle moeilijke dingen waar vorige generaties niet konden mee in het reine komen, krijgen we gewoon terug op ons bord. In religieuze termen zou men dit 'erfzonde' noemen. Bon, iedereen heeft een vrije wil en mits we de verkeersregel numero uno : 'trouw' in het klassieke liefdesspel 'gehoorzamen' hoe minder 'fout' de dingen dan dreigen te gaan : jaloezie, ingewikkelde driehoeksrelaties, vlinders in de buik voor anderen die bij de oorspronkelijke partner, dan weer de slangen tot leven brengen. Dégout in plaats van sensuele gevoelens naar derden toe naar de bestaande relatie te leren integreren. Chemie alleen is nog iets anders dan een voorname rol in het leven van iemand anders willen opnemen,...liefde. Dat is natuurlijk de theorie, de praktijk brengt andere resultaten voort. In hoeverre zijn we eigenlijk 'vrij' om ons eigen emotionele leven te leiden...bestaat die vrijheid eigenlijk wel, zijn we immers niet verbonden met iedereen die via oorzaak en gevolg aan ons voorafging ? Als dit sociaaleconomisch en politiek toch duidelijk zo is, waarom zou dat dan ook niet voor onze persoonlijke, emotionele relaties gelden ? Als maatschappij hebben we de vrije wil om armoede, oorlog en vervuiling uit de bannen en om door velen zeer duidelijke, uiteenlopend omschreven redenen, kan dit nog altijd niet...alsof de oude demonen uit de geschiedenis nog niet tot rust gekomen zijn. Ondanks alle mogelijke alternatieven voor het huidig samenlevingsbeheer, blijven we in een sukkelstraatje zitten...net als met onze relaties trouwens. Uitleen lopende en gelijklopende verklaringen en alternatieven genoeg, alle dagen met nieuwe, op oude ontwikkelingen gebaseerde tendensen gekruid.
Het is vandaag de dag niet moeilijk het ontstaan van het leven wetenschappelijk te verklaren. Filosofisch komt het er op neer dat iets dat niet meer houdbaar is onder grote druk ontploft...kleiner of gelijk aan nul bestaat immers niet, spoken ook niet, wat niet wil zeggen dat we na onze laatste adem geen andere vorm van energie aannemen. Wat voor de big-bang (uiteengaan onder teveel druk) geldt, geldt ook in het emotionele leven van mensen. Voor de generatie die nog vijftig jaar getrouwd geraakte, lag dat anders, niet alleen omdat de man vaak de enige kostwinner was. Onder teveel druk van buiten uit ontploffen ook wij en onze relaties (stress op het werk, overdreven steeds opgefokter consumptiepatronen, de cultus van het seksuele genot, de commercialisering van de seks, de sensatiepers, het inhoudsloze deel van wat de media te bieden heeft : geweldfilms, geweldspelletjes, uitgaan te midden van overdreven decibels en tot in te vroege uurtjes, verkeerde voeding, milieufactoren, geen tijd voor bezinning...het gevoel maar één eindig leven te hebben dat zo vol mogelijk moet zitten, wanhoop gevoelens naar de eindigheid van het leven toe, politieke apathie die asociaal en individualistisch maakt...). De mensheid heeft zich over heel de wereld verspreid en is eigenlijk als één boom met geweldig veel vertakkigen te beschowen. Onze wortels zijn in feite ons gemeenschappelijk kollektief verleden, zij die er niet meer zijn, maken er in feite op een haast onzichtbare manier nog deel van uit. Zij zijn een deel van onze vrije wil vandaag als het ware. Wijzelf, iedereen persoonlijk staan aan de top van de piramide, moeten het geheel dirigeren, al slagen we daar niet altijd zonder moeite in. De ware levenskunst bestaat erin dit zonder teveel af te zien aan te kunnen. Je leven in alle rust te kunnen beleven. Weten wat wel en niet kan indien je die rust behouden wil. Dit houdt in dat je aan een inzicht in al de soorten realiteiten rondom jezelf moet werken. Constant, elke dag en nacht opnieuw. Als individuele tak van de boom je verbonden voelen met de andere takken, met de gemeenschappelijke stam, met de wortels.
Om dit op het niveau van het emotionele te doorgronden is het misschien best om het sociaaleconomisch-politieke deel van het bestaan even buiten beschouwing te laten en ons alleen op het emotionele te richten. Al is het emotionele moeilijk van het economische te scheiden omdat inkomen en dus 'geld' en van die materiële zaken nu eenmaal ook in het emotionele meespelen, als zou dat eigenlijk niet moeten hoeven. Voor diegenen voor wie deze dingen wel een te belangrijke rol spelen zijn het gewoon gegevenheden die een opvoedkundige rol spelen in het proces van het inzien wat nu eigenlijk de zin van het leven is. De emotionele zin van het leven is veel belangrijker dan de socio-economische en politieke zin van het leven...omdat het onze opdracht is van ons van alle negatieve emoties naar onszelf en anderen toe te ontdoen. Soms gaan mensen uiteen en is dat een noodzaak. Soms zouden ze beter bij mekaar blijven omdat dat in hun geval de best mogelijke kaarten zijn die het leven hen voor hun persoonlijke ontwikkeling had kunnen geven.
Geliefden, getrouwd of in welke vorm van samenleven dan ook, willen mekaar op momenten soms door klagen en zuren, flirten met... bewust uit een relatie duwen en tevens de indruk wekken dat het allemaal de fout van de andere is , soms net in een periode dat de andere dacht net in een onbezorgde relatieperiode te zijn beland, slaan wie weet welk een domino's van het verleden in het heden toe en lijkt de toekomst voor beiden ofwel een beloftevolle lat-relatie, vrienden-relatie, open relatie... of een eindpunt, met nieuwe vooruitzichten om van te leren ? Velen hebben soms vele hoogtes en laagtes van velen moeten delen vooraleer ze zelf begrijpen dat er verdriet bestaat waarover niet zo maar kan worden gepraat met woorden. Misschien houden tranen dan nog gezond...of..enz Helder zien hier in bereiken betekent eigenlijk gewoon beseffen dat wat men met het 'goddelijke of 'ondoorgrondelijke' bedoeld (het leven in al zijn facetten eigenlijk), een staat is die men bereiken kan dooralgemene kennis, doorgronden van de eigen levensloop en inleving in de levens van anderen en de coördinatie ervan, niet alleen door het gesproken en geschreven woord, maar door de ontmoeting met je innerlijke evenwicht doorheen dit alles Het beleven van het bewuste wezen in jezelf, ben je zelf
Dat spiegelbeeld van het wezenlijke zijn, concreet door je eigen vertaald; is ook het spiegelbeeld van de buitenwereld. Voortdurend zit je de gevoelens, gedachten, beelden daaromtrent in te schatten om de verbanden te ontrafelen, zin te zoeken en alles ten goede te proberen keren
-het jaloezie- monster in vele van zijn facetten : Met een grapje beginnen : in plaats van jaloezie te hebben, gewoon de volgende beklagen. Menig één heeft er al eens last van, van miniem tot gemiddeld en veels, veels te veel. Soms klopt de intuïtie, soms zit men er helemaal naast. Het vuur van de jaloezie, eenmaal in gang, probeert alles te verorberen...met wat brandstof uit herinneringen van het verleden er op gegoten, is het soms niet te stoppen en paranoia- achtig...we hebben het natuurlijk maar niet alleenlijk over de biologische jaloezie, die soms niet moet onderdoen voor andere vormen. De biologische jaloezie heeft natuurlijk zijn redenen in de vraag welk leven nu mag en moet tot stand komen en welk niet...als of wij in onze bescheidenheid daar allemaal een volmacht voor zouden hebben om dergelijke complexe codes te begrijpen. Als men veel last heeft van jaloezie is het best niet al te zeer met het subject dat in bepaalde situaties (scheiding, ander verblijf...)niet direct 'controleerbaar' is, bezig te zijn. Alle soorten opwinding die dat met zich meebrengt schaadt waarschijnlijk de gezondheid...of activeert het de kwaliteit van de genen ? Niet alles moet en kan worden uitgetest. Ook al heeft men het monster al lang overwonnen, toch kan het op bepaalde momenten weer opduiken. Mensen die al enkele partners hadden, merken soms op dat ze maar bij een paar echt jaloers konden zijn, namelijk bij de vrouw van hun kinderen en iemand waarvan ze denken dat hij of zij best geen kinderen met die of die man of vrouw krijgt...in sommige gevallen pushen ze het door hun gedrag, in andere gevallen niet. Niet alleen 'kinderen' hebben met of willen hebben met, is een reden tot jaloezie. Het monster is op zijn best bij fantasiebeelden over de partner met iemand anders. Grappig, of helemaal niet grappig, is dat men soms duld dat de ander iemand nieuw' heeft' om ook iemand anders te kunnen 'hebben'...met of zonder onderlinge afspraak. Ijs is , zoals u weet, heel glad en het komt inderdaad bij tijd en wijlen terug.  Het echte belang van fysieke trouw, buiten de genetica, heeft qua menselijke goedvoelen, bij de meesten ? niet zozeer te maken dat men bij het scheiden armer wordt, maar is vooral belangrijk om jezelf niet al die zware emoties aan de hand te doen. In sommige gevallen is 'trouw' zijn echter een aangeleerd iets dat, indien je het echt te extreem wil volhouden, ontaard in de andere pool, de slipper...die alleen langdurig verrijkend kan zijn (soms met vallen en opstaan) indien twee mensen spiritueel meer bij mekaar horen dan twee anderen. Soms wordt er alleen maar wat geflirt omdat men de andere op het belang van de eigen 'waarde' wil wijzen of dat men er een melancholisch soort aandacht mee wil ervaren. Een klein beetje meer of minder van dit of dat hormoon, zal wel gezond zijn zeker ? Een brand kan je blussen, maar soms wordt hij oncontroleerbaar.
Soms is jaloezie iets dat ontstaat in voor iemand ongunstige ervaringen met ouders en de daaropvolgende soorten relaties of gewoon ook dat men zodanig geduld met iemand heeft gehad in lief, maar vooral leed, dat het dan driedubbel erg is dat je wordt ingeruild voor iemand waarmee de partner minder zichzelf worden kan. Soms kan dat niet anders en moet je je er mee neerleggen. Soms is alles aan je stiergehalte gebonden, heel gewoon in het dierenrijk, al zijn vrouwen vaak jaloerser dan mannen. Vaak potsierlijk is het als het niet zozeer om een gevecht voor de beste genen gaat, maar om materiële bezittingen bijvoorbeeld. Worden onze DNA-strengen er beter van ? Je zou ook kunnen stellen dat je niet daadwerkelijk ontrouw hoeft te zijn, om aanleiding tot jaloezie te geven. Sommigen voelen zich vaak belachelijk onnodig, of zijn verplicht van in de meeste gevallen anoniem; grote dosissen porno tot zich te nemen...als of dat ook niet meetelt in het aanvoelen van waar die energie achter af dan komt. Voor diegenen waarvoor sex pijnlijk wordt, is dat waarschijnlijk minder een probleem dan voor anderen. Tot slot, indien je je partner achteraf vraagt wanneer 'het' dan gebeurt is en het tijdstip klopt met een soort jaloers gevoel dat je overkwam, meldt het ons en we zullen het bij onze studies rond het fenomeen telepathie, voegen. Ook het tijdstip van intieme gesprekken die men 'aan de andere kant' had, kan interessant voor ons zijn.  Trouw, uiteindelijk, heeft zijn goeie en minder goeie redenen, maar is een heel valabel iets. Ergens vertrek je van een maagdelijke situatie die soms evolueert naar 'hoe zou het zijn met die of die andere'...al is het soms maar een heel klein beetje, want je bent content met je partner of gezin. Toch kunnen mensen niet altijd de opgelopen trauma's van hun partner inschatten, nog dikwijls het gestook achter hun rug van exen of schoonouders, vrienden, ouders... . Trouw heb je niet helemaal alleen in de hand, of je moet al vooraf over een soort grote wijsheid daarover beschikken. De situatie van 'je voelt je ok, alleen omdat je trouw zo vanzelfsprekend acht', kan danig uit de hand lopen. Tweede slot. Er is meer tussen hemel en aarde, hoe meer men tijdens zijn leven met alle mogelijke schaduwkanten afrekent, hoe sterker we als ziel in de geestelijke wereld overgaan...en...hoe minder problemen je ouders onderling en naar ons toe oplosten dus , hoe meer er op ons bord komen ... ? Dat zou allemaal kunnen vermits de ziel en de geestelijke energie één zijn. We zijn immers een mix van de verlenging van onze voorouders en ook de meer en mindere hoeveelheden testosteron, dopamine (op opwinding gericht) en oxytocim (meer op kalmere ervaringen gericht), spelen mee in een spel waarvoor wij een leven tijd hebben om het te begrijpen...een leven en langer. Zoals alles is alles een test...om ons weerbaarder te maken, maar dat het leven ons maar bespaart van mensen die bij mekaar horen te provoceren. Google ‘ de blogfilosoof’ en ‘het voortijdig testament’ of ‘filosofisch verzet’ al of niet in combinatie met ‘skynetblogs’ er achter  of ‘philosophical resistance’ op facebook en google
88 F.Boodschap van de planeet Krito

Onderstaand interview kwam tot stand dank zij enkele mensen werkzaam in een aantal observatoria. Vanaf 24 juni 2010 kwamen daar een aantal signalen met het verzoek om dialoog toe. Tot iedereens verbazing was de vraag om communicatie duidelijk verstaanbaar en bovendien in het Nederlands. Daarom werd professor Gust Aerts uit Leuven aangeduid om de dialoog te beantwoorden. De wetenschappers lieten de politieke, economische en militaire leiders en de media op verzoek van de contactzoekers voorlopig buiten het gebeuren.  Een stem die zich voorstelde als KritaKrokus uit Krito de hoofdverantwoordelijke voor het ministerie van interplanetaire betrekkingen, herhaalde eerst bij wijze van inleiding en test zijn inleidende groet : Krita: “Aan alle mensen van goede wil, begaan met een menselijke leefwereld voor allen, aan jullie allen, aardbewoners : Groeten uit Krito.  Al vele jaren volgen we jullie wereldse doen en laten, bestudeerden jullie culturen en talen, maar tot nog toe zijn we er niet in geslaagd van contact met jullie te leggen. Het gejuich dat U op de achtergrond hoort, zijn mijn medewerkers wiens geestdrift nu interplanetair uit deint. (pauze). Eerst waren we van plan enkele satelietzenders te hacken en ons tot de totale wereldbevolking zelf te richten, maar die optie hebben we laten vallen in overleg met onze historici die jullie geschiedenis hebben bestudeerd.  Wees gerust, we kunnen jullie nog niet bezoeken de volgend 200 aardjaren , maar dat zouden jullie leiders toch niet geloven en jullie zouden in opdracht van jullie militair industrieel complex al meteen beginnen met een aantal kernwapens en dergelijke bij te maken. We richten ons nu tot jullie in het Nederlands om geen ongepast chauvinisme in de landen met de grotere taalgroepen uit te lokken en omdat één van jullie landen waar het Nederlands gesproken wordt, als hoofdstad Brussel heeft, niet onverdiend nadat dat land door de eeuwen heen van uit het merendeel van de andere Europese landen aangevallen werd. Als ontwikkelde culturele wezens, is die symboolwaarde ons niet ontgaan van op Krito.  Dit is onze kernboodschap aan jullie : Jullie bevinden jullie op een mijlpaal in jullie ontwikkeling, de keuze waarvoor jullie staan lijkt ons heel duidelijk : ofwel blijven jullie nog decennia ter plaatse trapellen én ook achteruitgaan ofwel kiezen jullie resoluut voor een totaal andere aanpak van jullie samenlevingsbeheer. Ondanks jullie technologische ontwikkeling slagen jullie er niet in van op een ecologisch verantwoorde manier datgene te produceren wat jullie menselijkerwijze nodig hebben en het vervolgens op een sociale manier te verdelen. Integendeel, jullie systeem draait rond het steeds meer produceren vanuit de superwinstmotieven van een kleine groep speculanten. Niet te geloven, maar met een gigantisch productieapparaat leven jullie al zo onder de voortdurende bedreiging van ineenstorting van jullie economisch systeem, met steeds maar weer werkeloosheid en economische en militaire strijd tot gevolg. Bovendien zijn jullie door jullie systeem verplicht van tegen een hels tempo te produceren met steeds minder mensen, terwijl jullie talrijk genoeg zijn. Merkwaardig ook dat jullie het leven voornamelijk beleven van uit het idee dat het uitsluitend in het teken van productie en consumptie zou moeten staan. Onderwijs, cultuur en levensbeschouwing...daar hebben jullie in verhouding weinig tijd en middelen voor over...voor ons een overduidelijk teken dat jullie nog veel werk hebben aan die 'winkel' van jullie, zoals jullie dat zeggen. We hebben, in alle bescheidenheid ,een aantal dingen op een rijtje gezet, waarvan jullie werk zouden moeten maken. Jullie hoeven nog niet over te stappen naar het samenlevingsbeheer dat wij hier kennen, objectief gezien zouden jullie dat wel aankunnen maar subjectief gezien ligt ons systeem hier nog niet zo in jullie aard. Wat jullie dus al wel zouden kunnen doen is zorgen dat jullie overheden op internationaal vlak zouden overeenkomen om :

-voor hetzelfde werk hetzelfde loon uit te betalen

-alle mogelijke vormen van speculatie uit jullie economie te bannen

-één internationaal sociale zekerheidssysteem voor meer welzijn te ontwerpen

-een internationale reconversie van de wapenindustrie te beginnen

-de militaire conflicten onmiddellijk stop te zetten

-een plan voor degelijke ontwikkelingshulp uit te voeren

-een eenvoudig en rechtvaardig belastingsysteem in te voeren

-wat jullie 'geld' noemen en 'banken' onder strikte voorwaarden te organiseren

-per grote economische sector één wereldwijde groep te maken om die moordende concurrentie waaronder jullie gebukt gaan te niet te doen

-de media door structurele maatregelen uit het winst denken halen.

Tot daar de kern van onze boodschap aan jullie”.

Het interview kon nu beginnen. De kleine groep wetenschappers hadden besloten de wereld van instanties en media niet te alarmeren en van uit eigen naam te reageren. Gust Aerts : “Hallo en welkom midden onze groep van wetenschappers op de verre aarde en bedankt voor de goede raad. Inderdaad, heel velen proberen hier tegen de irrationele en onmenselijke logica van ons samenlevingsbeheer in te gaan, er wordt aan gewerkt, geholpen door de tegenstellingen die het systeem zelf voor meer en meer mensen aan het licht brengt, al zijn we op onze hoede om niet te euforisch te worden bij het boeken van kleine successen. Vermits jullie alles van ons lijken te weten, stel ik voor dat we jullie een interview afnemen om meer van jullie manier van organiseren op te steken. Hoe zit jullie samenlevingsbeheer in mekaar ? 

hier staan we dan, eeuwig oud,voor altijd jong (kabaret)

Goeiendag. Ik weet het, 't is een simpel woord om mee te beginnen. Maar miljarden jaren geleden zou ik dat niet zo gezegd hebben. Toen al zat ik net als jullie, nog verspreid in alle mogelijke soorten atomen, die, net als jullie, door de kosmos vlogen.

Toen duwden we mekaar af en toe eens wat opzij om al eens wat plaats te hebben. We zaten in één of andere molecule, zo hard als steen, zo mals als modder, zo helder als licht of zo zacht als water. Als ik toen iets wou zeggen, dan scheen ik gewoon of dan viel ik gewoon uit de lucht...ik kan dat trouwens nog goed, dat laatste...dat zal een door de eeuwen heen aangeleerde overlevingstechniek zijn. In feite zit ik en ben ik ook nog mineraal, water, licht, golf, enz...zijn wij nog allemaal dat en alles wat zich daaruit ontwikkeld heeft ...tot en met wie we nu zijn.

Nee maar, in die atomen, dat was daar een gedoe rond mijn atoomkernen. Mijn MIN-geladen elektronen vlogen den helen dag rond mijne kop, rond mijne PLUSMINUS evenwichtig geladen kern dus. Den helen dag waren ze me aan 't provoceren, zo uitdagend, zo precies niet kunnen verdragen dat ge kalm in uw onverschillig evenwicht blijft. Dat ging altijd maar van alé, bougeert ne keer, laat ons iets doen, laat ons uitbreiden of zo.Op den duur was ik als atoomkern wel verplicht van te handelen. In ons taal betekent dat 'uw NEUTRON-evenwicht' verbreken en met uw PLUSPROTON-lading ingaan op wat er in uw eigen en andere stoffen aan MINNETJES te vinden is. Het lijkt wel 'sexen' voor het uitgevonden was.

Maar op nen dag, door al dat over en weer geduw en getrek en gebots en veel vergaderingen om nu eens uit te maken wat we daar allemaal mee van zin waren, met al die nieuw kombinaties van molekulen die we deden ontstaan...

opeens wisten een deel van ons het wel zeker. WE BOUWEN EEN CEL.In feite is het niet echt zo gegaan, want ineens 'waren we met z'n allen gewoon' 'cel'...ons moeder Chemieke en onze pa Fysicaa hadden een Biologieke gemaakt, ge moet het maar doen.

Dat was allemaal goed en wel, maar u hadden we een serieus probleem. We mochten we zoveel cellen maken als we wilden, ze stierven allemaal te vlug zonder zich op eigen kracht kunnen te vermeerderen.

Maar die cellen waren geen stommerikken...ah nee, heel de natuur, wij dus, ...hadden het beste van ons eigen daar ingestoken...gij zat daar trouwens ook al in. Zo kwamen we op een dag erachter dat we moesten 'delen' om kunnen blijven voort te bestaan...en zo werd de solidariteit geboren. We moesten ons eigen 'delen' om ons kunnen voort te planten. Hoe we daar achter kwamen ? Wel, het stuk 'modder' ,modder, zoals 'mother' in 't Engels dat achterbleef als we als cellen stierven, daar ontsnapte ook de licht en de lucht uit. Die 'licht' en die 'lucht' waren zo triestig dat ze van die cellen geen deel meer uitmaakten, dat ze zwaarder werden en op de nog levende cellen 'drukten' als het regende of stormde. Zo gingen we dank zij de intuitie van het licht en de lucht toch door de knieen en leerden delen.

Ge moogt natuurlijk ook geloven dat het door het bevel van God de vader of zijn broer Alah zijne bliksem kwam.

Feit is dat we weer ne stap verder raakten.Na een tijd begon ook die toestand ons wat te vervelen; we wilden toch immers niet altijd XX -vrouwelijke materie blijven. Gelukkig dat er op een dag enen een stuk van zijn XX verloor en het voortplanten een stuk plezanter en interessanter werd dan ons eigen moeten op te splitsen...het kwam wel nog op hetzelfde neer, maar 't was eenvoudiger XY bevruchtte het XX-ei en zo ontstond hadden we er een totaal nieuwe telg in de famillie 'biologie' bij : de 'sex'. Man lief, vrouw lief, waar zijn we toen mee begonnen...ik had het miljarden jaren terug, nog zo gezegd als atoomkern van een zuiver deeltje licht , "we zijn nu op ons gemak".Maar ja...' t was nu éénmaal toch zover gekomen...en eigenlijk was er nog niets veranderd, de minnekes maakten de mannekes hunnen kop zot om toch iets te gaan doen. Nu begon het verhaal eerst goed vaart te nemen. We werden organismen en organen in 't water, we ontpopten onszelf tot vissen, we bevolkten het land op duiznden manieren...van dino's tot mieren. Maar eigenlijk, zeg nu zelf; soms denk ik...waren we niet beter in onzen boom blijven hangen ?

Ik hoor het me nog zeggen(allé 'zeggen', 't is te zeggen we waren aan 't leren spreken) tegen dienene op die andere tak, 'jongen, hou toch uw gemak'. Dat was er zo ene,we noemden hem Meer, die was nooit kontent; hij wou altijd maar meer en meer, meer wijfkes, meer eten, meer grond...tot hem in onzen eigen troep niks van dat alles meer vond. Omdat hij zo geweldig tekeer kon gaan, hadden de meesten er schrik van en zijn ze er maar achter gaan staan toen hem de bavianen wou gaan verjagen.En zo ging de geschiedenis maar voort. Op den duur zaten de afstammelingen van 'Meer' in streken waar het zo koud was, dat ze in holen moesten gaan wonen in plaats van tussen de takken liggen te dromen. Toen de holen bezet waren, moesten ze huizen leren bouwen en op de duur hadden ze zoveel bezittingen, dat ze het moe waren om er konstant mee rond te trekken. Omdat 'stilzitten' ook niet in hun natuur zat, begonnen ze te leren hoe ze het land konden bewerken. De 'boer' was geboren. Een kalme mens, blij één te zijn met de natuur. Wat we toen voortbrachten, aten we op en we zetten een deel opzij voor minder gunstige tijden. Iedereen deed een stukske van 't werk...en we konden op tijd eens lachen omdat we hadden leren praten en luisteren naar mekaar. Niemand had het er moeilijk mee als er al eens problemen waren, de dorpsraad zou dat wel oplossen.Op ne keer komt daar toch wel enen af die ons kwam uitleggen dat ne zekere God, de wereld in zeven dagen geschapen had ...en wij waren daar al miljarden jaren mee bezig. Hij joeg ook sommigen schrik aan door te dreigen dat we allemaal levend in de hel zouden verbranden na ons dood...als we niet naar hem luisterden !

Een deel onder ons, trapten daar toch wel in zeker ! Wij, oude Belgen, konden onze rust voorgoed vergeten.

Het bleek namelijk, dat we niet alleen op de wereld waren...en dat er al op ander plaatsen veel meer moet gevochten zijn...dan die dorpsruzies van ons in den tijd. Er was zelfs ne slimme Romein die vondt dat wij de 'dappersten' der Galliërs waren. Sinds toen kwamen er hier veel met hun 'legers' binnenvallen, behalve de Indianen, Chinezen en zwarten ging onze eigen Staat dan weer nog later ons zelf ambeteren.

Ik heb het in den tijd als dorpsoudste nog gezegd : wapens en Meer en meer willen ten koste van anderen en die rijken die het geld en het leger en de goden en afgoden uitvonden achternalopen , daar komt niks goed van.Maar bon, hier staan we dan uiteindelijk in ons landje dat in solidariteit bewijst dat taalgrenzen geen belang hebben...om ook nog iets positiefs te zeggen. Midden een wereld door honger en armoede en oorlog geteisterd;

waar sommigen te hard moeten werken en anderen niet mogen. Als we een dag terug uiteenvallen in licht en lucht en de rest en de genetica die we achterlieten doen ademen en er ons licht op schijnen...zullen we ons nazaten er aan herinneren...pas op, zie wie jullie volgen...jullie zouden wel eens vroegtijdig kunnen verdwijnen...en dan moeten we weer van voren af aan beginnen.Dus, we zitten hier nu gezellig bijeen, op ons gemak, wat gaan we nu met de rest van de avond doen ?

Zal ik even de atoomkern zijn. Ik beweeg niet, jullie ook niet, maar toch verlangen jullie nog iets van mij; wat gaan we maken...een rechtvaardiger wereld ? Of handelen we niet en blijven we rondjes-draaien ?

Voor iemand die voor 1 euro per dag schepen afbreekt in India, zijn wij een deel van het grootkapitaal dat hen uitbuit, want de meesten onder ons, kennen een zekere welvaart...je mag dan nch tot dezelfde klasse behoren, we zijn een soort kollaborateurs. Zelfs onze vakbonden eisen nog geen gelijk loon voor de nieuwe Europeanen uit het Oosten.

Ook op ons werk, houden we ons gedeist. Denk eens even aan al die slaven, lijfeigenen en alle uitgebuitenen en gesneuvelden die onze 'vooruitgang' hebben mogelijk gemaakt.

Neem nu dat de economische situatie zo verslechtert dat we dat allemaal dreigen kwijt te raken en de lessen uit de geschiedenis niet trekkend, weer eens gaan verrechtsen en ons in meer en meer oorlogen en verarming laten meetrekken. We laten ons toch echt telkens bij de neus nemen door valse nationale tegenstellingen, door 'konkurrentiepositie', door oplossingen als tot 65 blijven werken en al die zever meer. Al wat ne gewone mens wil, is menselijk en nuttig werk en een inkomen, zodat hij bijvoorbeeld een famillie kan onderhouden en jongeren perspektief kan bieden. De politiek is dringend aan herstrukturering nodig.

Na al de banenkostende herstruktureringen die ze laten doorvoeren hebben, zouden zij eens onder het snoeimes moeten komen ...er zou zelfs een andere manier van internationale verkiezingen moeten ingevoerd worden, eerst stemmen voor het programma, en dan voor de uitvoerders...die niet langer op partijlijsten maar op technokratische projektlijsten kandidaat zouden moeten zijn; mensen die van landbouw niks kennen zouden bijvoorbeeld niet op een projekt Landbouw mogen opkomen. We weten allemaal wat er heden ten dage aan de hand is met de wereld, als je je geheugen daarover wil opfrissen, moet je maar eens naar m'n krantenknipsel , boeken en documentaires komen kijken, of surfen naar users.skynet.be/octo Maar weet je wat we er kunnen aan doen :

Eerst en vooral doorhebben wat er boven onze kop gebeurd. De afgevaardigde van de aandeelhouders dreigt te snoeien in het aantal kaders en lekt dit naar de pers. Waarom ie dit doet...de kaders zijn soms te menselijk en durven niet genoeg voor ontslagen zorgen of mensen naar de mutualiteit drijven, de vakbondmensen zijn blij dat de mensen voor hun job vrezen, want zo moeten ze de leiding over niks nemen. Eén grote schrik voor de boeman grote mijnheer anonieme Aandeelhouder, zoals soms de truuk van de anonieme God het nog doet, nog een beetje en we hebben zo'n schrik van alles dat we vluchten in de anonieme Liefde.Wat men (s) ons allemaal wijsmaakt en waar men ons allemaal mee bezig houdt.

Als ne kleine geboren wordt zoudt ge hem al op vanalles moeten voorbereiden. (of ge kunt daarmee ook al vroeger beginnen door tegen uw buik of onderbuik te praten) Ik zou zo zeggen, manneke of maske, pas op, want ge gaat eenmaal gemaakt of hier buiten het één en 't ander meemaken. Vroeger was je een beetje half en half, een beetje bij je pa , een beetje bij je ma. Wie weet wat een erfenissen hebt ge niet bij.

Zie maar da ge een beetje verschillend bent van ons, dat we al eens kunnen botsen later want we zullen zeker veel van jouw kunnen leren.

En omgekeerd natuurlijk. Al drie generaties hebben we in de famillie zo geen gemakkelijke huwelijksrelatie, misschien kan de famillie dat in jouw kombinatie beter...of gaade gij nie meer aan langetermijnprojekten beginnen ?Dan nog iet anders. Ge wordt wel geboren, maar dat blijft hier niet duren, want dat is maar tijdelijk. Sommigen zullen U zeggen da ge nadat ge hebt geleefd terugkkomt al een mier of ne pier of een varken of iets of iemand anders . Wat denkte gij daarvan ? Misschien komt iemand dat alles altijd kritiekloos slikt terug als een mier...of hoe een iemand zou terugkomen als een varken...komt ne vis terug als ne pier ? We weten het nie. Maar pieren worden we allemaal als ze ons niet opstoken. Ik wil je geen schrik aanjagen, verre van; want als gij hier rechtvaardig en goed proberen zijn hebt (wa zegde ? milieubewust ook ? wel ja, ga zo maar door; dan moogde vanboven uit die die nog ne goeie mens willen zijn beneden helpen; anders moet ge de pijnen van de anderen helpen verdragen of zo. Ik weet het ook niet. Probeer er maar niet te fel achter te komen, ge zult al wel dingen genoeg te leren en te doen hebben eens buiten.Laat je in 't begin maar eens goed vertroetelen...want da blijft niet duren da ge zo op uw wenken gaat bediend worden. Da's niet goed ook niet, ge moet zelf de wereld in. Pas goed op voor hen die beweren dat ze het allemaal het best weten...ge kunt er misschien wel iets van leren; maar als ge gevonden hebt waar ze fout zitten, moeten ze je niet meer hebben. Als ge teveel bloed en geschiet op tv ziet, zet hem dan maar op iets anders, ne goeien documentaire of zo. Die TV, en die gazet, dat is zoals met eten, ge moet goed kiezen en zien da ge genen bucht binnenkrijgt. Beetje humor tussendoor ?

Laatst zat ik op de stoep van m'n venster naast m'n kat. "Kat", zei ik, "je moest het eens allemaal weten wat hier allemaal gebeurd op deze aarde. Je zou een boom inkruipen en er niet meer uitkomen". In 't dialect klinkt dat allemaal veel sappiger natuulijk. "Kat, ge must het es allemol wieëte, ge kreoup ne bouem in en ge kwamt er nimieeh nemiauw uit

PauzeEn...wat vonden jullie van het eerste deel...toch belangrijk dat jullie weten waar we van komen...waar sex eigenlijk vandaan komt enzo...(pauze)oh...weer geen respons. Bon. We waren bij de menswording aanbeland. Ik sla wel veel van het vervolg op waar sex vandaan komt over...maar dat hebben jullie tijdens de pauze toch op je gsm op 't internet via de radiostraling opgezocht. Ik zal 't even saamenvatten. De aarde was er dus.

De atomsfeer werd gunstig voor de ontwikkeling van biologisch leven. Water lostte mineralen uit de gesteenten op...de rivieren voerde ze mee naar de plassen van allerlei grootte en daar reageerden ze met de molekulen die gedurende miljoenen jaren uit de atmosfeer neergeregend waren. Natuurlijk stond ook de zon al in de keuken van het leven...op de kruidenpotjes in de keuken stonden namen als 'vulkanen', 'elektrische ontladingen', 'straling'...en dat alles werd in de oersoep gekapt. Met de koolstofketen als ruggegraat ontwikkelden zich complexe strukturen zoals suikers, vetten, eiwitten...en al wat goed is. Door molekulen af te breken kwam er energie vrij die de deeltjes samenbond. Zo ontstond na miljarden jaren experimenteren een zichzelf vermenigvuldigende molecule en de eerste celletjes die zich leerden delen, voeden en vermenigvuldigen. De vragen zijn niet voor na de voorstelling...jullie kunnen me ze naar je huisdokter mailen of zo.

Voor we het wisten woonde een oerdeel van onszelf veertigduizend jaar geleden in een grot. Waarschijnlijk zaten we toen al met vele moeilijk hanteerbare driften en angsten. De ene of de andere madam heeft daar een triologie over geschreven, als ge dat leest kunt ge U goed in die tijd inleven. We leerden jagen en boeren, huizen bouwen, praten en schrijven. Zoek dat allemaal maar eens op, ge moogt ook iets doen om uw bewustzijn omhoog te krijgen. Ik heb daar veel over op mijn huisbladzijden op staan...ge moet dat adres maar eens vragen als ge het op de ene of andere manier in mijn huis doet bellen. Samengevat komt onze geschiedenis er op neer dat hij bij tijd en wijlen nog meer beestig dan menselijk was...en daar zijn we nog niet vanaf. Chapeau natuurlijk voor alle geproduceerde kunst, maar boe voor alle op rang en stand en afkomst gebaseerde slachtingen. Hoera en eureka voor het werk van filosofen en de wetenschappelijke vooruitgang, maar oh wee voor al diegenen die de onwetendheid des mensen misbruikten en misbruiken. Hand in hand met al diegenen die het sociale in het vaandel droegen en dragen...maar weg met de lakeien van de spekulatie die de wereld altijd richting oorlog en armoede duwden en duwen.


het leven op de planeet Krito

Onze planeet bestaat uit een viertal grote continenten. Eén heeft een beetje de vorm van een ijsvogel, een tweede juist daaronder, lijkt een beetje op een Indiaanse die over het tweede grootste continent tuurt, dat dan weer meer een beetje van een reusachtige walvis in beweging heeft. Het grootste continent heeft grosso modo wat weg van een hele grote pauw die wat eetbaars op de grond lijkt te pikken. Hier en daar wat grote en kleine eilanden die als wolken tussen de wateren rond de continenten lijken te zweven. Klimaatgordels en poolkappen komen goed overeen met jullie klimaat zones, al lopen de tijdzones wat uiteen omdat onze afmetingen en deze van onze, ook gele ster wat groter zijn. Geschiedkundig hebben we ook een heel deel negatieve gebeurtenissen achter de rug, kinderziekten waaruit we versterkt gekomen zijn. Momenteel hebben we een technocratisch samenlevingsbeheer, waarbij alle groepen van eigenaren en producenten, zowel de overheidsorganisaties als de kleine als middelgrote en grote ondernemingen betrokken zijn. Private mastodontondernemingen zoals in jullie fase van imperialistische concurrentie strijd, bestaan bij ons al lang niet meer en zijn overheidsbezit. Het principe van produceren om maximumwinsten binnen te halen, werd door ons systeem geneutraliseerd. Iedere zelfstandige of werknemer behoort op Krito tot één of meerdere projecten waar hij of zij, werkzaam is...oh ja, wij op Krito hebben ook twee polariteiten aan wezens, ook onder onze dierensoorten is tweeslachtigheid een zeldzaamheid. We overwegen van onze betaalmiddel, het geld op een dag geleidelijk beginnen af te schaffen, maar tot nog toe, op een niet speculatieve manier als ruilmiddel en administratief middel gebruikt, vormt het nog een bruikbaar bindmiddel om iedereen er toe aan te zetten van toch zijn steen aan de samenleving bij te dragen. Toch hebben de begrippen 'loon' en 'handel' een andere inhoud dan bij jullie Aardlingen.

De berekening van een loon, gebeurt totaal anders. Neem nu het project Telematica. Het hoofdmanagment van dit project berekent op een ruime basis hoeveel een jaarlijks abonnement op alle mogelijke diensten per Kritoäan kost...dit bedrag wordt gewoon afgetrokken van het loon dat iedereen krijgt in welk projekt hij ook werkt. Tot de werknemers van het project Telematika behoren niet alleen de werknemers van de nationale telecombedrijven die de grote infrastructuur voor alle internationale telecombedrijven beheren en bezitten, maar ook de werknemers van tal van kleine en middelgrote privébedrijven wiens eigenaars aldus eigenlijk geen lonen hoeven te betalen aan hun werknemers en bovenop hun wedde voor hun beheers capaciteiten een surplus tot maximum 20% van het gewone gangbare loon krijgen, wat voor alle lonen met een grote graad van verantwoordelijkheid is ingebouwd trouwens. De handelaren van weleer krijgen voor hun distributie -of onderhoudsfunctie op het gewone loon dat eenieder krijgt een 5% bonus en alle prijzen, zowel als de lonen, zijn voor de hele planeet gestandaardiseerd. Alle andere kosten zijn recupereerbaar, niemand buiten de overheid op Krito heeft eigenlijk nog 'loonlasten' te verrekenen en alle grondstoffen zijn ook gemeenschappelijke eigendom. Ook boeren krijgen een loon van de overheid en bonussen als ze de productienormen halen.  Wij hadden, net als jullie met zovele absurde situaties rond oorlog, armoede, werkloosheid, vervuiling enz... af te rekenen, dat meer en meer Kritoänen een andere vorm van democratie gingen eisen. Ze wilden zelf een aan de evolutie van de samenleving aangepaste vorm van samenlevingsbeheer kiezen, zelf de grootste lijnen van de projectprogramma's verkiezen en nadien de dirigenten daarvan op projectlijsten aanduiden. De oude politieke partijen waren op de duur wel verplicht van zich qua partijwerking te beperken tot het plaatsen van kandidaten op de projectlijsten.
In de allereerste programma -en project verkiezingen, stonden de volgende eisen die men bij de eerste internationale verkiezingen goed-of afkeuren kon : ze komen overeen met de eisen die we ook op sommige 'blogs' op jullie internet vonden, de http://bloggen.be/conscience2008 blog bijvoorbeeld (de gele tekst onderaan).

Quelques traductions chez ‘Fotofilosofie’
Père Science et Mère Chimie. Grand Père Big Bang regardait sa fille Rayonnement qui était amoureux sur l’Atome…des photons volaient autour ses oreilles…et ça donnait des Molecules.  Gran Mère Terre trouvait sa rotation au tour du Soleil.  Ils fondaient leur trucs ensemble…les toutes premières cellules étaient prêt.  Mère Organo le faisait dans la Mer selon le système XX.  Organos devenaient Organismos et après pour multiplier plus efficace venait le système de Père XY.  Ensemble ils sortaient de l’eau pour commencer de l’art plus récente.  ‘Maintenant tous est prêt’ croyait la famille nature.  ‘Il y en a assez pour tout le monde.  Mais…regardez comment les grands capitaux font des guerres pour avoir de plus en plus !!!Souvenez nous : le principe de la cellule était PARTAGER !
Essayons de survivre la vie !  Puisque on peut pas détruire des électrons, radiation est éternelle. Supposons qu’il y a de cycles de Big Bang…les essences de tous les choses pouvaient bien ‘se réunir’ pour que tout l’ évolution recommencera un nouveau voyage : radiation, atome, planète, cellule, radiation…évolution jusqu’à notre âme et de nouveau radiation, ‘esprit’
Let us try to survive life ! One cannot destroy electrons, radiation is eternal.  Imagine a cycle of Big Bangs with the essence of all stuff coming together again to reunite so that evolution would each time again begin a new voyage : radiation, atom, planet, cell, radiation…evolution until our soul and once again radiation : ‘spirit’
Father Science and Mother Chemistry.  Grand Pa Big Bang watched his daughter Radiation who fell in love with Atom…Photons flew around her ears…and that gave birth to Molecules.  Grand Mother Earth liked turning around the Sun.  They all melted their stuff and more together…the first cell came into being.  Mother Organo did it in the Sea according to the XX system.              Organos became Organism and afterwards Father XY came out of XX to multiply in a new sexy way.  Together they got out of the water to start some more recent Art.  ‘Now everything is ready’ taught nature.  There is enough for everyone.  But look at those great grabbers, making wars to have more and more…while they forget the principle of the cell : SHARE.’   More explanation in English
 People

They all have their own problems, not only because of their own history and their own nature, experiences and decisions. But they should be aware of leading a good life. Not only for themselves, but everyone they are connected with in many ways. People are connected telepathically and they have an influence on each other both in a spoken, sense and by their thoughts and feelings. They inherited some problems to overcome, but they often repeat some mistakes of the past, without overcoming them and then they get stuck with their lives or society.

Each individual has a certain degree of masculinity and femininity. The difference can be big. It is not the purpose of being alive that one’s aim is to dominate another person, using too much masculinity in oneself if one is a woman, neither too much femininity to letting oneself be dominated, if one is a man.

There is a lot of insanity in the world, both politically and on a personal level. But there is lot of progress being made and an enormous part of joy as well.

      
 philosophical theater monologue
    Gaining insight into the great drama that we play in becomes more and more necessary.  Such insight begins with thinking about how we can expand our practical, everyday limited consciousness. If you want to understand reality, try to stay within reality, without getting discouraged by it.

"To understand, to be aware" ... is the most important condition to be able to work towards a more developed level of society. A society that rules according to the needs of the entire world.

That means that you must start to avoid all kinds of prejudices and fake or twisted news. Our motive ?  Wanting to prove that want truth, translated into objective journalism will eventually win from the rampant possessiveness of power mongers.
We have the opportunity to analyze history as one interconnected unity, skills and sciences enough to understand the meaning of life in fact. How can we make a better world…only hoping for it is not enough. One should understand which individuals or groups try to mislead people of good will.


Hope. Whether hope in a human, a system or hope is in an idea (hope for justice, solidarity… whatsoever) ... hope is important. Hope is motivation, is believing in. Without hope and faith you cannot overcome problems.  But it can be dangerous to orientate yourself on half-truths or things that are unreal or not social.
       

All those who came before us, were looking for answers even before culture gave them. Most of history the oldest part of our ancestors were satisfied with what nature gave them. One thing is certain: what they once sustained and passed on , that is what we are now. If our mind is merely to be explained materially, then their minds in a specific, physical, genetic sense ... are not dead ... and they still indirectly teach us to appreciate the simple things in nature. The rest of us, our environment, our habits, our culture, what I am saying now, obviously a lot came of them ... and still each generation adds it’s contribution. By reading, studying, discussing, organizing, presenting  alternative.   However ... thinking about 'origin and being "is it so difficult  that we hide too much  behind other pursuits, ideals or habits?

        
Spirituality seems to be a form of energy that is bound to matter, it sometimes seems possible only in the NOW and sometimes it seems that we move beyond this life to the force fields of all the abstract virtues that we invoke for some strengthening in life without letting us catch by words like 'God' or 'time'.          The biological and spiritual ... are one with 's past,

Matter made life, spirit is a kind of matter as well, radiation…we invented 'god' and we know "life can arise by wishing I”t. This magic may know no bounds, but let us be realistic. Believers in God say that ‘wishing’ came before the facts. At the other end of the line of thought are the materialists, not in a daily, but in the philosophical sense. Materialists, not in the sense of "just eating and drinking and lusts and never enough," or " everything for me and not for another' not in the sense of "never content”. These are twisted  meanings ,used  in the other, the idealist camp as spiritual defense weapons were. No need for this in fact. Materialists see measurable forces as their origin.        With them, the order is just the opposite: one matter, two idea (the brains as a product of material evolution, the most highly developed matter ...our brain… or isn’t it?  If Idealist could accept that the radiation were we all developed from as well is a kind of matter, then there was no problem.
Is our spirit born as our our soul goes ?... We’ll see about that later haha (literally and figuratively). We can only really see that  'being' is bound to almost always measurable forces, but ... How do you measure your feelings ... and from where come your symbolic dreams? Leaving some mystery is inspirational of course. Physical and chemical laws had their own screenwriter: the urge to survive, the attraction and repulsion.      Let all those philosophical things not separate us. More interesting than getting divided about too much philosophical contradictions or breaking one’s head ... is to discover that history is not only primarily determined by the incentives of those who think about it, or basically by the circumstances in which people live…not only by collective and individual contributions, but also by not completely defined laws in fact.  
Friends, comrades, brothers and sisters, if necessary compatriots; Human Beings ; how important they finds themselves, think much too little as a group or larger whole.
If you view things objectively and socially, without putting personal prejudices to certain persons or institutions and their actions directly in a 'good' or 'bad'-quota evaluating; if you see behind all those things a 'right' or 'in this or that conditions doomed to failure' development to ... ‘ then you're on your way to begin to understand that the growth of the individual awareness contributes to the expansion and refinement of helping the collective ... and vice versa.
The higher the degree of development and the quality of the collective, the greater the cake individual and the individual potential. For example, when more people would understand the importance of a well-functioning workers movement and the power of solidarity, it would be very much possible. Very much of what now seems impossible.
         Too few people wonder how it is that they are without work or why there are others that are hungry and others who have to destroy their butter mountains and unsold fruit ... or there also are the ones that make weapons there d' to destroy others again ... etc. They pose themselves too little questions, sometimes answers are given to them, but  the answers never seems to fit into a larger whole.  A lot of people just want a job, an income, they don’t want to harm other people.  And most of us are environmentally conscious. But things like unemployment, hunger, war and environmental degradation not only will disappear with good will, but inadequate, to outdated structures and greed will have to vanish  ...... you start there against? There is seemingly no power at present to influence things positively. And so we once again don’t start talk about those things  again . Keep on talking about them is  of course is important; because as the sun light ... those things are so important to humans.  ‘How and by whom societies are organized’ indeed is an important issue  for our collective well-being. Not?   

Where they kept us busy with so far ? What should we care about eating with golden spoons of rice, if you know that here with us there is a shortage of food production. Must we teach our children that there awaits an eternal punishment for them if they do not follow the Roman Pontiff ... or should we rather talk them about keeping the world a good place for their offspring? What now has precedence: the rapprochement, confidence and organization between those who work or are unemployed… promoting and creating something social together in the city streets or work places... or continue to propagate against each other that you can do nothing that there are no alternatives ? Don’t you overestimate the problems without seeing the possibilities ? I ask again: what has priority: what water they can baptize with or bring water where there is none? A priest has something in common with a worker today: the majority of workers also have 'anonymous' bosses.  Therefore, perhaps even this small critical ode to the Bible:                                                 
You all, atheists, theists or I do not know: All -ists- stop the quarrel become artists.  Too much attachment to the word God mystifies reason, the eternal already was there, is there, will be forever here…it ligers in ourselves !  Don’t believe the story of ‘the chosen people, everything moves in the same directions when it comes together.        The spiritual goes beyond just feeling and thinking.
        
        
        
         There was, there is, there could be enough.
Economically strong wanted, like, will always want more. There was, there is, there will always remain limited consciousness about own mortality. Should we therefore continue to work like ants, deepening some philosophic issues, social problems ?
Who leads the fight for the possession of money, land, work, food and war machines?
The strong, the haves intrude themselves the easiest Organizing the dependents is more difficult.
They must continue to choose each other. For even the least miserable among them is a victim of the struggle for the highest profit systems.

Greed and death awareness beards manslaughter within one’s own kind. Vanity and knowledge don’t match, it manipulates knowledge for speculative reasons.  
       Meanwhile, the dependents work at their collective subconscious ... peace people, anti-racists and anti-fascists, environmentalists, leftists, the people of the Doctors Without Borders and many others all in their boxes without joint program. Perhaps behind the collective conscious nothing more powerful can exist ... or do you think the idea and feeling exist independently of matter?
The madness of fear, killings, the opposition between finite by greed and infinite by sharing.

The repulsive of having too much at the expense of another ... one can only resolve by changing the large ownership structures…ore by sharing.


The learned shame for nakedness of body and real facts. The urge to hide your from childhood often dismissed creatives initiatives.
The frivolous of faith and believing in an easier over romantic antimatter live... where some people prefer not wait for ... to get there ... while they are already there in effect.  Don’t they know it’s all about the theatre her below, learning to be strong and changing the negative in to the positive, knowing into awareness ? Who will always tell them the opposite ?

The man that groove for the roots of the tree of knowledge was like Moses or any of the hundreds of other writing seekers. Darwin's Adam's and Eve's, conditionally immortal ...
... Still they live ... wasting to much of their limited eternity ... little do they stand still and little they think together; fail to correctly observe ... missing the power of really acting together…they must help each other to save the collective values ​and dump the things that make them sick.
Threatening them from chasing them from what could be their paradise, does not help ... the threat of total destruction is the reality. Repeated promises,  deceptive improvement, repeatedly beating, killing, all those good people ... that can never lead to the benefit off all.  Always those commercial relaxation, OK, but not as a new opium of the people. The earth won’t be saved by the domination of the culture of greed.

They built a city, a tower, exterior signs to feel common, it doesn’t work otherwise. Not the invisible main character of the ancient Biblical book confused speech, still those methods are used by the powerful.

The power of the one’s orienting themselves, oppressed; their striving for selflessness ; their helpers' exemplary strength, working on a new approach to a universal language; but what is one, alone with a language in towns and villages ... alone, still divided? The fewer misunderstandings, the less systems, the fewer conflicts of interest.

Languages ​​do not have disappear when you can work with one language among all people ,the language of planning together and discussions, the language of deciding and dividing honestly

From the work of millions of slaves who obeyed hundreds of thousands of officers who tangle with thousands of servants and hundreds of bosses and dozens of rulers; grew the positive understanding of the lowest class. When there are too many drops that flow over the spark that poses the question of ownership will ignite.  Question from whether depends a  mature and organized basis.
When interaction between a stressed economy and social inspiration go together with personal freedom and daring collective actions…in the end no possession will be that big that it can exploit. When birth control will not be used as a racist argument, but as something reasonable everywhere. When extermination for the difference in wealth and race shall be abolished.  When having a job will be a right. When possession will mean : your house an socialized enterprises, small companies, common factories …only then all social inspiration will have reached its peak.
Are we aware that the political, social and economic developments mainly follow negative laws? Why are we so silent and sparing with our opinion? We still see the truths behind poverty and glitter? Whence comes that other society in our and in other areas?
In what society we want to evolve together? Because nothing stands still. We must learn to see history as developments that seek to reward their social players. What mechanisms still cause war, environmental degradation, underdevelopment, armaments, hunger, exploitation, impoverishment, illiteracy ... commercial and cultural domination?

Too much possessiveness, too few opportunities for security for children. Too narcissistic reflexes that imprison us in our family. Distrusting greedy people doesn’t stop them. Too much hassle and routine. Not enough to do too, little satisfaction. Too much arrogance, property and discontent, leaves of 'never enough' and 'always less than another. " Too much inexperience to deal with the lower part of the love when it all seems so difficult.

The collective antisocial can be prevented by controlling effective leaders and to call them to account. By first voting for a global program and then for the directors on project lists.

Children, your new bearers of life, you are not served with a falsified history. Are you going to allow being divided amongst your friends as well?  Or will you see to unite the infinite benefits of orientating on objective sources? Wisdom, however tied to tough conditions, only afterwards appears to be an improvement. Wisdom can first start, when a lot has been experienced. Why should suffering continue to always come before wisdom ?   Demonstrating the lameness of some old structures. Justice, born of the power to the clumsiness from the world ... must still grow from social progress ... must not go backwards.
Realizing that these insights are a primarily collective success, those legacies that I try to put into words, I’ll stop traduce them here in English, I’ve got a lot more in Dutch.  I thank you for your attention ... and I wish you much strength to continue to build on these insights.


Kinderen bevoordelen ten opzichte van anderen, komt het dreigen en scheuren tegoed…heeft de arme jeugd geen recht op eten en weten ?  In de oudste, ‘goedbedoelde’ dreigersroman is rijk zijn een in huwelijksaanzoeken gebruikte zegen.
In de nieuwe, nog beter bedoelde testamenten, die al wat minder draconisch dreigen…is rijk zijn eerder een handicap.
De goedgeprate bezitsdrang der Oud Testamentische dwazen, zou zelfs menig twintigste eeuw ‘se Zuid Vietnamees verbazen.  Palestijnen en Joden, destijds kinderen van hetzelfde moederlijf, de enen minder machtig, de oudste die de jongste dient, stop met mekaar te willen verscheuren in naam van de eigen elite of de eigen godsdienst of de eigen nationaliteit…mensen hebben geen nationaliteit en zijn zelf hun tempel wel.  Autonomie begint tussen de werkers aller landen, tussen de buitenmensen of zij die graag tussen dichte bouwsels verblijven, tussen hen die een  menselijke rechtvaardigheid willen.  

        Schrijvers met een collectief verantwoordelijkheid aanvoelen beschreven het voortdurend lessen trekken.  De armere wereld verloor zijn rechten aan de nog altijd door ‘dreigers’ bij hun en hier geleide wereld.
De dag dat die wereld tot macht komt, schudt die wereld het hen door hun en onze superklasse bezorgde wereldjuk van z’n nek…actieve solidariteit zal het dan ook hier van uitbuiting en gemakzucht moeten winnen.  Het is wel een mooi leven, maar daarom nog geen mooie wereld…en daar zullen we wat aan doen. We zijn er in feite al eeuwenlang mee bezig.
Het kan nog een hele poos duren, maar af geraken zal het werk dat zich nu al zolang zonder veel volkstoezicht voltrekt.
Steeds vertrekkend vanuit een nieuw stadium, steeds tegen het valse vragen in :  je bent welkom in alle ploegen die die tijd aan ‘t voorbereiden zijn.

De door de eeuwen heen doorgegeven vormen van waan allerhande, nestelen zich nog altijd op de achtergrond van onze dagelijkse ervaringen met anderen.  Een waanidee, een ‘’t is zo en ‘t zal nooit veranderen ’gedrag, is zo sterk dat eenmaal het zich in gewoonten ingenesteld heeft, het nog moeilijk aflegbaar is.

Het geslacht op aarde behouden…een grootschalige collectieve bedoening in het oude deel der verzamelde verhalen, aanvankelijk een nationalistisch iets…de individuele tips en de internationale aanzetten zaten tussen de belevenissen en de woorden van vier evangelisten die veel van ene Jezus wisten.

Zij die met het godsidee blijven vechten, en zich een onlichamelijke geest willen toemeten, zijn verstrooid en verdeeld geraakt, ook al heersen ze nog over deze wereld. Zij die met de rationaliteit vochten en vechten ook. In allerhande kleuren hun onderverdelingen hebben zij alleen interesse voor het gelijk van de groepen geaardheden die hen steunen.  Rationaliteit is er om soepel te beheersen, niet om te tiranniseren of te verdelen.  Verdelen ?   Aan de ene kant in uitbuiters van het individualisme, en in roze en rode en rodere of groene methoden om de individualiteit in het gezamenlijke te integreren. Verdeeld raken tussen tafels , stoelen , pennen , theorie zonder naar de mensen uit de praktijk te luisteren.
Eender waar systemen en mensen die belangrijke sleutels tot geluk belemmeren, moeten er ook mensen opstaan die die blokages aanklagen en die mensen met woorden in een greep durven nemen…daar waar die mensen als pionnen de vrijheid van anderen verwateren doen.

Wat is men met een overvloed van intellect, als het gebruikt wordt om nieuwe elites te vormen ?
Wat is de zin van handelen in onleefbare steden en gebombardeerde dorpen ?
Weg met lompheid, bruut verbaal en ander geweld, met lauwe flauwe kul, weg met op leugens gebaseerde fopspenen.

Wanneer het tij zal keren en het sterkste volk het zwakste niet meer onderdrukken zal, wanneer de slaven zelf drijvende kracht worden, tegen hun drijvers in :  onderdrukten, in hun nieuwe kiemen zelf geen onderdrukkers meer, zullen hun les bij elke nieuwe ervaring beter begrijpen, hun ongevoeligheid voor de door een bepaalde welvaart verzachte geschiedeniszweep naast zich leggen…


Iedereen zal pas echt in een nieuwe verscheidenheid delen kunnen…als de tank bestuurders en de jachtpiloten niet meer meedoen willen…dan…  .
Nochtans…als dagen met arbeid zijn gevuld, luistert men niet meer naar reders of geschreven rede…maar trapt men in de subtiele vallen van de moderne slavernij.
Om waarheid te kunnen verharden, werden en worden miljoenen ervaringen uitgezift.  Om de rede op het sadisme te laten primeren…planning op verkwisting,  overleggen op hakken…om het nuttig gebruik van overschotten in de plaats van het weggooien ervan te stellen…doe je zo niet…dan doodt je de hongerigen…ook al zie je ze niet.
De rede raakt achterop door valse praat en hebberige instincten , door boulevardpersverslaving.


Een collectiviteit in beweging rekent best niet teveel op onbezonnen  agressiviteit, vooral op vastberaden leiders, naar eendracht strevende grote bewegingen, solidariteit en collectiever wordende doelstellingen.
Een collectiviteit in beweging…dat begint met individuen…dat valt niet uit de lucht en wacht niet eerst op iemand anders.  Goed uitgewerkte en vanuit verantwoordelijkheid opgevolgde afspraken, blijken telkens een garantie voor steeds opnieuw te halen doelen.Weinig gewoon zijn en dan ineens te veel krijgen, gevolgd door schrokken, uit vrees om niets meer te hebben, brengt op termijn de eerlijkheid tot zwijgen.  Dan lokt de roep van ‘t laten omkopen, de kortste weg naar een bedwelmend teveel, breekt de moed en voedt het onderbewuste in zijn sluipende aanvallen op de collectieve rede.


Er is geen uitverkoren volk.  Alleen telkens de oppervlakkige verschillen van stam tot stam.  Er is geen uitverkoren mens, alleen telkens die andere uit te bouwen ‘gaven’, andere levensopdrachten. Eén internationaal ruimdenkend, strikt sociaal- ISME,
Aan geen ras, grens, taal, volk of grootkapitaal gebonden…waar iedereen rustig zijn eigen verscheidenheid aan manna vindt…waar aan het woord ‘kollaboranten van de macht’ geen smet meer kleeft, omdat die macht niet meer terug naar donkere periodes kan en mag.
Als volksaard niet over enge grenzen heen  kijken kan en zich onwetenschappelijk achter stoer doen , zogezegde godsdienst en dwaze zuiverheidsidealen verschuilt, komt met de crisis de kwel van verdrukking weer opzetten.

Men vergeet zo graag echt nobele waarden.  Men leent geld aan de gemeenschap en durft mateloos rente vragen.  Men helpt alleen diegenen die de eigen groep baat kunnen bijbrengen.
Bewust voor stemmenverlies sluit men zich in kwade zaken bij de navelstaarders aan.   Ze verdraaien waarheden en lanceren sensationele, minder sensationele of gewoon valse geruchten.
Ze bouwen een klasse justitie voor de zwarte ridders van rond de Nijvelse nevelen…of voor de bescherming van de grote geldgabbers.  Ei zo na kneden ze met hun geld onze mening.
Wij hebben erediensten en vedetten cultus, bijna geen politieke vergaderingen ; buiten diegene waar het essentiële meestal onbesproken blijft, nooit gestemd wordt.


Samengekomen op onze erediensten en vergaderingen, onmondig, geïsoleerd, hopend op het aards of hemels gouden kalf…zien we de ezel in onszelf niet.   Op onze samenkomsten, met uit werkmiddens ontsproten doelen, laat men sommigen toe van ons in blok voor ja knikkertjes van de MISleidende bovenste klasse laten door te gaan.  Men ziet niet het belang dat het openbare voor het persoonlijke leven betekenen kan.  Men lijkt altijd voor een opstand beducht, men volgt de voorschriften van degelijk vergaderen niet.  

Teveel bezitsdrang allerhande, te weinig kansen op geborgenheid voor kinderen.  Teveel narcistische reflexen die ons in ons gezinnetje opsluiten.  Te wantrouwen hebberige mensen.  Teveel ruzie en sleur.  Te weinig doen aan te weinig voldoening.  Teveel verwaandheid, bezit en ontevredenheid, vertrekt van ‘nooit genoeg’ en ‘altijd minder dan een ander’.  Teveel onervarenheid om met het onderste deel van de liefde om te gaan als het allemaal zo moeilijk lijkt.
Noem mij hier terstond driehonderd redenen om in de medemens ontgoocheld te raken.  Als je ze vanuit objectieve, op het positieve gerichte invalshoeken bekijkt, blijf je niet mopperen en zagen over ‘hij doet dit en zij doen dat en…’ Maar toch.  Waar er veel in naam van iets objectief goeds bijeen zijn, komen er desondanks veel, toch meer en meer bereidwilligen in hun midden. 
De goochelaars in valse bekwaamheid, zij die anderen minderwaardigheid voorschuiven, snoeren mondigheid en kunnen zonder replieken met hun gepast gehanteerde ondeskundigheid, blijven bewijzen dat ze nog niet aan vervanging toe zijn.


Nooit zwijgen wanneer je vindt dat je iets afkeuren moet, de momenten waarop je dat kunt zijn immers nog veel te schaars.  Vanaf nu zijn volwassenen meer dan ooit collectief verantwoordelijk voor oorlogen, epidemieën en werkeloosheid die hun kinderen op wereldschaal overkomen.
En toch…ondanks sommige duidelijke, nooit door de machtigen uitgelegde tekenen, gelooft een stuk van ‘t volk niet met inzicht in de macht van rede en verantwoordelijkheid.
Ze kunnen er niet in geloven, ze krijgen er de kansen niet toe ; zo bouwt men zich een harnas van gedachteloze gemakzucht, …want anders sleurt de paniek, de stroom van de pijn van het niet volledig zijn, sommigen onder ons mee.


Het collectieve asociale kan voorkomen worden door leiders doelmatig te controleren en ter verantwoording te roepen…door jezelf ook voor medeverantwoordelijk te houden.
Het asociale werkt nefast, de twijfel straft zichzelf totdat je alles hebt uitgezift en het voornaamste overhoudt.
Indien niet gegrond, is klagen giftig.  Klagen kan alleen met de bedoeling aandacht voor positieve veranderingen te vragen.
Verandering, niet om met schijnbaar sleur geworden goede gewoontes te breken, niet om enge belangen zo vlug mogelijk in vervulling zien te gaan.

Laat de super de-luxeverlangens van de klasse-aan-de-top niet toe dat ze de klasse-aan-de-dop meesleurt in haar gevechten om hun concurrenten zelfs militair weer mee te helpen verscheuren.  Op momenten, tijdens jaren dat de meesten het alweer vergeten zijn…steekt, ‘uit het oog verloren’ het stinkend oorlogsbeest weer de kop op vanachter zijn bedrieglijke maskers.  Hoeveel doden moeten er nog vallen vooraleer de Zuid-Amerikaanse en ander nazis zijn uit geraasd en hun rechtse gelden opgedroogd ? 

Wie maakt er vandaag echt gebruik van feiten en bronnen en studies over het nog in recente vorm aanwezige verleden ?

Hoe vaak ervaren wij ons leven als een persoonlijk en gezamenlijk innemen van standpunten in sociale organisaties.

Zijn wij er ons van bewust dat het politieke, sociale en economische bepaalde voor de maatschappij als geheel bepaalde negatieve wetten volgt ?  Voor wie zijn wij zwijgzaam  en spaarzaam met onze mening ?  Zien wij nog de waarheden achter armoe en glitter ?  Vanwaar komt die maatschappij bij ons en in andere gebieden ? 
Naar welke maatschappij willen wij samen evolueren ?  Want niets staat stil.   We moeten de geschiedenis leren zien als ontwikkelingen die in het sociale  hun bekroning zoeken en vinden.  Welke mechanismen veroorzaken nog steeds oorlog, milieuvervuiling, onderontwikkeling, bewapening, honger, uitbuiting, verpaupering, analfabetisme…en  commerciële culturele overheersing ?

Wat zouden christelijke en socialistische en nog andere werkers al 100 jaar lang niet kunnen bereiken hebben indien ze niet gescheiden gehouden waren ?  Indien ze meer internationale toenadering hadden gezocht.  Indien ze de superklasse die hen hun werk ontnam of onderbetaalde schaakmat hadden gezet i.p.v. voor hen gaan te vechten ?  Hebben wij niet teveel vertrouwen in een soort hemelse goeie gang van zaken ?  In de uiterlijke kunstmatige glans van alles en iedereen die ons mee in het zog van het groot Gapitaal zuigen ? 

Ons verfijnen kunnen we alleen als we de menselijke domheid blijven bestuderen.  Leven we niet in een samenleving waarin we mekaar meer op de hielen moeten zitten dan dat we mekaar kunnen helpen    Hoe kan dat veranderen    Alleszins niet zonder een gepaste, op het overkoepelende ingestelde mentaliteit en organisatie.      Alleszins niet door ons op onze vele verschilletjes in bezit , graad en gezag vast te pinnen.  Alleszins niet zolang er op het initiatief tot beginnen spreken precies een hypotheek rust. 

Een groep mensen over een belangrijk iets uit hun schelp krijgen is veel moeilijker dan alles in z’n gemoedelijke koffiezetplooien te laten liggen.  Moeilijker dan alles een opgedrongen gang te laten gaan.  Hoe komt het dat onze vrije tijd niet voor een stuk een lees-denk en vormingstijd is ?

Naar welke soort maatschappij wil de leidende klasse toe ? Naar een gouden-kalf syndroom voor een elite, gedragen door miljoenen die zulks ieder voor zich willen bereiken ? Iemand met super-de-luxe dromen gelooft niet dat het kapitalisme eigenlijk een veel middelen verkwistende lintworm is.
En over wat er met het socialisme aan de hand is, en in welkstadium dat zich momenteel bevindt…daar hoor je in welk stadium dat zich momenteel bevindt…daar hoor je natuurlijk niet teveel positiefs over.  Bovendien plagen wij onszelf teveel met een aantal vooroordelen die onze eigen sociale en psychologische onvrede moeten wegcijferen.  Vooroordelen en zich laten domineren door alles en iedereen komen soms ook beter uit voor persoonlijk willen hebben dan om gezamenlijk te willen zijn.
Vooroordelen zijn niet alleen een gevolg van passiviteit en berusting omdat alles toch zo complex in mekaar zit, maar ook een gevolg van alle negativiteit en emoties die we door moeten.  Waarom zouden we onze collega’s als concurrenten beschouwen ? Vooroordelen zijn een gevolg van een gebrek aan kennis en bewustzijnsgraad,  nodig om het geheel der toestanden en gebeurtenissen te kunnen blijven overschouwen.  Vooroordelen zijn er om de enge voordelen te kunnen behouden.
Slechts door een linkse ontleding van situaties, een op de belangen van de werkers (arbeiders, bedienden, boeren , zelfstandigen, kleine en middelgrote ondernemingen) gerichte uitgangspositie, krijgen vooroordelen geen kans meer.  Pas dan wordt kennis strijdbaarder dan vooroordeel.
Kinderen, jullie nieuwe dragers van het leven, jullie zijn niet gebaat met een vervalste geschiedenis.  Hoe kunnen jullie je echt goed in ‘t heden voelen , als dat heden jullie niet wordt uitgelegd als een stap naar een te richten toekomst toe ?
Gaan jullie je ook laten verdelen ?  Of zullen jullie de oneindige voordelen van zich achter objectieve bronnen aaneen te sluiten inzien ?   Wijsheid, hoe zwaar ook aan moeilijke omstandigheden gebonden, blijkt achteraf eerst een vooruitgang te zijn.  Wijsheid kan eerst beginnen , daar waar men door ervaring hernieuwd doorzicht hebben blijft.  Waarom moet lijden altijd eerst voor de wijsheid, de mankheid van structuren aantonen ?  Rechtvaardigheid, geboren uit de kracht om het onbeholpene de wereld uit te helpen…moet stillaan vlugger vooruitgang boeken…mag niet meer achteruitgaan.
Te midden van al het ongelukkige , nieuwe levenskansen scheppen, tweemaal beter af zijn, eenmaal materieel, eenmaal psychologisch.  Beseffend dat  deze inzichten in de eerste plaats collectieve erfenissen zijn ; erfenissen die ik tracht onder woorden te brengen , dank ik jullie voor jullie aandacht…en wens ik jullie veel kracht om  op deze inzichten blijven verder te bouwen.


Lezing  innervoice

INNERVOICE-INNERSTEM

When everything you wanted to write about life, has been written.

Wanneer alles is geschreven

When everything you wanted to speak about, has been said.

En zoveel al besproken is

When you’ve experienced all about love and hate.

Zoveel is beleefd in alles tussen liefde en haat

When you’ve tried everything to influence the battle for power.

Na alles wat je probeerde om de machtsstrijd en de wereld te verbeteren

Then you realize you’ve only touched the mechanisms,

Dan realiseer je je, dat je alleen met de mechanismen bezig was

even dough you added a lot of undiscovered things.

Al ontdekte je vele nieuwe dingen

Then you feel that even only in trying, you changed things,

En ervoer je dat alleen door proberen, dingen op korte of lange termijn veranderden

while the negative tensions kept on giving life to the positive.

Terwijl negatieve tendenzen voedsel gave naan de positieve

Then, when absolute calm is restored, you hear your inner voice again.

Uiteindelijk op momenten dat je absolute kalmte telkens hersteld

What was and is IT (she-he?) always talking about ?

Waar heeft die innerlijke stem van je het over ?

Then you start wondering, why did it made you feel heavenly,

Dan vraag je je af, waarom deed ze jou, die stem, hemels voelen ?

why did in some periods, it made you confuse ?

Waarom maakte ze je op sommige momenten in de war ?

Could it be that matter and mechanisms are one thing

Zou het kunnen dat stof en mechanismen één ding zijn

and the energy that makes that energy travel …another ?

en de enregie die die energie doet werken een andere sort stof ?

(Could it be that matter or mechanisms also can make sick

Zou het kunnen dat stof en mechanismen ziek  maken kunnen

and do so because the original real strength must recover ?

omdat de oorspronkelijke energie zich moet kunnen herstellen ?

Could it be that real strength is always being challenged

Zou het kunnen dat echte sterkte altijd weer uitgedaagd wordt ?

and must descend in to where the change is due to come from ?

en neder dalen moet in waar de verandering moet van komen ?)

Oh purest voice of sensitivity

Oh zuivere stem van sensiviteit

let your part of wind blow, your part of matter glow,

laat jou deel van de wind waaien, jouw deel van de stof gloeien

your part of the water rise, your part of light inspire,

jouw deel van het water rijzen, jouw deel van licht inspireren

so I’ll know what to write in a new way;

zodat ik zou weten wat te schrijven…op een nieuwe mannier

because the sky, as well as other matter, is full of hidden energy

oh luchten, lichten…vol van verborgen energie

Oh dearest destiny, show me the narrow pad

Oh bestemmingen, toon me het nauwe pad

between rationality and the inner voices of intuition,

tussen rationaliteit en de innerlijk intuitieve stemmen

show me which seeds where to plant

toon me waar de zaadjes te planten

so I and we can act more then as one

zodat enkelvoudig handelen meervoud wordt

because truth otherwise causes to much suffering.

En waarheid niet tot teveel lijden leiden moge

While travelling on the narrow pad

Wijl het nauwe pad volgend

the contact with the past and future voices of nature

komt het contact tussen de stemmen uit het verleden, via de natuur terug

came back again from being lost

terug van soms verloren

in every period of your life , that you weren’t an honest child any more.

In iedere periode dat je je eerlijkheid tov jezelf verloor

When you aren’t an honest child any more, in fact you fall asleep.

Dan val je eigenlijk in slaap

Falling asleep is not knowing where you really are.

In slaap vallen is eigenlijk niet weten waar je bent

Sleeping also is necessary, but while you’re awake,

Soms nodig, maar wijl je wakker bent

try to have the wisdom of an honnest child.

probeer de wijsheid van een eerlijk kind te behouden

octaaf  coeckelberghsstartdocument 1-44

1. religie is niet zo zeer 'godsdienst', maar het verbinden (relier) van wetenschappelijke, sociologische, psychologische, en alle andere culturele uitingen om de ziel aan te leren op een filosofische manier in het leven te staange zinvolheid van al hetgeen in jezelf en anderen te ervaren is, zoveel mogelijk aan mekaar te kunnen linken in de dagdagelijkse introverte en extroverte ervaringen en zodoende het zinloze meer en meer te neutraliseren. Filosofie : shit is necessary, but keep it clean zinvolheid van al hetgeen in jezelf en anderen te ervaren is, zoveel mogelijk aan mekaar te kunnen linken in de dagdagelijkse introverte en extroverte ervaringen en zodoende het zinloze meer en meer te neutraliseren. Filosofie : shit is necessary, but keep it clean !zinvolheid van al hetgeen in jezelf en anderen te vinden is aan mekaar te linken in de dagdagelijkse introverte en extroverte ervaringen…en zodoende het zinloze meer en meer te isoleren

. de essentie van verhoudingen tussen mensen is te herleiden tot de structuur van een atoom, kind van straling : neutron in kern (ladingen +en- in evenwicht)-zen positie of proton (positief geladen, al of niet reacties aangaand met de buitenwereld-elektronen, negatief geladen)-niet in morele zin…in zekere zin komt deze fysische verhouding ook tot uiting in de chemische evolutie die eerst naar de cel en in een volgend stadium naar de celdeling en de seksualiteit leidde.

3. Ook in de seksualiteit zijn er een aantal benaderingen, conform aan de structuur van het atoom zoals in punt 2 geschetst : je hebt neutron geaardheden, de niet homo++ of – (eigenlijk gemaskeerde -+tegenstellingen) , die ook niet tot hetero geladenheden te herleiden zijnneutron, proton, electronen, reageren of onverschillige evenwicht

4. Al die geladenheden kan men ook onderscheiden in de psychologische genetisch overgeërfde componenten van een individuele samenstelling, het individu is om het met een micro macro vergelijking uit te drukken, tegelijkertijd soms centrum, ster, +- als planeet+ of maan-, alnaargelang de wisselwerking in interaktieskleiner of gelijk aan nul bestaat niet, want benaderd zinloze en dan big bang

5. Alhoewel in eenvoudige bewoordingen, gevoelens, gedachten, …eenieder veel kennis en wijsheden doorheen het dagelijkse leven zelf kan opdoen, …is het heel diep en panoramisch en overkoepelend en verbindend ervaren van de geestelijke dimensie ervan, iets dat is weggelegd voor de meerdimensionale observatorook in relaties gaat punt vier op

6. Eenieder heeft een bepaalde genetische gecodeerde zielsopdracht met betrekking tot het aantrekken van anderen om de voorouderlijke verhaallijnen ergens een vervolg te geven. Een voorbeeld, het overschatten van de goede kanten van een bepaalde ziel, wat tot verliefdheid leiden kan met als doel de minder sterke kanten van één van of beide partners te versterken in een volgende generatie…omgekeerde of uit beide situaties afgeleide posities zijn ook wel mogelijk.en in maatschappelijke ontwikkelingen enkele axioma’s :

7. Zeven kleuren, tonen,…uit wetenschap valt wetmatigheid af te leiden, andersom uit dingen ook8. Mooi zo, we kunnen weer wat schrijven. We, de complexe, maar oh zo eenvoudige eenheid van geest die dit neerpent.

9. Alles van uit het standpunt dat ook diegenen in wiens leven je verwikkeld zit, bepalen je leen voor een stuk

10.Daarom ook die we, van de eerste zin. We zijn een telepatisch geheel van verbanden en gevoelens en inzichten die aan kwaliteit werken.

11.Met wat we al schreven namen we reuzestappen, ik, diegene die het opschreef, heeft altijd wat voorsprong en achterstand tegelijk.

12.Achterstand, qua niet altijd volledig direct de zielswereld van anderen te begrijpen, voorsprong omdat, eenmaal ik die door ervaringen begrijp, ik een grote inhaalsprong maak.

13.Voor elke nieuwe aanzet tot analyse, lijkt het als of de droomwereld van 's nachts niet genoeg is en de dag korte rustmomenten telt waar alles overwogen wordt.

14.Een soort Passing It All -PIA (een overlopen van vroegere informatie over toestanden en axioma's met de huidige fasen en mogelijke projekties naar de toekomst toe). Voorsprong ook vooral vanwege allerlei inzichten op alle domeinen van het leven, abstrakt of concreet en de uitingen hiervan op velerlei literair en ander gebied.

15.Zie alle linken op 'voortijdig testament skynetblogs' en vertakkingen ondermeer naar fbook plus mijn tabel 'TOOLS' hulpmiddelen van de menselijke geest.

16.Bovendien moet je qua spiritueel-psychologische dingen in je omgeving een aantal mensen kennen die symbolisch verwant zijn aan diegenen die de schrijfer kent.

17.Zie ook de symboliek uit het kortverhaal 'Er was dus toch leven na de dood'


19.Om het bovenstaande te begrijpen, zijn al die inzichten en bijvoorbeeld professor Carl Jung zijn symboliek van de droomwereld niet voldoende.

20.Om een beetje te kunnen volgen moet je er van uitgaan dat materie en anti-materie één zijn en moet je de symboliek van het objectieve wetenschappelijke aanvoelen.

21.Spoken bestaan niet, want iets zonder vorm kan niet bestaan, wat zinloos dreigt te worden, kleiner of gelijk aan nul, neemt andere vorm aan.

22.(Zelfde principe van de big bang, waarna straling, fotonen, atomen, moleculen, planeten...cellen, xx, celdeling, organismen... wij.)Het ei was eerst, niet de kip.

23.Al deze dingen die van het microniveau vertrokken en vertrekken (en eigenlijk vanuit uitwisseling met anti-materie) hebben ook macro-vormen.

24.Zo heb je niet alleen het individuele bewustzijn van een cel, maar ook van een individu, groepsbewustzijn, collectief bewustzijn...op onbewust, onderbewust, bewust nivo.

25.Zo heb je ook op sociaal vlak de reis van clans, families, stammen, feodaliteit naar moderne maatschappijen.

26.Zo heb je ook de ontwikkeling van het individuele bewustzijn, niet alleen via schoolse kennis opdoen, maar ook via tal van vormen van relaties, zakelijke en andere.

27.Iedere soort relatie heeft dan weer een aantal schakeringen...die teruggaan naar vorige generaties en er voor een stuk verdere ontwikkelingen of reacties van zijn.

28.Zonder een praktisch concreet iets, bestaat geen theoretisch iets en omgekeerd is ook waar, net zowaar als er geen materie zonder antimaterie is.

29.De positief geladen protonen bijvoorbeeld zijn negatief geladen in de antimaterie.

30.Alles was straling in de beginne en eindigt bij straling...maar eindigen kan niet, omdat energie onvernietigbaar is, en andere vormen aanneemt.

31.'Is er een energie die heel de evolutie niet heeft nodig gehad om eenzelfde of vergelijkbaar bewustzijn met het onze te hebben' ?, zou men zich kunnen afvragen.

32.Daardoor kom je nogal vlug uit op het beperkende pad van de godsdiensten...die weigeren van de linken tussen wetenschappen en andere domeinen te zien.

33.Wetenschap weigert dan weer van de linken met zaken zoals telepathie te zien...terecht soms, want er bestaat veel gezweef en gezever op 's mensen evolutietocht.

34.Laten we aannemen dat al het goede dat mensen ooit deden door de levenden als straling ontvangen kan worden, indien ze zich niet emotioneel bezwaren.

35.Materie is zwaarder dan eterie (straling) en deze laatste is één in de wisselwerking ermee.

36.Het emotionele zware, zou men moeten ontgroeien en dan meer in rust door het leven gaan, maar de wegen van de genetica en de uitwerking ervan zijn ondoorgrondelijk.

37.Het kan goed zijn dat mensen die op emotioneel vlak rust gevonden hebben, deze toch nog verlaten voor het dieper begrijpen van het spirituele via het emotionele.

38.Materie en anti-materie zijn één omdat stof alleen niet kan bestaan en het spirituele ook niet zonder inhoud, zonder stoffelijke vorm kan.


40.Onze lichamen stralen het al uit, alles en iedereen is beiden een beetje, zoals een man ook vrouwelijker aanvoelen en denken heeft en omgekeerd.

41.Alles is een zoeken naar aanvulling en uitwisseling daarom, binnen de grenzen van wat mogelijk, wenselijk en dragelijk, dus mogelijk is.

42.Een eicel bijvoorbeeld, heeft een automatisme waarbij er overwegend, van zodra er 1 zaadcel binnen is een aantal chemische e.a. reacties gebeuren om meerdere 'bezoeken' te blokeren.

43.Omdat het fysisch en tegelijk spiritueel zo in materie en anti-materie gepland is ?

44.De kracht van je middelpunt en weten hoe je de tools van de geest kan interpreteren http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be/tag/leefregels

In welk verhalen zit je momenteel ? Hierover moet je eens goed mediteren. Wie zijn al die mensen die je van nabij of verder kent.

1. citaten, tips, uit te werken hints,bijzondere energie,

droombeleving

2. zie ‘er was dus toch leven na de dood-essay’-axioma

3. Een training in inzicht en resistentie, is het leven.

4. Mekaar kunnen uitstaan en weten hoe met mekaar omgaan, kan je leren

5. Er zijn altijd speciale (vb. verhaal  Observer) en gewone redenen waarom mensen niet met mekaar om kunnen.

6. De hele strenge winter, na lentewerk beschouwd, een echte prestatie achter de rug.

7. Geen slaaf van het geld worden en dan sterven.

8. Denk aan 'n personage uit je leven, 'n bibliotheek met boeken, hoofdstukken opent zich.

9. Hoe hoger de wijsheid, hoe meer intensiteit van observatie, kalmte, hoe rijper de raad.

10. Zo'n vreemd voorgevoel over anderen of jezelf, waar komt dat van ?

11. Soms onthouden we alleen de dialogen die we verkeerd interpreteerden.

12. Analyseren wat er werkelijk gebeurde, gebeurt soms op lange termijn, achteraf.

13. Positief leren denken heeft soms eigen conflicten nodig.

14. Teveel afgedreven van waarmee je meer zou moeten bezig zijn, schaadt dat niet ?

15. Bestaan, altijd in functie van de energie die je overal achterliet, altijd weer opwekt.

16. De ziel in een biologisch huis, embryo van of transformator naar een spirituele wereld ?

17. Ratio en Logica worden nogal een verliefd op Muze,Fantasie en baren inspiratie.

18. Waarom zou een eerste indruk toch vaak zo belangrijk zijn ?

19. Heb je soms ook dat gevoel dat iets heel grappigs staat te gebeuren ?

20. Blijven doen waar je een hekel aan hebt, heeft zelden voordelen.

21. Uit vrije wil iets beslissends en ingrijpends doen, krachtig iets.

22. Als je je té goed voelt, komt de polariteit daarvan al gauw om de hoek kijken.

23. Wat gebeurt, gebeurt op tijd op de schaal van evolutie.

24. Ineens kan er iets totaal vergeten opnieuw opduiken ,des te beter nét je dat nodig hebt.

25. Oriënteren op eigen sterkte om de eigen koers te kunnen aanhouden.

26. Je kan anderen wenken geven, het stuur van hun fiets hebben ze zelf vast.

27. Soms verbergt men info voor je, soms verberg je best zelf een beetje.

28. Kennis, rode loper voor de spiritualiteit.

29. Gewicht loslaten door lachen,  observeren, douchen, bewegen, wc....

30. Heerlijk als je gedachten niet stokken en alles zomaar door je vloeit.

31. Waanzin is soms een crash van vliegen op te grote hoogte of te lang kruipen op grond

32. Afstand en samen weg afleggen, beide nodig.

33. Interactie in hoe dingen tot stand komen door mensen, opmerkelijk fenomeen.

34. Beelden die uitgroeien tot symbolen van, tekens van het zijn.

35. Intuitie staat symbool voor waar de ziel het spirituele raakt.

36. Interpretatie van gebeurtenissen en emoties en gevoelens, een levensopdracht.

37. Je innercommunicatie op punt stellen, voorwaarde voor een spirituele visie.

38. Niet uitgesproken woorden en leren luisteren zijn partners.

39. Intuïtieve en spirituele analyses raken mekaar.

40. Zoals het weer veranderen ook stemmingen door allerlei factoren.

41. Het positieve voorbereiden van momenten en hun personen dient de dialoog.

42. Een goed gevoel proberen vast houden maakt veel meer mogelijk.

43. Vragen stellen aan jezelf, aan anderen, op het hoger bewuste gericht.

44. In relaties de mogelijkheden duidelijk van de moeilijkheden onderscheiden.

45. Een zin vol woorden kan een praktische, psychologische en spirituele waarde hebben.

46. Ook woorden zijn symbolen van het dagdagelijkse tot het spirituele.

47. Ruimte en tijd, veel relatiever dan we zouden unnnen veronderstellen.

48. Een opdracht als positieve wens in de richting van een andere aanvaarden, brengt heil.

49. Gewoon kracht vragen helpt, wanneer ze ontbreekt.

50. De genezende werking van juiste beeldvorming en inzichten,er zijn geen studies over.

51. In elke periode van je leven verwek je in waar je dan mee bezig bent.(zijn kunt)

52. Gedachtenöverdracht zonder woorden wordt mogelijker bij intenser bestaan.

53. Geheel der gebeurtenissen en toestanden ,onlosmakelijk met evolutie personages verbonden.

54. Het DNA,waar het verleden woont en werkt, zich aanpast

55. Hoog inzetten om iets te bereiken, zelfs al gaat het per stap en is de top voor anderen

56. Via al die personages in je leven begrijp je het totale plaatje meer en meer of minder en minder.

57. Een zoeker naar zin is eigenlijk een detective.

58. Magisch magnetisme, duiven vinden hun weg terug zonder gps.

59. Alles als een remix van het vorige, met steeds weer meer bewustzijn en skills.

60. Dood. Als je in je eindstation voor de 'zee' afstapt en niet verder kan, ben je nog ergens.

61. Straling.Fysische,chemische,bio,denk,ziele,kunst,geestesWERELD.Straling.Eenheid.

62. Laat ons niet mekaars vulkaan zijn die ons belet van te vliegen.

63. Barst maar eens goed uit dat het over is.

64. Begrijp wie je bent en dat je voor een stuk bent wat en wie je naar hebt gezocht.

65. Het zijn is kleiner en neemt toch meer plaats in dan de groffe materie.

66. Zekerheden kunnen zo eenvoudig zijn, elk kent zijn eigen geaardheid in feite.

67. Evolutie van straling tot onze ziel en weer geest, straling.     Heilige drievuldigheid.

68. Werp het dopje van een citroen in water en je ziet de zon en kringen der planeten.

69. Zijn plantenzaadjes in de lucht zich bewust waar ze naar toe moeten om te aarden ?

70. Zin en ziek hebben meer met mekaar te maken dan men denkt.

71. Leven, levens, voortdurend voorbereid.

72. Op takken van de boom van verontwaardiging kunnen scheuten van inzicht uitschieten.

73. To be or not to be, but what is to be ?

74.

75. vervolg

76.

77. Oppassen met aannemen van haast onmogelijke werken.

78. Ook jij bent een stuk van de oplossing.

79. Doen wat je voelt dat ok is, moment per moment.

80. Dichter bij spirituele raken is facetten van de ziel van het totale bestaan doorleven.

81. Verbinden van de eerste indruk met de voorlopig laatste...doorlopende analyses.

82. 't Meeste confronterende waarheid te verwerken,grootste kans op verdringen.

83. Ongemakken zijn er niet om op anderen af te wentelen.

84. Karma zoekt altijd evenwichten tijdens dit leven zelf,we proberen het door te geven.

85. Kennen alle personages de betekenis van de stukken waarin ze spelen ?

86. Emotioneel is dit een zowel gevaarlijke als hemelse wereld.

87. Produceert onze biozielspirit niet betere stoffen om kalmte te bereiken dan pillen ?

88. Je weet maar wie je bent als je weet waar je vandaan komt.

89. Van jongsafaan weten wat voor je ligt, zo werkt het niet,al kloppen vermoedens eens.

90. Die en die ga je tegenkomen en dat en dat ervaren,geleidelijk weten waarom.

91. Dood. Uiteenvallen elementen. Straling. Genetische verbondenheid. Uitwisseling ?

92. Leven is dagelijkse voorbereiding van verbetering van het kwalitatieve bestaan.

93. Niet te doen, alle inspiratie proberen te onthouden, dat zoekt zijn wegen wel.

94. Wijsheid komt niet alleen op een top, ook bij het dalen,stijgen,rusten,bezinnen... .

95. Dromen, soms surrealistische remix, kunstwerkjes mét en zonder boodschap.

96. Mensen, op hun best als je de stukjes onopgeloste negativiteit niet merkt.

97. Aarde...hiernamaal...daarnamaals...altijd een NU is een eenvoudiger voorstelling.

98. Bestaat 'tijd' alleen voor hen die zich niet goed in hun vel voelen ?

99. Het verleden, 'heengeganen', altijd één in het repeteren (NU)van de volgende show.

100. Zowel de geletterde als de ongeletterde snappen niet alle structuren.

101. Energie is ook : uiten woorden,handelen,geloof in het mooie en goede,hoop,... .

102. Inzicht dat tot +Energie leidt,wordt gedeeld, uitgewisseld,ervaren,niet zomaar afgetapt

103. Je kan en hoeft niet iedereens leed aan te kunnen.

104. Onnodig blijven slikken en incaseren zonder te leren...ach kom nou !

105. Te dit en te dat, veelal op te lossen door TEvreden.

106. 'Waar is de nacht alweer naartoe, 'denk je al eens bij het morgenlicht.

107. Elk ontwaken is een kans op een vervolg.

108. Iemand aan je zijde willen en je alleen aan jezelf intereseren...is bijna leegte.

109. In het boek van 't al is elke mens een hoofdstuk.

110. Jezelf tot leven wekken is de wortels van je angsten uittrekken en inzichten planten.

111. Machtig gevoel op momenten dat alles achter je waarachtig zin heeft gehad.

112. Vanuit de beweegredenen van velen neemt men aan het leven deel.

113. Je hebt het of je hebt het niet of nauwelijks,je kan het wel leren verwerven.Wat ?

114. De zin van het zinvolle, soms nauwelijks te achterhalen, onzin is soms duidelijker.

115.

116. Worden is ervaren door observeren en handelen of niet handelen, door de juiste woorden of het gepaste zwijgen, door leren luisteren...heel gunstig voor alle gedachten die leiden tot juiste inzichten in functie van goede doelen tijdens het proces van interpreteren van de onevenwichten.

117.

118. Is alles dan toch te gek voor woorden ?

119. 'Relier' is zich bijvb.verbinden met het geheel van 'zijn',kerken maakten er 'religion' van.

120. Las al eens wat onthechting aan alles en veel in, de natuur wacht buiten op je.

121. Ervaren observeren, becommentariëren, los van druk der omstandigheden.Opgave !

122.

123. Gezondheid is een onderschat geluk.

124. Wens op tijd wat veiligheid en goede dingen voor mensen om je heen.

125.To everyone, who is open for ‘it’

126.To those who keep on loving life.

127.To those who know that nothing can exist without a known or unknown form of energy.

128.To those who know that emptiness cannot exist, but realizes that one can create a kind of emptiness in one’ s life.

129.To all who did not follow the principle of ‘divide and rule’.

130.To all who in their existence, discover all kinds of evolutions towards more consciousness and sense.

131.To all those who are aware that progress must be used to make a better world.

132.To those who, starting from realities like the sciences and deeply analyzed feelings, discover the art of observing in another way.

133.To those who try to communicate this inner communication in many ways in daily life, in art and so on.

134.To those who in doing so, remain stable by making a difference between the real and the false.

135.To those who understand that also the simple minded can stimulate ones growing consciousness, not only the intellectuals can help someone understanding all the keys of the complexity of life.

136.To those who see the relation between the positive and negative things that happen in individual lives and in collective history, on a personal and collective base.

137.To those who understand that good things are trying to reach us by means of reading, pronouncing and interpretation words.

138.Too those who know that thinking about their own lives is interconnected with the lives of others and with thinking about the world and the universe as a totality.

139.To those who, maybe with interruption, but constantly work to better the quality of communication around themselves.

140.To those who understand that all the precedent will end in a new way of communicating with oneself and others.

141.To those who realize that controlling the dynamic behind the personal lives of their own, interacting with those of others, (from the smallest units to global society), is in a way a new form of art. (but loving life remains the greatest art).It is an art that starts from a healthy inner communication with oneself.

142. To those who know that the individual and collective consciousness lead to higher degrees of consciousness and open the way to a better world (quantitative but surely qualitative). To those who know that unsocial attitudes and behavior are a real political treat.

143.To those who are aware that everything and everybody evolves towards the best circumstances can offer it, him or her.

144.To those who know that clinging to the negative parts of all kinds of heritages can influence situations badly on a small or larger scale.

145.To those who understand all this, but cannot express it yet in this way, sometimes they are closer to it than the ones who do.

146.To those who are involved with these kind of things and matter and feelings, because they cannot do otherwise any more. To those who understand the true meaning of the word ‘freedom’.

147.To those who from within themselves and together with others, want to really reach matureness as a human being.

148.To those who in a positive and even in a negative way, have contributed to our ‘understanding’ and there for ‘consciousness’, from the early cave men to all the ones who contributed to our cultural heritage.

149.To all those who know that money alone does not buy happiness and understands it’s role still is one of teaching people a lot about themselves.

150.To put it briefly : loving life is the greatest art, inner communication and communication in a new way, the greatest art. octo

151. A few sentences are in Book Antiqua style and date from 9/1O/2010 or have been later introduced or reworked. Original text I wrote in 2003

152. particular energy

153.                 

154. So there really was life after death. http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be/archive/2009/10/31...

155. allerlei aantekeningen waar ik iets ging mee doen, maar het kwam er niet van

sla maar over, raak er nauwelijks zelf nog aan uit : zie ook notities in dagboeken en schriften, alleen binnen de dag en daarna met flash-backs soms te begrijpen en aanvoelen, soms meerdere manieren van interpretreren

voorbeeld :

156. NU

“Hoopvolle verwachtingen verenigen” was het thema van de tentoonstelling vorig jaar.       Dit jaar “Een kind zei me”.  Wel weet je wat het kind in ons en kinderen zelf tegen ons zouden zeggen ?  “Waar zijn jullie eigenlijk mee bezig ?  Jullie leiders keuren oorlog goed en jullie brachten ons op de rand van een atoomoorlog ! Militaire reconversie en recht op inkomen en een goeie eenvoudig sociale zekerheid en een rechtvaardig taks systeem; zinvol werk in een ecologisch gerichte samenleving…jullie zijn dat alles aan het verstikken !      Jullie verdelen de bevolking in nationaliteiten en links en rechts…zelden vragen jullie partijen wat wij nu eigenlijk willen !  We nemen ons lot daarom zelf in handen !  Wij willen gewoon gelukkige mensen worden, naast gebruiksvoorwerpen maken ook weer leren spelen, aan cultuur doen.  Nadenken over de filosofie, de zinnen van het leven.  Terug toneelgroepen oprichten in onze dorpen, een eigen school, weer een winkel, meer volk weer in de land- en tuinbouw laten werken, de dieren uit hun hokken halen, zelf bejaarden en behoeftigen verzorgen…want dat maakten jullie ook al onbetaalbaar.  Indien we plaats hebben, mensen sociaal huisvesten en een gemeente in de arme wereld uitkiezen om solidair mee te zijn.    Onze vakbonden vragen van de mensen die in militaire fabrieken werken te staken voor het recht op het maken van nuttige dingen.  Teveel gevraagd ?  Jullie bekijken het maar.             De toekomst is aan ons !   Octaaf en Thea   google Facebook Fotofilosofie

C. Innercommunication-tools

the way our mind works in a spiritual way.

Wish I could write this in every language and dialect ; each with it's own charm.'Charm' is already French...we are one big family with the same roots.One morning, a million years ago, 'African Lucy in the sky with diamonds', saw the sun rising in the east and went to Asia. Then people followed the sun towards the West, and discovered Europe and America Everything is always on it' s way to expression.Nature, since the very beginning worked endlessly on a system of reproduction and finer and finer communication...not only business communication.People learn to express who they are and what they have with each other.In order to understand themselves they have to observe how their mind works.

The system even works without words and has many different forms of expression.Everything is experience and expression.

The most difficult or complicated experiences will have to sink to the bodem of the river of life...in order to keep on feeling strong enough to continue ones road in life.On such moments we can think positive again... on such moments we can write again for example.The muse is then bigger then the a-muse.One must always pick the best words to express something; when one writes a birth card to a new born one does not put on it : 'welcome to the world, come and collect your scars'.

If we really discover the beauty in ourselve, no one ever shall go and fight wars or nobody will get emotionally hurt.

1-44 see start documentgetting closer to the mysteries of our mind…and getting enthousiastic about life again----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

45.ABTAnalysing back in time and forward

46.Exem.If one wants to know why we can take part in bourgeois political elections or not it’s necessay to not just study the history of our country but it’s necessary to dig for the roots of history, namely the economical develepmont that always determines the groups that are in power. ( See my homepageusers.skynet.be/octo unther 'history', but more recenthttp://deblogfilosofen.skynetblogs.be

47.On the biological field it’s also a bit like imaging how cells evoluated to organisms and furhermore untill our intellect started evoluating…your trying to remember is like your cells, trying to remember their own past. ( See my homepage unther 'philosophy'.)

48.On the psychological field, all those things connected with our soul, can be retought of to…the more one gets experienced in life the more one can discover why your life was what it was.By doing so you can reach the beginning of what is meant with those conditions who are a greater dimmension then everything concerning the ‘soul and all his positive and negative emotions’The ‘elements of the soul’ are based on the elements of the body and his needs and senses.Physics and Chemics were the bricks of Biology and Psychology…did they all together produce the spiritual world or were they beiing put together by a kind of main dimmension of that spiritual world ?

49.The answer to this question can be found in the question : ‘what is attraction’ ?

50.Attraction has driven atoms and moleculs and minerals aswell as the light and fluids to form life as we know it…and our developing consciousness has developed the way we live.All this is one song.(See my homepage unther 'poetry' and 'media')

51.THE FOLOWINGPHENOMENS ,like ABT ARE ALL TOOLS FOR

52.REACHING CONSCIOUSNESS ABOUTTHOSE INTERDISCIPLINAR KINDS OF CREATIVITY WHO MUST HELP US TO UNDERSTAND MORE ABOUT SPIRITUALITY.Good Luck.Maintaining the same level of consciousness shall prove to be not so easy, confronted with the practical challenges of every day life.

53.But it’s only in the interaction between theory and practice that our more then just ‘psychological ‘ voices can be understood.On the top ofthis kind of understanding one will understand how your environment will help you succeed in doiing what you were existentially ment for. (see tool ‘existential menu’EXM’)

54.CQI. Complete quitness inside : to better understand the tools

55.AFTAFTERTHOUGHT

56.By this is meant all the psychological kinds of REASONING we can use to respond on practical things that happen to us or our relation with everybody and everything as were the practical things about this are concerned…to put it more easy :All those things a computer can ‘reason’ about also.

57.AFTVOIAFTERVOICE

58.If we manage to put of this ‘computerfunction’ in us, the higher dimmension in us starts ‘advicing’.We can put this compterfunction of by reaching a certain degree of wisdom and calm in our life… or by living as spontanueously as certain children can…or by justdoiing the dishes, or doiing some kind of work you do almost automatically, or by beiing close to nature.Exem. : when you get inspiration to write, but you can't get it on paper yet////or when you've had a 'fight in words' with someone and you want to take an emotional distance from him or her.

59.AXAXIOMA

60.In order to understand some practical experiences and to discover the laws by which they occur or happen, we can put forward some suppositions and test them to keep on ameliorating our findings and axiomas so in the end we should be able to feel the laws by which life moves… .By doiing so we come close to the spiritual matter…but we will never fully understand everything about it…maybe because we cannot support the degrees of truth about or own life and that of others….

61.Exemples foraxioma :" Our ‘spirit’ is born when our soul stops existing" (when our emotional life here dies together with our body).« There is a kind of conversation between living souls and spiritual powers » or « there is no inter soul-spiritual contact between spiritual powers, they continue their own development in another world ».

62.« Reincarnation is only a biological issue...we cannot return ». « Soul-matter is passed on by our genes, spiritual matter can not be passedin this dimmension ».« In order to give our spiritual development a bonus we must learn how to get a strong soul in this earthly dimmension ...this means getting independent of negative emotions». However, reïncarnation after a new bigbang cyclus, and the spreading of an original soul through different lives, is far more possible.

63.« Can we change our existential menu ? »(the lessons past generations were trying to learn ?)

64.BITBACK IN TIME

65.Images and circumstances...of the past, still clear in ones head.This is the proof that present and past are one...to prepare the inevitable future.The only thing that does not exist (time) is the strongest one.

66.Time ?

67.COINNUMCOINCIDENCE number

68.COINTHA"thaught

69.COINTIM"time

70.COININT"intuition

71.COINPLA"place

72.COINBOO¨"opening book on certain page with something relevant at the moment

73.COINCIR"circumstances

74.To be solvedindividually .All ‘coincidence cases’ : maybe it's just the INNER VOICE OR THOUGHT THAT’s getting confused : difficult to separate

75.CONFCONFUSION

76.See former comment on COIN-cases, (also possible with other tools)

77.COMACONSCIOUSNESS OF MATTER

78.Seefor exem. text ‘Wo we were’ unther philosophy

79.COMBTCOMBINING TEXT (thought, intuition...)

80.I do not know myself anymore what I meant with this.Maybe it will come back to me in a strange way.Oh yes, for exemple one reads a text in a book which refers to a problem your facing and which you are writing also about...and an inner discussion begins (which looks a bit like the method of 'thesis, anti-theses, syntheses')

81.DR IAWDREAMIMAGEAWAKE

82.Is a kind of inner-voice like information, that like an inner-voice also can be literally or symbollically meant.Sometimes what the image means can occure as a fact that explains something during the day but sometimes even a few days later or more… ?(PSI call it ‘dream’-image because even if one is awake you can have those ‘dream’-kind informations.Sometimes even just talking to people you can have those dream-kind impressions…one forgets them easily and remembers them somethimes meeting those people or things again.The real important ones you never forget.

83.DRQDREAM ON QUESTION

84.Whenyou really want some info or some guiding concerning decisions you have to take…you can get valuable answers…on condition you are fysically and mentally not to weak at that moment…then you get rather confused answers.

85.DREDREAM

86.Without the need to analyse, because you considered the dream as a kind of ‘after-meal’-effekt or a quick mix of the passed day...or based on fear or other negative emotions.You forget those kinds of dreams easily and they not often come back in the day-time as images that come back again.

87.DRSYDREAMSYMBOLISM

88.Very special energetic images that almost ‘touch’ ones deepest self.Once you start doubting what they ‘mean’ and start giving a second or third…explanation they seem to lose their importance or value and it is more difficult trying to remember them for a long time.

89.DR+1+2INTERCONN.dreams

90.Once I dreamt I was putting tons of fallen fruit on a truck that would drive the fruit to the siropfactory.When I came back home they told me my oldest son had been working with my sister and her husband, he namely had been doiing the same work I dreamt of.I did not know before and that kind of work is not often done on the fruitfarm where my son rarely works.

91.It was a surprise to me ,the more I was spending the night of my dream near the sea, a 150km away.Interconnected. ?

92.DR+ -DREAMANALYSING

93.DR+ is when you have no problem analysing the dream.DR- is when dreamanalysing can make you confused, you cannot enjoy dreamanalysing at that moment or in the period you are because of mainly fysical or (and) psychological reasons you are having in a period of your live

94.(can be a moment, minutes, hour,day, week, years…)where you can not reach your inner relationship very clearly.It’s best to let pass those moments, hoping to be able to let go the ‘weight’ and negative energy in yourself by eating less or different, walking, laughing, enjoying what you do, slow down…only take decisions when you found the real you again.

95.DIADIALOGUE

96.Some people have a very good vision-orientated memory.Alike one can have a memory for dialogues .To bad a lot of people remember the dialogues they should forget or the ones they misinterpretated.This disturbs the understanding between people…but like in the world of physics with it’s + an - laws, dialogues have already brought a lot of people to a deeper understanding of themselves and their relations.(communication.)

97.DIA+1+2"more then two

98.The same as above ; but throwing one bal in the air and catching it, is not the same as playing with 2,3, 4… It’s a different dimmension of observing what happens.

99.Analysing what really happened happens almost always afterwards.

100.EDENERGY DOWN

101.You know the feeling, you felt good and very quickly it seems something fysically is missing, something the soul or the embryo of the spiritual energy in yourself needed.

102.Somethimes this feeling dissapears by eating something with sucre(do not get adicted…), by drinking water…by goiing somewhere else in your usual places of environment where other confrontations await.One can wonder in the last place which energy is using which energy to do or think or say what (only insiders will understand...people with temporally or constant law levels can 'eat' you)

103.EM+EMOTIONSpos.

104.There is more water in our belly then in our lungs because emotions mainly come from the belly…when we’re little,we cry when we cannot get satisfaction in our needs :food, affection…some of us learn to be more content then others.

105.Turning the folowing negative emotions into positive ones is often a longlife task :

106.Fear into fearlesness, Jealousness into comprehension, Egoism into sharing, to Dominating lust into balancing the male and female energy in yourself,

107.Fanity into Humbleness, Ignorance into Knowing, understanding…, Bach Flower Remedies have beautiful descripions about this…but like in positively thinking the remedy (or in case of the Bach Flowers the fluid) not only helps alone.Positively thinking cannot do without conflicts as well as the homeopathic stuff cannot do without the action of the evoluating person.

108.Theory goes together with practice

109.EM-"neg.

110.Getting stuck in them prevents you from evoluating.

111.EXMEXISTENTIAL MENU

112.If you are getting to much away of what you should be doiing with your life , then negative emotions and feelings aswell as positive ones...or things that happen can be used by life to correct you.

113.More about this very important energy later. Maybe my main exi.menu is about introducing a new kind of political system, but in order to be able to do so we’ll have to make people stronger in their pshygological, soul related life…therefore this study.

114.Or maybe my main exi.menu shall be explaing the difference between soul and spirit or the relation between them : must we get ‘stronger’ here in order to evoluate in another dimmension more favourably, or to be able to let those after us function better...during and after our own life ?

115.EUREKA -axioma.Thesis : idealist axioma.Antithesis : materialist axioma.Synthesis : indifferent equilibre.

116.The idealist axioma is based on the axioma that you keep on functioning OUTSIDE the body, related to the energy you left behind before you died.Everyone evoluates in the direction of his dead, a moment when one becomes an unbodylike energy that will become part of the further evolution of the ones you leave behind...or evoluates more or less independently according to ones merits.My materialist eureka is based on the fact that spiritual life can only exist within a biological ‘house’ and is genetically bound by means of family and further on….a statement that not necessarely means accepting the fact of interrelations between the material and spiritual world. Isn't our earthly soul something in between the idealist and materialist vision , an embryo for the spiritual dimmension ?

117.That's why nextto the material and idealist axioma’s I also put forward the synthese : an axioma of

118.‘indifferent equlibre’ stating that once the biological life comes to an end we return to the consciousness of the elements that made us : minneral, water, air, light…hidden in the anti-matter of them…maybe enjoyable as well,but unconscient ?So just by beeiing air and light an minnerals...they join the living in an indifferent way...feeding the living ones,

119.taking biologically part in their existence...and by their indifference, maybe have an influence after all.

120.FACLFACT OF LOGIC

121.Rationality and his wife Logica is the most important tool in this material world.

122.FAOFUNCTIONING AS ONE - AS A WHOLE

123.When you are in a period when you can really use the EXI..MENU tool, you will notice that everything you need is been given to you , in order to be able to do it…in the slightest detail you then can observe this in what’s happening.After such a period (exemple writing, …)you do not stop evoluating and sometimes you will need new experiences- not necessarily on your main exi.menu.-experiences that will be more difficult to you, but with faith the exi.Menu -line and moments will come back again.Using the word FAITH, I realise that I forgot another strong tool and energyform to put in this list.FAITH

124.FEE+FEELINGSpos.

125.Are the result of the battle between + and - emotions : beiing happy, sympathic, glad, liking someone, loving someone (and all the opposite possibilities)

126.FEE-"neg.

127.FFIMFORWARDED FUTURE IMAGES

128.Sometimes mostly in the morning you get a picture (a kind of dream-image) that does not seem to relate with something or someone…but at the same time you know through your inner-voice(a kind of stronger dimmension than your intuitivity) that object or person will occur to you that day.A very strong exemple you find page 93(the statue)

129.FFIMhave as a characteristic that they are related with following your roots, your EXI.MENU.These kind of clear exemples not often show temselves. Trying to separate thought from innervoice in doiing this

130.FIVPOTFIRST IMPRESSION VIEWPOINT THEORY

131.One can put the folowing axioma hereby« The fivpot is connected with the existential menu »also.Ones first impression of someone is very important...a lot of things can happen in between and viewpoints can evoluate...but in the end you understand the role of someone in your life.Sometimes you start doubting the meaning of your first impression.If it's a negative impressionit maybe wasn't that persons own fault ? Some first impressions even are accompanied a picture with some symbolism which takes many years or a lifetime to understand.If you become very good in this item, one day you can help judge others, once you become a spirit with a lot of earthly merits.

132.FOFEFORFEELING (kind of inner voice)

133.You know for sure something nice or not is gooing to happen…usally something that will make a big change in the lives of others and eventually or logically, your own life…

134.Or it can just be something funny that will happen.That’s a good description, it’s like something funny just happened.

135.FOFEIFORFEELING IMAGE(same as fofe, by means of image)

136.FOFETFORFEELING THOUGHT

137.FTGFEELING TO GOOD (related with EXM) On such moments you are tempted to do some free-wil action to help someone... .Afterwards it sometimes seemed not be be your own decision alone.

138.FOROFOLOWING OWN ROOTS(related EXM)

139.In times when rational decission making is needed. In moments when you make decission : if you not orientate on your own strength and if you are to compassionate with the ones who should rely on their own strength to be happy...you often take the wrong decisions.

140.FORG...FORGOTTEN...Inner Voice, Image,Intuition, Thaught, Words, Instinkt,Happening,Dream, Timing, Handwriting(change)what is needed comes back : (should be a very interesting axioma to examine in relation with spirit).

141.FWAHFree -will actions help

142.One cannot push others to do something if there is no inner change within them

143.HART : one cannot do something one dislikes when it comes from the hart(+ -)

144.HUMORmaybe the lightest material, the closest to the spiritual dimmension, maybe not

145.FORWFORWARDING(reason fantasises with situations, plans…)can the inner voice fantazise also with future ?

146.GGENETICAL HERITAGE

147.The practical automatisms that make biological life possible, biological material itself.

148.We not only suffer for reasons that we provoked ourselves, but also whe are have to deal with our genetical heritage.Exem. you can get cancer because of what happened before you were born, because of malfunctionment, or by environmental reasons, or by weakening yourselfs in many ways maybe also.

149.GCGENETICAL CONSCIOUSNESS

150.The politics, the consciousness that makes the G move.The spirit behind the G-matter.

151.GWGETTING W. (or WO)insiders(relat.exm ?)

152.HAHAPPENING

153.Occuring facts ; often on the wright moment (or is every moment wright taking into account that everything and everyone finds itself on a certain point of his or hers or it’s evolution ?)

154.HASYHAPPENING AND SYMBOLISM

155.Often it seems that spiritual or pshygological(soul-related)powers hide behind, or are the force behind what happens…as if they want to express something

156.HEAHEALTH

157.The relation between spirit and soul is often very efident, as far as viruses (or fractures…)are not concerned (not in all cases)

158.HESPMAHERITAGE OF SPIRITUAL MATTER

159.Is this the deserved communication from spiritual world ? If there is communication and there is, because everything is one world then maybe just asking strength generates the energy necessary for seeiing new possibilities to solve something… or just feel good.

160.HIHIDDEN INFO

161.The info you should be getting from the outside-world or the one you hide away fromin yourself

162.KKNOWLEDGE

163.Everything concerning physics, chemics, biology, pshygology,economics, politics, sociology, spirituality

164.KTOKLICKING TO OLD(descending evolutionary ladder)

165.when one should abandon old points of view, or transform them into new

166.LALUNATIC AXIOMA's

167.LATLIVING APART TOGETHER

168.LGWLETTING GO WEIGHT

169.By means of humor, funny observations, getting fysical (working in garden…)making love, swimming, showering, those good toilet-visits…

170.LIAPLETTING IT ALL PASS

171.Very special intuitiv way of analysing things, events, feelings, evolutions…best in nature, because nature pulls your energy up again…maybe this is the border with the spiritual world...to be compared with inner peace, but goes together with images, explanations...(related to ABT-analysing back in time, but this is much more with thought)

172.LTLIVING TOGETHER

173.LOMEMLOVEMAKING (emotional)

174.LOM FY"(mechanical)

175.LOM PRE"(prescence)

176.LOMFA"(fantasy)

177.112

178.LOMINS"(instinktivly)

179.LOM-"(wasted)

180.See my many texts (essays and litterature on this tool, used for people to grow, but they not always realise it on their way of discovering the real meaning of earthly and heavenly love.They often get stuck in combats.

181.LSLONETIC SYNDROME

182.Crash of almost every tool.Patiently wait till it’s over.Often best is doiing nothing to remain calm.Wondering from where this LS comes will not help you.Accept and let it pass, your faith will get you further through the mist.Maybe thinking of snow on a high mountain or the air seen from a plane can help you.Discover yourself.

183.LWLOVE WRITINGS

184.IHAinteraction in what happens

185.For insiders, because danger of confusion and in worser case : lonetic syndrome

186.ITINTERTHOUGHT

187.During a discussion some people thinking not by coincidence the same thing.

188.IMIMAGE

189.IMSYIMAGE SYMBOLISM

190.INTINTUITION(intuition is not inner voice,intuition is highest dimmension of soul near the spiritual border)when there is no negative emotion or feeling involved, intuition is not of a negative kind…only an opinion to guide you, or something to make you light, just like humor does

191.INTSYMINTUITION SYMBOLISM

192.IPINTERPRETATION

193.somethimes at the same moment, somethimes few minutes, hours later or next morning, sometimes days, months years lateryour views can change when you get new meanings about the symbolism of some events or persons.

194.

195.IV+INNER VOICE,higher energy then intuition (from over the border of classical matter, anti-matter ?)

196.When there is no negative intuition involved, inner voices are never negative (+ an - is not used in a moral way in these explanations , but as energy-related conditions and force of circumstances.The degrees of Innervoice follow the same scheme as I explained in EUREKA (the stronger, the more independent from classical matter)

197.IV-"

198.IVeqinner voice : indifferent equalism

199.Is the main condition for beiing able to start having a spiritual vision

200.Nobserving nature

201.NESNEVER EXPRESSED SENTENCES

202.Arise mostly in interesting psychological conflikt-situations.Learn to listen and put yourself above negative emotions.

203.NINovel Idea

204.PPRACTICAL(exem.garage visit)

205.PIAProducing Intuitive Analyses(consi.it al.

206.See letting it all pass(liap) , but more spiritual analyses then intuitive ones…or are these kind of analyses only possible when you are completely a spirit ?

207.PHPHOTOIMPRESSION

208.First impressions you get from seeiing a picture

209.POPOLARITY

210.Like the weather moods change according to laws , events also can

211.PSOECpolitical, social, econo.facts

212.PRspecial ways of 'p(r)aying

213.By using all tools correctly, spontaneously, when you feel good. It’s our task to feel good

214.QUOQUOTES (own)

215.QU"(from others)

216.QUE +questions asked at other beiings

217.QUE-inner questions

218.QUE+-questions asked at higher level

219.Rrelations

220.RCOPrecognising possibilities

221.SESYSENTENCE (symbolism)

222.SRsense of reality

223.SFoASTARTING FROM o analysing

224.SISECRET INFO

225.What is to soon for somebody to know…because of unmaturity, or beiing able to bear

226.SJASJAMANISM

227.EBAEARTHLY BOUND ACTIVITY ( when to much use ofintelect...do something with your hands)

228.TRAMATtransaction living matter

229.Insiders (see texts 'doodongewoon', 'bijzondere energiën,... colors, special energies of exclusive kind)

230.TSRTime and Space Relativity

231.Relativity, synchronism (exemple : computerschemes)

232.TTESTTELEPATHY TEST(exem.being looked at)

233.Mainly fys., stronger between differ.+-

234.THEORtheory (confront cfr with word theus)

235.UTUSE OF TIME

236.WOENWORDENERGY sounds also(exbyLM)

237.WOSYWORDSYMBOLISM

238.Collective consciousness

239.Individual Conciousness

240.Bloedgroepen-verbandenHet probleem"'Het probleem met alles tussen leven en dood is dat we niet weten of de info die we over een bepaalde persoon of personen binnenkrijgen, na analyse ofwel naar een hogere hierarchie gaat ofwel door de bewuste personen zelf als energie gebruikt wordt om uit bepaalde moeilijke situaties te geraken...ofwel gaat naar personen die eens hebben geleefd en ook al met deze moeilijkheden hadden te maken...waarschijnlijk naar een combinatie van de drie mogelijkheden...op basis van het gegeven dat het goede dat mensen ooit deden, de energie daarvan, nog kan worden aangewend door diegenen die op een bepaalde manier de verlengstukken van vorige verhaallijnen zijn & waren...op voorwaarde dat ze zichzelf niet overwegend door negatieve emoties laten overweldigen hebben en ze er niet los van raakten, bij wijze van spreken."'.philosophical resistance(PR)

how to create a Collective Conscious Union movementThere are a lot of ways by which one can feel that life has a lot of meanings and that those meanings have a lot of greater sense.Not only by watching films about our blue planet or experiencing nature in real life and living the live you lead with your colleagues, friends and family or by studying science or enjoying culture but also on this internet one can try to separate sense from nonsense, as far as the meaning of life is concerned.All those appearances have a greater plan behind them, which becomes clearer the more intensive one really longs to understand life.PR presents two main approaches in its explanation on the life and the world.1. a philosophical explanation on where we came from and who we are and how we evolve.

in short it is an explanation on how radiation became an atom an cells and we at last, explaining the beauty and symbolism of it

2. an economic, social and political approach about how societies evolve (our objective relationships)

3.what can be said about our more subjective relations, evolving from instincts, emotions, feelings towards a more spiritual integration of those three categories of the soul-life ?(see 12 commandments)

4.which kind of actions can we undertake to improve the future of mankind, starting from one's own environment ? promoting a new universal international and telematics way of voting on a program and project elections instead of party elections and in the meanwhile supporting the currents on the left side of history as they try to acquire more influence in the traditional political system.

5.practical actions, look for people who are interested in one of those domains and come together to talk about it and get other people interested
Geen opmerkingen:

Een reactie posten