vrijdag 18 mei 2018

geloven is een zoektocht 2.Wereldgenoten-Kiezen voor Mensela-ingekortWereldgenoten,

Mijn werk bestaat uit vijf delen en behelst iedere vorm van literatuur, zoals het deel 'filosofisch verzet' voornamelijk columns tussen 2006 en 2010 geschreven voor de dagelijkse hoofdpagina van Skynetblogs. Er zitten ook een aantal essays tussen over wat er met onze democratie internationaal aan de hand is tussen , en vooruitkijkend enkele denkoefeningen rond het democratisch gebruik van de telematica naar de toekomst toe.  Dat deel dus, Filosofisch Verzet, 370 A4 pagina’s, is ook een getuigenis van hoe de grote media de dagdagelijkse gebeurtenissen internationaal heeft gemanipuleerd en een ervaringsverslag van mijn jaren werking in de Telecomsector, tegen de privatiseringsrage destijds. Nog altijd zijn dezelfde mechanismen om bewustwording tegen te gaan werkzaam. Nog steeds heeft de meerderheid van de bevolking niks te zeggen over deelname aan oorlogen, militaire reconversie, eenvormige, eenvoudige en internationale sociale statuten en gestandaardiseerde eenvoudige taxatiesystemen.http://hetvoortijdigtestament.skynetblogs.be  wegens obstuctie van Proximus uit winstoverwegingen vervangen door https://deblogfilosoof.blogspot.be/  met actueel werk en archieven, is raadpleegbaar via internet (een deel ook in het Engels vertaald), niet alleen sociale analyses maar ook vooral artikels en essays rond zingeving van het leven; niet van uit een godsdienstige maar van uit een filosofisch-wetenschappelijke benadering, die ruimte laat voor de geestelijke en psychologische noden van de mens, vertaald in alle literaire stijlen met eigen foto en videowerk. Na 2010 heb ik het schrijven van columns aan anderen overgelaten en nu verspreid ik naast eigen korte commentaren via Facebook en Philosophical Resistance (Google pagina) een aantal progressieve auteurs, werkzaam rond de chaos van de huidige wereldpolitiek en alternatieven ook, naast diegenen ter linkerzijde van klassiek links ook mijn toekomstgerichte  alternatief zie https://deblogfilosoof.blogspot.be/ Het totaalwerk geeft een globaal overzicht, met linken naar de gedichten en 56 filosofische essays, sociaal psychologische inzichten in theorie en praktijk en een drietal theatermonologen rond een linkse kijk op schepping en het psychologische en sociale leven van de mens, een kijk die de weerstanden van mensen die soms door de Godsdienst van het sociaal progressieve denken afgehouden worden, doorbreken wil . Religie, 'van relier', ‘verbinden’, is veel breder dan filosofieën die op een Godsbeeld steunen. Wat de termen 'atheïsme' en 'theïsme' overbodig maakt eigenlijk. Tot daar een schets van mijn alle domeinen van het mens zijn omvattend literair, maar vooral sociaal en menselijk project.   Vroeger ook raadpleegbaar via een andere overkoepelende blog met andere lay-out, die ook naar de 24 andere bloggen leidt. http://blogfilosoof.skynetblogs.be , maar nu via
             
https://deblogfilosoof.blogspot.be/  dusDe vroegere verzamelblog http://hetvoortijdigtestament.skynetblogs.be  1148 pagina’s, bijna alles voor mensen met interesse in filosofie, geschiedenis, politieke actualiteit & analyse & cultuur & eigen bloglinken daarnaar met honderden eigen columns, artikels, essays en honderden linken, foto's, film...,kunsten en reisverslagen, tips, annonces, sociale strijd, actuele toestanden in de wereld, vanuit een filosofische hoek.                    Als blogfilosoof op sociale media brengt ‘Filosofisch Verzet’ het verslag van  een meer dan vier decennia lange speurtocht via artikels, proza, poëzie, essays, pamfletten, citaat boeken-en filmtips, voornamelijk over hoe een planeet één natie  kan worden.  Over hoe filosoferen ook persoonlijke emotionele en spirituele zingeving wordt. Over hoe ‘graag leven’ meer mogelijk wordt.  Alles via https://deblogfilosoof.blogspot.be/  nu dus en via Facebook, De sinds enkele jaren haar omgeving met kunstfotografie verblijdende fotografe Thea Swinkels vond een deel van haar inspiratie voor haar werk van de paar laatste jaar in citaten uit het bovengenoemde werk van Octaaf Coeckelberghs.       Tot op heden stelden ze op een paar plaatsen tentoon, alsook bereiken ze via de sociale media en al reizend een ruim publiek.  Onder andere op Facebook Fotofilosofie  kan U hun tot op heden tachtigtalwerken bekijken.  Een 28tal is op spandoek afgedrukt.  Geniet ook van de tentoonstellingen.  Filosofeer er over !

Een deel van de Theatermonologen zijn verwerkt in de onderdelen van https://deblogfilosoof.blogspot.be/     Na mijn blogwerk en politiek engagement lijkt er nu een periode aangebroken van tentoonstellingen en lezingen in verband met de bredere zin des levens, die wordt bemoeilijkt door de emotionele en intellectuele toestand van mensen en hun leiders die oorlog en armoede niet willen stoppen. 

We try to communicate the essence of our work through an exposition : Photophilosophy.

About Fotofilosofie on Facebook and Expositions.  Our work is partly about world politics and is anti militarist and it wants to use philosophy to observe and explain all the different meanings of life to do away with several other negative developments.  By means of Octaaf’s literature and Thea’s images and with the help of science as well, we want to show that life is a unified spiritual and material creation.  Our work,on every domain of life, is a search about separating sense from non sense. Trying to get people enthousiastic about life again, more social, more in touch with their real inner joy.    (partly in English)  and Fotofilosofie Facebook  philosophical theater monologue    Gaining insight into the great drama that we play in becomes more and more necessary.  Such insight begins with thinking about how we can expand our practical, everyday limited consciousness. If you want to understand reality, try to stay within reality, without getting discouraged by it. "To understand, to be aware" ... is the most important condition to be able to work towards a more developed level of society. A society that rules according to the needs of the entire world. That means that you must start to avoid all kinds of prejudices and fake or twisted news. Our motive ?  Wanting to prove that want truth, translated into objective journalism will eventually win from the rampant possessiveness of power mongers.We have the opportunity to analyze history as one interconnected unity, skills and sciences enough to understand the meaning of life in fact. How can we make a better world…only hoping for it is not enough. One should understand which individuals or groups try to mislead people of good will. Hope. Whether hope in a human, a system or hope is in an idea (hope for justice, solidarity… whatsoever) ... hope is important. Hope is motivation, is believing in. Without hope and faith you cannot overcome problems.  But it can be dangerous to orientate yourself on half-truths or things that are unreal or not social.All those who came before us, were looking for answers even before culture gave them. Most of history the oldest part of our ancestors were satisfied with what nature gave them. One thing is certain: what they once sustained and passed on , that is what we are now. If our mind is merely to be explained materially, then their minds in a specific, physical, genetic sense ... are not dead ... and they still indirectly teach us to appreciate the simple things in nature. The rest of us, our environment, our habits, our culture, what I am saying now, obviously a lot came of them ... and still each generation adds it’s contribution. By reading, studying, discussing, organizing, presenting  alternative.   However ... thinking about 'origin and being "is it so difficult  that we hide too much  behind other pursuits, ideals or habits?        

Spirituality seems to be a form of energy that is bound to matter, it sometimes seems possible only in the NOW and sometimes it seems that we move beyond this life to the force fields of all the abstract virtues that we invoke for some strengthening in life without letting us catch by words like 'God' or 'time'.          The biological and spiritual ... are one with 's past,Matter made life, spirit is a kind of matter as well, radiation…we invented 'god' and we know "life can arise by wishing I”t. This magic may know no bounds, but let us be realistic. Believers in God say that ‘wishing’ came before the facts. At the other end of the line of thought are the materialists, not in a daily, but in the philosophical sense. Materialists, not in the sense of "just eating and drinking and lusts and never enough," or " everything for me and not for another' not in the sense of "never content”. These are twisted  meanings ,used  in the other, the idealist camp as spiritual defense weapons were. No need for this in fact. Materialists see measurable forces as their origin.        With them, the order is just the opposite: one matter, two idea (the brains as a product of material evolution, the most highly developed matter ...our brain… or isn’t it?  If Idealist could accept that the radiation were we all developed from as well is a kind of matter, then there was no problem.

Is our spirit born as our our soul goes ?... We’ll see about that later haha (literally and figuratively). We can only really see that  'being' is bound to almost always measurable forces, but ... How do you measure your feelings ... and from where come your symbolic dreams? Leaving some mystery is inspirational of course. Physical and chemical laws had their own screenwriter: the urge to survive, the attraction and repulsion.      Let all those philosophical things not separate us. More interesting than getting divided about too much philosophical contradictions or breaking one’s head ... is to discover that history is not only primarily determined by the incentives of those who think about it, or basically by the circumstances in which people live…not only by collective and individual contributions, but also by not completely defined laws in fact.  

Friends, comrades, brothers and sisters, if necessary compatriots; Human Beings ; how important they finds themselves, think much too little as a group or larger whole.

If you view things objectively and socially, without putting personal prejudices to certain persons or institutions and their actions directly in a 'good' or 'bad'-quota evaluating; if you see behind all those things a 'right' or 'in this or that conditions doomed to failure' development to ... ‘ then you're on your way to begin to understand that the growth of the individual awareness contributes to the expansion and refinement of helping the collective ... and vice versa.

The higher the degree of development and the quality of the collective, the greater the cake individual and the individual potential. For example, when more people would understand the importance of a well-functioning workers movement and the power of solidarity, it would be very much possible. Very much of what now seems impossible.

         Too few people wonder how it is that they are without work or why there are others that are hungry and others who have to destroy their butter mountains and unsold fruit ... or there also are the ones that make weapons there d' to destroy others again ... etc. They pose themselves too little questions, sometimes answers are given to them, but  the answers never seems to fit into a larger whole.  A lot of people just want a job, an income, they don’t want to harm other people.  And most of us are environmentally conscious. But things like unemployment, hunger, war and environmental degradation not only will disappear with good will, but inadequate, to outdated structures and greed will have to vanish  ...... you start there against? There is seemingly no power at present to influence things positively. And so we once again don’t start talk about those things  again . Keep on talking about them is  of course is important; because as the sun light ... those things are so important to humans.  ‘How and by whom societies are organized’ indeed is an important issue  for our collective well-being. Not?   Where they kept us busy with so far ? What should we care about eating with golden spoons of rice, if you know that here with us there is a shortage of food production. Must we teach our children that there awaits an eternal punishment for them if they do not follow the Roman Pontiff ... or should we rather talk them about keeping the world a good place for their offspring? What now has precedence: the rapprochement, confidence and organization between those who work or are unemployed… promoting and creating something social together in the city streets or work places... or continue to propagate against each other that you can do nothing that there are no alternatives ? Don’t you overestimate the problems without seeing the possibilities ? I ask again: what has priority: what water they can baptize with or bring water where there is none? A priest has something in common with a worker today: the majority of workers also have 'anonymous' bosses.  Therefore, perhaps even this small critical ode to the Bible:                                                 

You all, atheists, theists or I do not know: All -ists- stop the quarrel become artists.  Too much attachment to the word God mystifies reason, the eternal already was there, is there, will be forever here…it ligers in ourselves !  Don’t believe the story of ‘the chosen people, everything moves in the same directions when it comes together.        The spiritual goes beyond just feeling and thinking.

        

         There was, there is, there could be enough.

Economically strong wanted, like, will always want more. There was, there is, there will always remain limited consciousness about own mortality. Should we therefore continue to work like ants, deepening some philosophic issues, social problems ?

Who leads the fight for the possession of money, land, work, food and war machines?

The strong, the haves intrude themselves the easiest Organizing the dependents is more difficult.

They must continue to choose each other. For even the least miserable among them is a victim of the struggle for the highest profit systems.Greed and death awareness beards manslaughter within one’s own kind. Vanity and knowledge don’t match, it manipulates knowledge for speculative reasons.  

       Meanwhile, the dependents work at their collective subconscious ... peace people, anti-racists and anti-fascists, environmentalists, leftists, the people of the Doctors Without Borders and many others all in their boxes without joint program. Perhaps behind the collective conscious nothing more powerful can exist ... or do you think the idea and feeling exist independently of matter?

The madness of fear, killings, the opposition between finite by greed and infinite by sharing.The repulsive of having too much at the expense of another ... one can only resolve by changing the large ownership structures…ore by sharing.

The learned shame for nakedness of body and real facts. The urge to hide your from childhood often dismissed creatives initiatives.

The frivolous of faith and believing in an easier over romantic antimatter live... where some people prefer not wait for ... to get there ... while they are already there in effect.  Don’t they know it’s all about the theatre her below, learning to be strong and changing the negative in to the positive, knowing into awareness ? Who will always tell them the opposite ?The man that groove for the roots of the tree of knowledge was like Moses or any of the hundreds of other writing seekers. Darwin's Adam's and Eve's, conditionally immortal ...

... Still they live ... wasting to much of their limited eternity ... little do they stand still and little they think together; fail to correctly observe ... missing the power of really acting together…they must help each other to save the collective values ​and dump the things that make them sick.

Threatening them from chasing them from what could be their paradise, does not help ... the threat of total destruction is the reality. Repeated promises,  deceptive improvement, repeatedly beating, killing, all those good people ... that can never lead to the benefit off all.  Always those commercial relaxation, OK, but not as a new opium of the people. The earth won’t be saved by the domination of the culture of greed.They built a city, a tower, exterior signs to feel common, it doesn’t work otherwise. Not the invisible main character of the ancient Biblical book confused speech, still those methods are used by the powerful.The power of the one’s orienting themselves, oppressed; their striving for selflessness ; their helpers' exemplary strength, working on a new approach to a universal language; but what is one, alone with a language in towns and villages ... alone, still divided? The fewer misunderstandings, the less systems, the fewer conflicts of interest.Languages ​​do not have disappear when you can work with one language among all people ,the language of planning together and discussions, the language of deciding and dividing honestlyFrom the work of millions of slaves who obeyed hundreds of thousands of officers who tangle with thousands of servants and hundreds of bosses and dozens of rulers; grew the positive understanding of the lowest class. When there are too many drops that flow over the spark that poses the question of ownership will ignite.  Question from whether depends a  mature and organized basis.

When interaction between a stressed economy and social inspiration go together with personal freedom and daring collective actions…in the end no possession will be that big that it can exploit. When birth control will not be used as a racist argument, but as something reasonable everywhere. When extermination for the difference in wealth and race shall be abolished.  When having a job will be a right. When possession will mean : your house an socialized enterprises, small companies, common factories …only then all social inspiration will have reached its peak.

Are we aware that the political, social and economic developments mainly follow negative laws? Why are we so silent and sparing with our opinion? We still see the truths behind poverty and glitter? Whence comes that other society in our and in other areas?

In what society we want to evolve together? Because nothing stands still. We must learn to see history as developments that seek to reward their social players. What mechanisms still cause war, environmental degradation, underdevelopment, armaments, hunger, exploitation, impoverishment, illiteracy ... commercial and cultural domination?Too much possessiveness, too few opportunities for security for children. Too narcissistic reflexes that imprison us in our family. Distrusting greedy people doesn’t stop them. Too much hassle and routine. Not enough to do too, little satisfaction. Too much arrogance, property and discontent, leaves of 'never enough' and 'always less than another. " Too much inexperience to deal with the lower part of the love when it all seems so difficult.The collective antisocial can be prevented by controlling effective leaders and to call them to account. By first voting for a global program and then for the directors on project lists.Children, your new bearers of life, you are not served with a falsified history. Are you going to allow being divided amongst your friends as well?  Or will you see to unite the infinite benefits of orientating on objective sources? Wisdom, however tied to tough conditions, only afterwards appears to be an improvement. Wisdom can first start, when a lot has been experienced. Why should suffering continue to always come before wisdom ?   Demonstrating the lameness of some old structures. Justice, born of the power to the clumsiness from the world ... must still grow from social progress ... must not go backwards.

Realizing that these insights are a primarily collective success, those legacies that I try to put into words, I’ll stop traduce them here in English, I’ve got a lot more in Dutch.  I thank you for your attention ... and I wish you much strength to continue to build on these insights.

Kinderen bevoordelen ten opzichte van anderen, komt het dreigen en scheuren tegoed…heeft de arme jeugd geen recht op eten en weten ?  In de oudste, ‘goedbedoelde’ dreigersroman is rijk zijn een in huwelijksaanzoeken gebruikte zegen.

In de nieuwe, nog beter bedoelde testamenten, die al wat minder draconisch dreigen…is rijk zijn eerder een handicap.

De goedgeprate bezitsdrang der Oud Testamentische dwazen, zou zelfs menig twintigste eeuw ‘se Zuid Vietnamees verbazen.  Palestijnen en Joden, destijds kinderen van hetzelfde moederlijf, de enen minder machtig, de oudste die de jongste dient, stop met mekaar te willen verscheuren in naam van de eigen elite of de eigen godsdienst of de eigen nationaliteit…mensen hebben geen nationaliteit en zijn zelf hun tempel wel.  Autonomie begint tussen de werkers aller landen, tussen de buitenmensen of zij die graag tussen dichte bouwsels verblijven, tussen hen die een  menselijke rechtvaardigheid willen.          Schrijvers met een collectief verantwoordelijkheid aanvoelen beschreven het voortdurend lessen trekken.  De armere wereld verloor zijn rechten aan de nog altijd door ‘dreigers’ bij hun en hier geleide wereld.

De dag dat die wereld tot macht komt, schudt die wereld het hen door hun en onze superklasse bezorgde wereldjuk van z’n nek…actieve solidariteit zal het dan ook hier van uitbuiting en gemakzucht moeten winnen.  Het is wel een mooi leven, maar daarom nog geen mooie wereld…en daar zullen we wat aan doen. We zijn er in feite al eeuwenlang mee bezig.

Het kan nog een hele poos duren, maar af geraken zal het werk dat zich nu al zolang zonder veel volkstoezicht voltrekt.

Steeds vertrekkend vanuit een nieuw stadium, steeds tegen het valse vragen in :  je bent welkom in alle ploegen die die tijd aan ‘t voorbereiden zijn.De door de eeuwen heen doorgegeven vormen van waan allerhande, nestelen zich nog altijd op de achtergrond van onze dagelijkse ervaringen met anderen.  Een waanidee, een ‘’t is zo en ‘t zal nooit veranderen ’gedrag, is zo sterk dat eenmaal het zich in gewoonten ingenesteld heeft, het nog moeilijk aflegbaar is.Het geslacht op aarde behouden…een grootschalige collectieve bedoening in het oude deel der verzamelde verhalen, aanvankelijk een nationalistisch iets…de individuele tips en de internationale aanzetten zaten tussen de belevenissen en de woorden van vier evangelisten die veel van ene Jezus wisten.Zij die met het godsidee blijven vechten, en zich een onlichamelijke geest willen toemeten, zijn verstrooid en verdeeld geraakt, ook al heersen ze nog over deze wereld. Zij die met de rationaliteit vochten en vechten ook. In allerhande kleuren hun onderverdelingen hebben zij alleen interesse voor het gelijk van de groepen geaardheden die hen steunen.  Rationaliteit is er om soepel te beheersen, niet om te tiranniseren of te verdelen.  Verdelen ?   Aan de ene kant in uitbuiters van het individualisme, en in roze en rode en rodere of groene methoden om de individualiteit in het gezamenlijke te integreren. Verdeeld raken tussen tafels , stoelen , pennen , theorie zonder naar de mensen uit de praktijk te luisteren.

Eender waar systemen en mensen die belangrijke sleutels tot geluk belemmeren, moeten er ook mensen opstaan die die blokages aanklagen en die mensen met woorden in een greep durven nemen…daar waar die mensen als pionnen de vrijheid van anderen verwateren doen.Wat is men met een overvloed van intellect, als het gebruikt wordt om nieuwe elites te vormen ?

Wat is de zin van handelen in onleefbare steden en gebombardeerde dorpen ?

Weg met lompheid, bruut verbaal en ander geweld, met lauwe flauwe kul, weg met op leugens gebaseerde fopspenen.Wanneer het tij zal keren en het sterkste volk het zwakste niet meer onderdrukken zal, wanneer de slaven zelf drijvende kracht worden, tegen hun drijvers in :  onderdrukten, in hun nieuwe kiemen zelf geen onderdrukkers meer, zullen hun les bij elke nieuwe ervaring beter begrijpen, hun ongevoeligheid voor de door een bepaalde welvaart verzachte geschiedeniszweep naast zich leggen…

Iedereen zal pas echt in een nieuwe verscheidenheid delen kunnen…als de tank bestuurders en de jachtpiloten niet meer meedoen willen…dan…  .

Nochtans…als dagen met arbeid zijn gevuld, luistert men niet meer naar reders of geschreven rede…maar trapt men in de subtiele vallen van de moderne slavernij.

Om waarheid te kunnen verharden, werden en worden miljoenen ervaringen uitgezift.  Om de rede op het sadisme te laten primeren…planning op verkwisting,  overleggen op hakken…om het nuttig gebruik van overschotten in de plaats van het weggooien ervan te stellen…doe je zo niet…dan doodt je de hongerigen…ook al zie je ze niet.

De rede raakt achterop door valse praat en hebberige instincten , door boulevardpersverslaving.

Een collectiviteit in beweging rekent best niet teveel op onbezonnen  agressiviteit, vooral op vastberaden leiders, naar eendracht strevende grote bewegingen, solidariteit en collectiever wordende doelstellingen.

Een collectiviteit in beweging…dat begint met individuen…dat valt niet uit de lucht en wacht niet eerst op iemand anders.  Goed uitgewerkte en vanuit verantwoordelijkheid opgevolgde afspraken, blijken telkens een garantie voor steeds opnieuw te halen doelen.Weinig gewoon zijn en dan ineens te veel krijgen, gevolgd door schrokken, uit vrees om niets meer te hebben, brengt op termijn de eerlijkheid tot zwijgen.  Dan lokt de roep van ‘t laten omkopen, de kortste weg naar een bedwelmend teveel, breekt de moed en voedt het onderbewuste in zijn sluipende aanvallen op de collectieve rede.

Er is geen uitverkoren volk.  Alleen telkens de oppervlakkige verschillen van stam tot stam.  Er is geen uitverkoren mens, alleen telkens die andere uit te bouwen gaven, andere levensopdrachten. Eén internationaal ruimdenkend, strikt sociaal- ISME,

Aan geen ras, grens, taal, volk of grootkapitaal gebonden…waar iedereen rustig zijn eigen verscheidenheid aan manna vindt…waar aan het woord ‘kollaboranten van de macht’ geen smet meer kleeft, omdat die macht niet meer terug naar donkere periodes kan en mag.

Als volksaard niet over enge grenzen heen  kijken kan en zich onwetenschappelijk achter stoer doen , zogezegde godsdienst en dwaze zuiverheidsidealen verschuilt, komt met de crisis de kwel van verdrukking weer opzetten. Men vergeet zo graag echt nobele waarden.  Men leent geld aan de gemeenschap en durft mateloos rente vragen.  Men helpt alleen diegenen die de eigen groep baat kunnen bijbrengen.

Bewust voor stemmenverlies sluit men zich in kwade zaken bij de navelstaarders aan.   Ze verdraaien waarheden en lanceren sensationele, minder sensationele of gewoon valse geruchten.

Ze bouwen een klasse justitie voor de zwarte ridders van rond de Nijvelse nevelen…of voor de bescherming van de grote geldgabbers.  Ei zo na kneden ze met hun geld onze mening.

Wij hebben erediensten en vedetten cultus, bijna geen politieke vergaderingen ; buiten diegene waar het essentiële meestal onbesproken blijft, nooit gestemd wordt.

Samengekomen op onze erediensten en vergaderingen, onmondig, geïsoleerd, hopend op het aards of hemels gouden kalf…zien we de ezel in onszelf niet.   Op onze samenkomsten, met uit werkmiddens ontsproten doelen, laat men sommigen toe van ons in blok voor ja knikkertjes van de MISleidende bovenste klasse laten door te gaan.  Men ziet niet het belang dat het openbare voor het persoonlijke leven betekenen kan.  Men lijkt altijd voor een opstand beducht, men volgt de voorschriften van degelijk vergaderen niet.  Teveel bezitsdrang allerhande, te weinig kansen op geborgenheid voor kinderen.  Teveel narcistische reflexen die ons in ons gezinnetje opsluiten.  Te wantrouwen hebberige mensen.  Teveel ruzie en sleur.  Te weinig doen aan te weinig voldoening.  Teveel verwaandheid, bezit en ontevredenheid, vertrekt van ‘nooit genoeg’ en ‘altijd minder dan een ander’.  Teveel onervarenheid om met het onderste deel van de liefde om te gaan als het allemaal zo moeilijk lijkt.Noem mij hier terstond driehonderd redenen om in de medemens ontgoocheld te raken.  Als je ze vanuit objectieve, op het positieve gerichte invalshoeken bekijkt, blijf je niet mopperen en zagen over ‘hij doet dit en zij doen dat en…’ Maar toch.  Waar er veel in naam van iets objectief goeds bijeen zijn, komen er desondanks veel, toch meer en meer bereidwilligen in hun midden. 

De goochelaars in valse bekwaamheid, zij die anderen minderwaardigheid voorschuiven, snoeren mondigheid en kunnen zonder replieken met hun gepast gehanteerde ondeskundigheid, blijven bewijzen dat ze nog niet aan vervanging toe zijn.

Nooit zwijgen wanneer je vindt dat je iets afkeuren moet, de momenten waarop je dat kunt zijn immers nog veel te schaars.  Vanaf nu zijn volwassenen meer dan ooit collectief verantwoordelijk voor oorlogen, epidemieën en werkeloosheid die hun kinderen op wereldschaal overkomen.

En toch…ondanks sommige duidelijke, nooit door de machtigen uitgelegde tekenen, gelooft een stuk van ‘t volk niet met inzicht in de macht van rede en verantwoordelijkheid.

Ze kunnen er niet in geloven, ze krijgen er de kansen niet toe ; zo bouwt men zich een harnas van gedachteloze gemakzucht, …want anders sleurt de paniek, de stroom van de pijn van het niet volledig zijn, sommigen onder ons mee.

Het collectieve asociale kan voorkomen worden door leiders doelmatig te controleren en ter verantwoording te roepen…door jezelf ook voor medeverantwoordelijk te houden.

Het asociale werkt nefast, de twijfel straft zichzelf totdat je alles hebt uitgezift en het voornaamste overhoudt.

Indien niet gegrond, is klagen giftig.  Klagen kan alleen met de bedoeling aandacht voor positieve veranderingen te vragen.

Verandering, niet om met schijnbaar sleur geworden goede gewoontes te breken, niet om enge belangen zo vlug mogelijk in vervulling zien te gaan.Laat de super de-luxeverlangens van de klasse-aan-de-top niet toe dat ze de klasse-aan-de-dop meesleurt in haar gevechten om hun concurrenten zelfs militair weer mee te helpen verscheuren.  Op momenten, tijdens jaren dat de meesten het alweer vergeten zijn…steekt, ‘uit het oog verloren’ het stinkend oorlogsbeest weer de kop op vanachter zijn bedrieglijke maskers.  Hoeveel doden moeten er nog vallen vooraleer de Zuid-Amerikaanse en ander nazis zijn uit geraasd en hun rechtse gelden opgedroogd ? Wie maakt er vandaag echt gebruik van feiten en bronnen en studies over het nog in recente vorm aanwezige verleden ?Hoe vaak ervaren wij ons leven als een persoonlijk en gezamenlijk innemen van standpunten in sociale organisaties.Zijn wij er ons van bewust dat het politieke, sociale en economische bepaalde voor de maatschappij als geheel bepaalde negatieve wetten volgt ?  Voor wie zijn wij zwijgzaam  en spaarzaam met onze mening ?  Zien wij nog de waarheden achter armoe en glitter ?  Vanwaar komt die maatschappij bij ons en in andere gebieden ? 

Naar welke maatschappij willen wij samen evolueren ?  Want niets staat stil.   We moeten de geschiedenis leren zien als ontwikkelingen die in het sociale  hun bekroning zoeken en vinden.  Welke mechanismen veroorzaken nog steeds oorlog, milieuvervuiling, onderontwikkeling, bewapening, honger, uitbuiting, verpaupering, analfabetisme…en  commerciële culturele overheersing ?Wat zouden christelijke en socialistische en nog andere werkers al 100 jaar lang niet kunnen bereiken hebben indien ze niet gescheiden gehouden waren ?  Indien ze meer internationale toenadering hadden gezocht.  Indien ze de superklasse die hen hun werk ontnam of onderbetaalde schaakmat hadden gezet i.p.v. voor hen gaan te vechten ?  Hebben wij niet teveel vertrouwen in een soort hemelse goeie gang van zaken ?  In de uiterlijke kunstmatige glans van alles en iedereen die ons mee in het zog van het groot Gapitaal zuigen ? Ons verfijnen kunnen we alleen als we de menselijke domheid blijven bestuderen.  Leven we niet in een samenleving waarin we mekaar meer op de hielen moeten zitten dan dat we mekaar kunnen helpen    Hoe kan dat veranderen    Alleszins niet zonder een gepaste, op het overkoepelende ingestelde mentaliteit en organisatie.      Alleszins niet door ons op onze vele verschilletjes in bezit , graad en gezag vast te pinnen.  Alleszins niet zolang er op het initiatief tot beginnen spreken precies een hypotheek rust. Een groep mensen over een belangrijk iets uit hun schelp krijgen is veel moeilijker dan alles in z’n gemoedelijke koffiezetplooien te laten liggen.  Moeilijker dan alles een opgedrongen gang te laten gaan.  Hoe komt het dat onze vrije tijd niet voor een stuk een lees-denk en vormingstijd is ?Naar welke soort maatschappij wil de leidende klasse toe ? Naar een gouden-kalf syndroom voor een elite, gedragen door miljoenen die zulks ieder voor zich willen bereiken ? Iemand met super-de-luxe dromen gelooft niet dat het kapitalisme eigenlijk een veel middelen verkwistende lintworm is.

En over wat er met het socialisme aan de hand is, en in welkstadium dat zich momenteel bevindt…daar hoor je in welk stadium dat zich momenteel bevindt…daar hoor je natuurlijk niet teveel positiefs over.  Bovendien plagen wij onszelf teveel met een aantal vooroordelen die onze eigen sociale en psychologische onvrede moeten wegcijferen.  Vooroordelen en zich laten domineren door alles en iedereen komen soms ook beter uit voor persoonlijk willen hebben dan om gezamenlijk te willen zijn.

Vooroordelen zijn niet alleen een gevolg van passiviteit en berusting omdat alles toch zo complex in mekaar zit, maar ook een gevolg van alle negativiteit en emoties die we door moeten.  Waarom zouden we onze collega’s als concurrenten beschouwen ? Vooroordelen zijn een gevolg van een gebrek aan kennis en bewustzijnsgraad,  nodig om het geheel der toestanden en gebeurtenissen te kunnen blijven overschouwen.  Vooroordelen zijn er om de enge voordelen te kunnen behouden.

Slechts door een linkse ontleding van situaties, een op de belangen van de werkers (arbeiders, bedienden, boeren , zelfstandigen, kleine en middelgrote ondernemingen) gerichte uitgangspositie, krijgen vooroordelen geen kans meer.  Pas dan wordt kennis strijdbaarder dan vooroordeel.

Kinderen, jullie nieuwe dragers van het leven, jullie zijn niet gebaat met een vervalste geschiedenis.  Hoe kunnen jullie je echt goed in ‘t heden voelen , als dat heden jullie niet wordt uitgelegd als een stap naar een te richten toekomst toe ?

Gaan jullie je ook laten verdelen ?  Of zullen jullie de oneindige voordelen van zich achter objectieve bronnen aaneen te sluiten inzien ?   Wijsheid, hoe zwaar ook aan moeilijke omstandigheden gebonden, blijkt achteraf eerst een vooruitgang te zijn.  Wijsheid kan eerst beginnen , daar waar men door ervaring hernieuwd doorzicht hebben blijft.  Waarom moet lijden altijd eerst voor de wijsheid, de mankheid van structuren aantonen ?  Rechtvaardigheid, geboren uit de kracht om het onbeholpene de wereld uit te helpen…moet stillaan vlugger vooruitgang boeken…mag niet meer achteruitgaan.

Te midden van al het ongelukkige , nieuwe levenskansen scheppen, tweemaal beter af zijn, eenmaal materieel, eenmaal psychologisch.  Beseffend dat  deze inzichten in de eerste plaats collectieve erfenissen zijn ; erfenissen die ik tracht onder woorden te brengen , dank ik jullie voor jullie aandacht…en wens ik jullie veel kracht om  op deze inzichten blijven verder te bouwen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten